Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1.1 от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.09.2019

м. Київ

N 2984/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2019 р. за N 1057/34028

Про затвердження Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого

Відповідно до частини третьої статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 07 листопада 2012 року N 1635/5 "Про затвердження описів і Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 листопада 2012 року за N 1875/22187 (із змінами).

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Данилов О. О.) забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з виготовленням бланків посвідчень арбітражного керуючого.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Воловик М. Б.) забезпечити виготовлення бланків посвідчень арбітражного керуючого.

6. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
24 вересня 2019 року N 2984/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2019 р. за N 1057/34028

ПОРЯДОК
використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого

1. Цей Порядок встановлює порядок видачі й використання посвідчення арбітражного керуючого (далі - посвідчення), а також використання печатки арбітражного керуючого.

2. Посвідчення є офіційним документом, який посвідчує особу та підтверджує встановлені Кодексом України з процедур банкрутства повноваження власника посвідчення.

3. Власник посвідчення повинен дбайливо ставитись до посвідчення і мати його із собою під час здійснення повноважень арбітражного керуючого.

4. Оформлення бланка посвідчення здійснюється державною мовою за допомогою комп'ютерної техніки.

5. Замовляє виготовлення бланків посвідчень Мін'юст. Бланки посвідчень виготовляються за описом посвідчення арбітражного керуючого (додаток 1).

6. Посвідчення заповнює рукописним способом працівник структурного підрозділу Мін'юсту, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін'юсту).

7. Посвідчення підписує заступник Міністра юстиції України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

8. Підпис заступника Міністра юстиції України і фотокартка власника посвідчення скріплюються гербовою печаткою Мін'юсту.

9. Виправлення в посвідченні забороняються.

10. Неналежно оформлене посвідчення, а також з помарками і підчищеннями є недійсним та не підлягає використанню під час здійснення повноважень арбітражного керуючого.

11. Облік посвідчень веде структурний підрозділ Мін'юсту в журналі обліку та видачі посвідчень арбітражного керуючого (далі - Журнал) (додаток 2).

12. Мін'юст видає посвідчення безкоштовно одночасно з видачею свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

13. Працівник структурного підрозділу Мін'юсту вручає посвідчення особисто арбітражному керуючому або його представнику за довіреністю.

Якщо арбітражний керуючий або його представник за довіреністю не звернувся до Мін'юсту для вручення посвідчення протягом тридцяти календарних днів з дня видачі наказу Мін'юсту про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, посвідчення надсилається рекомендованим листом на адресу арбітражного керуючого, зазначену в заяві про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, із супровідним листом за підписом керівника структурного підрозділу Мін'юсту або особи, яка виконує його обов'язки.

Датою видачі посвідчення є дата отримання посвідчення арбітражним керуючим або його представником за довіреністю, а у разі направлення посвідчення поштою - дата супровідного листа структурного підрозділу Мін'юсту.

14. Про вручення або надіслання посвідчення до графи 6 Журналу заноситься відповідний запис.

15. У разі втрати або викрадення посвідчення арбітражний керуючий повинен протягом десяти календарних днів звернутися до Мін'юсту із заявою про видачу посвідчення арбітражного керуючого (додаток 3), дати оголошення про втрату або викрадення посвідчення до місцевих засобів масової інформації, а також (в разі викрадення) звернутися до правоохоронних органів за місцем викрадення.

Втрачене або викрадене посвідчення вважається недійсним.

16. До заяви про видачу посвідчення арбітражного керуючого додаються докази опублікування оголошення про втрату або викрадення посвідчення в місцевих засобах масової інформації, звернення до правоохоронних органів у разі викрадення посвідчення та одна фотокартка розміром 40 х 30 мм.

17. У разі пошкодження посвідчення й неможливості подальшого його використання арбітражний керуючий протягом десяти календарних днів з моменту виявлення таких обставин звертається до Мін'юсту із заявою про заміну посвідчення арбітражного керуючого (додаток 4).

До заяви про заміну посвідчення арбітражного керуючого додається посвідчення, що підлягає заміні, та одна фотокартка розміром 40 х 30 мм.

18. У разі зміни прізвища, імені, по батькові арбітражного керуючого посвідчення підлягає обов'язковому переоформленню одночасно зі свідоцтвом про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого в порядку, встановленому Мін'юстом для переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Для переоформлення посвідчення арбітражний керуючий подає одну фотокартку розміром 40 х 30 мм.

Посвідчення, що підлягає переоформленню, арбітражний керуючий повертає до Мін'юсту.

19. Замість втраченого, викраденого, пошкодженого посвідчення та за наявності підстави для переоформлення посвідчення Мін'юст протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідної заяви арбітражного керуючого видає нове посвідчення з новим номером.

Нове посвідчення вручається особисто арбітражному керуючому, який звернувся з відповідною заявою, або його представнику за довіреністю.

Якщо протягом тридцяти календарних днів після оформлення нового посвідчення арбітражний керуючий або його представник не звернувся до Мін'юсту для його вручення, посвідчення надсилається рекомендованим листом на адресу офісу (контори) арбітражного керуючого із супровідним листом за підписом керівника структурного підрозділу Мін'юсту або особи, яка виконує його обов'язки.

Датою видачі нового посвідчення є дата отримання посвідчення арбітражним керуючим або його представником за довіреністю, а у разі направлення посвідчення поштою - дата супровідного листа структурного підрозділу Мін'юсту.

20. Виготовлення печатки арбітражного керуючого (далі - печатка) замовляє арбітражний керуючий. Печатка виготовляється за описом печатки арбітражного керуючого (додаток 5).

21. У разі втрати, викрадення або пошкодження печатки її власник складає акт про втрату, викрадення або пошкодження печатки та замовляє повторне виготовлення печатки.

Втрачена або викрадена печатка вважається недійсною.

22. Облік печаток здійснює арбітражний керуючий.

23. Забороняється передавати посвідчення іншим особам та засвідчувати печаткою підписи інших осіб.

24. Забороняється використання посвідчення та печатки після припинення діяльності арбітражного керуючого.

25. Після анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого власник посвідчення зобов'язаний в триденний строк повернути посвідчення до Мін'юсту та знищити печатку.

У разі припинення діяльності арбітражного керуючого на підставі його письмової заяви про припинення діяльності арбітражного керуючого посвідчення підлягає обов'язковому поверненню одночасно зі свідоцтвом про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого в порядку, встановленому Мін'юстом для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

26. Про повернуті посвідчення до графи 7 Журналу заноситься відповідний запис.

 

Директор Департаменту
з питань правосуддя та
національної безпеки

О. Олійник

 

Додаток 1
до Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого
(пункт 5)

ОПИС
посвідчення арбітражного керуючого

Посвідчення арбітражного керуючого має форму книжечки розміром (у складеному вигляді) 95 х 65 мм, обтягнутої шкірзамінником темно-синього кольору.

На лицьовому боці обкладинки у центрі розміщено зображення малого Державного Герба України у вигляді геральдичного тризуба Володимира Великого, обрамленого лінією срібного кольору та виконаного методом тиснення.

Нижче по центру розміщено напис "ПОСВІДЧЕННЯ", виконаний методом тиснення.

На внутрішньому боці першої сторінки по центру написи:

"Посвідчення N ____

арбітражного керуючого".

Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого.

На внутрішньому боці другої сторінки:

в лівому верхньому куті розміщується фотокартка власника посвідчення розміром 40 х 30 мм;

у правому верхньому куті зазначаються інформація про те, ким видано посвідчення, й дата видачі посвідчення;

нижче - номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

нижче - посада посадової особи та місце для підпису посадової особи.

 

Додаток 2
до Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого
(пункт 11)

Журнал обліку та видачі посвідчень арбітражного керуючого

N
з/п

Номер посвідчення

Прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого

Номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Дата видачі посвідчення

Підпис арбітражного керуючого про отримання посвідчення (або прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, якій вручено посвідчення, реквізити довіреності) або реквізити листа, яким надіслано посвідчення

Дата повернення посвідчення, підстава повернення посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого
(пункт 15)

 

Міністерство юстиції України

Заявник:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(П. І. Б. арбітражного керуючого, адреса контори (офісу) арбітражного керуючого)

Заява про видачу посвідчення арбітражного керуючого

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
(свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
від ___ ____________ 20__ року N ____), прошу видати мені посвідчення арбітражного керуючого.

Підстава для видачі посвідчення арбітражного керуючого: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

До цієї заяви додано документи на ___ арк.

 

Заявник

_____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

_______
(дата)

 

Додаток 4
до Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого
(пункт 17)

 

Міністерство юстиції України

Заявник:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
(П. І. Б. арбітражного керуючого, адреса контори (офісу) арбітражного керуючого)

Заява про заміну
посвідчення арбітражного керуючого

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
(свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
 від ___ ____________ 20__ року N _____), прошу замінити мені посвідчення арбітражного керуючого (дата видачі ___ ____________ 20__ року N ____).

Підстава для заміни посвідчення арбітражного керуючого:____________________________________
_____________________________________________________________________________________

До цієї заяви додано документи на ___ арк.

 

Заявник

_____________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

__________
(дата)

 

Додаток 5
до Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого
(пункт 20)

ОПИС
печатки арбітражного керуючого

Печатка арбітражного керуючого має форму кола діаметром 45 мм, краї якого обрамлено подвійним бортиком завширшки 1 мм.

Під подвійним бортиком зліва направо інверсним шрифтом розміщується напис "Арбітражний керуючий".

Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого.

Слова напису "Арбітражний керуючий" та прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого розділяються семикутними зірочками.

У центрі печатки розміщується зображення малого Державного Герба України у вигляді геральдичного тризуба Володимира Великого, обрамленого колом діаметром 23 мм (товщина лінії - 0,1 мм).

На полі між зовнішнім обрамленням й обрамленням малого Державного Герба України зліва направо по колу одним або двома рядками центровим способом розміщуються у центрі печатки номер, дата та ким видано свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Для підвищення захисту вільна від зображення частина кола заповнюється складним малюнком. Вільна від зображення частина кола між бортиком і написом на зовнішньому колі заповнюється захисним растровим зображенням.

Печатка виготовляється з гуми.

Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно