Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

АВК-5 лицензионная (редакция 3.4.1. с 20.06.2019)
7200 грн. с НДС на 2 компьютера + обновление (1 год)
2160 грн. с НДС на 1 компьютер (дополнительное р. м.) 
3210 грн. с НДС обновление, второй год 
АВК-5 бесплатно установка, обучение, обновление.
АВК-5 установка "под ключ" в день оплаты.
АВК-5 обновление скачать бесплатно без регистрации 1 год
Обновление АВК-5 ред. 3.4.
2. бесплатно. подробнее...

 

 

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2019 року N 84

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні Правління Національного банку України постановляє:

1. У підпункті 2 пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року N 29 "Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні":

1) в абзаці другому цифри "2500" замінити цифрами "1200";

2) в абзаці третьому цифри "5000" замінити цифрами "2500".

2. Затвердити Зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року N 29 (зі змінами), що додаються.

3. Банкам та юридичним особам, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, до 01 вересня 2019 року привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цієї постанови та Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року N 29 (зі змінами), з урахуванням змін, унесених цією постановою.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
25 червня 2019 року N 84

Зміни до Інструкції
з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

1. У розділі I:

1) у пункті 2 слова "за схоронність" замінити словами "за незабезпечення схоронності";

2) у пункті 3 слова "за забезпечення", "за виконання" замінити відповідно словами "за незабезпечення", "за невиконання";

3) у пункті 4:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) валютні цінності (кошти) - національна валюта (гривня), іноземна валюта і банківські метали:

банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у злитках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, виготовлені з дорогоцінних металів;

іноземна валюта - грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;

національна валюта - грошові знаки грошової одиниці України (гривні) у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам'ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.

До валютних цінностей (коштів) також належать:

золото та інші дорогоцінні метали у вигляді злитків, пластин, дорогоцінне каміння, коштовності;

платіжні документи та інші цінні папери [акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські та фінансові документи], які є засобами валютно-фінансових відносин, виражені у валюті України або іноземній валюті, або банківських металах;";

підпункт 5 після слів "та/або" доповнити словом "валютних";

перше речення підпункту 9 після слів "каси банку" доповнити словами "або до юридичної особи, яка отримала ліцензію на надання банкам послуг з інкасації і здійснює оброблення та зберігання готівки,";

абзац другий підпункту 19 після слів "кас банків" доповнити словами "або до юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації і здійснюють оброблення та зберігання готівки,";

у підпункті 21 слова "готівки та інших", "готівки й інших" виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 8:

у підпункті 1 слова "сертифікатом відповідності" замінити словами "копією сертифіката відповідності, виготовленого на бланку із захисними елементами";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Копії документів, визначених у пункті 81 розділу II цієї Інструкції, що подаються до Національного банку, повинні бути засвідчені банком.";

2) у підпункті 19 пункту 81:

слово "використання" замінити словами "зберігання, носіння";

підпункт після слів "до охорони" доповнити словом "валютних";

3) в абзаці першому пункту 9 слово "визначені" замінити словами "перелік яких визначено".

3. У розділі III:

1) пункт 10 після слів "роботи із" доповнити словом "валютними";

2) підпункт 6 пункту 17 після слова "перевезення" доповнити словом "валютних";

3) підпункт 5 пункту 171 після слова "перевезення" доповнити словом "валютних";

4) пункт 19 після слів "та забезпечити" доповнити словом "безплатно";

5) пункт 25 після слів "від обсягів" доповнити словом "валютних";

6) пункт 26 після слова "перевезення" доповнити словом "валютних";

7) у пункті 27:

друге речення абзацу першого після слова "перевезення" доповнити словом "валютних";

підпункт 3 після слів "касет із" доповнити словом "валютними".

4. У розділі IV:

1) назву розділу після слова "охорони" доповнити словом "валютних";

2) у пункті 29:

абзац перший після слів "інкасацію коштів" доповнити словами "та перевезення валютних цінностей";

в абзаці шостому:

після слова "Перевезення" доповнити словом "валютних";

слова "в абзаці другому" замінити словами "в абзаці третьому";

абзац сьомий після слів "автотранспорту із" доповнити словом "валютними";

абзац дев'ятий після слова "схоронності" доповнити словом "валютних";

3) у пункті 30 цифри "250" замінити цифрами "150".

5. Назву розділу V викласти в такій редакції:

"V. Організація контролю за дотриманням підрозділами інкасації правил інкасації коштів та перевезення валютних цінностей".

6. Абзац сьомий пункту 40 розділу VI після слова "перевезень" доповнити словом "валютних".

7. У розділі VII:

1) назву розділу після слова "(здавання)" доповнити словом "валютних";

2) абзац перший пункту 43 після слова "перевезення", "(здавання)" доповнити словом "валютних";

3) абзац перший пункту 45 після слова "перевірки" доповнити словом "валютних";

4) абзац четвертий пункту 47 після слова "(здавання)" доповнити словом "валютних";

5) у пункті 48:

підпункт 1 після слів "мішків із" доповнити словом "валютними";

підпункт 6 після слів "(касет) із" доповнити словом "валютними";

6) у пункті 52:

абзац перший після слова "приймання" доповнити словом "валютних";

підпункт 4 після слова "відправляються", "здавання" доповнити відповідно словом "валютні", "валютних";

7) пункт 54 після слів "приймання всіх" доповнити словом "валютних";

8) у пункті 56:

абзац перший після слова "отримали", "здавання" доповнити відповідно словом "валютні", "валютних";

в абзаці другому:

перше речення після слова "отримав" доповнити словом "валютні";

друге речення після слова "перевезення" доповнити словом "валютних".

8. У розділі VIII:

1) абзац третій пункту 57 після слова "(здавання)" доповнити словом "валютних";

2) пункт 58 після слів "приймання-передавання" доповнити словом "валютних";

3) абзац дев'ятий пункту 59 після слова "(здавання)" доповнити словом "валютних";

4) у пункті 60:

абзац перший після слова "приймання" доповнити словом "валютних";

абзац п'ятий після слова "перевезення" доповнити словом "валютних";

5) в абзацах першому, одинадцятому пункту 61 слова "приймання-передавання готівки" замінити відповідно словами "приймання-передавання валютних цінностей";

6) у пункті 64:

абзац перший після слова "приймання" доповнити словом "валютних";

абзац другий після слова "запаковані", "приймання" доповнити відповідно словом "валютні", "валютних";

7) перше речення пункту 65 після слів "одержання всіх" доповнити словом "валютних";

8) пункт 66 після слова "(здавання)", "(касет) із" доповнити відповідно словом "валютних", "валютними";

9) абзац перший пункту 67 після слів "(касети) із" доповнити словом "валютними";

10) у пункті 68:

абзац другий після слова "повернення" доповнити словом "валютних";

в абзаці сьомому:

перше речення після слів "зазначають, що", "усі отримані" доповнити відповідно словом "валютні";

друге речення після слова "повертають" доповнити словом "валютні";

трете речення після слова "здають" доповнити словом "валютні";

11) у пункті 71 слово "готівки" замінити словами "валютних цінностей";

12) перше речення пункту 73 після слова "здавання" доповнити словом "валютних".

9. У розділі IX:

1) пункт 74 доповнити словами "та з використанням опису цінностей";

2) пункт 75 після слів "за втрату" доповнити словом "валютних".

10. У пункті 80 розділу X:

1) підпункт 1 після слів "сумки із" доповнити словом "валютними";

2) підпункт 4 після слова "схоронності" доповнити словом "валютних";

3) підпункт 6 після слова "переносяться" доповнити словом "валютні".

11. У додатках до Інструкції:

1)у колонці 2 рядка 15 таблиці додатка 1 цифри "3849-99" замінити цифрами "3849-2018";

2) додаток 2 викласти в такій редакції:

Додаток 2
до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 25.06.2019 N 84)
(пункт 20 розділу III)

Вигляд обкладинки

 

 

  

 

 

  

Вкладиш (бланк суворого обліку)

_______________________________________
(найменування установи)

             ____________ N ______________
                          (серія)

Дійсне
до "___" ____________ 20__ року
 

 

Місце для
фотокартки 3,5 х 4,5 см

Підпис керівника ______________________
установи (уповноваженої особи)
 
Особистий підпис
працівника _____________________

М. П. (за наявності)

СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ

             ____________ N ______________
                          (серія)
 
Пред'явник службового посвідчення
________________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________
працює на посаді ________________________
________________________________________
________________________________________
                                  (найменування установи)
Керівник          ______    ___________________
установи               (підпис)             (ініціали, прізвище)
(уповнова-
жена особа)
 
"___" ____________ 20__ року
М. П.
(за наявності)

Пояснення до вигляду обкладинки та заповнення бланка службового посвідчення

1. Службові посвідчення - це книжечки єдиного зразка в суцільнокрійній твердій обкладинці розміром 200 х 70 мм червоного кольору. На обкладинці способом поглибленого тиснення зображено логотип установи та її найменування. На внутрішні сторінки нанесено захисну сітку зеленого кольору, напис "Службове посвідчення", найменування установи, серію та номер.

2. Текст українською мовою на сторінках службового посвідчення зазначається ручкою з чорним чорнилом або кульковою ручкою з пастою синього або чорного кольору, розбірливо, без помилок та виправлень або з використанням комп'ютерної техніки.

3. На відповідну сторінку службового посвідчення приклеюється фотокартка (розміром 3,5 х 4,5 см) особи, на ім'я якої це посвідчення оформлено.

4. У реквізиті "найменування установи" зазначається офіційне найменування того банку або юридичної особи, для працівників підрозділу інкасації якого оформляється службове посвідчення.";

3) у додатку 3:

назву додатка після слова "схоронності" доповнити словом "валютних";

у таблиці додатка:

у колонці 2:

назву колонки після слова "схоронності" доповнити словом "валютних";

рядок 1 після слова "охорони" доповнити словом "валютних";

рядок 2 після слова "схоронності" доповнити словом "валютних";

у колонці 3:

рядка 1 цифри "250" замінити цифрами "150";

рядка 2 цифри "2500" замінити цифрами "2000";

рядка 3 цифри "10000" замінити цифрами "9000";

4) у пунктах 2, 3 "Пояснення** щодо заповнення бланка доручення на перевезення валютних цінностей" додатка 4 слова "прізвище, ім'я та по батькові" замінити словами "ініціали, прізвище" відповідно.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. Холод

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно