Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионный сметный комплекс

 

«АВК-5» ред. 3.4.2  9150 грн. с НДС на 2 ПК (локальная)

«АС-4 ПИР»  3984 грн. с НДС на 1 ПК (локальная)

«Эксперт-Смета»  3617 грн. (локальная, сетевая, на флэшке). Работает под Windows, Linux и MacOS
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18

(050)330-54-00

(068)201-77-62

(093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2020 р. N 64

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. N 939

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. N 939 "Питання розпорядження геологічною інформацією" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 91, ст. 3019; 2020 р., N 2, ст. 62) зміни, що додаються.

2. Міністерству енергетики та захисту довкілля, Державній службі геології та надр з метою врегулювання порядку визначення вартості первинної геологічної інформації внести у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1075 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3141).

3. Державній службі геології та надр з урахуванням вимог, встановлених Законом України "Про державну таємницю", забезпечити розміщення у відкритому доступі в Інтернеті діючих протоколів щодо затвердження (апробації) запасів та ресурсів корисних копалин.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2020 р. N 64

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. N 939

1. Пункти 2 і 5 постанови виключити.

2. У Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

абзац третій після слова "дані" доповнити словами "на матеріальних носіях";

в абзаці п'ятому слова "(матеріальні носії)" виключити;

абзац шостий виключити;

в абзаці восьмому слова "цифрові записи всіх видів спостережень" замінити словами "первинні цифрові записи всіх видів спостережень, польова графіка";

абзац дев'ятий виключити;

абзац тринадцятий після слова "надрами" доповнити словом ", отримана";

абзац чотирнадцятий після слів "за свердловинами" доповнити словами ", результати обробки кернів та геологогеофізичних спостережень, у тому числі в цифровому вигляді";

абзац вісімнадцятий виключити;

2) у пункті 3:

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Розпорядником геологічної інформації, яка перебуває у державній власності, є Держгеонадра.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Власник геологічної інформації може передати належну йому первинну геологічну інформацію, у тому числі геологічну інформацію, яка не може бути оцифрована внаслідок її фізичних властивостей (зразки, проби тощо), для зберігання до Державного сховища геологічної інформації та кам'яного матеріалу (після його створення) у порядку, визначеному Мінекоенерго.".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

3) абзац третій пункту 5 виключити;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Первинна геологічна інформація, яка є державною власністю, надається у користування на договірній основі. Держава забезпечує безоплатний доступ до такої інформації виключно шляхом надання її для ознайомлення за місцем зберігання на носіях, на яких її первинно створено.

Первинна геологічна інформація в будь-якій іншій формі (крім тієї, що зазначена в абзаці першому цього пункту) може бути надана для ознайомлення виключно на платній основі.";

5) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

"Оцифрована геологічна інформація передається надрокористувачу в електронному вигляді на відповідних носіях під час отримання ним спеціального дозволу на користування надрами з одночасним повідомленням адреси та способу користування (ознайомлення) з геологічною інформацією, яка не може бути оцифрована внаслідок її фізичних властивостей (для зразків та проб) та, зокрема, зберігається в Державному сховищі геологічної інформації та кам'яного матеріалу.";

6) друге речення абзацу сьомого пункту 13 після слова "Вартість" доповнити словами "первинної та вторинної";

7) у тексті Порядку слова "підприємство "Геоінформ України" в усіх відмінках замінити словами "підприємство "ДНВП "Геоінформ України" у відповідному відмінку.

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно