Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18 (050)330-54-00 (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

АВК-5 лицензионная (редакция 3.4.0. с 15.03.2019)
7200 грн. с НДС на 2 компьютера + обновление (1 год)
2160 грн. с НДС на 1 компьютер (дополнительное р. м.) 
3210 грн. с НДС обновление, второй год 
АВК-5 бесплатно установка, обучение, обновление.
АВК-5 установка "под ключ" в день оплаты.
АВК-5 обновление скачать бесплатно без регистрации 1 год
Обновление АВК-5 ред. 3.4.1. бесплатно. 
подробнее...

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2019

м. Київ

N 176

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2019 р. за N 545/33516

Про затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою вдосконалення Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 жовтня 2014 року N 1013, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за N 1529/26306, що додаються.

2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
 фіскальної служби України

О. Власов

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 квітня 2019 року N 176

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 травня 2019 р. за N 545/33516

Зміни
до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

1. У пункті 2 розділу I:

абзац другий викласти в такій редакції:

"декларація інвойс або декларація про походження (далі - декларація) - декларація про преференційне походження товару з України, оформлена підприємством-експортером на інвойсі, повідомленні про доставку чи будь-якому іншому комерційному документі незалежно від вартості товарів, який описує відповідний товар з достатньою для його ідентифікації деталізацією, форму та текст якої наведено у додатках до угод, за винятком транспортних документів, складених перевізниками;";

абзац третій після слів "юридична особа," доповнити словами "фізична особа - підприємець, що".

2. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Порядок надання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

1. З метою отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву на отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, підписану керівником підприємства-експортера.

2. До заяви додаються:

1) належним чином завірена копія зовнішньоекономічного договору (контракту), за яким буде експортовано товар(и) преференційного походження з України (за наявності);

2) декларація(ї) постачальника (виробника), заповнена(і) за формою(ами), наведеною(ими) в додатках 3, 4 до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 року N 950, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 року за N 1563/31431.

3. Для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер має відповідати таким критеріям:

здійснення зовнішньоекономічних експортних операцій з товарами преференційного походження;

відсутність до дня звернення до митниці із заявою порушень правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, за результатом верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або декларацій;

відповідність товару, який експортується, правилам визначення преференційного походження товарів, установленим угодами.

4. Статус уповноваженого (схваленого) експортера надається митницею підприємству-експортеру у строк, що не перевищує 90 календарних днів з дня отримання нею заяви.

5. У разі надання митницею підприємству-експортеру статусу уповноваженого (схваленого) експортера інформація про таке підприємство вноситься до програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи "Реєстр уповноважених експортерів" (далі - Реєстр).

6. Підприємству-експортеру присвоюється номер авторизації уповноваженого (схваленого) експортера (далі - номер авторизації), який формується за допомогою Реєстру:

N UA XXX/YYYY/MMMM,

де UA - код Альфа-2;

XXX - перші три цифри коду митниці, якою надано статус уповноваженого (схваленого) експортера;

YYYY - цифри поточного року;

MMMM - порядковий номер уповноваженого (схваленого) експортера в Україні.

7. Дозвіл митниці на використання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підтверджується інформаційним аркушем, який оформлюється митницею у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

8. Один примірник інформаційного аркуша зберігається у справах митниці, інший - видається або надсилається поштою уповноваженому (схваленому) експортеру у строк, встановлений пунктом 4 цього розділу.

9. Інформаційний аркуш видається митницею на товар(и) в межах товарної(их) позиції(й) Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), що експортується(ються) уповноваженим (схваленим) експортером, без зміни номера авторизації.

10. Доповнення інформаційного аркуша новою(ими) товарною(ими) позицією(ями) УКТ ЗЕД здійснюється митницею за заявою уповноваженого (схваленого) експортера відповідно до вимог цього Порядку.

11. У разі невідповідності підприємства-експортера критеріям, переліченим у пункті 3 цього розділу, митниця письмово повідомляє підприємство-експортера про відмову в межах строку, встановленого пунктом 4 цього розділу.

12. Відмова у наданні статусу уповноваженого (схваленого) експортера не перешкоджає повторному зверненню підприємства-експортера до митниці відповідно до цього Порядку за умови усунення причин, що призвели до відмови.

13. Строк дії статусу уповноваженого (схваленого) експортера не обмежений у часі, за винятком випадків, визначених пунктом 1 розділу III цього Порядку.

14. Подані підприємством-експортером разом із заявою документи залишаються у справах митниці.".

3. У розділі IV :

1) у пункті 2 слова "в межах товарної позиції" замінити словами "преференційного походження в межах товарної(их) позиції(й)";

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язується виконувати вимоги, зазначені в угоді(ах), щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін угод(и) та були використані під час виробництва продуктів.";

3) у пункті 6 цифри "10" замінити цифрами "14";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язаний у порядку, встановленому статтями 345 - 355 Митного кодексу України, забезпечити органу доходів і зборів проведення документальних перевірок, пов'язаних з виробництвом товару(ів), на який(і) оформлено декларацію(ї) при експорті з України.";

4. У розділі V :

1) у пункті 2 слово та цифри "5 розділу IV" замінити словом та цифрами "10 розділу II";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Митниця здійснює нагляд за використанням наданого статусу шляхом затребування у підприємства-експортера документів, наведених у пунктах 4, 5 розділу IV цього Порядку.";

3) доповнити новим пунктом такого змісту:

"4. За запитом митного органу країни ввезення товару митниця проводить верифікацію (перевірку достовірності) декларації(й) у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року N 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".".

5. У додатках до Порядку:

1) додатки 1, 2 викласти у новій редакції, що додаються;

2) додатки 3, 4 виключити.

 

Директор Департаменту
митної політики

О. Москаленко

 

Додаток 1
до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера
(пункт 1 розділу II)

Заява на отримання статусу уповноваженого
(схваленого) експортера

Номер заяви

 

1а. Експортер

2. Найменування митниці

 

П. І. Б. керівника митниці

 

1б. Адреса місцезнаходження експортера

 

1в. Облікова картка експортера у митниці

Телефон/факс

 

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

1г. Статус уповноваженого (схваленого) експортера

 

  Маю номер авторизації

  Не маю номера авторизації

 

UA

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

3. Заявляю про намір застосовувати спрощену систему декларування преференційного походження товару(ів) та отримати номер авторизації уповноваженого (схваленого) експортера

 

4. Угода(и) про вільну торгівлю, в рамках якої (яких) застосовуватиметься статус уповноваженого (схваленого) експортера:

Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ  

Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії  

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони  

Інше _____________________________________________________________________________  

 

5. Товар(и), який (які) експортуватиметься(уться) зі складанням декларації

 

Код товарної позиції товару(ів) згідно з УКТ ЗЕД

Опис згідно з УКТ ЗЕД

Назва(и) товару(ів), який (які) використовується(ються) в комерційних документах (далі - назва товару(ів))

 

6. Сертифікат з перевезення (походження) за формами "EUR.1", "A" на товар(и) отримував

 

  ТАК

  НІ

 

7. Експортер є виробником товару(ів)

 

  ТАК

  НІ

 

Назва товару(ів) __________________________

Назва товару(ів) ___________________

Найменування виробника товару(ів) __________

 

8. Адреса виробництва товару(ів)

 

Назва товару(ів) ________________________

Адреса місцезнаходження
________________________________

 

9. Виробництво товару(ів) знаходиться у зоні діяльності іншої митниці

 

  ТАК

  НІ

 

Найменування митниці(ь) ___________________

 

10. Інформація про виконання правил визначення преференційного походження товару(ів), встановлених угодою(ами), які застосовано виробником товару(ів)

 

 

11. Застосовується кумуляція

 

  ТАК

  НІ

 

Кумуляція застосовується з ________________ (назва країни/країн)
до товару(ів) _____________________________________________

 

12. Особа, яка від імені експортера підписуватиме декларацію

 

П. І. Б.

 

Посада

Підпис

 

13. Заявляю, що декларація може бути не підписана

 

  ТАК

  НІ

 

Зобов'язуюсь бути відповідальним за будь-яку декларацію, яка ідентифікує мене як експортера, так само, якби вона була підписана мною особисто

 

14. Зобов'язуюсь:

виконувати вимоги, зазначені в угоді(ах), щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін угод(и) та були використані під час виробництва товару(ів);

оформлювати декларацію лише на товар(и), який(і) відповідає(ють) правилам визначення преференційного походження товарів, встановленим угодами;

забезпечувати згідно з чинним законодавством законне використання наданого мені статусу уповноваженого (схваленого) експортера

 

15. Перелік документів, які підтверджують преференційне походження товару(ів), що додаються
________________________________________________________________________________
Інші документи ___________________________________________________________________

 

16. Достовірність задекларованих відомостей та документів

 

Заявляю, що задекларовані відомості та документи, що додаються до заяви, є достовірними й дійсними.

За надання недостовірної інформації для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера несу відповідальність згідно із законом.

 

___________________
(посада, ініціали,
прізвище керівника
підприємства-
експортера)

________________
(підпис)

___________________
(місце, дата)

 

Додаток 2
до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера
(пункт 7 розділу II)

Інформаційний аркуш, що підтверджує статус уповноваженого (схваленого) експортера

від "___" _____________ 20__ року

N

1а. Експортер

2. Митниця

1б. Адреса місцезнаходження експортера

1в. Адреса(и) виробництва товару(ів)

 

1г. Облікова картка експортера у митниці

3. Номер авторизації

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

4. Дата і номер заяв(и) експортера

5. Країна, група країн, до яких здійснюватиметься експорт

6. Товар(и), який(і) користуються спрощеною системою декларування преференційного походження

Код товарної позиції товару(ів) згідно з УКТ ЗЕД

7. Вимога підписати декларацію

  ТАК

  НІ

8. Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язаний:

надати документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів), на який(і) отримано дозвіл, та первинну документацію, пов'язану з таким виробництвом, з метою підтвердження преференційного походження експортованих товарів з України;

зберігати протягом не менше трьох років з дня її оформлення копію декларації, а також документи, що підтверджують преференційне походження експортованих товарів з України;
виконувати вимоги, зазначені в угоді(ах), щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін угод(и) та були використані під час виробництва продуктів

(посада керівника (заступника
керівника) митниці)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно