Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

АВК-5 лицензионная (редакция 3.4.1. с 20.06.2019)
7200 грн. с НДС на 2 компьютера + обновление (1 год)
2160 грн. с НДС на 1 компьютер (дополнительное р. м.) 
3210 грн. с НДС обновление, второй год 
АВК-5 бесплатно установка, обучение, обновление.
АВК-5 установка "под ключ" в день оплаты.
АВК-5 обновление скачать бесплатно без регистрации 1 год
Обновление АВК-5 ред. 3.4.
2. бесплатно. подробнее...

 

 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2019

м. Київ

N 100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 червня 2019 р. за N 647/33618

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання, що додається.

2. Установити, що водонагрівачі, баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, які введені в обіг до набрання чинності цим наказом і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання, затвердженого цим наказом, можуть бути надані на ринку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В. В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е. Б.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

В. Лапа

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

М. Тітарчук

Голова
Антимонопольного комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
19 квітня 2019 року N 100

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2019 р. за N 647/33618

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання

I. Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання, а також надання споживачам додаткової інформації стосовно цих енергоспоживчих продуктів.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 812/2013 від 18 лютого 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

водонагрівачі з номінальною тепловою потужністю £ 70 кВт;

баки-акумулятори з об'ємом £ 500 літрів;

комплекти з водонагрівачів потужністю £ 70 кВт і сонячного обладнання.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на водонагрівачі:

що спеціально розроблені для використання газоподібного або рідкого палива, яке виробляється переважно з біомаси;

на твердому паливі;

які не відповідають щонайменше профілю навантаження 3XS, як зазначено у таблиці 1 додатка 7 до цього Технічного регламенту;

призначені лише для гарячих напоїв та/або продуктів харчування.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у таких значеннях:

бак-акумулятор - резервуар для зберігання гарячої води з метою опалення приміщення та/або нагрівання води, охоплюючи будь-які компоненти, не обладнаний теплогенератором, за винятком одного або кількох нагрівачів занурювального типу;

біомаса - придатна для біорозкладення частка продуктів, відходів і залишків біологічного походження від сільського господарства (в тому числі речовини рослинного і тваринного походження), лісового господарства та пов'язаних галузей промисловості, охоплюючи рибальство й аквакультуру, а також біорозкладну частку промислових і побутових відходів;

біопаливо - газоподібне або рідке паливо, вироблене з біомаси;

водонагрівач - пристрій, який:

з'єднаний із зовнішнім джерелом питної води або води для санітарних потреб;

генерує і передає тепло до питної води або води для санітарних потреб за заданих температури, об'ємів та протягом певних проміжків часу;

обладнаний одним або більшою кількістю теплогенераторів;

викопне паливо - газоподібне або рідке паливо викопного походження;

вища теплотворна здатність (GCV) - загальна кількість тепла, що виділяється питомою кількістю палива у разі повного згоряння під час взаємодії з киснем, після охолодження продуктів згоряння до кімнатної температури. Це значення охоплює конденсаційну теплоту усієї водяної пари, що міститься у паливі, і водяної пари, яка формується під час згоряння усього водню, що міститься у паливі;

енергоефективність нагрівання води (ККД) (hwh) - співвідношення корисної енергії, що виробляється водонагрівачем або комплектом з водонагрівача і сонячного обладнання, та енергії, потрібної для її виробництва, виражене у відсотках;

комплект із водонагрівача і сонячного обладнання - комплект, що пропонується кінцевому споживачеві, який складається з одного або кількох водонагрівачів і однієї або кількох одиниць сонячного обладнання;

номінальна теплова потужність - заявлена теплова потужність водонагрівача під час нагрівання води за стандартних робочих умов, що зазначається в кВт;

об'єм зберігання (V) - номінальний об'єм бака-акумулятора, виражений у літрах;

постійні теплові втрати (S) - теплова потужність, що розсіюється з бака-акумулятора за заданої температури води та навколишнього середовища, виражена у Вт;

рівень звукової потужності (LWA) - амплітудно-зважений рівень звукової потужності в приміщенні та/або повітрі ззовні приміщення, виражений в дБ;

річне споживання електроенергії (AEC) - річне споживання електроенергії водонагрівачем згідно із заявленим профілем навантаження і заданими кліматичними умовами, виражене в кВт·год, у перерахунку на енергію для кінцевого споживача;

річне споживання палива (AFC) - щорічне споживання викопного палива та/або біопалива згідно із заявленим профілем навантаження і заданими кліматичними умовами, виражене в ГДж, у перерахунку на вищу теплотворну здатність;

резервний водонагрівач занурювального типу - резистивний електричний нагрівач, принцип дії якого базується на ефекті Джоуля, що є частиною бака-акумулятора і генерує тепло тільки тоді, коли відбувається втручання в зовнішнє джерело тепла (у тому числі під час технічного обслуговування), або що є частиною сонячного бака-акумулятора і забезпечує тепло, коли джерела сонячного тепла недостатньо для задоволення потрібного рівня комфорту;

система, що використовує лише сонячну енергію, - обладнання, оснащене одним або кількома сонячними колекторами та сонячними баками-акумуляторами (в деяких випадках насосами в контурі колектора та іншими частинами), яке вводиться в обіг як єдиний продукт і яке не оснащене теплогенератором, за винятком одного або кількох резервних водонагрівачів занурювального типу;

сонячне обладнання - система, що використовує лише сонячну енергію, сонячний колектор, сонячний бак-акумулятор або насос у контурі колектора, які продаються окремо;

стандартні номінальні умови - умови експлуатації водонагрівачів для визначення номінальної теплової потужності, енергоефективності нагрівання води та рівня звукової потужності, а також умови експлуатації баків-акумуляторів для встановлення номінального рівня теплових втрат;

теплогенератор - частина водонагрівача, яка генерує тепло за допомогою одного чи кількох процесів, а саме:

спалювання викопного палива та/або біопалива;

використання ефекту Джоуля в резистивних електричних нагрівальних елементах;

уловлювання тепла навколишнього середовища з повітряних, водних або ґрунтових джерел та/або використаних теплових ресурсів;

теплонасосний водонагрівач - водонагрівач, який використовує тепло навколишнього середовища, отримане з водних, повітряних або ґрунтових джерел та/або використаних (вторинних) теплових ресурсів.

Терміни, що застосовуються у додатках до цього Технічного регламенту, вживаються у значеннях, наведених у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності""Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції""Про загальну безпечність нехарчової продукції", Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року N 702.

II. Обов'язки постачальників

1. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію водонагрівачі (звичайні водонагрівачі, сонячні водонагрівачі та теплонасосні водонагрівачі), в тому числі інтегровані в баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, баки-акумулятори, комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, - забезпечують надання розповсюджувачу друкованої та електронної енергетичної етикетки, мікрофіші, у тому числі електронної, відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

Зміст друкованої та електронної енергетичної етикетки має відповідати вимогам, визначеним у пунктах 2 - 4 цього розділу.

Форма (зразок) енергетичної етикетки (друкованої та електронної), а також їх опис наведено в додатку 3 до цього Технічного регламенту.

2. Енергетична етикетка для водонагрівачів, у тому числі інтегрованих у баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, має містити таку інформацію:

1) для звичайних водонагрівачів:

найменування або торговельна марка постачальника звичайного водонагрівача;

код моделі звичайного водонагрівача (код, який відрізняє конкретну модель звичайного водонагрівача від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

функція нагрівання води, зокрема заявлений профіль навантаження, який позначено відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до цього Технічного регламенту;

клас енергоефективності нагрівання води звичайного водонагрівача, визначений згідно з таблицею 1 додатка 2 до цього Технічного регламенту. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщена на тому самому рівні, що й відповідна стрілка;

