АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.2*. (распространяется с 21.10.2019)
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.3. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

13.02.2020

Транспортування природного газу: НКРЕКП внесла зміни до деяких НПА
НКРЕКП постановою від 11.02.2020 N 370 затвердила зміни до:
Кодексу газотранспортної системи;
Типового договору транспортування природного газу;
Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання.
Розподіл потужності для періодів газового року 2019/2020 здійснюється відповідно до положень Кодексу газотранспортної системи в редакції, що діяла до дня набрання чинності цією постановою.
Постанова набрала чинності 13 лютого 2020 року у зв'язку з її оприлюдненням на офіційному веб-сайті НКРЕКП від 12.02.2020 р.

Удосконалено Положення про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Нацбанк постановою від 11.02.2020 N 17 затвердив зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.
Передбачено:
актуалізацію граничних значень діапазонів ймовірності дефолту банків - нерезидентів за результатами аналізу статистичних даних провідних світових рейтингових агентств;
збільшення з 6 до 12 місяців періоду, за який банк має здійснювати аналіз результату діяльності банку - боржника;
доповнення переліку джерел доходів боржника - фізособи, які можуть враховуватись банком під час розрахунку кількісних показників його фінансового стану.
Постанова набрала чинності 13 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 12.02.2020 р

Відтерміновано набрання чинності Положенням про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінпослуг
З метою поліпшення банками інформаційних ресурсів Нацбанк постановою від 11.02.2020 N 18 відтермінував набрання чинності постановою від 28.11.2019 N 141 "Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг".
Згідно зі змінами постанова від 28.11.2019 N 141 набирає чинності через 6 місяців із дня її офіційного опублікування, а саме з 2 червня 2020 року (постанова була опублікована на офіційному веб-сайті Нацбанку від 02.12.2019 р.).
Відповідна постанова мала набрати чинності через 3 місяці з дня її офіційного опублікування, а саме з 2 березня 2020 року, а п. 14 розд. I, пп. 11 п. 17 та п. 22 розд. II Положення - з 2 червня 2020 року.
Постанова від 11.02.2020 N 18 набрала чинності 13 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 12.02.2020 р.

Положення про порядок накладення адміністративних штрафів удосконалено
З метою приведення у відповідність до вимог положень Закону "Про Національний банк України" та Кодексу про адміністративні правопорушення, у зв'язку із змінами, внесеними Законом від 20.09.2019 N 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг", Нацбанк постановою від 06.02.2020 N 15 вніс зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів.
Визначено порядок накладення штрафів, передбачених ч. 5, 6 ст. 1561 Кодексу (за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Нацбанком).
Постанова набрала чинності 12 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.02.2020 р.

12.02.2020

Затверджено ліміти та прогнози допустимого спецвикористання водних біоресурсів в Азовському морі із затоками на 2020 рік
З метою забезпечення раціонального використання водних біоресурсів Мінекоенерго наказом від 31.01.2020 N 55 затвердило ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2020 рік. Згідно з документом не лімітуються, зокрема, хамса чорноморська, шпрот, рапана, пузанок, атерина, сарган, ставрида, катран, скати, мерланг. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 лютого 2020 р. за N 149/34432 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Врегульовано питання застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі
Президент підписав Закон від 14.01.2020 N 440-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".
Зокрема, врегульовано питання застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі.
Так, визначено, що заяви, звернення, запити, скарги, інші документи, подання яких митним органам передбачено Митним кодексом, можуть подаватися митним органам в електронному вигляді.
Рішення та інші документи, передбачені Кодексом, які створюються митними органами під час реалізації повноважень, можуть видаватися у вигляді електронних документів відповідно до Закону "Про електронні документи та електронний документообіг".
У випадках, встановлених законодавством з питань митної справи, електронні документи перетворюються у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює у подальшому внесення змін до них, з накладенням кваліфікованого електронного підпису.
Також уточнено, що вимоги до форми і змісту скарг та інших звернень громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян визначаються Законом "Про звернення громадян" та Кодексом.
Скарги та інші звернення громадян розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митницями та їх посадовими особами відповідно до повноважень, визначених у Кодексі та положеннях про відповідний митний орган.
Митні органи та їх посадові особи, до повноважень яких належить розгляд звернень громадян, зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, надавати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Скарга підприємства має містити всі необхідні реквізити цього підприємства та бути підписана керівником зазначеного підприємства або особою, яка виконує його обов'язки. Якщо інше не передбачено законом, скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що і скарги громадян.
Скарга має містити конкретну інформацію про предмет оскарження і бути належним чином аргументованою. У разі якщо особа під час подання скарги не може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги.
Відповідь за результатами розгляду скарг та інших звернень надається у встановлений законом строк тим митним органом, який отримав ці звернення, за підписом керівника або його заступника.
Якщо питання, порушені в одержаному митним органом зверненні, не входять до його повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається таким митним органом за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється автору звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення митним органом чи посадовою особою, воно в той самий термін повертається автору звернення з відповідними роз'ясненнями.
Закон набрав чинності 13 лютого 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 12.02.2020 N 27.

11.02.2020

Оновлено Інструкцію про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв ТЗ
З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства МВС наказом від 27.12.2019 N 1110 виклало у новій редакції Інструкцію про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.
Ця Інструкція визначає процедуру організації та здійснення територіальними органами з надання сервісних послуг МВС моніторингу процесу підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів закладами, їх філіями (іншими відокремленими підрозділами), які проводять таку підготовку.
Інструкція поширюється на заклади, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, незалежно від їх форми власності та підпорядкування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 лютого 2020 р. за N 139/34422 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Діє Закон щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівні діяльності
Президент підписав Закон від 16.01.2020 N 473-IX, яким вносяться зміни до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівні діяльності.
Зокрема, надано визначення поняттям "засоби безперешкодного доступу до об'єктів" та "маломобільні групи населення".
Засоби безперешкодного доступу до об'єктів - інженерно-технічні, функціональні частини (елементи, конструкції) будинків, споруд будь-якого призначення, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки об'єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема пандуси, підйомники та платформи для осіб з інвалідністю, звукові системи тощо.
Маломобільні групи населення - особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками.
Також встановлено, що влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування встановлюється Кабміном.
Крім цього, уточнено, що однією з підстав для відмови органом державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, є невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та/або вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі щодо доступності об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Закон набрав чинності 12 лютого 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 11.02.2020 N 26.

Удосконалено Порядок встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електроенергії
НКРЕКП постановою від 07.02.2020 N 356 затвердила зміни до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.
Зокрема, розширено перелік підстав для ініціювання НКРЕКП встановлення тарифів як засобу державного регулювання у сфері енергетики.
Новою підставою є ненадання ліцензіатом звітності до НКРЕКП у терміни, встановлені нормативними актами НКРЕКП.
Постанова набрала чинності 8 лютого 2020 року у зв'язку з її оприлюдненням на офіційному веб-сайті НКРЕКП від 07.02.2020 р.

Затверджено перелік призначених прикордонних інспекційних постів та призначених пунктів пропуску через держкордон
Відповідно до ч. 2 ст. 195 Митного кодексу, ч. 1 ст. 5 і 46 Закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" Кабмін постановою від 05.02.2020 N 68 затвердив перелік призначених прикордонних інспекційних постів та призначених пунктів пропуску через державний кордон.
Через призначені прикордонні інспекційні пости, зазначені у цьому переліку, переміщуються продукти, включені до переліку, затвердженого відповідно до ч. 4 ст. 41 Закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".
Постанова набирає чинності з 5 липня 2022 року.

10.02.2020

Оновлено Порядок розрахунку граничних оптово-відпускних цін на ліки
МОЗ наказом від 22.01.2020 N 139 виклало у новій редакції Порядок розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни.
Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які зареєстровані в Україні, на основі цін на лікарські засоби, в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині, що отримані з офіційних джерел уповноважених державних органів цих країн.
Дія Порядку поширюється на лікарські засоби, які зареєстровані в Україні, включені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, що затверджується МОЗ.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 лютого 2020 р. за N 133/34416 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Діє Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році
Кабмін постановою від 05.02.2020 N 65 затвердив Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році.
Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності та ФОП, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із НСЗУ, а також на суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які уклали договір про реімбурсацію із НСЗУ.
Постанова набрала чинності 8 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 08.02.2020 N 25 та діє до 31 грудня 2020 року.

Порядок розпорядження геологічною інформацією удосконалено
Кабмін постановою від 29.01.2020 N 64 вніс зміни до Порядку розпорядження геологічною інформацією.
Первинна геологічна інформація, яка є державною власністю, надається у користування на договірній основі. Держава забезпечує безоплатний доступ до такої інформації виключно шляхом надання її для ознайомлення за місцем зберігання на носіях, на яких її первинно створено.
Первинна геологічна інформація в будь-якій іншій формі (крім тієї, що зазначена вище) може бути надана для ознайомлення виключно на платній основі.
Оцифрована геологічна інформація передається надрокористувачу в електронному вигляді на відповідних носіях під час отримання ним спеціального дозволу на користування надрами з одночасним повідомленням адреси та способу користування (ознайомлення) з геологічною інформацією, яка не може бути оцифрована внаслідок її фізичних властивостей (для зразків та проб) та, зокрема, зберігається в Державному сховищі геологічної інформації та кам'яного матеріалу.

Удосконалено Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із проведення електронних аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами
Кабмін постановою від 05.02.2020 N 63 вніс зміни до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів.
У разі коли для провадження діяльності з видобування корисних копалин необхідне надання в користування земельних ділянок державної чи комунальної власності, які на момент проведення аукціону сформовані як об'єкт цивільних прав, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати розпорядження такими земельними ділянками, до початку проведення такого аукціону за поданням Держгеонадр затверджує перелік земельних ділянок державної, комунальної власності, розташованих в межах ділянки надр, що передається в користування переможцю аукціону, конкурсу, які повинні бути передані йому в користування для видобування корисних копалин.
Крім цього, уточнено, що переможець аукціону на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі.
Примірні договори купівлі-продажу дозволів та примірні договори купівлі-продажу дозволів з відкладальною обставиною затверджуються Держгеонадрами та підлягають опублікуванню на її офіційному веб-сайті.
Відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною переможець зобов'язується зареєструвати своє представництво протягом чотирьох місяців з дати підписання такого договору.
Якщо переможцем аукціону є іноземна юрособа, договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною укладається українською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу. У разі наявності розбіжностей та спорів перевагу має версія договору, укладена українською мовою.
У разі продажу дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин та укладення договору купівлі-продажу дозволу до особливих умов дозволу включаються заборона на провадження діяльності, визначеної ч. 4 та 6 ст. 3 Закону "Про оцінку впливу на довкілля", без отримання висновку про допустимість діяльності відповідно до вимог зазначеного Закону та обов'язок Держгеонадр внести зміни до особливих умов дозволу з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля.
Держгеонадра забезпечує внесення змін до особливих умов дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин або його анулювання на підставі результатів висновку щодо оцінки впливу на довкілля у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання від надрокористувача інформації про його ухвалення.
У разі перемоги на аукціоні іноземної юрособи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва, така іноземна юрособа зобов'язана зареєструвати власне представництво на території України протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.
У такому разі відповідний договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною та наданий на його підставі спеціальний дозвіл на користування надрами повинні бути переоформлені на постійне представництво переможця аукціону - іноземної юрособи протягом десяти днів з дня надсилання переможцем аукціону - іноземною юрособою відповідного запиту Держгеонадрам.
Непроведення реєстрації власного представництва на території України переможця аукціону - іноземної юрособи відповідно до вимог договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною є підставою для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами та/або його анулюванням в установленому законодавством порядку.

Внесено зміни до Кодексу системи передачі електроенергії
НКРЕКП постановою від 07.02.2020 N 360 затвердила зміни до Кодексу системи передачі.
Послуги з передачі електричної енергії надаються ОСП на підставі договору між ним та:
ОСР;
електропостачальником;
споживачем електричної енергії, який має намір купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку незалежно від точки приєднання;
споживачем електричної енергії, оператором системи якого є ОСП, незалежно від способу купівлі електричної енергії (в електропостачальника за Правилами роздрібного ринку чи за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку);
виробником електричної енергії для забезпечення власних потреб електричних станцій, що заживлені від мереж ОСР/ОСП, а також власних потреб електричних станцій у випадку відсутності генерації;
трейдером / електропостачальником / виробником, що здійснює експорт електричної енергії в обсягах експорту електричної енергії.
Зі споживачами, які купують електричну енергію в електропостачальника за Правилами роздрібного ринку, для яких оператором системи є ОСП, ОСП укладає договір споживача про надання послуг з передачі електричної енергії відповідно до Правил роздрібного ринку.
ОСП укладає договір про надання послуг з передачі електричної енергії з Користувачем до набуття ним статусу учасника ринку електричної енергії відповідно до Правил ринку.
У випадку постачання електричної енергії електропостачальником споживачу, оператором системи якого є ОСП, ОСП додатково укладає договір електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії відповідно до Правил роздрібного ринку.
Зі споживачем електричної енергії, який має намір купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, у разі якщо для нього оператором системи є ОСП, ОСП додатково укладає договір споживача про надання послуг з передачі електричної енергії відповідно до Правил роздрібного ринку.
Постанова набрала чинності 8 лютого 2020 року у зв'язку з її оприлюдненням на офіційному вебсайті НКРЕКП від 07.02.2020 р.

Розширено перелік товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється
Кабмін постановою від 29.01.2020 N 47 вніс зміни до переліку товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється.
Перелік доповнено такими товарами:
підакцизні товари у випадку, коли під час здійснення їх переробки шляхом простих операцій (змішування, монтаж, демонтаж) отримуються продукти переробки та/або відходи, які є непідакцизними товарами;
електроенергія.
Постанова набрала чинності 8 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 08.02.2020 N 25 та діє до 31 грудня 2020 року.

Внесено зміни до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі інвалютою та банківськими металами на валютному ринку України
Нацбанк постановою від 06.02.2020 N 16 вніс зміни до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України.
Змінами передбачено уточнення визначення термінів "валютний ринок України" та "міжнародний валютний ринок".
Згідно зі змінами валютний ринок України - це сукупність відносин у сфері торгівлі валютними цінностями в Україні між суб'єктами валютного ринку України, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (уключаючи банки-нерезиденти), між суб'єктами ринку і Нацбанком, а також між Нацбанком і його клієнтами, у яких суб'єкти ринку або Нацбанк є стороною договору з купівлі, продажу або обміну валютних цінностей.
Міжнародний валютний ринок - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою та банківськими металами за межами України між банками та іноземними контрагентами, між іноземними контрагентами.
Постанова набрала чинності 8 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 07.02.2020 р.