Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионные программы дл сметчика от производителя

 

АВК-5 ред. 3.4.2  7200 грн. с НДС на 2 ПК

«АС-4 ПИР»  3984 грн. с НДС на 1 ПК

«Эксперт-Смета»  3617 грн.

(работает на флэшке, есть сетевая версия).


Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 20 вересня 2019 року N 97

Про затвердження роз'яснення щодо оформлення ордера про надання правової допомоги, в разі залучення адвоката адвокатським об'єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах

Рада адвокатів України, керуючись статтями 55, 57 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Положенням про Раду адвокатів Українивирішила:

1. Затвердити роз'яснення щодо оформлення ордера про надання правової допомоги, в разі залучення адвоката адвокатським об'єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах (додається).

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити заявників, а також на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

 

Голова Ради адвокатів України

Л. П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

І. В. Колесников

 

Додаток N 1
до рішення Ради адвокатів України
20.09.2019 N 97

Про оформлення ордера про надання правової допомоги, в разі залучення адвоката адвокатським об'єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах

Рада адвокатів України, розглянувши листи Голови Ради адвокатів Харківської області Гайворонської В. В. N 593 від 14.08.2019 року та адвоката Лисенка С. М. від 04.09.2019 року щодо оформлення ордера про надання правової допомоги, в разі залучення адвоката адвокатським об'єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", в межах компетенції зазначає наступне.

Згідно з частиною 3 статті 4 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі - Закон) адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).

Частиною 1 статті 15 Закону визначено, що адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.

Відповідно до частини 6 статті 15 Закону адвокатське об'єднання може залучати до виконання укладених об'єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське об'єднання зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Частиною 2 статті 26 Закону визначено, що ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням та повинен містити підпис адвоката.

Системний аналіз норм профільного Закону свідчить про те, що у разі залучення адвокатським об'єднанням до виконання укладених договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах, залучений адвокат може як самостійно видати ордер (якщо це передбачено договором між адвокатським об'єднанням та таким адвокатом), так і адвокатське об'єднання може видати такому адвокату ордер від імені адвокатського об'єднання.

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно