Український портАл
Предприятия Украины


Информационно-справочная система (ИСС) "Зодчий"
полный сборник действующих в Украине
строительных нормативных документов
на DVD-диске с ежемесячным обновлением информации.
Все строительные нормативы
(ДБН, ДСТУ Б, СНИП, ГОСТ, СН, ВСН, ДНАОП)
в последней редакции в вашем компьютере.

Вы можете ознакомиться с наполнением информационной системы «ЗОДЧИЙ»


"Зодчий" рекомендован Госстроем Украины,
что очень существенно при проверке органами лицензирования.

Справочная система "Зодчий" всеми официальными органами
признана лучшим лицензионным сборником строительных нормативов

в электронном виде в последней редакции,
имеет силу печатных официальных изданий

СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН, ДНАОП

и при этом намного доступнее по стоимости и удобнее в использовании.

Все документы в последней редакции, с внесенными изменениями.
Документи в програмі на українській мові.
Действующие документы бывшего СССР на русском языке.
Действующие в Украине государственные строительные нормы, ресурсные сметные нормы на строительные, ремонтные, монтажные, пуско-наладочные и другие работы, а также законодательные акты, организационно-распорядительные документы, методические и справочные материалы Госстроя Украины и более 30 других министерств и ведомств.
База данных ИСС "Зодчий" включает почти 13.000 нормативных документов в области строительства, рекомендована Госстроем Украины для использования на предприятиях, в организациях и учреждениях строительного комплекса Украины.

Локальная версия предназначена для работы на одном компьютере.
Сетевая версия предназначена для работы в локальной сети.
Количество рабочих мест сетевой версии не ограничено.
При переходе пользователя с локальной версии на сетевую из стоимости сетевой версии вычитается стоимость всех ранее приобретенных рабочих мест.
Стоимость локальной версии 880 грн.
Стоимость дополнительной регистрации 350 грн
Стоимость сетевой версии 3000 грн.
Стоимость обновления 80 грн. за 1 месяц. (960 грн. за год).

Заказать счет-фактуру на программу ИСС «ЗОДЧИЙ»
Заказать счет-фактуру на обновление ИСС «ЗОДЧИЙ» (1 год)

(044)331-63-18, (050)330-54-00, (068)201-77-62
cct.com.ua@gmail.com
0503305400@ukr.net

Общий список документов.

Новые документы:добавлены в ИСС "ЗОДЧИЙ" в 2010 году
Новые документы:добавлены в ИСС "ЗОДЧИЙ" в 2011 году
Новые документы:добавлены в ИСС "ЗОДЧИЙ" в 2012 году
Новые документы:добавлены в ИСС "ЗОДЧИЙ" в 2013 году
Новые документы:добавлены в ИСС "ЗОДЧИЙ" в 2014 году
Новые документы:добавлены в ИСС "ЗОДЧИЙ" в 2015 году
Новые документы:добавлены в ИСС "ЗОДЧИЙ" в 2016 году
Новые документы:добавлены в ИСС "ЗОДЧИЙ" в 2017 году

ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
(добавлены в базу документов "ЗОДЧИЙ"

Фильтр - "Введены в БД после 01.10.2017"

1. ДСТУ ГОСТ ИСО 10543:2007 (ГОСТ ИСО 10543:2002, ІDT; ІSO 10543:1994, NEQ). Труби сталеві напірні безшовні та зварні гарячетягнуті. Метод ультразвукової товщинометрії

2. ДСТУ EN ISO 10819-2001 (EN ІSO 10819:1996, ІDT). Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінювання коефіцієнта передавання вібрації рукавицями на долоню руки

3. ДСТУ EN 1149-1:2003 (EN 1149-1:1995, ІDT). Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 1. Питомий поверхневий опір (методи випробовування та вимоги)

4. ДСТУ Б EN 12086:2016 (EN 12086:2013, ІDT). Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності

5. ДСТУ EN 12206-1:2015 (EN 12206-1:2004, ІDT). Фарби та лаки. Покривання алюмінію і алюмінієвих сплавів для архітектурних цілей. Частина 1. Порошкові покриття

6. ДСТУ Б EN 12431:2016 (EN 12431:2013, ІDT). Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах

7. ДСТУ EN 1303:2014 (EN 1303:2005 + EN 1303:2005/AC:2008, ІDT). Будівельна фурнітура. Циліндрові механізми для замків. Технічні вимоги та методи випробування

8. ДСТУ EN 132:2004 (EN 132:1998, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми

9. ДСТУ EN 135:2004 (EN 135:1998, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Перелік рівнозначних термінів

10. ДСТУ EN 136:2003 (EN 136:1998, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, марковання

11. ДСТУ EN 13819-1:2005 (EN 13819-1:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Випробування. Частина 1. Методи випробування механічних властивостей

12. ДСТУ EN 13819-2:2005 (EN 13819-2:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Випробування. Частина 2. Методи випробування акустичних властивостей

13. ДСТУ ISO 13997-2001 (ІSO 13997:1999, ІDT). Одяг захисний. Механічні властивості. Визначання опору різанню гострими предметами

14. ДСТУ EN 140:2004. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробовування, маркування

15. ДСТУ EN 14458:2007 (EN 14458:2004, IDT). Засоби індивідуального захисту очей. Захисні щитки й маски для використання пожежниками та високоефективні захисні промислові каски, що їх застосовують пожежники, служби швидкої допомоги та в надзвичайних ...

16. ДСТУ EN 149:2003 (EN 149:2001, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробовування, маркування

17. ДСТУ EN 167-2001 (EN 167:1995, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробувань оптичні

18. ДСТУ EN 168-2001 (EN 168:1995, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей. Неоптичні методи випробовувань

19. ДСТУ EN 1731-2001 (EN 1731:1997, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей та обличчя від механічних ушкоджень і/або впливу тепла сітчасті для промислового та непромислового використовування

20. ДСТУ EN ISO 20346:2010 (EN ІSO 20346:2004, ІDT + EN ІSO 20346:2004/A1:2007, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття

21. ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ІSO 20347:2012, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче

22. ДСТУ Б EN 29052-1:2016 (EN 29052-2:1992, ІDT). Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках

23. ДСТУ EN 340:2013 (EN 340:2003, ІDT). Одяг захисний. Загальні вимоги

24. ДСТУ EN 367-2001 (EN 367:1992, ІDT). Одяг захисний. Захист від нагрівання та полум'я. Метод визначення теплопровідності матеріалів підданих впливові полум'я

25. ДСТУ EN 381-1:2002. Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 1. Стенд для випробовування опору різання пилами

26. ДСТУ EN 381-5:2002 (EN 381-5:1995, ІDT). Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 5. Вимоги до засобів для захисту ніг

27. ДСТУ EN 489:2016 (EN 489:2009, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. З'єднання напірних сталевих труб із поліуретановою ...

28. ДСТУ EN 50130-5:2014 (EN 50130-5:2011, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Методи випробування щодо несприйнятливості чинникам зовнішнього середовища

29. ДСТУ EN 530:2003 (EN 530:1994, ІDT). Тривкість до стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробовування

30. ДСТУ EN 61000-6-3:2015 (EN 61000-6-3:2007, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

31. ДСТУ EN 61000-6-4:2015 (EN 61000-6-4:2007, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах

32. ДСТУ ISO 6942-2001 (ІSO 6942:1993, ІDT). Одяг захисний тепло- та вогнестійкий. Оцінювання теплопровідності матеріалів та комбінацій матеріалів, що зазнають дії джерела теплового випромінювання

33. ДСТУ 8429:2015. Прокат із ресорно-пружинної вуглецевої та легованої сталі. Технічні умови

34. ДСТУ EN 863-2001 (EN 863:1995, ІDT). Одяг захисний. Механічні властивості. Метод визначання опору проколюванню

35. ДСТУ ISO 9185-2001 (ІSO 9185:1990, ІDT). Одяг захисний. Оцінювання опору матеріалів бризкам розплавленого металу

36. ДСТУ EN 960:2005 (EN 960:1994, ІDT). Засоби індивідуального захисту голови. Використання макетів голови для випробування захисних касок

37. ДСТУ Б В.2.6-207:2015. (Проект). Розрахунок і конструювання кам'яних та армокам'яних конструкцій будівель та споруд

38. ДСТУ-Н Б В.2.7-304:2015. (Проект). Настанова з виготовлення та застосування лужних цементів, бетонів та конструкцій на їх основі

39. ПР-Д.0.06.555-17-ІІ. Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 03.07.2017)

40. N 187 від 31.07.2017. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28 січня 2016 року N 11"

41. N 192 від 08.08.2017. "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно - будівельні роботи"

42. N 194 від 09.08.2017. "Деякі питання функціонування інформаційної системи при здійсненні ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними насл."

43. N 196 від 10.08.2017. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінрегіону"

44. N 249 від 20.09.2017. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації експертів саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Асоціація експертів будівельної...

45. N 250 від 20.09.2017. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Гільдія інже...

46. N 251 від 20.09.2017. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації інженерів-проектувальників саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Гільдія проект...

Фильтр - "Введены в БД после 01.09.2017". [Документов - 81]

1. РД 26-01-168-88. Уплотнения неподвижные металлические для сосудов и аппаратов на давление свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Методика расчета на прочность и плотность

2. РД 26-07-266-86. Арматура трубопроводная. Соединения неподвижные с конической прокладкой. Конструкция и размеры

3. РД 26-07-274-89. Арматура трубопроводная. Кольца латунные для задвижек из серого чугуна на Ру до 1,0 МПа (10 кгс/см2). Типы. Конструкция и размеры

4. РД 31.30.01.06-85. Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 6. Гидротехнические решения

5. РД 31.30.01.11-80. Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 2. Топографо-геодезические и гидрографические работы при инженерных изысканиях

6. РД 34.10.068-91. Соединения сварные оборудования тепловых электростанций. Радиографический контроль

7. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

8. РД 34.26.201-80. Временная инструкция по сушке обмуровок стационарных котлов ТЭС

9. РД 34.26.205-84 (ПР 34-70-007-84). Правила футеровки ошипованных экранов топок котлов карбидкремниевыми набивными массами

10. РД 34.51.301. Указания по определению разрядных характеристик изоляторов, загрязненных в естественных условиях

11. РД 34.51.501. Типовая инструкция по обмыву изоляторов ВЛ до 500 кВ включительно под напряжением непрерывной струей воды

12. ДСТУ IEC 60050-300-312:2006 (ІEC 60050-300:2001, ІDT). Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання

13. ГІД 34.01.101-2009. Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.07.17)

14. ДСТУ Б Б.2.2-11:2016. Елементи (частини) об'єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги

15. ДБН В.2.6-220:2017. Покриття будівель і споруд

16. ДСТУ-Н Б В.2.7-315:2016. Настанови щодо виробництва та застосування асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних температур із використанням енергозберігаючих добавок

17. ДСТУ Б В.2.7-316:2016. Плити та картон мінераловатні теплоізоляційні. Технічні умови

18. ДСТУ Б В.2.7-318:2016. Вата мінеральна. Технічні умови

19. 31.07.2017. Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні

20. ГОСТ 11573-98 (ИСО 8841-91). Изделия огнеупорные. Метод определения коэффициента газопроницаемости

21. ГОСТ 13603-89. Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками. Технические условия

22. ГОСТ 1525-91. Прутки из сплава монель. Технические условия

23. ГОСТ 18143-72. Проволока из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия

24. ГОСТ 19807-91. Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки

25. ГОСТ 22178-76. Листы из титана и титановых сплавов. Технические условия

26. ГОСТ 22897-86. Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия

27. ГОСТ 23755-79. Плиты из титана и титановых сплавов. Технические условия

28. ГОСТ 24890-81. Трубы сварные из титана и титановых сплавов. Технические условия

29. ГОСТ 24982-81. Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия

30. ГОСТ 25.503-97. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие

31. ГОСТ 26492-85. Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Технические условия

32. ГОСТ 2715-75. Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры

33. ГОСТ 27265-87. Проволока сварочная из титана и титановых сплавов. Технические условия

34. ГОСТ 28249-93. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ

35. ГОСТ 283-75. Гвозди проволочные. Технические условия

36. ГОСТ 285-69. Проволока колючая одноосновная рифленая. Технические условия

37. ГОСТ 29166-91. Атракционы механизированные. Стальные конструкции. Основные положения по проектированию

38. ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 364-4-46-81). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление

39. ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током

40. ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков

41. ГОСТ 3.1129-93. ЕСТД. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции

42. ГОСТ 3187-76. Сетки проволочные тканые фильтровые. Технические условия

43. ГОСТ 4028-63. Гвозди строительные. Конструкция и размеры (в Украине - ДСТУ ГОСТ 4028:2008 Гвозди строительные. Конструкция и размеры. Прийнято методом підтвердження ГОСТ 4028-63 - наказ 2007-12-27 N 394)

44. ГОСТ 5063-73. Полосы из медно-никелевых сплавов. Технические условия

45. ГОСТ 6613-86. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

46. ГОСТ 8865-93. Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация

47. ДСТУ EN 10218-2-2001 (EN 10218-2:1996, ІDT). Дріт сталевий та дротяні вироби. Загальні вимоги. Частина 2. Розміри дроту та допуски

48. ДСТУ Б EN 14342:2014 (EN 14342:2005+А1:2008, ІDT). Підлоги дерев'яні. Характеристики, оцінка відповідності та маркування

49. ДСТУ ISO 15330:2003 (ІSO 15330:1999, ІDT). Кріпильні вироби. Випробовування попереднім навантажуванням на виявлення водневої крихкості. Метод паралельних опорних поверхонь

50. ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639-2009 (ГОСТ 1639-2009, IDT). Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови

51. ДСТУ EN 326-3:2006 (EN 326-3:2003, ІDT). Плити деревні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 3. Перевірка відібраної партії плит

52. ДСТУ EN 335-2:2010 (EN 335-2:2006, ІDT). Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначання класів використання. Частина 2. Застосовування до суцільної деревини

53. ДСТУ EN 354-2001. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Сполучні стропи (EN 354:1992, ІDT)

54. ДСТУ 4347:2004. Метали. Методи визначання характеристик пружності в умовах кріогенних, знижених і кімнатної температур

55. ДСТУ 4352:2004. Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначання енергетичної ефективності кондиціонерів повітря

56. ДСТУ 4715:2007. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження

57. ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, ІDT). Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення

58. ДСТУ EN 60059:2015 (EN 60059:1999, IDT). Струм електричний. Стандартні номінальні значення згідно з ІЕС

59. ДСТУ EN 60059:2015/3міна N1:2015 (EN 60059:1999/А1:2009, IDT). Струм електричний. Стандартні номінальні значення згідно з ІЕС

60. ДСТУ IEC 60974-10:2016 (IEC 60974-10:2014, IDT) Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності

61. ДСТУ ISO 643:2009 (ІSO 643:2003, ІDT). Сталі. Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна

62. 12.10.2004. НАПБ Б.02.019-2004. Положення про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах

63. 10.03.2017. Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

64. 10.05.2002. Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря

65. РД 31.30.14-85. Положение о составе, порядке сбора исходных данных для разработки проектно-сметной документации на капитальное строительство береговых объектов ММФ

66. РД 31.31.04-79. Руководство по проектированию глубоководных причальных сооружений уголкового типа

67. РД 31.31.05-79. Руководство по проектированию глубоководных причальных сооружений из заанкерованных массивов-гигантов

68. РД 31.31.11-74 (РМС 1-73 Союзморниипроект). Временное техническое руководство по проектированию больверков с передней грунтовой пригрузкой

69. РД 31.31.12-83. Руководство по проектированию оторочек перед существующими сооружениями гравитационного типа

70. РД 31.31.24-81. Рекомендации по проектированию причальных сооружений, возводимых способом "стена в грунте"

71. РД 31.31.28-81. Руководство по проектированию причальных сооружений из пустотелых бетонных массивов

72. РД 31.31.29-82. Руководство по проектированию илоцементных оснований и фундаментов портовых сооружений

73. РД 31.31.36-85. Рекомендации по проектированию и технологии строительства оградительных сооружений из наброски с жестким экраном

74. РД 31.31.41-86. Объекты обеспечения погрузочно-разгрузочных работ технологической оснасткой. Нормы проектирования

75. РД 31.31.45-87. Инструкция по проектированию гидротехнических сооружений морских паромных переправ

76. РД 31.31.46-88. Методика расчета и конструирования жестких покрытий территорий морских портов

77. РД 31.33.02-81. Методические указания по определению ветровых и волновых условий при проектировании морских портов

78. РД 31.33.07-86. Руководство по расчету воздействия волн цунами на портовые сооружения, акватории и территории. Рекомендации для проектирования

79. РД 31.35.06-81. Руководство по установлению норм эксплуатационных нагрузок на причальные сооружения распорного типа путем их испытания опытными статическими огрузками

80. N 175 від 19.07.2017. "Про затвердження Положення про функціональну підсистему безпеки у сфері експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства єдиної державної системи цивільного захисту"

81. N 204 від 15.08.2017. "Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво об'єктів"

Хранение документов в электронном виде на компьютере в виде базы данных - это самое удобное, экономичное и современное решение.

ИСС "ЗОДЧИЙ" предназначена для использования в повседневной деятельности руководителей предприятий строительной отрасли, производственных отделов, а также профессиональных архитекторов, конструкторов, мастеров и сметчиков.

Для облегчения поиска групп (СНИП, ГОСТ, ДБН…) служит функция ФИЛЬТР

Просмотр документов осуществляется при помощи MsWord.

Главное достоинство системы по сравнению с горой документов на бумажных носителях:

Вам не придется каждый раз переворачивать эту гору в поисках нужного документа – программная оболочка позволяет осуществлять быстрый поиск по номеру, названию, дате, виду документа, названию издавшего его органа, ключевым словам;

личная электронная записная книжка позволит мгновенно находить требуемую формулу, рисунок, таблицу, определение и т.д.;

Вы получаете сразу все необходимые нормативные акты - не нужно собирать целую библиотеку из разных источников для получения лицензии на выполнение проектных или строительных работ;

база регулярно пополняется и обновляется;

электронные документы, объединенные в ИСС, обходятся в 5-10 раз дешевле бумажных документов;

любой нормативный документ всегда будет у Вас под рукой, даже если в этот момент им пользуется другой сотрудник.

Лицензионный ЗОДЧИЙ купить в г. Киев можно в нашем офисе
(ул. ул. Антонова 8) или наш представитель доставит и установит программу в вашем офисе.

Стоимость программы 880 грн

Заказать счет-фактуру на программу ИСС «ЗОДЧИЙ»
Заказать счет-фактуру на обновление ИСС «ЗОДЧИЙ» (1 год)

Как обновить "Зодчий"

(044)331-63-18, (050)330-54-00, (068)201-77-62

cct.com.ua@gmail.com
0503305400@ukr.net

Рекомендуем лицензионный сметный комплекс:
АВК-5 ред. 3.2.2. на 2 П.К. ( 7200 грн.)