Описание: Описание: normproОписание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.3.3.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

 

 

"Норматив™ PRO" професійна система по забезпеченню нормативною документацією

з найбільш повною спеціалізованою нормативною базою, що поповнюється щодня

БУДІВНИЦТВО (2430 грн),    ОХОРОНА ПРАЦІ (1985 грн),   САНЕПІДНАГЛЯД (1172 грн)

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА (1358 грн),   ЕКОЛОГІЯ (2084 грн),   НАФТОГАЗ (2163 грн).

 

 

cct.com.ua@gmail.com    (044)331-63-18    (050)330-54-00    (093)902-93-85   (098)035-00-29

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.12.2018

м. Київ

N 910

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2019 р. за N 172/33143

Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини четвертої статті 48 Закону України "Про інститути спільного інвестуванняНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року N 1753, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2013 року за N 1689/24221 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 7 розділу I виключити;

2) абзаци четвертий, п'ятий пункту 3 розділу V викласти в такій редакції:

"Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Положенням.

Придбання прав вимоги до складу активів венчурного фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань.".

3) у пункті 4 розділу VII слова "та печаткою" виключити.

2. Зміни, передбачені підпунктом 2 пункту 1 цього рішення, поширюються на договірні відносини, що виникли з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

 

Протокол засідання Комісії
від 27 грудня 2018 р. N 79

 

 

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ 

Минрегион рекомендует "Зодчий"

Описание: Описание: Описание: alt

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

 

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.