Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2019 року N 44

Про вимоги до договорів на зберігання та втрату чинності нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 715 і 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України від 05 липня 2018 року № 2491-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні”, Законів України “Про виконавче провадження та “Про банки і банківську діяльність Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Банки України на підставі договору, укладеного з відповідним органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем, здійснюють зберігання цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт.

2. Договір про зберігання має містити такі обов’язкові реквізити та необхідні умови:

1) місце складання;

2) дату складання;

3) повне найменування сторін договору;

4) прізвище, ім’я, по батькові керівників або інших осіб, уповноважених підписати договір, реквізити документів, якими надано такі повноваження;

5) предмет договору;

6) права та обов’язки сторін відповідно до законодавства України;

7) порядок обміну сторін договору інформацією;

8) відповідальність сторін за неналежне виконання зобов’язань за договором;

9) строк зберігання та строк дії договору;

10) порядок унесення змін до договору та розірвання договору;

11) місцезнаходження та платіжні реквізити сторін.

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком

, що додається.

4. Юридичному департаменту (Олег Заморський) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолій


Додаток 
до постанови Правління 
Національного банку України 
28.02.2019 № 44

ПЕРЕЛІК 
нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність

 

 

 

 

«Норматив™ PRO»

БУДІВНИЦТВО (2430 грн), ОХОРОНА ПРАЦІ (1985 грн),

 САНЕПІДНАГЛЯД (1172 грн), ЕКОЛОГІЯ (2084 грн),

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА (1358 грн), НАФТОГАЗ (2163 грн)

«Норматив™ PRO» єдина в Україні професійна система по забезпеченню нормативною документацією

 з найбільш повною спеціалізованою нормативною базою, що поповнюється щодня та найбільш ефективним

 і повнофункціональним програмним забезпеченням. Аналогів такого рівня на сьогодні в Україні немає.

 

 

 

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

alt

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений - Минрегион рекомендует "Зодчий".