Телефоны линии консультаций:
(044)331-63-18
(050)330-54-00
(093)902-93-85
(068)201-77-62


Находится в каталоге Апорт
Яндекс цитирования
Для поиска нужной должностной или рабочей инструкции выберите наиболее подходящий вариант:

Вариант № 1: более 1000 должностных и рабочих инструкций на CD-диске (250 грн)
Заказать счет на оплату за диск "1000 должностных и рабочих инструкций"

Вариант № 2: выбирайте нужные инструкции из списка (50 грн. за одну инструкцию)

Все инструкции на украинском языке.

Структура документа:
1. Загальні положення
2. Завдання та обов'язки
3. Права
4. Відповідальність
5. ____ повинен знати:
6. Кваліфікаційні вимоги
7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
8. Місце знаходження робочого місця, матеріали, устаткування
Підписи сторін:
Керівник структурного підрозділу:
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)
УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)
З інструкцією ознайомлений:
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

Згідно з НАКАЗом від 29 грудня 2004 року N 336
МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
"Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників"
(Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 25 вересня 2013 року N 621)
....
7. Посадова інструкція може бути доповнена Розділами "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою". Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми, які стосуються освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів та досвіду, достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою.

У Розділі "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою" визначається коло основних взаємозв'язків працівника із співробітниками свого та інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові взаємовідносини, терміни отримання та надання взаємної інформації (за наявності), порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.

ЗРАЗОК:
7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ
7.1. У своїй діяльності _______ підпорядкован(а,ий) _______________, взаємодіє з ___________.
7.2. В межах закладу має зв'язки з_________________________.
7.3. _________________ працює в тісному зв'язку з______________________. Коло зв'язків _____________________ залежить від питань фахової, наукової та господарської діяльності закладу.
7.4. В разі відсутності _______________ його обов'язки виконує особа, яка є резервом на вказану посаду.

8. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ, МАТЕРІАЛИ, УСТАТКУВАННЯ