АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.2*. (распространяется с 21.10.2019)
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.3. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

25.03.2020

Нацбанк уточнив, які банки можуть стати учасниками операцій з підкріплення кас готівковою інвалютою за відповідну безготівкову валюту
З метою підтримки фінансової системи України Нацбанк постановою від 24.03.2020 N 38 вніс зміну до своєї постанови від 19.03.2020 N 35 "Про здійснення Національним банком України операцій з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою".
Так, уточнено, що учасником операцій з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою (долар США, євро) за безготівкову іноземну валюту (долар США, євро) може стати банк, що визначений Нацбанком як системно важливий на момент проведення операції з підкріплення.
Раніше відповідною нормою було передбачено, що учасником операцій з підкріплення може стати банк, який входить до переліку 10 банків, визначених Нацбанком, із найбільшим обсягом коштів, залучених у фізосіб, включаючи ощадні сертифікати, в іноземній валюті, станом на перший робочий день поточного кварталу.
Постанова набрала чинності 25 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 25.03.2020 р.

24.03.2020

Кабмін запровадив обмеження щодо авіаційних пасажирських перевезень
Відповідно до ст. 29 Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" та з урахуванням постанови Кабміну від 11.03.2020 N 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабмін заборонив з 12 год. 00 хв. 24 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р.:
прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою;
прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" або у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних суден державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" як резервне.
У разі необхідності задоволення державних потреб прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством.
Відповідна заборона закріплена у постанові Кабміну від 23.03.2020 N 228, яка набрала чинності 24 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 24.03.2020 N 56.

Експорт спирту етилового тимчасово заборонили
Кабмін постановою від 23.03.2020 N 229 вніс зміни у додаток 1 до своєї постанови від 24.12.2019 N 1109 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік".
Так, додаток 1 до постанови N 1109 "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році" доповнено новими товарами - спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, крім біоетанолу, напоїв, одержаних шляхом перегонки, денатурованих, будь-якої концентрації, та інших подібних товарів (код згідно з УКТЗЕД 2207).
Обсяг квоти/одиниця виміру - 0 л.
Визначено, що ліцензування експорту зазначених товарів запроваджується до 1 червня 2020 року.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

19.03.2020

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів приведено у відповідність до законодавства
З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства НКЦПФР рішенням від 24.12.2019 N 781 затвердила зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Зокрема, уточнено, що інформація на фондовому ринку розкривається шляхами, передбаченими ст. 39 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", крім випадку розміщення приватним акціонерним товариством повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Також Положення доповнено нормами, якими передбачено, що якщо у приватному акціонерному товаристві, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, відбудеться зміна структури власності, внаслідок чого 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано стане належати більш ніж одній особі, таке товариство здійснює розкриття Інформації як приватне акціонерне товариство відповідно до вимог Закону.
Якщо приватне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, належить до підприємства, що становить суспільний інтерес відповідно до вимог Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", таке товариство оприлюднює звітність в обсязі, встановленому цим Законом.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 березня 2020 р. за N 255/34538 та набирає чинності через 1 місяць з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Положення про процентну політику Нацбанку
Нацбанк постановою від 17.03.2020 N 29 вніс зміни до Положення про процентну політику Національного банку України.
Уточнено, що Нацбанк під час оголошення кількісного тендера з підтримання ліквідності банків за кредитами рефінансування понад 14 днів установлює процентну ставку на рівні облікової ставки плюс стала величина в процентних пунктах, яка затверджується рішенням Правління Нацбанку після розгляду Комітетом з монетарної політики.
Нацбанк під час проведення процентного тендера з підтримання ліквідності банків до 14 днів установлює процентну ставку за кредитами рефінансування залежно від пропозицій, що надходять від банків. Рівень граничної процентної ставки не може бути нижчим, ніж облікова ставка.
Також Положення доповнено нормами, згідно з якими Нацбанк під час проведення процентного тендера з підтримання ліквідності банків понад 14 днів установлює процентну ставку за кредитами рефінансування залежно від пропозицій, що надходять від банків. Мінімальний рівень граничної процентної ставки не може бути нижчим, ніж облікова ставка плюс стала величина в процентних пунктах, яка затверджується рішенням Правління Нацбанку після розгляду Комітетом з монетарної політики.
Постанова набрала чинності 19 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 18.03.2020 р.

