Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

вноситься народним депутатом України Розенблатом Бориславом Соломоновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ринок необробленої деревини та прав на її заготівлю

Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади функціонування ринку необробленої деревини та її заготівлі в Україні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) Необроблена деревина - деревні матеріали, що мають характеристики порід, асортиментів, сортів та геометричних розмірів згідно з чинними державними стандартами України, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод, і призначені для подальшого використання та переробки, окрім експорту.

2) Заготівля необробленої деревини - процес звалення дерев для подальшого здобуття необробленої деревини.

3) Лісозаготівельна ділянка - визначена постійним лісокористувачем площа земної поверхні на якій розташовані обліковані дерева з прогнозованим обсягом вираженим в одиницях виміру необробленої деревини, яка призначена для заготівлі необробленої деревини, з метою її подальшої реалізації в порядку, визначеному цим Законом.

4) Прогнозований обсяг необробленої деревини - визначений постійним лісокористувачем на підставі застосування математичних розрахунків обсяг необробленої деревини, що знаходиться на лісозаготівельній ділянці, виражений в одиницях виміру.

5) Фактичний обсяг необробленої деревини - визначений на підставі фактичного вимірювання та обліку, обсягу необробленої деревини отриманої шляхом заготівлі на лісозаготівельній ділянці, виражений в одиницях виміру, що підлягає реалізації в порядку, встановленому цим Законом.

6) Комерційна пропозиція прав на заготівлю необробленої деревини - сформований постійним лісокористувачем лот аукціону, який передбачає відчуження прав на заготівлю необробленої деревини на лісозаготівельній ділянці з усіма дозвільними документами згідно чинного законодавства, які передбачені для проведення порубки та вивезення необробленої деревини з лісозаготівельної ділянки.

7) Короткостроковий лісокористувач - суб'єкт господарювання учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за лот аукціону комерційної пропозиції прав на заготівлю необробленої деревини та з яким укладено угоду щодо передачі права на заготівлю необробленої деревини на лісозаготівельній ділянці.

8) Майбутні права на необроблену деревину - право на прогнозований обсяг необробленої деревини, яке виникає у короткострокового лісокористувача в момент укладення договору купівлі прав на комерційну пропозицію прав на заготівлю лісу, за результатами проведеного аукціону, які можуть бути реалізовані в порядку, визначеному цим Законом.

9) Аукціон - спосіб продажу: комерційної пропозиції прав на заготівлю лісу, майбутніх прав на необроблену деревину, необробленої деревини, у тому числі в електронній формі, згідно з яким покупцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за лот відповідно до умов, визначених цим Законом.

10) Аукціонна сесія - кількість днів, протягом яких проводиться аукціон.

11) Довгострокові договори - договори з відстроченим терміном виконання зобов'язань за ними на шість місяців з придбання: комерційної пропозиції прав на заготівлю лісу, майбутніх прав на необроблену деревну, договори на купівлю, які укладаються між продавцем та покупцем на підставі поданих заявок та містять умови виконання зобов'язань сторонами договору.

12) Короткострокові договори - договори з відстроченим терміном виконання зобов'язань за ними не більше двох місяців (на необроблену деревину), договори на купівлю, які укладаються між продавцем та покупцем на підставі поданих заявок та містять умови виконання зобов'язань сторонами договору;

13) Лот - сформована пропозиція продавця партії необробленої деревини або прав на необроблену деревину для реалізацій, в передбаченому цим Законом порядку, що пропонується для продажу на аукціоні та розподіляється на наступні види:

- лот 1 - комерційна пропозиція прав на заготівлю лісу;

- лот 2 - майбутні права на необроблену деревину;

- лот 3 - необроблена деревина.

14) Заявка на купівлю - пропозиція щодо купівлі лоту, яка є офертою покупця стосовно придбання обраного ним лота з оприлюдненого біржею переліку заявок на продаж або зустрічна пропозиція щодо купівлі у якій зазначаються установчі дані, такі як: прогнозований обсяг, розмір партій, порода, якісні характеристики, сортимент згідно з державними стандартами, умови поставки, терміни поставки, умови розрахунку, цінова пропозиція на купівлю за кожною партією, у тому числі на умовах укладання довгострокового контракту, та яка оформлена документом згідно з правилами товарної біржі.

15) Пропозиція з продажу необробленої деревини - пропозиція щодо продажу лоту 1, лоту 2, лоту 3, яка є відкритою офертою продавця, що оформлена ним згідно з правилами товарної біржі, у якій зазначаються установчі дані, такі як: прогнозований обсяг, розмір партій, порода, якісні характеристики, сортимент згідно з державними стандартами, умови поставки, терміни поставки, умови розрахунку, цінова пропозиція на купівлю за кожною партією у тому числі на умовах укладання довгострокового контракту, у разі його укладання.

16) Організатор аукціону - єдина деревна біржа: вид товарної біржі, юридична особа, створена у відповідності до Закону України "Про товарну біржу" та Господарського кодексу України, яка підключена до електронної торгової системи - ProZorro. Продажі, а також, яка в обов'язковому порядку використовує технологію блокчейн (blockchain) для збирання та акумулювання всього обсягу даних про торгівельні операції та транзакції, з якою продавцем укладено договір про проведення аукціону із продажу лоту, групи лотів продавця.

17) Крок аукціону - величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону.

18) Учасники аукціону - продавець та покупець.

19) Продавець - постійний лісокористувач, короткостроковий лісокористувач, покупець, який у встановленому цим Законом порядку набув права власності на необроблену деревину, та який здійснює свою діяльність на території України в порядку, встановленому законодавством.

20) Покупець - суб'єкт господарської діяльності - резидент, який бажає придбати права заготівлі необробленої деревини, майбутні права на необроблену деревину або необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов аукціону, та який не перебуває у стані ліквідації або відносно якого не порушено справу про банкрутство.

21) Початкова ціна - ціна (вартість) лота визначена продавцем відповідно до вимог чинного законодавства, ринкової кон'юнктури, біржових котирувань, та яка відображається у аукціонному або біржовому бюлетені, який оприлюднюється організатором торгів.

22) Додаткові аукціони - біржові торги за участю всіх суб'єктів господарської діяльності - резидентів та нерезидентів, які мають намір придбати необроблену деревину.

23) Загальні аукціони - біржові торги за участю виключно суб'єктів господарської діяльності - резидентів, котрі займаються переробкою деревини.

24) База даних - сукупний обсяг інформації створений єдиною деревною біржею за технологією блокчейн у вигляді безкінечного цифрового розподіленого журналу економічних (чи інших) транзакцій, що створюється при накопиченні цифрової інформації, яка накопичується і не знищується.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на всіх учасників ринку необробленої деревини та прав на її заготівлю.

2. Цей Закон регулює порядок заготівлі та реалізації усієї необробленої деревини, прав на її заготівлю на території України.

Стаття 3. Правові основи функціонування ринку

1. Законодавство України щодо ринку необробленої деревини та прав на її заготівлю базується на Конституції України і складається із Лісового кодексу УкраїниЦивільного кодексу України, цього Закону, законів України та інших нормативно-правових актів України, міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України.

2. Законодавство України, що регулює відносини, пов'язані із заготівлею та реалізацією необробленої деревини, прав на необроблену деревину, функціонування бірж з продажу необробленої деревини, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. У разі якщо законами України встановлені інші норми, ніж передбачені цим Законом, застосовуються норми цього Закону.

Розділ II
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ

Стаття 4. Необроблена деревина як об'єкт права власності

1. Право власності на необроблену деревину є похідним правом від права власності на ліси, яке виникає у короткострокового лісокористувача в момент відчуження власником лісу або постійним лісокористувачем, уповноваженою власником, постійним лісокористувачем особою, прав на заготівлю необробленої деревини на лісозаготівельній ділянці, у формі придбання на аукціоні лоту комерційної пропозиції прав на заготівлю лісу.

2. Право власності на майбутні права на необроблену деревну - строкове шестимісячне право, яке виникає у короткострокового лісокористувача з моменту набуття прав на заготівлю необробленої деревини на лісозаготівельній ділянці та припиняється через шість місяців, згідно цього Закону.

3. Право власності на необроблену деревину в обов'язковому порядку має бути відчужене короткостроковим лісокористувачем в шестимісячний строк після припинення права, визначеного в частині другій цієї статті, у порядку, визначеному цим Законом.

Стаття 5. Формування комерційної пропозиції прав на заготівлю лісу

1. Постійний лісокористувач не рідше, як один раз на шість місяців, в обов'язковому порядку розміщує на Єдиній Деревній Біржі всі, без виключення, сформовані за цей термін, в порядку встановленому в статтях 67 - 69 Лісового кодексу України, в якості лотів комерційні пропозиції прав на заготівлю лісу, зокрема, пропозиції суцільних, поступових, вибіркових, комбінованих рубок.

2. Виставлені для реалізації лоти комерційних пропозицій на заготівлю лісу в Єдиній Деревній Біржі не можуть бути реалізовані протягом чотирнадцяти календарних днів та можуть бути оглянуті всіма учасниками аукціону, які зареєструвались на проведення торгів з реалізації конкретних лотів протягом даного терміну за їх місцем знаходження, у присутності уповноваженого представника продавця.

3. Реєстрація для участі в торгах по лоту комерційної пропозиції проводиться протягом чотирнадцяти днів від моменту розміщення лоту та оголошення торгів по кожному лоту окремо.

Стаття 6. Формування майбутніх прав на необроблену деревину

1. Майбутні права на необроблену деревину, як право власності короткострокового лісокористувача на прогнозований обсяг майбутньої деревини, яку короткостроковий лісокористувач здобуде шляхом заготівлі необробленої деревини на лісозаготівельній ділянці, формується як відтерміноване, не більше шести місяців, зобов'язання з продажу необробленої деревини.

2. Виконання угод купівлі-продажу майбутніх прав на необроблену деревину є виконанням угод купівлі-продажу необробленої деревини із відтермінуванням передачі необробленої деревини покупцю не більше як на шість місяців від моменту виникнення таких прав у короткострокового лісокористувача.

Стаття 7. Гарантії прав учасникам ринку необробленої деревини

1. Запровадження спеціальних режимів господарювання щодо обігу необробленої деревини та прав на її заготівлю, не передбачених цим Законом, якими встановлюється обмеження прав суб'єктів господарювання, як покупців так і продавців, не допускається.

2. Держава гарантує суб'єктам господарювання учасникам ринку необробленої деревини та прав на її заготівлю, а також іншим учасникам господарських відносин право на звернення до суду за захистом їх майнових та інших прав від незаконного обмеження в умовах будь-якого спеціального режиму господарювання, не передбаченого цим Законом.

3. Держава гарантує суб'єктам господарювання учасникам ринку необробленої деревини та прав на її заготівлю право вільного використання необробленої деревини та визначення ринкової ціни її реалізації та недопущення недобросовісної конкуренції на ринку.

Розділ III
ОБЛІК НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ, ТА ПРАВ НА ЇЇ ЗАГОТІВЛЮ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ

Стаття 8. Облік необробленої деревини та прав на її заготівлю

1. Єдина Деревна Біржа здійснює облік, систематизацію та зберігання баз даних за технологією блокчейн за блоками.

1) Постійний лісокористувач:

- установчі дані, загальний обсяг лісових ресурсів, що перебуває в розпорядженні;

- хронологічно кількісні дані про сформовані комерційні пропозиції прав на заготівлю лісу;

- по кожній комерційній пропозиції прав на заготівлю лісу: зазначення прогнозованого обсягу необробленої деревини, фактично отриманого обсягу необробленої деревини, відомості про короткострокового лісокористувача, який набув прав на заготівлю, кількісно якісні показники, цінові показники необробленої деревини, кінцевого покупця необробленої деревини;

- відомості про виконання довгострокових договорів;

- відомості про лоти, які заявлялись до реалізації та які перебувають у реалізації.

2) Короткостроковий лісокористувач:

- установчі дані, загальний обсяг лісових ресурсів, що перебували, перебувають в користуванні, власності та розпорядженні;

- по кожній придбаній комерційній пропозиції прав на заготівлю лісу: зазначення прогнозованого обсягу необробленої деревини, фактично отриманого обсягу необробленої деревини, відомості про постійного лісокористувача, який відчужив права на заготівлю, кількісно якісні показники, цінові показники необробленої деревини, відомості про кінцевого покупця необробленої деревини, кількісно якісні показники, цінові показники майбутніх прав на необроблену деревину, відомості про кінцевого покупця;

- відомості про виконання довгострокових та короткострокових договорів;

- відомості про лоти, які заявлялись до реалізації та які перебувають у реалізації.

3) Покупець необробленої деревини або майбутніх прав на необроблену деревину:

- установчі дані, загальний обсяг лісових ресурсів, що були придбані, перебували у власності та розпорядженні;

- відомості про постійного лісокористувача, який відчужив права на заготівлю необробленої деревини короткостроковому лісокористувачу, право власності на яку було придбане покупцем, кількісно якісні показники, цінові показники;

- відомості про виконання довгострокових та короткострокових договорів;

- відомості про лоти, які були придбані.

4) Транзакції на Єдиній Деревній Біржі:

- інформація про всі без виключення входи в систему бази даних;

- цифровий розподілений журнал економічних (чи інших) транзакцій між зареєстрованими учасниками Єдиної Деревної Біржі;

- внесення даних, та збереження даних у хронологічній послідовності за блоками.

2. Інформація, яка вноситься до бази даних.

1) До бази даних вноситься інформація, необхідна для забезпечення ефективного функціонування Єдиної Деревної Біржі та ринку необробленої деревини, зокрема, про:

- інформація про лоти;

- інформації про продавців, покупців;

- транзакції між учасниками Єдиної Деревної Біржі;

- стан виконання укладених угод;

2) Договори щодо здійснення господарських операцій з реалізації необробленої деревини та прав на її заготівлю на аукціонних торгах та на умовах публічної оферти, із зазначенням обсягів та сортиментів, а також стартових цін та цін, за якими здійснюється їх реалізація;

3) Всі зареєстровані учасники Єдиної деревної біржі зобов'язані вносити до бази даних Єдиної Деревної Біржі інформацію, передбачену пунктом 1 - 2 частини другої цієї статті, протягом десяти, але не пізніше десяти календарних днів, з моменту виникнення інформації у зареєстрованого користувача.

4) За невнесення, внесення не в повному обсязі, у випадку несвоєчасного та/або некоректного внесення інформації, внесення недостовірної інформації до бази даних, винні особи несуть відповідальність, передбачену інструкцією з користування базою даних на яку, зареєстрований користувач, погодився при реєстрації.

5) За наслідками річної діяльності Єдиної Деревинної Біржі, протягом одного календарного місяця після завершення календарного року, але не пізніше 30 січня, на основі даних Єдиної деревної біржі формується та оприлюднюється електронний річний аналітичний звіт баланс, в якому відображається інформація про транзакції здійснені, як в розрізі регіонального знаходження постійного лісокористувача відносно певних порід, асортиментів, сортів необробленої деревини, так і в загальнодержавному.

6) Електронний річний аналітичний звіт баланс є відособленою частиною бази даних Єдиної Деревинної Біржі, та після його оприлюднення, жодних змін і виправлень в ньому не допускається, та унеможливлюється за допомогою технічних засобів.

3. Доступ до блоків інформації.

1) Обмін інформацією в системі при роботі Єдиної Деревинної Біржі здійснюється з використання мережі Інтернет.

2) Інформація про реалізацію необробленої деревини та прав на її заготівлю, що пропонується для продажу на умовах публічної оферти є відкритою базою даних про комерційні обсяги деревини, яка передбачена до заготівлі та реалізації в Україні.

3) База даних про комерційні обсяги необробленої деревини та прав на її заготівлю, яка передбачена до заготівлі та реалізації в Україні, розміщується у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Єдиної Деревної Біржі і є її власністю.

4) Публічна інформація, розміщена в базі даних, є загальнодоступною для усіх користувачів. Можливість користування додатковими функціями бази даних надається зареєстрованим учасникам Єдиної Деревинної Біржі і державним органам влади, крім правоохоронних органів, які отримують доступ до бази даних виключно в спосіб, передбачений Кримінально-процесуальним кодексом України.

5) Зареєстрованими учасниками Єдиної деревної біржі можуть бути постійні лісокористувачі, короткострокові лісокористувачі та покупці, які користуються інформацією бази даних безкоштовно.

6) Порядок реєстрації користувачів бази даних Єдиної Деревної Біржі встановлюється інструкцією з користування, яку затверджує виконавчий орган Єдиної Деревної Біржі, який також затверджує та призначає адміністратора бази даних. Обов'язок щодо забезпечення функціонування, збирання, накопичення, обробки та захисту інформації, технічного супроводу та інформаційного розвитку бази даних покладається на Єдину Деревну Біржу та адміністратора бази даних.

Розділ IV
РИНОК НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ ТА ПРАВ НА ЇЇ ЗАГОТІВЛЮ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА

Стаття 9. Учасники ринку

Учасниками ринку необробленої деревини та прав на її заготівлю є:

1) постійний лісокористувач;

2) короткостроковий лісокористувач;

3) покупець необробленої деревини або майбутніх прав на необроблену деревину;

4) Єдина Деревна Біржа;

5) інші суб'єкти господарської діяльності, які передбачені цим Законом.

Стаття 10. Структурна організація ринку

Для забезпечення рівних умов конкуренції між учасниками ринку функціонують наступні ринки:

1) ринок прав на заготівлю необробленої деревини;

2) ринок майбутніх прав на необроблену деревину;

3) ринок необробленої деревини;

4) ринок з перепродажу необробленої деревини та майбутніх прав на необроблену деревину.

Стаття 11. Доступність ринку

1. Реалізація постійними лісокористувачами прав на заготівлю необробленої деревини, незалежно від їхньої відомчої приналежності, здійснюється через загальні, спеціалізовані та додаткові аукціони.

2. Реалізація короткостроковими лісокористувачами майбутніх права на необроблену деревину та партій необробленої деревини, незалежно від їхньої відомчої приналежності, здійснюється через загальні, спеціалізовані та додаткові аукціони та публічної оферти.

3. Реалізація, перепродаж продавцями, які у встановленому цим Законом порядку, як покупці набули права власності на обсяг необробленої деревини, незалежно від їхньої відомчої приналежності, здійснюється через загальні, спеціалізовані та додаткові аукціони.

4. Проведення відкритих аукціонів з продажу цінних сортиментів фансировини твердолистяних порід та пиловників 1-го сорту великих діаметрів та реалізація прав на їх заготівлю проводиться на спеціальних майданчиках.

Стаття 12. Дрібна некомерційна реалізація необробленої деревини поза межами Єдиної Деревної Біржі

1. Поза межами Єдиної Деревної Біржі покупцями необробленої деревини для власного використання можуть бути:

1) фізичні особи, які придбавають лісоматеріали з метою використання для побутових потреб, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю;

2) бюджетні установи і організації, що придбавають лісоматеріали з метою використання для власних потреб;

3) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації, а також інші структурні підрозділи Збройних Сил України.

2. Дрібна некомерційна реалізація необробленої деревини покупцям, зазначеним у пунктах 2 - 3 частини першої цієї статті, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про публічні закупівлі".

3. Реалізація необробленої деревини поза межами Єдиної Деревної Біржі покупцям, зазначеним у пункті першому частини першої цієї статті, здійснюється на підставі договору купівлі-продажу лісоматеріалів, що укладається на підставі заяви, поданої покупцем.

4. Обсяг не комерційної реалізації необробленої деревини.

1) Загальний обсяг некомерційної реалізації необробленої деревини продавцем, який у встановленому цим Законом порядку набув права власності на необроблену деревину за календарний рік, незалежно від його відомчої приналежності, не може перевищувати 5 % (п'яти відсотків) від річного реалізованого прогнозованого обсягу необробленої деревини.

2) Загальний обсяг некомерційної реалізації необробленої деревини продавцем, постійним лісокористувачем, який він набув у зв'язку із веденням лісового господарства за календарний рік, незалежно від їхньої відомчої приналежності, не може перевищувати 5 % (п'яти відсотків) від річного обсягу реалізованих прав на заготівлю необробленої деревини і 7 % (семи відсотків) реалізованого прогнозованого обсягу необробленої деревини.

3) Обсяг некомерційної реалізації необробленої деревини продавцем, постійним лісокористувачем, для осіб визначених в пунктах 1 - 3 частини першої цієї статті, сортиментів передбачених для задоволення енергетичних потреб даних осіб, може складати 10 % (десять відсотків) від річного обсягу реалізованих прав на заготівлю необробленої деревини і 15 % (п'ятнадцяти відсотків) реалізованого прогнозованого обсягу необробленої деревини.

Розділ V
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ

Стаття 13. Способи реалізації необробленої деревини та прав на її заготівлю

1. Продаж необробленої деревини та прав на її заготівлю на території України здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, способом:

1) публічної оферти;

2) загальних і додаткових аукціонних торгах;

3) дрібної некомерційної реалізації необробленої деревини.

Стаття 14. Реалізація необробленої деревини на умовах публічної оферти

1. Публічна оферта розміщується зареєстрованим учасником Єдиної Деревної Біржі на офіційному електронному порталі біржі, кожного календарного місяця до 5 числа місяця розміщення.

2. Публічна оферта містить істотні умови пропонованого до укладання довгострокового договору купівлі-продажу партій необробленої деревини, майбутніх прав на необроблену деревину, прав на заготівлю необробленої деревини, і виражає намір продавця вважати себе зобов'язаним за таким договором у разі прийняття публічної оферти. Публічна оферта обов'язково містить умову про фактичний обсяг необробленої деревини.

3. Фактичний обсяг необробленої деревини, що пропонується до придбання на підставі публічної оферти, становить 50 % (п'ятдесят відсотків) від обсягу необробленої деревини, що були придбані покупцем за попередні 6 місяців.

4. У разі прийняття покупцем публічної оферти, короткостроковий лісокористувач укладає із таким покупцем довгостроковий договір купівлі-продажу майбутніх прав на необроблену деревину, на підставі та на умовах публічної оферти.

5. Умови довгострокового договору купівлі-продажу необробленої деревини, що укладається на умовах публічної оферти, формуються на підставі бази даних Єдиної Деревної Біржі у розрізі кожного покупця та його договірних відносин з кожним короткостроковим лісокористувачем окремо.

6. Строк дії довгострокового договору купівлі-продажу майбутніх прав на необроблену деревину укладеного на підставі публічної оферти становить 6 місяців.

7. За довгостроковими договорами реалізується не більше 50 % (п'ятдесяти відсотків) загального обсягу майбутніх прав на необроблену деревину.

Стаття 15. Продаж необробленої деревини та прав на її заготівлю на аукціонних торгах

1. Продаж необробленої деревини, майбутніх прав на необроблену деревину, прав на заготівлю необробленої деревини на аукціонних торгах може здійснюватися на загальних і додаткових аукціонних торгах.

2. Аукціонні торги на Єдиній Деревної Біржі профільно розподілені на торги з продажу:

1) прав на заготівлю необробленої деревини лоту 1;

2) майбутніх прав на необроблену деревину лоту 2;

3) партій необробленої деревини лоту 3.

Стаття 16. Аукціонні торги з продажу прав на заготівлю необробленої деревини лоту 1

1. Види торгів з продажу прав на заготівлю необробленої деревини.

1) Загальні аукціони з продажу прав на заготівлю необробленої деревини проводяться не рідше ніж один раз на квартал, на базі обласних відділень Єдиної Деревної Біржі, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України "Про товарну біржу" та Господарського кодексу України.

2) Спеціалізовані аукціони з продажу прав на заготівлю необробленої деревини цінних сортиментів, фансировини твердолистяних порід, пиловників 1-го сорту великих діаметрів та сировини для виготовлення лущеного шпону проводяться один раз у квартал центральним відділенням Єдиної Деревної Біржі з розташуванням у місті Києві.

3) Додаткові аукціони з продажу прав на заготівлю необробленої деревини проводяться у разі потреби на базі центрального відділення Єдиної Деревної Біржі з розташуванням у місті Києві.

2. Участь у торгах.

1) Участь у торгах по продажу прав на заготівлю необробленої деревини, в незалежності від їх відомчої приналежності, можуть брати зареєстровані учасники Єдиної Деревної Біржі.

2) Постійні лісокористувачі беруть участь у торгах як продавці прав на заготівлю необробленої деревини через виставлення на продаж сформованої комерційної пропозиції прав на заготівлю необробленої деревини лоту 1.

3) Короткострокові лісокористувачі беруть участь у торгах як покупці прав на заготівлю необробленої деревини через виставлення заявок на купівлю та шляхом безпосередньої участі у торгах та виставлення біржі пропозиції з придбання сформованої комерційної пропозиції прав на заготівлю необробленої деревини лоту 1.

4) Перелік учасників, усіх без виключення, торгів визначається за загальним принципом.

5) Не допускається: подання заявок продавцями на одну й ту саму сформовану комерційну пропозицію прав на заготівлю необробленої деревини більше ніж в одне відділення Єдиної Деревної Біржі, зміна характеристик породи, сортименту, логістичних умов, кількісних характеристик, прогнозованих обсягів необробленої деревини у допущеному до торгів лоті.

3. Організація та проведення аукціонів.

1) На аукціони виставляється всі без виключення права на заготівлю необробленої деревини у вигляді сформованої комерційної пропозиції прав на заготівлю необробленої деревини.

2) Аукціони проводяться не пізніше ніж через 15 календарних днів після виставлення на торги сформованої комерційної пропозиції прав на заготівлю необробленої деревини.

3) Пропозиції з продажу сформованої комерційної пропозиції прав на заготівлю необробленої деревини подаються продавцями на біржу не пізніше ніж за 20 днів до проведення аукціонів.

4) Пропозиції з продажу прав на заготівлю необробленої деревини подаються продавцями на біржу в розрізі лотів.

5) Вартісні показники в пропозиціях продавців та аукціонній документації наводяться в гривнях без урахування ПДВ.

6) На підставі отриманих від продавців пропозицій з продажу біржа формує аукціонний електронний бюлетень, який містить відомості про сформовані комерційні пропозиції прав на заготівлю необробленої деревини лоти 1, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та опис лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни на один метр кубічний прогнозованого обсягу необробленої деревини, крок аукціону, умови договору.

7) Біржа, не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення аукціону, оприлюднює на власній сторінці в мережі Інтернет повідомлення про місце, дату і час проведення аукціону, відомості про сформовані комерційні пропозиції прав на заготівлю необробленої деревини лоти 1, в розрізі по кожному лоту, прогнозовані обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови договору, строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску;

8) Біржові аукціони проводяться відповідно до правил Єдиної Деревної Біржі. Біржові аукціони на вперше виставлені лоти з продажу розпочинаються з вказаної в них ціни. Наступні торгові сесії розпочинаються з ціни закриття попередньої сесії за кожним виставленим лотом.

9) Приймання відділенням Єдиної Деревної Біржі заявок на купівлю лоту починається з дня публікації повідомлення про проведення аукціону.

10) Ціни на лот під час проведення аукціону формуються вільно, нікому з учасників аукціону переваги щодо розміру ціни не надаються.

11) Під час проведення аукціону вартість лота змінюється тільки відповідно до кроку аукціону, визначеного регламентом проведення аукціонів.

12) Якщо лот залишився непридбаним, за пропозицією продавця (його уповноваженої особи) вартість цього лота може бути знижена відповідно до кроку аукціону, але загальне зменшення ціни не може бути більше ніж на 15 % (п'ятнадцять відсотків) від початкової ціни.

Якщо лот не було придбано після 15 % (п'ятнадцяти відсоткового) зниження ціни, Єдина Деревна Біржа, згідно затверджених правил біржі відносно продавця лоту, за даним лотом відкриває провадження під час якого комісійно встановлює об'єктивність зазначення в лоті прогнозованого обсягу необробленої деревини права на яку підлягали реалізації та встановлення ціни на зазначений обсяг.

В разі виявлення комісією біржі невідповідності заявленому в лоті прогнозованого обсягу необробленої деревини права на яку підлягали реалізації та встановлення ціни на зазначений обсяг на рівні біржових цін реалізації у поточному кварталі, вищих за середній показник ціни на 20 % (двадцять відсотків) за якою було реалізовано аналогічний обсяг за одиницю виміру необробленої деревини, продавець сплачує біржовий збір (винагороду) у розмірі 3 % (трьох відсотків) від початкової ціни, яку він заявив для реалізації вказаного лоту.

13) Обсяг заявленої на купівлю права на заготівлю необробленої деревини не може бути меншим ніж розмір одного лота.

14) Покупець сплачує біржовий збір (винагороду) у розмірі 1 % від загальної вартості зареєстрованої біржової угоди.

15) Покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного в заяві про купівлю.

16) Покупець підтверджує виконання зобов'язань за поданою заявкою на купівлю гарантійним внеском або банківською гарантією відповідно до правил Єдиної Деревної Біржі.

17) Гарантійний внесок повинен бути перерахований на рахунок біржі в терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціону.

18) Якщо покупці, які подали заяви про купівлю, не придбали заявлених ними лотів, гарантійний внесок повертається їм протягом трьох банківських днів з дня проведення аукціону.

У разі, якщо покупці придбали заявлені лоти, гарантійний внесок перераховується продавцю як оплата за товар протягом трьох банківських днів з дня проведення аукціону.

19) Реєстрація учасників аукціону проводиться відповідно до правил затверджених Єдиною Деревною Біржею.

20) Учасники аукціону або їх уповноважені особи під час реєстрації для участі в аукціоні повинні надати організатору аукціону документи, які засвідчують їх особу та повноваження на укладання договорів купівлі-продажу, також участь в аукціоні приймають учасники, які ідентифіковані цифровим електронним ключем за правилами біржі.

Учасники аукціону або їх уповноважені особи ідентифіковані цифровим електронним ключем приймають участь в торгах дистанційно через мережу Інтернет, для участі в торгах такі учасники заповнюють електронну заявку на участь та надають підтвердження про перерахування гарантованого внеску в електронній формі.

21) Для участі в аукціоні зареєстрований учасник Єдиної Деревної Біржі, окрім учасників ідентифікованих цифровим електронним ключем, покупці необробленої деревини та прав на її заготівлю подають біржі заяву на участь аукціоні, до якої додаються:

· довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу;

· документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску;

· копії документів на участь в аукціоні повинні бути завірені підписом уповноваженої особи покупця;

· скановану цифрову копію заявки на участь та доданих документів.

22) Прийняття заяв на участь в аукціон, як в паперовій так і в електронній формі, припиняється за 12 годин до часу початку його проведення.

4. Аукціонні торги з продажу майбутніх прав на необроблену деревину лот 2, партій необробленої деревини лоту 3 проводяться за нормами частин 1 - 3 цієї статті з урахуванням особливостей лотів.

Стаття 17. Організатор біржового аукціону

1. Організатор біржового аукціону - Єдина Деревна Біржа, створена юридична особа постійними лісокористувачами, не залежно від їх відомчої приналежності, згідно Закону України "Про товарну біржу" на засадах об'єднання шляхом укладення засновницької угоди, яка визначає порядок та принципи її створення. Склад засновників для заснування повинен становити кворум не менше 51 % (п'ятдесяти одного відсотка) всіх зареєстрованих у встановленому законом порядку постійних лісокористувачів на день створення.

2. Організатор біржового аукціону (відділення Єдиної Деревної Біржі) організовує та проводить його відповідно до чинного законодавства та регламенту проведення біржового аукціону, правил, які затверджується виконавчим органом Єдиної Деревної Біржі.

3. Відділення Єдиної Деревної Біржі за підсумками проведення біржових аукціонів оформляє цифрове електронне аукціонне свідоцтво із захистом QR-коду, яке є підставою для укладання договору купівлі-продажу між продавцем та покупцем.

4. Відповідно до Закону України "Про товарну біржу" N 1956-XII Єдиною Деревною Біржею розробляються правила біржової торгівлі та регламент проведення аукціонних торгів, які затверджуються виконавчим органом товарної біржі або органом, ними уповноваженим.

5. За підсумками проведення біржових торгів уповноважене відділення Єдиної Деревної Біржі оформляє біржову угоду, яка підлягає обов'язковому виконанню продавцем та покупцем, а покупцю видаються сертифікати походження деревини.

6. Для відшкодування організатору аукціону витрат, пов'язаних з його організацією та проведенням, з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі, визначеному відповідним договором.

Стаття 18. Вимоги до відділень Єдиної деревної біржі

1. Відділення Єдиної деревної біржі для проведення біржових торгів мають відповідати таким вимогам:

1) наявність кваліфікованих спеціалістів;

2) наявність власних або орендованих, не менш ніж на 3 роки приміщень, зал для проведення аукціонів, площею не менше ніж 50 кв. м, та допоміжні приміщення, площею не менше 50 кв. м;

3) забезпечення технічними засобами:

· електронне табло;

· телефонний зв'язок;

· виділена Інтернет лінія;

· власна сторінка в мережі Інтернет;

· система збирання та акумулювання даних;

· технічні засоби захисту від несанкціонованого втручання в електронно-цифрові системи та бази даних.

4) наявність технічних можливостей для організації електронних торгів.

2. Відділення Єдиної Деревної Біржі утворюються за рішенням виконавчого органу Єдиної Деревної Біржі за територіальною підвідомчістю, - центральне загальнодержавне, обласні, об'єднанні між обласні.

Стаття 19. Ціни та ціноутворення

1. Єдина Деревна Біржа забезпечує збір та обробку інформації щодо біржових котировок цін, які склалися на відділеннях біржі за результатами біржових торгів необробленою деревиною за породами та сортиментами, правами на заготівлю необробленої деревини, майбутніми правами на необроблену деревину.

2. Для визначення середньозваженої ціни необробленої деревини відділення Єдиної Деревної Біржі розраховують квартальні біржові котирування на підставі аналізу цін за біржовими операціями згідно видів порід, сортиментів та обсягів необробленої деревини, прав на заготівлю необробленої деревини, майбутніми правами на необроблену деревину.

3. Відділення Єдиної Деревної Біржі оприлюднюють квартальні біржові котирування на веб-сайті Єдиної Деревної Біржі не пізніше 3-х днів після закінчення останнього аукціону. Разом з оприлюдненням котирувань відділень біржі оприлюднюється загальнодержавні котирування зроблені на основі даних відділень біржі.

4. Відділення Єдиної Деревної Біржі оприлюднюють звіт про результати біржових аукціонів на веб-сайті Єдиної Деревної Біржі в мережі Інтернет протягом трьох годин з часу закінчення їх проведення.

Стаття 20. Укладення договорів купівлі-продажу

1. Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків за угодою, укладеною за результатами біржового аукціону, обумовлюються у підписаному ними договорі купівлі-продажу. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем окрім частин оплати, що складала гарантований платіж. Підставою для укладення договору купівлі-продажу є аукціонне свідоцтво.

2. Порядок укладення довгострокових договорів купівлі-продажу.

1) Право на отримання необробленої деревини на умовах довгострокових договорів мають право учасники Єдиної деревної біржі, які придбають понад 4 тисячі кубічних метрів деревини за 6 календарних місяців.

2) Перелік учасників Єдиної Деревної Біржі, які мають право укладати довгострокові договори, визначається виконавчим органом біржі на підставі даних про придбані обсяги необробленої деревини за попередніх шість місяців.

3) Продавці, при визначенні початкових цін на продаж необробленої деревини по довгострокових договорах розраховують вартість одного кубічного метра на основі біржових котирувань.

4) Умовами укладення довгострокових договорів є:

- визначення базової ціни договору згідно ціни за один кубічний метр необробленої деревини, як фіксованої на весь період дії договору або як змінної ціни на дату поставки визначеною за котируванням;

- у разі відсутності поточних та базових квартальних біржових котирувань, до розрахунку приймаються поточні та базові ціни на необроблену деревину, що склалися на Єдиній Деревної Біржі. Змінна ціна не може бути нижчою за базову;

- обсяг, умови, строк поставки (на ділянці, склад продавця, склад покупця) продавцем за кожним визначеним терміном сплати грошових коштів покупцем;

- наявність або відсутність можливості перегляду сторонами ціни до моменту виконання ними зобов'язань за договором;

- відповідальність сторін за невиконання умов договору, якщо сторонами не досягнуто взаємної згоди на перегляд умов такого договору або його анулювання.

- про повне виконання, подовження строку виконання довгострокового договору або намір його розірвання, про встановлення іншої ціни договору продавець повідомляє покупця, протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення біржових котирувань;

- всі зміни до довгострокових договорів вносяться шляхом укладання додатка до договору в письмовій формі, один з примірників якого обов'язково направляється відділенню Єдиної Деревної Біржі для внесення в базу даних.

Розділ VI
БАЛАНС НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ

Стаття 21. Річний баланс обсягу необробленої деревини

1. Річний баланс обсягу необробленої деревини формується на основі даних Єдиної Деревної Біржі, як співвідношення між попитом і пропозицією на необроблену деревину на Єдиній Деревної Біржі на протязі року, в розрізі сортів, сортаментів, порід, цін.

2. Єдина Деревна Біржа щорічно, не пізніше 30 грудня кожного поточного року, оприлюднює на власному офіційному веб-сайті інформацію про річний баланс необробленої деревини за затвердженою виконавчим органом біржі формою.

Стаття 22. Прогнозований баланс необробленої деревини

1. Прогнозований баланс обсягу необробленої деревини формується Єдиною Деревною біржею у розрізі сортиментів деревних порід у межах річного ресурсу наступного календарного року з урахуванням прогнозованої потреби у такій деревині.

2. Прогнозована потреба обсягу необробленої деревини визначається на підставі поданих заявок на купівлю деревини, укладених угод на купівлі продажу деревини на Єдиній Деревній Біржі на протязі року.

3. Єдина Деревна Біржа щорічно, не пізніше 30 січня кожного поточного року, оприлюднює на власному офіційному веб-сайті інформацію про річний прогнозований баланс необробленої деревини за затвердженою виконавчим органом біржі формою.

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 23. Відповідальність за правопорушення правил та регламенту Єдиної деревної біржі

1. Юридичні та фізичні особи, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність відповідно до законодавства, правил та регламенту Єдиної деревної біржі.

2. За порушення правил та регламенту затверджених Єдиною Деревною біржею порушник несе відповідальність у спосіб, та розмірі встановленому правилами та регламентом.

Розділ VIII
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАЧА

Стаття 24. Право голосу постійного лісокористувача при утворені і управління Єдиної деревної біржі

1. Кожний простійний лісокористувач (його представник) під час голосування при створенні та управлінні юридичної особи Єдиної Деревної Біржі має кількість голосів, пропорційну до його частки загальної площі лісових насаджень або земель лісового фонду від загальної площі лісових насаджень або земель лісового фонду України.

2. Якщо один простійний лісокористувач є користувачем лісових насаджень або земель лісового фонду загальна площа яких становить більш як 3 відсотки загальної площі всіх лісових насаджень, або земель лісового фонду України, то такий лісокористувач має пропорційну кількість голосів рівну 3 відсоткам загальної площі всіх лісових насаджень або земель лісового фонду.

Стаття 25. Повернення лісозаготівельної ділянки

1. Порубка на лісозаготівельній ділянці короткостроковим лісокористувачем проводиться з дотриманням вимог екологічного, трудового законодавства, техніки безпеки для проведення таких робіт.

2. Постійний лісокористувач оформлює передачу лісозаготівельну ділянку згідно акта прийому передачі, та приймає її по акта здачі після проведення порубки.

