Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

АВК-5 лицензионная (редакция 3.4.1. с 20.06.2019)
7200 грн. с НДС на 2 компьютера + обновление (1 год)
2160 грн. с НДС на 1 компьютер (дополнительное р. м.) 
3210 грн. с НДС обновление, второй год 
АВК-5 бесплатно установка, обучение, обновление.
АВК-5 установка "под ключ" в день оплаты.
АВК-5 обновление скачать бесплатно без регистрации 1 год
Обновление АВК-5 ред. 3.4.
2. бесплатно. подробнее...

 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2019

м. Київ

N 234

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 червня 2019 р. за N 575/33546

Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб'єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік документів, що підтверджують відповідність суб'єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

Перший заступник Голови
Державного агентства України
з питань кіно

С. М. Неретін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
21 березня 2019 року N 234

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 червня 2019 р. за N 575/33546

Перелік документів, що підтверджують відповідність суб'єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

N з/п

Критерії відповідності

Документи

1

2

3

Документи подаються в електронній формі разом із заявою за формою згідно із додатком до цього Переліку

1

Виробники, продюсери документальних, просвітницьких, анімаційних і авторських фільмів, фільмів для дитячої аудиторії та фільмів-дебютів

довідка про вироблені або такі, що знаходяться у виробництві, документальні, просвітницькі, анімаційні, авторські фільми, фільми для дитячої аудиторії та фільми-дебюти (довільної форми)

2

Виробники фільмів, продюсери фільмів або телерадіоорганізації (що мають діючу ліцензію на мовлення), які мають власну чи таку, що використовується на інших передбачених законом підставах, матеріально-технічну базу для виробництва фільмів (павільйони та/або обладнання) і які протягом трьох останніх років до дати звернення за отриманням державної підтримки завершили виробництво не менше двох теле- чи кінофільмів хронометражем не менше 70 хвилин кожний або двох телевізійних серіалів, загальний хронометраж усіх серій яких становить не менше 400 хвилин, і на ці фільми або серіали видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування в установленому законом порядку

1) довідка про наявність діючої ліцензії на мовлення (довільної форми, у якій має бути зазначено дату видачі та номер ліцензії) або копія діючої ліцензії на мовлення (для телерадіоорганізацій);
2) довідка про наявність власної чи такої, що використовується на інших, передбачених законом підставах, матеріально-технічної бази для виробництва фільмів (павільйони та/або обладнання) із зазначенням переліку (довільної форми);
3) довідка про вироблені фільми (довільної форми, у якій має бути зазначено інформацію про два, як мінімум, вироблені теле- чи кінофільми за останні три роки хронометражем не менше 70 хвилин кожний або телевізійні серіали, загальний хронометраж усіх серій яких становить не менше 400 хвилин);
4) копії виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів або серіалів, зазначених у довідці про вироблені фільми

3

Суб'єкти кінематографії, які здійснюють розповсюдження та/або демонстрування фільмів

1) довідка про фільми, що були розповсюджені/продемонстровані (довільної форми);
2) довідка про види розповсюдження (продаж, передачу прав, передання у прокат, відчуження, тиражування, тощо) фільмів, здійснені за останні два роки (довільної форми, що подається суб'єктами кінематографії, які здійснюють розповсюдження фільмів)

4

Суб'єкти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі культури і мистецтва

копія сертифіката або інформація про акредитацію закладу (напряму підготовки, спеціальності або освітньої програми)

5

Здобувачі вищої освіти в галузі культури і мистецтва, які отримують державну підтримку через заклади вищої освіти

1) копія довідки, що підтверджує навчання у закладі вищої освіти, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в галузі культури і мистецтва;
2) копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, копія паспорта);
3) інформація про акредитацію закладу (напряму підготовки, спеціальності або освітньої програми) (довільної форми)

6

Кінокомісії

довідка про надану консультаційну, організаційну та іншу, не заборонену законом, допомогу українським та/або іноземним суб'єктам кінематографії (довільної форми, у якій має бути зазначено інформацію про надану консультаційну, організаційну та іншу допомогу щодо популяризації України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показу фільмів та ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії)

 

Начальник управління сценічного
і візуального мистецтва

П. Білаш

 

Додаток
до Переліку документів, що підтверджують відповідність суб'єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

 

Зразок

Державне агентство України з питань кіно
___________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
___________________________________________
 повне та скорочене найменування суб'єкта кінематографії)

 

ЗАЯВА

Прошу підтвердити відповідність _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування суб'єкта кінематографії)
критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".
______________________________________________________________________________________
                                                                           (місце проживання або місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (телефон, адреса електронної пошти)

Номер, дата внесення до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів _______________________________________________________________________________

Керівник

_________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___ ____________ 2019 р.

 

 

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно