Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.06.2019

м. Київ

N 140

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 2019 р. за N 784/33755

Про затвердження Типової форми угоди про транскордонне співробітництво

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про транскордонне співробітництво" та пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову форму угоди про транскордонне співробітництво, що додається.

2. Директорату регіонального розвитку (Бойко О. А.) разом із Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Негоду В. А.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

Є. В. Божок

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
24 червня 2019 року N 140

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 липня 2019 р. за N 784/33755

ТИПОВА ФОРМА УГОДИ
про транскордонне співробітництво

між (суб'єктом транскордонного співробітництва України) та (компетентним органом суб'єкта федерації / адміністративно-територіального утворення іноземної держави) про транскордонне співробітництво (далі - Сторони).

Керуючись цілями та принципами

_____________________________________________________________________________________,
(Назва Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та відповідною іноземною державою)

беручи до уваги положення Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, ухваленої Радою Європи 21 травня 1980 року у Мадриді, а також Додаткових протоколів до неї,

підтверджуючи готовність співпрацювати відповідно до національного законодавства держав Сторін та міжнародного права,

виключаючи будь-яке втручання у внутрішні справи інших держав,

дотримуючись принципів взаємовигідного співробітництва та поваги до основоположних прав і свобод людини і громадянина,

враховуючи взаємну зацікавленість щодо подальшого розвитку транскордонного співробітництва,

Сторони домовилися про таке:

I. МЕТА І ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Ця Угода регламентує правові, організаційні, економічні та інші аспекти співробітництва між Сторонами.

1.2. Метою цієї Угоди є формування добросусідських відносин та поглиблення взаємодії між Сторонами, іншими заінтересованими суб'єктами та учасниками транскордонного співробітництва, що сприяє спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, зокрема у сфері:

промисловості, сільського господарства, транспорту і торгівлі;

науки, техніки, освіти та охорони здоров'я;

культури і мистецтв;

туризму і спорту;

транспорту, логістики і торгівлі;

екології та раціонального використання природних ресурсів;

будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства;

інвестицій та розвитку ділової активності, у томі числі з питань спільного залучення міжнародної технічної допомоги.

1.3. Предметом цієї Угоди є співробітництво Сторін в процесі вирішення спільних завдань місцевого й регіонального розвитку та поглиблення взаємодії між ними.

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Співробітництво у рамках цієї Угоди здійснюється у межах компетенції Сторін, визначеної національним законодавством держав Сторін.

2.2. З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони:

дотримуються зобов'язань за міжнародними договорами України про транскордонне співробітництво;

утворюють органи транскордонного співробітництва;

беруть участь у розробленні та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій;

вносять пропозиції щодо організації прикордонної торгівлі, створення транскордонних об'єднань;

здійснюють інші повноваження у сфері транскордонного співробітництва відповідно до національного законодавства держав Сторін та чинних двосторонніх міжнародних договорів.

2.3. Сторони завчасно інформують одна одну про зміни у національному законодавстві своїх держав, що можуть вплинути на реалізацію цієї Угоди.

2.4. Сторони утримуються від дій, що можуть завадити реалізації домовленостей, досягнутих у рамках цієї Угоди.

III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Ця Угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і діє протягом __ років.

3.2. Дія цієї Угоди припиняється через три місяці після отримання однією зі Сторін письмового повідомлення від іншої Сторони про її наміри припинити дію цієї Угоди.

3.3. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання Сторонами та іншими заінтересованими особами незавершених домовленостей, якщо Сторони письмово не домовились про інше.

3.4. У разі якщо строк дії цієї Угоди закінчується та жодна зі Сторін не повідомила іншу про свої наміри припинити дію цієї Угоди, строк її дії автоматично продовжується на наступний _____ -річний період.

3.5. Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін і оформлюються протоколами, які є її невід'ємною частиною.

3.6. Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом проведення переговорів та консультацій між Сторонами.

Вчинено в _____________ "____" ____________ _____ року у двох примірниках українською, _______ (державна мова сусідньої держави) та англійською мовами, що мають однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей переважну силу має текст англійською мовою.

За ________________________________
(найменування суб'єкта транскордонного
співробітництва / посадової особи з
української сторони)
__________________________________
(ім'я, прізвище)
_______________________
(підпис)

За __________________________________
(найменування територіальної громади або
відповідного виконавчого органу влади сусідньої
держави / посадової особи)
_____________________________________
(ім'я, прізвище)
_______________________
(підпис)

 

Генеральний директор Директорату
регіонального розвитку

О. Бойко

 

 

 

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.4.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.4.1 ключ авк3 авк5 авк-5 3.4.2 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.4.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.4.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.4.2 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.4.3 скачать бесплатно  авк-5 3.4.4 скачать бесплатно авк-5