Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1.1 от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. N 803

Київ

Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 483 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 49, ст. 1658), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. N 512, зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. N 803

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

1. У пункті 5:

1) в абзаці другому слова ", операторам систем розподілу електричної енергії, оператору системи передачі електричної енергії" виключити;

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"продаж електричної енергії гарантованим покупцем операторам систем розподілу електричної енергії, оператору системи передачі електричної енергії за граничною ціною виробника електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, в обсягах, що відповідають 80 відсоткам обсягів, необхідних для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

3) в абзаці шостому слова "доступності електричної енергії для побутових споживачів" замінити словами "загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії";

4) абзац сьомий після слів "регулювання "острів Бурштинської ТЕС" доповнити словами "з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії";

5) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"спрямування гарантованим покупцем різниці між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов'язків, визначених цим Положенням, на забезпечення покриття власних економічно обґрунтованих витрат на виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною.".

2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Гранична ціна визначається на рівні середньозваженої фактичної ціни на електричну енергію, виробленої відповідним виробником у квітні - травні 2019 р., та включає з 1 липня 2019 р. акцизний податок на вартість реалізованої електричної енергії.".

3. У пункті 7:

1) абзац перший замінити абзацами такого змісту:

"7. Ціна на електричну енергію, за якою гарантований покупець здійснює продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг, розраховується як різниця між середньозваженою фіксованою ціною на електричну енергію для побутових споживачів і тарифами на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з розподілу електричної енергії та на послуги постачальника універсальних послуг, але не менш як 10 гривень за 1 МВт·год. Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів (далі - фіксована ціна) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

До прийняття рішення щодо встановлення фіксованої ціни така ціна застосовується на рівні тарифів на електричну енергію для побутових споживачів (з урахуванням тарифів, диференційованих за періодами часу), які діяли станом на 30 червня 2019 року. Середньозважена фіксована ціна визначається з урахуванням фактичних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами у місяці, що передував попередньому розрахунковому місяцю.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) в абзаці другому слова "МВт·г" замінити словами "МВт·год".

4. У пункті 8:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) здійснювати продаж гарантованому покупцю на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку всього обсягу електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях (крім обсягу електричної енергії, який відповідно до законодавства підлягає обов'язковому продажу на ринку "на добу наперед"), та 35 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях;";

2) підпункт 2 виключити;

3) у підпункті 3 слова "постачальниками універсальних послуг," і ", операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної енергії" виключити;

4) у підпункті 4 слова ", операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної енергії" виключити.

5. У пункті 12:

1) у підпункті 1 слова і цифри "на електронних аукціонах в обсягах не менш як 80 відсотків обсягів, необхідних для компенсації технологічних втрат" замінити словами і цифрами "у гарантованого покупця на рівні 80 відсотків обсягів, необхідних для компенсації технологічних витрат";

2) підпункт 2 виключити;

3) у підпункті 3:

слова "на електронних аукціонах" замінити словами "у гарантованого покупця";

слова "з виробниками електричної енергії" виключити;

4) у підпункті 4 слова "виробниками електричної енергії" замінити словами "гарантованим покупцем".

6. У пункті 14:

1) доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:

"31) здійснювати продаж електричної енергії оператору системи передачі та операторам систем розподілу в прогнозних погодинних обсягах, що відповідають 80 відсоткам обсягів, необхідних для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами, з подальшим коригуванням на фактичні дані щодо обсягів технологічних витрат;";

2) підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) здійснювати продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг в прогнозних погодинних обсягах, що відповідають обсягам, необхідним для постачання побутовим споживачам, з подальшим коригуванням на фактичні дані щодо обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами;";

3) підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) здійснювати продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, які продаються оператору системи передачі, операторам систем розподілу та постачальникам універсальних послуг. При цьому заявка на участь у продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку подається за ціною, яка не перевищує ціну купівлі електричної енергії на електронних аукціонах для забезпечення виконання спеціальних обов'язків в установленому законодавством порядку у виробників електричної енергії;";

4) у підпункті 8 слова "доступності електричної енергії для побутових споживачів" замінити словами "виконання спеціальних обов'язків";

5) доповнити пункт підпунктом 9 такого змісту:

"9) спрямовувати різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов'язків, визначених цим Положенням, на забезпечення покриття власних економічно обґрунтованих витрат на виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною.".

7. У пункті 15:

1) підпункт 1 після слів "продану ним" доповнити словами "оператору системи передачі, операторам систем розподілу та";

2) підпункт 2 після слів "які продаються" доповнити словами "оператору системи передачі, операторам систем розподілу та";

3) доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

"3) купувати електричну енергію за двосторонніми договорами на території області регулювання "острів Бурштинської ТЕС".".

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно