Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2018

м. Київ

N 944

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 січня 2019 р. за N 4/32975

Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі

Відповідно до пунктів 3, 12 Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року N 891, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

формат даних та структуру Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі;

форму довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри;

форму довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального.

2. Державній фіскальній службі України (Власов О. С.) забезпечити до 01 квітня 2019 року створення та функціонування Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі (далі - Реєстр), а саме:

приймання від розпорядників акцизних складів пального електронними засобами зв'язку електронних документів для наповнення Реєстру;

обробку електронних документів для наповнення Реєстру та автоматичного перенесення з них даних до Реєстру;

збереження даних, що містяться у Реєстрі;

захист інформації, що міститься у Реєстрі.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра фінансів України Верланова С. О. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

І. Насалик

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2018 року N 944

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 січня 2019 р. за N 4/32975

Формат даних та структура Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі

I. Формат даних Реєстру

1. Єдиний державний реєстр витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі (далі - Реєстр) - електронна база даних, яка містить податкову інформацію про наявність у розпорядників акцизних складів витратомірів та рівнемірів, їх серійні (ідентифікаційні) номери, відомості щодо резервуарів та акцизних складів, на яких встановлені витратоміри і рівнеміри, а також облікові дані щодо обсягів обігу та залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у розрізі резервуарів та акцизних складів.

2. Файли електронних форм довідок розробляються адміністратором Реєстру. Розроблення файлів електронних форм документів та кодування відповідних полів документів здійснюються у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) та у XML-форматі із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema) відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 29 листопада 2013 року N 729 "Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб'єктів господарювання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 243/25020.

II. Структура Реєстру

1. Реєстр складається із записів з посиланням на електронні документи, які подаються у вигляді таких форм:

довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (далі - Довідка 1);

довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі - Довідка 2).

2. Реєстр містить інформацію щодо:

1) виду електронних документів - основні або коригуючі;

2) належності розпорядника акцизного складу пального до юридичної чи фізичної особи (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті);

3) найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;

4) місцезнаходження суб'єкта господарювання - розпорядника акцизного складу (поштовий індекс, телефон, факс, адреса електронної пошти, реквізити документів, на підставі яких здійснюється експлуатація акцизного складу);

5) найменування контролюючого органу за місцезнаходженням акцизного складу;

6) акцизного складу пального, зокрема:

уніфікованого номера акцизного складу пального, цифрове значення якого має відповідати вимогам частини першої пункту 14 Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року N 891 (далі - Порядок);

адреси акцизного складу пального, що заповнюється у вигляді текстових символів та містить (за наявності) дані про поштовий індекс, вулицю, місто (село, селище, кілометр та номер автодороги, залізничну станцію, морський порт, аеропорт), район, область;

реквізитів правовстановлюючих документів на споруди та приміщення акцизного складу пального, що заповнюються у вигляді текстових символів та містять назву, місце видачі документів, дату їх видачі та реєстраційний номер;

7) резервуарів, встановлених на акцизному складі пального, зокрема:

уніфікованих номерів резервуарів, цифрове значення яких має відповідати вимогам частини другої пункту 14 Порядку;

типу (назви) резервуарів у вигляді текстових символів;

серійних (ідентифікаційних) номерів резервуарів;

дати встановлення, заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки обладнання на резервуарах;

ємності резервуарів, розмірність яких позначається в кубічних метрах;

8) витратомірів, встановлених на точках наливу (відпуску) пального, розташованих на акцизному складі пального, зокрема:

уніфікованих номерів витратомірів, цифрове значення яких має відповідати вимогам частини другої пункту 14 Порядку (аналогічно до уніфікованих номерів резервуарів);

назви (моделі) витратомірів у вигляді текстових символів;

серійних (ідентифікаційних) номерів витратомірів;

дати встановлення, заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки витратомірів;

похибки вимірювання згідно з технічною документацією на витратоміри відповідно до їх метрологічних характеристик;

9) рівнемірів, встановлених на резервуарах, розташованих на акцизному складі пального, зокрема:

уніфікованих номерів рівнемірів, цифрове значення яких має відповідати вимогам частини другої пункту 14 Порядку (аналогічно до уніфікованих номерів резервуарів);

назви (моделі) рівнемірів у вигляді текстових символів;

серійних (ідентифікаційних) номерів рівнемірів;

дати встановлення, заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки рівнемірів;

похибки вимірювання згідно з технічною документацією на рівнеміри відповідно до їх метрологічних характеристик;

10) коду пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

11) опису пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

12) відмітки щодо зміни коду УКТ ЗЕД пального у зв'язку зі зміною хімічного складу пального в резервуарі;

13) зведених підсумкових даних стосовно добового обсягу обігу (отримання/відпуску) та залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за витратомірами (літри, приведені до температури 15° С), зокрема:

даних показників витратомірів, встановлених на точках наливу (відпуску) пального, розташованих на акцизному складі пального;

даних показників ручних замірів;

14) зведених підсумкових даних стосовно добового обсягу обігу (отримання/відпуску) та залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за рівнемірами (літри, приведені до температури 15° С), як за показниками рівнемірів, так і за показниками ручних замірів, зокрема:

обсягу отриманого пального за добу в резервуарах;

обсягу відпущеного пального за добу з резервуарів;

обсягу залишку пального в резервуарах на кінець доби;

15) дати подання основного електронного документа;

16) дати подання коригуючого електронного документа;

17) проведених робіт/послуг із заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки резервуарів, витратомірів, рівнемірів та організацій, які їх здійснили, зокрема:

опису проведених робіт/послуг, який заповнюється у вигляді текстових символів;

уніфікованих номерів резервуарів, серійних (ідентифікаційних) номерів витратомірів/рівнемірів, щодо яких проведені роботи/послуги;

найменування організації(й);

коду згідно з ЄДРПОУ організації(й);

місцезнаходження організації(й);

поштового індексу організації(й);

телефону організації(й);

факсу організації(й);

адреси електронної пошти організації(й);

18) відображення в цифровій формі реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, яка здійснила заміну, опломбування, технічне обслуговування, ремонт, повірку резервуарів, витратомірів та рівнемірів;

19) відображення в цифровій формі реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, яка формує та надсилає електронні документи для наповнення Реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, та рядка відображення підпису такої особи (в електронному вигляді) із зазначенням її посади, прізвища, імені та по батькові;

20) відображення посилань.

3. Довідки подаються окремо щодо кожного акцизного складу пального.

4. Довідки зберігаються безстроково.

5. Довідки можуть бути основними та коригуючими:

основна Довідка 1 подається до початку введення в дію Реєстру/нового акцизного складу;

основна Довідка 2 подається щодня незалежно від того, здійснювалися виробництво та обіг пального на акцизному складі, чи ні;

коригуючі довідки надсилаються протягом трьох календарних днів з дати виявлення помилок/виникнення змін у наявній у довідках інформації.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2018 року N 944

01

Довідка
про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри1

011

основна

 

012

коригуюча

 

02. Суб'єкт
господарювання - розпорядник акцизного складу

 
 
  


юридична особа

 
 
  


фізична особа - підприємець

 

 

 


Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

реєстраційний номер облікової картки платника податків

серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 03. Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

 

 

04.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання - розпорядника акцизного складу

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

Факс

 

 

Адреса електронної пошти

 

 

Реквізити документів, на підставі яких здійснюється експлуатація акцизного складу

 

 

(найменування контролюючого органу за місцезнаходженням акцизного складу)

N з/п

Інформація щодо акцизного складу пального

Інформація щодо резервуарів, установлених на акцизному складі пального

 

уніфікований номер

адреса

правовстановлюючі документи на споруди та приміщення

уніфікований номер

тип (назва)

серійний (ідентифікаційний) номер

дата встановлення (заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки)

ємність, м куб.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо витратомірів, установлених на точках наливу (відпуску) пального, розташованих на акцизному складі пального

Інформація щодо рівнемірів, установлених на резервуарах, розташованих на акцизному складі пального

уніфікований номер

назва (модель)

серійний (іденти-
фікацій-
ний) номер

дата встановлення (заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки)

похибка вимірювання згідно з технічною документацією на витратомір відповідно до його метрологічної характеристики

уніфікований номер

назва (модель)

серійний (іденти-
фікацій-
ний) номер

дата встановлення (заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки)

похибка вимірювання згідно з технічною документацією на рівнемір відповідно до його метрологічної характеристики

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання основної Довідки

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Дата подання коригуючої Довідки3

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

N з/п

Інформація щодо проведених робіт/послуг із заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки резервуарів, витратомірів та рівнемірів

 

опис проведених робіт/послуг

уніфікований номер резервуара, серійний (ідентифікаційний) номер витратоміра/рівнеміра, щодо якого проведені роботи/послуги

інформація щодо організації(й), яка (які) здійснила(и) заміну, опломбування, технічне обслуговування, ремонт резервуарів, витратомірів та рівнемірів

 

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

поштовий індекс

телефон

факс

адреса електронної пошти

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка здійснила заміну, опломбування, технічне обслуговування, ремонт, повірку резервуарів, витратомірів та рівнемірів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта2)

 

Наведена інформація є достовірною

Особа, яка формує та надсилає електронні документи для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі (далі - Реєстр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта2)

_________________
(посада)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

___________
1 Основна Довідка надсилається окремо щодо кожного акцизного складу пального одноразово до початку введення в дію Реєстру/нового акцизного складу пального, коригуюча - протягом трьох календарних днів з дати виявлення помилок/виникнення змін у наявній у довідках інформації.

2 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 При надсиланні коригуючої довідки в полі "Дата подання основної Довідки" зазначається дата Довідки, яка коригується.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2018 року N 944

01

Довідка
про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального1

011

основна

 

012

коригуюча

 

02. Суб'єкт господарювання

 
   


юридична особа

 
   


фізична особа - підприємець

 

 

 


Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

реєстраційний номер облікової картки платника податків

серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 03. Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

 


04. Контролюючий орган, до якого подається довідка

 


(найменування контролюючого органу за місцезнаходженням акцизного складу)

Інформація щодо зведених підсумкових даних стосовно добового обсягу обігу (отримання/відпуску) та залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за витратомірами (літри, приведені до температури 15° C)

N
з/п

Уніфіко-
ваний номер акциз-
ного складу

Уніфікований номер резервуару

Серійний (ідентифіка-
ційний) номер витратоміра

Код пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД(10 знаків)

Опис пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД

Зведені за добу підсумкові дані щодо добового обсягу відпуску пального з резервуарів

за показниками витратомірів, встановлених на точках наливу (відпуску) пального, розташованих на акцизному складі

за показниками ручних замірів3

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо зведених підсумкових даних стосовно добового обсягу обігу (отримання/відпуску) та залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за рівнемірами (літри, приведені до температури 15° C)

N
з/п

Уні-
фіко-
ваний номер акци-
зного скла-
ду

Уні-
фіко-
ваний номер резер-
вуару

Серій-
ний (іден-
тифікаційний) номер рівне-
міра

Код пального за кожним кодом товарної підкате-
горії згідно з УКТ ЗЕД(10 знаків)

Опис пального за кожним кодом товарної підкате-
горії згідно з УКТ ЗЕД

Відмітка щодо зміни УКТ ЗЕДпального у зв'язку зі зміною хімічного складу пального в резерву-
арі

Зведені за добу підсумкові дані щодо добового обсягу відпуску пального з резервуарів

зведені за добу підсумкові дані щодо добового обсягу обігу (отримання/відпуску) та залишків пального за показниками рівнемірів

зведені за добу підсумкові дані щодо добового обсягу обігу (отримання/відпуску) та залишків пального за показниками ручних замірів3

обсяг отриманого пального за добу в резервуар

обсяг відпущеного пального за добу з резервуара

обсяг залишку пального в резервуарі на кінець доби

обсяг отриманого пального за добу в резервуар

обсяг відпущеного пального за добу з резервуара

обсяг залишку пального в резервуарі на кінець доби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання основної Довідки

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Дата подання коригуючої Довідки4

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Наведена інформація є достовірною

Особа, яка формує та надсилає електронні документи для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта2)

_________________
(посада)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


 

___________
1 Основна Довідка надсилається щодня в один і той самий час, визначений наказом розпорядника акцизного складу, але не пізніше 23 години 59 хвилин 59 секунд окремо щодо кожного акцизного складу пального до початку здійснення операцій з обігу пального у день, наступний за звітним, коригуюча - протягом трьох календарних днів з дати виявлення помилок/виникнення змін у наявній у довідках інформації.

2 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 Ручні заміри обсягів пального (за допомогою рулетки та метроштока) проводяться у разі виходу з ладу рівнеміра/витратоміра, а також можуть проводитися протягом часу, передбаченого для ручного введення даних до електронних документів, відповідно до пункту 7 Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року N 891.

4 При надсиланні коригуючої Довідки в полі "Дата подання основної Довідки" зазначається дата Довідки, яка коригується.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

 

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

alt

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений - Минрегион рекомендует"Зодчий".