3. Постійний лісокористувач для транспортування і реалізації обсягів необробленої деревини надає короткостроковому лісокористувачу, в день укладення договору купівлі продажу сформованої пропозиції прав на заготівлю необробленої деревини, належним чином оформлені документи на 75 % (сімдесят п'ять відсотків) прогнозованого об'єму необробленої деревини, а на інші 25 % (двадцять п'ять відсотків) - після підписання акта здачі лісозаготівельної ділянки постійному лісокористувачу.

4. В разі вивезення з лісозаготівельної ділянки гарантійних 25 % (двадцять п'ять відсотків) необробленої деревини короткостроковим лісокористувачем без дозвільних документів наданих постійним лісокористувачем і підписання акта здачі лісозаготівельної ділянки, комісійно з представниками відділення Єдиної деревної біржі, постійний лісокористувач оприбутковує ділянку із зазначенням вартості робіт потрібних для приведення лісозаготівельної ділянки до належного стану.

5. Всі лоти, гарантовані платежі, такого короткострокового лісокористувача на Єдиній Деревній Біржі, блокуються до сплати штрафних санкцій передбачених договором.

Стаття 26. Утворення короткострокового лісокористувача

1. Постійний лісокористувач може бути засновником окремої юридичної особи, яка набуває права та обов'язки короткострокового лісокористувача після відповідної реєстрації на Єдиній Деревній Біржі.

2. Заснована юридична особа постійним лісокористувачем і зареєстрована на Єдиній Деревній Біржі, як короткостроковий лісокористувач, бере участь у торгах на загальних засадах, за загальними правилами та регламентом біржі.

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

З моменту набрання чинності цим Законом та до приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону, такі закони та нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України.

У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99):

1. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Право користування лісами здійснюється в порядку постійного, тимчасового та короткострокового користування лісами"

2. Частину другу статті 18 викласти в такій редакції:

"Тимчасове користування лісами може бути: довгостроковим - терміном від одного до п'ятдесяти років і короткостроковим - терміном до шести місяців.".

3. Частину шосту статті 18 викласти в такій редакції:

"Короткострокове тимчасове користування лісами для заготівлі: необробленої деревини, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та інших потреб, передбачених цим Кодексом, здійснюється без вилучення земельних ділянок у власника лісів, постійного лісокористувача на підставі договору з купівлі прав на заготівлю необробленої деревини, спеціального дозволу, що видається власником лісів, постійним лісокористувачем короткостроковому лісокористувачу разом з укладенням договору з купівлі прав на заготівлю необробленої деревини, установам, організаціям, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, юридичним особам зареєстрованим на єдиній деревній біржі як короткостроковий лісокористувач."

4. Частину другу статті 18 викласти в такій редакції:

"Тимчасовий, короткостроковий лісокористувач, не має права передавати лісові, лісозаготівельні ділянки в користування іншим особам"

5. Частину шосту статті 18 викласти в такій редакції:

"Короткострокове тимчасове користування лісами для заготівлі: необробленої деревини, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та інших потреб, передбачених цим Кодексом, здійснюється без вилучення земельних ділянок у власника лісів, постійного лісокористувача на підставі договору з купівлі прав на заготівлю необробленої деревини, спеціального дозволу, що видається власником лісів, постійним лісокористувачем короткостроковому лісокористувачу разом з укладенням договору з купівлі прав на заготівлю необробленої деревини, установам, організаціям, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, юридичним особам зареєстрованим на єдиній деревній біржі як короткостроковий лісокористувач."

6. Пункт 2 частини першої статті 19 викласти в такій редакції:

"2) відчуження прав на заготівлю необробленої деревини"

7. Пункт 3 частини першої статті 19 викласти в такій редакції:

"3) право власності на здобуту підчас ведення лісогосподарської діяльності, ними продукцію та доходи від її реалізації, від реалізації прав на заготівлю необробленої деревини;"

8. Доповнити частину першу статтю 19 пунктом 6 такого змісту.

"6) відчужувати права на заготівлю необробленої деревини;"

9. Доповнити частину першу статтю 19 пунктом 7 такого змісту.

"7) бути засновником єдиної деревної біржі, короткострокового лісокористувача."

10. Пункт 2 частини другої статті 19 викласти в такій редакції:

"2) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів, стежити за дотриманням правил і норм короткостроковими лісокористувачем при здобутті необробленої деревини."

11. Статтю 21 частину першу пункт перший викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Права та обов'язки тимчасових, короткострокових лісокористувачів на умовах короткострокового користування

Тимчасові, короткострокові лісокористувачі на умовах короткострокового користування мають право:

1) здійснювати використання лісових ресурсів, лісозаготівельних ділянок з додержанням вимог спеціального дозволу, у відповідності до умов договору купівлі продажу прав на заготівлю необробленої деревини;"

12. Пункт 3 частини першої статті 21 викласти в такій редакції:

"3) власності на майбутні права на необроблену деревину заготовлену ними необроблену деревину та інші результати використання лісових ресурсів продукцію та доходи від її реалізації;"

13. Статтю 68 викласти в такій редакції:

"Стаття 68. Виділення лісозаготівельних ділянок для спеціального використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на лісозаготівельних ділянках, які виділяються для цієї мети, без надання земельних ділянок.

Лісозаготівельна ділянка може бути виділена одному короткостроковому лісокористувачам для різних видів використання лісових ресурсів.

Землі, що були порушені під час заготівлі необробленої деревини, приводяться відповідно до вимог законодавства винними в цьому особами за їх рахунок до стану, придатного для використання за призначенням."

14. Частину восьму статті 70 викласти в такій редакції:

"Заготівля деревини в порядку проведення рубок головного користування, а також інших рубок, пов'язаних із веденням лісового господарства, проводиться короткостроковими лісокористувачами на підставі угод укладених з власниками лісів і постійними лісокористувачами, яким у встановленому порядку надано це право, та спеціальний дозвіл."

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади України у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

 

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

alt

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений - Минрегион рекомендует "Зодчий".