Внесено зміни до Положення про застосування Нацбанком стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи
Нацбанк постановою від 17.03.2020 N 30 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи.
Зокрема, уточнено, що Нацбанк надає кредити овернайт та кредити рефінансування за процентною ставкою, порядок визначення розміру якої встановлюється нормативно-правовим актом Нацбанку з питань процентної політики. Процентна ставка за кредитами овернайт та короткостроковими кредитами рефінансування не підлягає коригуванню протягом строку користування такими кредитами.
Процентна ставка за довгостроковими кредитами рефінансування визначається як облікова ставка Нацбанку плюс стала величина у процентних пунктах, яка діє на день видачі довгострокового кредиту рефінансування. Стала величина є незмінною протягом всього строку користування довгостроковим кредитом рефінансування. Процентна ставка за довгостроковим кредитом рефінансування в разі зміни облікової ставки Нацбанку підлягає коригуванню на розмір її зміни.
Нацбанк у разі зміни облікової ставки Нацбанку не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення про зміну облікової ставки Нацбанку надсилає банку повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування.
Банк не пізніше наступного робочого дня від дня отримання повідомлення щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування надсилає Нацбанку повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування.
Нацбанк ініціює у строки, які визначені у вимозі Нацбанку, дострокове виконання банком зобов'язань за довгостроковим кредитом рефінансування в разі неотримання/несвоєчасного отримання повідомлення від банку про згоду щодо зміни процентної ставки за довгостроковим кредитом рефінансування або відмови банку від зміни процентної ставки.
Нацбанк з третього робочого дня від дня прийняття рішення щодо зміни облікової ставки Нацбанку нараховує проценти за користування довгостроковим кредитом рефінансування за новою процентною ставкою.
Постанова набрала чинності 19 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 18.03.2020 р.

Готівка для підкріплення кас банків видається безоплатно
З метою підтримки готівки національної валюти України в належному стані та запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на території України Нацбанк постановою від 18.03.2020 N 33 вніс зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування.
Змінами передбачено, що послуги (операції) з видачі готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас для видачі підприємствам зв'язку на виплату пенсій та грошової допомоги, з видачі готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас для виплати з рахунків групи 257 бюджетним установам та організаціям, що переведені на обслуговування до Державної казначейської служби України, з видачі готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас, а також з видачі розмінних монет банкам для підкріплення їх кас надаються (здійснюються) безоплатно.
Раніше вищезазначені послуги (операції) були платними.
Постанова набрала чинності 19 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 18.03.2020 р.

Визначено порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування
Мінінфраструктури наказом від 04.03.2020 N 191 затвердило Тимчасове положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування.
Затверджене Тимчасове положення визначає порядок допуску локомотивів, що належать суб'єктам господарювання, які не відносяться до сфери управління АТ "Укрзалізниця", до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування у вантажному русі та є обов'язковим при виконанні перевезень вантажів та порожніх вагонів всіма суб'єктам господарювання, допущеними до участі у експериментальному проєкті, що реалізується відповідно до постанови Кабміну від 04.12.2019 N 1043 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо допуску до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування" та цього Тимчасового положення.
Це Тимчасове положення визначає вимоги до заявників, підприємств залізничного транспорту - учасників експериментального проєкту, локомотивів, локомотивних бригад, які допускаються до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування, технічного обслуговування рухомого складу та його ремонту.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 березня 2020 р. за N 278/34561 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Працівників, які повідомили про корупцію, захистили від незаконного звільнення
Президент підписав Закон від 04.03.2020 N 524-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції".
Зокрема, Кодекс законів про працю доповнено нормою, згідно з якою працівник, який повідомив про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону "Про запобігання корупції", вчинених іншою особою, не може бути звільнений чи змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу. Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими цим Законом.
Крім цього, розширено перелік додаткових підстав для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Так, визначено, що трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадку наявності у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, передбачений Законом "Про запобігання корупції".
Закон набрав чинності 20 березня 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 19.03.2020 N 52, крім п. 6 розд. I Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року N 361-IX, а саме з 28 квітня 2020 року.

Рада суддів затвердила Рекомендації щодо встановлення особливого режиму роботи судів в період карантину
Рада суддів рішенням від 17.03.2020 N 19 затвердила Рекомендації щодо встановлення особливого режиму роботи судів України задля убезпечення населення України від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб.
Враховуючи постанову Кабміну N 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", а також з метою убезпечити населення України від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, Рада суддів України рекомендує, на період з 16 березня до 03 квітня 2020 року, встановити особливий режим роботи судів України, а саме:
- роз'яснити громадянам можливість відкладення розгляду справ у зв'язку із карантинними заходами та можливість розгляду справ в режимі відеоконференції;
- припинити всі заходи, не пов'язані з процесуальною діяльністю суду та забезпеченням діяльності органів судової влади (круглі столи, семінари, дні відкритих дверей тощо);
- припинити проведення особистого прийому громадян керівництвом суду;
- обмежити допуск в судові засідання осіб, які не є учасниками судових засідань;
- обмежити допуск у судові засідання та приміщення суду осіб з ознаками респіраторних захворювань: блідість обличчя, почервоніння очей, кашель;
- ознайомлення учасників судового процесу з матеріалами судової справи, за наявності такої технічної можливості, здійснювати в дистанційному режимі, шляхом надсилання сканкопій матеріалів судової справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві, заяви про ознайомлення приймати через дистанційні засоби зв'язку;
- зменшити кількість судових засідань, що призначаються для розгляду протягом робочого дня;
- по можливості здійснювати судовий розгляд справ без участі сторін, в порядку письмового провадження;
- суддям та працівникам апарату суду при найменших ознаках захворювання вжити заходів щодо самоізоляції, повідомити про свій стан здоров'я відповідну установу охорони здоров'я та керівництво суду телефоном, e-mail.
Крім того, Рада суддів рекомендує громадянам та іншим особам:
- всі необхідні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви, пояснення, клопотання тощо) надавати суду в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв'язку;
- рекомендувати учасникам судових засідань подавати до суду заяви про розгляд справ у їхній відсутності за наявними в справі матеріалами;
- утриматися від відвідування приміщення суду, особливо за наявності захворювання (слабість, кашель, задуха, утруднення дихання тощо).

Нацбанк зупинив проведення виїзних перевірок на період карантину
Відповідно до пп. 4 п. 2 розд. II Закону від 17.03.2020 N 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" Нацбанк постановою від 18.03.2020 N 34 зупинив на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), проведення усіх видів виїзних перевірок банків, інших осіб, які є об'єктами нагляду (оверсайта) Нацбанку.
На період встановлення карантину зупиняється перебіг строків проведення перевірок, розпочатих до набрання чинності цією постановою. Від дня припинення карантину перебіг строків таких перевірок продовжується з урахуванням часу, що минув до його встановлення.
Постанова набрала чинності 20 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.03.2020 р.

18.03.2020

Уряд ліквідував Держархбудінспекцію і утворив Держсервісбуд
Кабмін постановою від 13.03.2020 N 218 ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію та утворив Державну сервісну службу містобудування України.
Державна сервісна служба містобудування України (Держсервісбуд) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Установлено, що:
Державна архітектурно-будівельна інспекція продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення Державної сервісної служби містобудування;
надання адміністративних послуг у сфері містобудування з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг здійснюється з дати, визначеної держателем Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.
Постанова набрала чинності 18 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 18.03.2020 N 51.

Планові перевірки бізнесу під час карантину заборонені - Закон набрав чинності
Президент підписав Закон від 17.03.2020 N 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", яким, зокрема, передбачено, що:
- у разі встановлення Кабміном карантину відповідно до Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений ч. 2 ст. 84 Кодексу законів про працю, ч. 1 ст. 26 Закону "Про відпустки";
- тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабміном;
- тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19):
звільняються від сплати ввізного мита лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабміном;
митне оформлення зазначених товарів здійснюється першочергово;
на такі товари допускається подання попередньої або тимчасової декларації за правилами, встановленими Митним кодексом;
плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, щодо таких товарів не справляється;
- дія Закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабміном;
- карантин, встановлений Кабміном, є форс-мажорними обставинами.
Закон набрав чинності 17 березня 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 17.03.2020 N 51, за винятком окремих положень.
Установлено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19):
роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою відпустку;
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом може змінюватися режим роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Інформація про такі зміни повинна доводитися до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів;
з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення;
забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Бізнес отримав податкові пільги у зв'язку з введенням карантину
Президент підписав Закон від 17.03.2020 N 533-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", згідно з яким, зокрема:
- за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:
порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, що застосовуються на загальних підставах;
порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.
Протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня, підлягає списанню;
- установлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 Кодексу;
- річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, визначена ст. 179 Кодексу, подається до 1 липня 2020 року, крім випадків, передбачених розд. IV Кодексу, коли така декларація може бути подана пізніше цього строку. При цьому вимоги пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 у 2020 році не застосовуються;
- фізособа зобов'язана самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік. При цьому абз. 1 п. 179.7 ст. 179 у 2020 році не застосовується;
- не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності;
- об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 Кодексу в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
- тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у п. 4, 5 та 51 ч. 1 ст. 4 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року за себе. При цьому положення абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовуються.
Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року в розмірах та порядку, визначених Законом. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб Законом;
- тимчасово штрафні санкції, визначені ч. 11 ст. 25 Закону, не застосовуються за такі порушення, вчинені у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року:
несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
несвоєчасне подання звітності, передбаченої Законом, до податкових органів. При цьому абз. 2 та 3 п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року, не застосовується;
- протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню;
- установлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня по 18 травня 2020 року;
- відтерміновано фіскалізацію (РРО для бізнесу). Тобто для "груп ризику" РРО буде обов'язковим не з 1 жовтня 2020 року, а з 1 січня 2021, а для всіх підприємців не з 1 січня, а з 1 квітня 2021 року;
- у разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов'язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов'язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов'язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені ч. 4 ст. 10561 Цивільного кодексу, у разі невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов'язань зі сплати платежів). Ці норми поширюються у тому числі на кредити, визначені ч. 2 ст. 3 Закону "Про споживче кредитування".
Закон набрав чинності 18 березня 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 17.03.2020 N 51.
Також визначено, що тимчасово, до 31 травня 2020 року, забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю):
за діяльністю суб'єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабміном критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику;
у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

17.03.2020

Розширено перелік обмежень на період карантину
Кабмін постановою від 16.03.2020 N 215 вніс зміни до своєї постанови від 11.03.2020 N 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", якими передбачено розширення переліку обмежень, що запроваджуються на період карантину.
Згідно зі змінами забороняється:
1) відвідування закладів освіти її здобувачами до 3 квітня 2020 р.;
2) з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
3) з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту;
4) з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р.:
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями);
перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі у міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспорті, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху;
перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі;
заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення;
5) з 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. перевезення пасажирів метрополітенами мм. Києва, Харкова і Дніпра відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 р.;
6) з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому). Дозволяється здійснення акціонерним товариством "Українська залізниця" окремих пасажирських рейсів у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, а також окремих пасажирських рейсів у міжнародному залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури, МЗС та Адміністрацією Держприкордонслужби.
Постанова набрала чинності 17 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 17.03.2020 N 50.

Набрав чинності Закон про повну загальну середню освіту
Президент підписав Закон від 16.01.2020 N 463-IX "Про повну загальну середню освіту".
Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.
Зокрема, визначено, що юрособа має статус закладу загальної середньої освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність, що здійснюється на одному чи декількох рівнях повної загальної середньої освіти.
Заклад загальної середньої освіти має право набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно відповідно до законодавства.
Заклад загальної середньої освіти має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору та може мати бланки, печатки та штампи із своїм найменуванням та символікою.
Заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.
Заклади освіти мають право провадити інноваційну діяльність та можуть укладати з цією метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти (науковими установами), підприємствами, установами, організаціями, фізособами.
Заклад загальної середньої освіти залежно від засновника може бути:
державним - заснованим розпорядчим актом органу державної влади;
комунальним - заснованим розпорядчим актом сільської, селищної, міської, районної, обласної ради;
приватним - заснованим рішенням фізичної (фізичних) та/або юридичної (юридичних) особи (осіб) приватного права;
корпоративним - заснованим шляхом укладення засновницького договору кількома засновниками різних форм власності на засадах державно-приватного партнерства.
Заклади загальної середньої освіти незалежно від форми власності мають рівні права і обов'язки у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства.
Права і обов'язки закладів загальної середньої освіти реалізуються через їх органи управління відповідно до законодавства та установчих документів.
Також передбачено, що державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законом "Про освіту" та цим Законом.
Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти є:
плановий (позаплановий) інституційний аудит;
позапланова перевірка.
Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно до цього Закону та згідно з порядками, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Закон набрав чинності 18 березня 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 17.03.2020 N 50, за винятком окремих положень.

Ринок електроенергії: встановлено тариф на послуги постачальника "останньої надії" на II квартал 2020 року
Відповідно до ст. 6 та 64 Закону "Про ринок електричної енергії" НКРЕКП установила тариф на послуги постачальника "останньої надії" на II квартал 2020 року на рівні 367,73 грн/МВт·год (без урахування ПДВ).
Зазначений тариф передбачено постановою НКРЕКП від 13.03.2020 N 611, яка набирає чинності з 1 квітня 2020 року.

13.03.2020

Затверджено Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я
З метою забезпечення рівного та справедливого доступу пацієнтів до медичної допомоги МОЗ наказом від 28.02.2020 N 586 затвердило Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду.
Цей Порядок регулює механізм взаємодії пацієнта, лікаря, який направляє пацієнтів, та медичних працівників, що здійснюють медичне обслуговування за направленням.
Порядок поширюється на всі заклади охорони здоров'я та ФОП, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Дія Порядку не поширюється на екстрену медичну допомогу та на обов'язковий медичний огляд працівників.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 березня 2020 р. за N 235/34518 та набрав чинності 13 березня 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 13.03.2020 N 20.

Розширено перелік категорій адвокатів, що мають право на пільги зі сплати щорічних внесків
Рада адвокатів України рішенням від 14.02.2020 N 22 надала право радам адвокатів регіонів за заявами адвокатів, поданими до 31 січня поточного року, приймати рішення про звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування стосовно наступних категорій адвокатів:
особи з інвалідністю 1 та 2 групи;
особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, учасники бойових дій, ветерани війни;
особи, які приймали участь у бойових діях на територіях інших країн - учасників бойових дій, інвалідів війни та учасників війни;
особи, які захищають та/або захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть та/або брали безпосередню участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення та отримали статус учасника бойових відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС I та II категорій;
особи, які були вимушені покинути місце свого постійного проживання, у зв'язку з проведенням АТО/ООС;
особи, мобілізовані для проходження військової служби, у разі, якщо такий внесок раніше не був ними сплачений.
Рішення про звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування приймається за наявності підтверджуючих документів відповідного статусу заявника:
радою адвокатів регіону щодо 70 % щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;
Радою адвокатів України, Національною асоціацією адвокатів України щодо 30 % щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування відповідно.
На підтвердження вищезгаданих обставин рада адвокатів регіону, Рада адвокатів України, Національна асоціація адвокатів України можуть витребувати додаткові відомості щодо набуття відповідного статусу (довідку про безпосередню участь в АТО/ООС, довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності та терміну непрацездатності, довідку про перебування в ЄДАРП та інші документи).
Радою адвокатів регіону, Радою адвокатів України, Національною асоціацією адвокатів України рішення про звільнення від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування стосовно осіб, які є особами інвалідністю 1 та 2 групи, приймається один раз на постійно.

Затверджено Порядок ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я
МОЗ наказом від 28.02.2020 N 587 затвердило Порядок ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я.
Цей Порядок визначає перелік відомостей, що вносяться до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я.
Порядок є обов'язковим для суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та уклали договір про реімбурсацію з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), а також для закладів охорони здоров'я та ФОП, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які зобов'язані надавати пацієнтам медичну допомогу безоплатно відповідно до закону або договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного з НСЗУ.
Крім цього, затверджено зміни до низки наказів МОЗ.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 березня 2020 р. за N 236/34519 та набрав чинності 13 березня 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 13.03.2020 N 20, крім п. 26 Порядку, який застосовується з дати оприлюднення на вебсайті електронної системи охорони здоров'я інформації про створення відповідної технічної можливості в електронному кабінеті пацієнта.

12.03.2020

Новий Порядок визначення оціночної вартості пакетів акцій АТ, що пропонуються для продажу на аукціоні
Фонд державного майна наказом від 23.12.2019 N 1456 затвердив Порядок визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні.
Затверджений Порядок визначає процедуру проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій АТ, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), які відповідно до Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" належать до об'єктів великої приватизації, у процесі підготовки до продажу яких не обрано радника, та які підлягають продажу на аукціоні. Цим Порядком визначаються вимоги до форми акта оцінки пакетів акцій АТ та порядку їх складання.
Стандартизована оцінка пакета акцій АТ проводиться органом приватизації самостійно у місячний строк від дати оцінки, крім випадків, коли дата оцінки призначається на останнє число січня. Наказом органу приватизації строк проведення стандартизованої оцінки за потреби може бути продовжено, але не більше ніж на один місяць. У разі призначення дати оцінки на останнє число січня стандартизована оцінка проводиться у строк, що не перевищує двох місяців після дати оцінки без можливості продовження цього строку.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 березня 2020 р. за N 242/34525 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу
З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 Кабмін установив з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин, заборонивши:
відвідування закладів освіти її здобувачами;
проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).
Відповідні положення містяться у постанові Кабміну від 11.03.2020 N 211, яка набрала чинності 12 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 12.03.2020 N 47.

Зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 02.03.2020 N 495 затвердив зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.
Зокрема, Положення доповнено нормами, якими визначено, що до початку перебігу та закінчення строків, зазначених у цьому Положенні, застосовуються положення гл. 18 Цивільного кодексу.
Продаж активу(ів) (майна) із застосуванням акредитивної форми розрахунків здійснюється на умовах, визначених рішенням виконавчої дирекції Фонду про умови продажу активу(ів) (майна), з урахуванням вимог нормативно-правових актів Нацбанку з питань здійснення банками операцій за акредитивами.
Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, веб-сайтом банку є офіційний веб-сайт Фонду.
Також передбачено, що виконавча дирекція Фонду має право скасувати результати відкритих торгів (аукціонів), якщо буде встановлено факт порушення умов їх проведення, у тому числі щодо внесення гарантійного внеску.
Крім цього, внесено зміни до рішення Фонду від 20.07.2017 N 3117 "Про реалізацію активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції".
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 березня 2020 р. за N 253/34536 та набрало чинності 13 березня 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 12.03.2020 N 47.

06.03.2020

Оновлено механізм використання бюджетних коштів для фінансової підтримки заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів
Кабмін постановою від 03.03.2020 N 202 виклав у новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", які спрямовуються суб'єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами.
Компенсація на конкурсній основі надається суб'єктам господарювання агропромислового комплексу - юрособам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та ФОП, які:
провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов'язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва, або які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень, - за всіма видами сільськогосподарської діяльності;
не мають порушених справ про банкрутство, яких не визнано банкрутами, що не перебувають на стадії ліквідації;
не мають прострочену більш як 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Компенсація позичальникам надається через уповноважений банк, що підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.
Компенсація надається позичальникам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, крім овердрафтів (контокорентних кредитів) у розмірі 1,5 облікової ставки Нацбанку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.
Компенсації підлягають відсоткові ставки за:
короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;
середньостроковими і довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об'єктів (у тому числі сховищ для зберігання овочів, фруктів та ягід).
Сума компенсації, що надається позичальнику протягом бюджетного року за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, не може перевищувати:
для позичальників та пов'язаних із ними осіб, які провадять діяльність у галузях тваринництва, - 15 млн гривень;
для позичальників, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень, - 5 млн гривень.

Затверджено план заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації держполітики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць
Кабмін розпорядженням від 03.03.2020 N 216-р затвердив план заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року.
У Плані заходів міститься сім основних напрямів:
розвиток національної економіки як основи для забезпечення продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць;
стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості;
забезпечення створення гідних умов праці та детінізація відносин у сфері зайнятості населення;
розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечення створення умов для професійного навчання впродовж життя;
забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці. Сприяння зайнятості молоді;
реформування державної служби зайнятості та забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці;
забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері трудової міграції.

Внесено зміни до Кодексу газорозподільних систем
НКРЕКП постановою від 06.03.2020 N 580 внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем.
Кодекс доповнено нормами, згідно з якими з 01 січня 2021 року річна замовлена потужність об'єкта (об'єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу, але не може бути меншою за:
39 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;
126 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
314 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об'єкта споживача, що не є побутовим.
Також уточнено, що для нового споживача та/або його об'єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців (крім об'єктів споживачів, що не є побутовими), або за умови відсутності споживання природного газу споживачем та/або його об'єктом протягом усього попереднього газового року річна замовлена потужність споживача (його об'єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні:
39 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;
126 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
314 куб. м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об'єкта споживача, що не є побутовим.
Постанова набрала чинності 7 березня 2020 року у зв'язку з її оприлюдненням на офіційному вебсайті НКРЕКП від 06.03.2020 р.

05.03.2020

Ставку рентної плати за видобування бурштину зменшено
Президент підписав Закон від 04.02.2020 N 490-IX, яким передбачено зменшення з 25,0 % до 10 % ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину. Відповідні зміни внесено до Податкового кодексу.
Разом з цим підрозділ 91 розд. XX "Перехідні положення" Кодексу доповнено нормами, згідно з якими до 31 грудня 2020 року включно ставка рентної плати за користування надрами для видобування бурштину встановлюється у розмірі 5 %, а з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно - у розмірі 8 %.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Визначено процедуру видачі дозволів на провадження окремих видів космічної діяльності
Кабмін постановою від 26.02.2020 N 197 затвердив Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволів на провадження окремих видів космічної діяльності.
Цей Порядок визначає процедуру видачі (відмови у видачі, анулювання) суб'єктам господарювання дозволів на провадження видів космічної діяльності, визначених ч. 2 ст. 10 Закону "Про космічну діяльність", а саме:
випробування (крім комп'ютерних) ракет-носіїв, у тому числі їх агрегатів та складових частин і космічних апаратів;
запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів;
управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі;
повернення космічних апаратів та/або їх складових частин з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.
Видача (відмова у видачі, анулювання) дозволу здійснюється ДКА на безоплатній основі.

Визначено процедуру подання декларації про провадження госпдіяльності у сфері космічної діяльності
Кабмін постановою від 26.02.2020 N 198 затвердив Порядок подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності.
Цей Порядок визначає процедуру подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності, що дає право суб'єкту господарювання провадити господарську діяльність у сфері космічної діяльності.
Декларація подається суб'єктом господарювання приватної форми власності, який має намір провадити космічну діяльність, або уповноваженою ним особою до ДКА або через адміністратора у центрі надання адміністративних послуг за вибором такого суб'єкта господарювання у паперовій або електронній формі не менш як за 5 робочих днів до початку провадження космічної діяльності за формою згідно з додатком 1.
Декларація подається у паперовій формі особисто або надсилається поштою з описом вкладення або в електронній формі, що оформляється згідно з вимогами законів у сфері електронних документів.
Реєстрація декларації здійснюється ДКА безоплатно.
Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції ДКА або адміністратором центру надання адміністративних послуг.
Декларація реєструється ДКА протягом 5 робочих днів з дня надходження.

Оновлено порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізосіб
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 09.01.2020 N 35 виклав у новій редакції Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Це Положення визначає вимоги, яким повинен відповідати банк для визначення його банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, процедуру визначення банків-агентів Фонду, засади здійснення аналізу їхньої діяльності, а також підстави та наслідки виключення банку з числа банків-агентів Фонду.
Рішення про визначення банку банком-агентом Фонду та про виключення банку з числа банків-агентів Фонду приймає виконавча дирекція Фонду.
Перехідний банк не може бути визначений банком-агентом Фонду.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 лютого 2020 р. за N 212/34495 та набирає чинності через 30 календарних днів з дня його офіційного опублікування.
Банки, включені до переліку банків-агентів Фонду станом на день набрання чинності цим рішенням, зберігають статус банку-агента до виключення їх з числа банків-агентів відповідно до правил і процедур, визначених вищезгаданим Положенням.

ДПС більше не потрібно повідомляти про прийняття на роботу керівника підприємства
Кабмін постановою від 12.02.2020 N 188 вніс зміни до своєї постанови від 17.06.2015 N 413 "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу".
Змінами передбачено скасування необхідності подання до територіальних органів ДПС повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації.
Визначено, що повідомленням про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації є відомості, отримані органами ДПС з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Постанова набрала чинності 5 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 05.03.2020 N 43.

Порядок держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зазнав змін
Кабмін постановою від 26.02.2020 N 189 вніс зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Зокрема, уточнено, що для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, також подаються:
1) засвідчена іпотекодержателем копія письмової вимоги про усунення порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцю та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця;
2) засвідчена іпотекодержателем копія повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення або поштового відправлення з оголошеною цінністю, яким надіслано вищезазначену вимогу, з відміткою про вручення адресату, або
засвідчена іпотекодержателем копія рекомендованого поштового відправлення або поштового відправлення з оголошеною цінністю, яким надіслано вимогу, з позначкою про відмову адресата від одержання такого відправлення, або
засвідчені іпотекодержателем копії рекомендованих поштових відправлень або поштових відправлень з оголошеною цінністю (поштових конвертів), якими не менше ніж двічі з періодичністю не менше ніж один місяць надсилалася вимога, та які повернулися відправнику у зв'язку із відсутністю адресата або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення, або
засвідчені іпотекодержателем паперові копії електронного листа, яким за допомогою засобів інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує обмін електронними документами, надіслано вимогу, та електронного службового повідомлення відповідної системи, яким підтверджується доставка відповідного електронного листа за адресою електронної пошти адресата (у разі коли договором з іпотекодавцем або боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, передбачено можливість обміну електронними документами);
3) довідка іпотекодержателя, що містить відомості про суму боргу за основним зобов'язанням станом на дату не раніше трьох днів до дня подання документів для проведення відповідної державної реєстрації та відомості про вартість предмета іпотеки, визначену суб'єктом оціночної діяльності, станом на дату не раніше 90 днів до дня подання документів для проведення відповідної державної реєстрації;
4) заставна (якщо іпотечним договором передбачено її видачу).
Протягом дії Закону "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, яким є нерухоме житлове майно загальною площею в межах, визначених зазначеним Законом, що виступає як забезпечення зобов'язань громадянина України за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, також подається заява, що підтверджує згоду іпотекодавця - громадянина України на набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, справжність підпису на якій засвідчується відповідно до Закону "Про нотаріат", крім випадків встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованого права власності іпотекодавця на інше нерухоме житлове майно (його частину) у Державному реєстрі прав чи в його невід'ємній архівній складовій частині або надання державному реєстратору документів, якими підтверджується, що відповідне нерухоме житлове майно не є місцем постійного проживання іпотекодавця.
Наявність зареєстрованої заборони відчуження майна, накладеної нотаріусом під час посвідчення договору іпотеки, на підставі якого набувається право власності на предмет іпотеки іпотекодержателем, а також зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки інших речових прав, обтяжень речових прав на передане в іпотеку майно, у тому числі внесення після державної реєстрації іпотеки іпотекодавця до Єдиного реєстру боржників, не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності за іпотекодержателем.

Запроваджується експериментальний проект щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів
З метою забезпечення доступності електронних довірчих послуг Кабмін прийняв рішення стосовно реалізації експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів. Відповідне рішення закріплено у постанові Кабміну від 03.03.2020 N 193.
Експериментальний проект реалізується до дня набрання чинності змінами до Закону "Про електронні довірчі послуги" щодо врегулювання використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, але не пізніше ніж до 31 грудня 2021 року.
Також затверджено вимоги до удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, і до надання електронних довірчих послуг, пов'язаних з їх створенням, перевіркою, підтвердженням та зберіганням.
Установлено, що:
1) удосконалені електронні підписи чи печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, що відповідають затвердженим вимогам, можуть використовуватися користувачами електронних довірчих послуг для здійснення електронної взаємодії, електронної ідентифікації та автентифікації фізичних, юросіб і представників юросіб у разі, коли законодавством передбачено використання виключно кваліфікованих електронних підписів чи печаток (кваліфікованих електронних довірчих послуг) або засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, крім:
використання кваліфікованих електронних підписів чи печаток органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, державними реєстраторами, нотаріусами та іншими суб'єктами, уповноваженими державою на здійснення функцій державного реєстратора, а також кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг і центральним засвідчувальним органом;
застосування виключно засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (захищених носіїв особистих ключів);
використання кваліфікованих електронних підписів чи печаток на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури для здійснення електронної взаємодії, електронної ідентифікації та автентифікації фізичних, юросіб і представників юросіб, якщо використання електронних довірчих послуг для таких цілей пов'язане з високим ризиком для інформаційної безпеки, що визначається власниками відповідних інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;
вчинення в електронній формі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, установлених законом;
2) електронні довірчі послуги, пов'язані із створенням, перевіркою, підтвердженням та зберіганням удосконалених електронних підписів чи печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, надаються виключно кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг з урахуванням затверджених вимог;
3) результати надання електронних довірчих послуг, пов'язаних із створенням, перевіркою, підтвердженням та зберіганням удосконалених електронних підписів чи печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, визнаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, які надають електронні публічні (зокрема адміністративні) послуги, та користувачами електронних довірчих послуг;
4) власники інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, через які електронні публічні (зокрема адміністративні) послуги надаються з використанням користувачами електронних довірчих послуг удосконалених електронних підписів чи печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, повинні також забезпечити технічну можливість використання кваліфікованих електронних підписів чи печаток для отримання таких електронних публічних (зокрема адміністративних) послуг через відповідні інформаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи;
5) дія цієї постанови не поширюється на надання електронних довірчих послуг у банківській системі України та під час здійснення переказу коштів.
Постанова набрала чинності 5 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 05.03.2020 N 43.