річне споживання електроенергії, кВт·год, з урахуванням кінцевої енергії та/або річне споживання палива, ГДж, з урахуванням GCV, округлене до найближчого цілого числа і розраховане відповідно до пункту 3 додатка 8 до цього Технічного регламенту;

рівень звукової потужності LWA в приміщенні, дБ, округлений до найближчого цілого числа;

для звичайних водонагрівачів, здатних працювати лише протягом непікового періоду, піктограма відповідно до підпункту 10 пункту 1 додатка 3 до цього Технічного регламенту;

2) для сонячних водонагрівачів:

найменування або торговельна марка постачальника сонячного водонагрівача;

код моделі сонячного водонагрівача (код, який відрізняє конкретну модель сонячного водонагрівача від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

функція нагрівання води, зокрема заявлений профіль навантаження, який позначено відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до цього Технічного регламенту;

клас енергоефективності нагрівання води за тепліших кліматичних умов, визначений згідно з таблицею 1 додатка 2 до цього Технічного регламенту. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщена на тому самому рівні, що й відповідна стрілка;

річне споживання електроенергії, кВт·год, у перерахунку на енергію, яку отримує кінцевий споживач, та/або річне споживання палива, ГДж, у перерахунку на вищу теплотворну здатність, округлене до найближчого цілого числа і розраховане відповідно до пункту 3 додатка 8 до цього Технічного регламенту;

піктограма відповідно до підпункту 10 пункту 2 додатка 3 до цього Технічного регламенту;

рівень звукової потужності LWA в приміщенні, дБ, округлений до найближчого цілого числа;

3) для теплонасосних водонагрівачів:

найменування або торговельна марка постачальника теплонасосного водонагрівача;

код моделі теплонасосного водонагрівача (код, який відрізняє конкретну модель теплонасосного водонагрівача від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

функція нагрівання води, зокрема заявлений профіль навантаження, який позначено відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до цього Технічного регламенту;

клас енергоефективності нагрівання води за тепліших кліматичних умов, визначений згідно з таблицею 1 додатка 2 до цього Технічного регламенту. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщена на тому самому рівні, що й відповідна стрілка.

річне споживання електроенергії, кВт·год, у перерахунку на енергію, яку отримує кінцевий споживач, та/або річне споживання палива, ГДж, у перерахунку на вищу теплотворну здатність, округлене до найближчого цілого числа і розраховане відповідно до пункту 3 додатка 8 до цього Технічного регламенту;

піктограма відповідно до підпункту 10 пункту 3 додатка 3 до цього Технічного регламенту;

рівень звукової потужності LWA в приміщенні (за можливості) і ззовні приміщення, дБ, округлений до найближчого цілого числа;

для теплонасосних водонагрівачів, здатних працювати лише протягом непікового періоду, піктограма згідно з підпунктом 11 пункту 3 додатка 3 до цього Технічного регламенту.

3. Енергетична етикетка для баків-акумуляторів має містити таку інформацію:

найменування або торговельна марка постачальника бака-акумулятора;

код моделі бака-акумулятора (код, який відрізняє конкретну модель бака-акумулятора від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

функція зберігання води;

клас енергоефективності, визначений згідно з таблицею 2 додатка 2 до цього Технічного регламенту. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщена на тому самому рівні, що й відповідна стрілка;

втрати тепла, Вт, округлені до найближчого цілого числа;

об'єм бака-акумулятора, л, округлений до найближчого цілого числа.

4. Енергетична етикетка для комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання має містити таку інформацію:

найменування або торговельна марка постачальника комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання;

код моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання (код, який відрізняє конкретну модель комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

функція нагрівання води, зокрема заявлений профіль навантаження, який позначено відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до цього Технічного регламенту;

клас енергоефективності нагрівання води водонагрівача, визначений згідно з таблицею 1 додатка 2 до цього Технічного регламенту;

зазначення того, чи можуть сонячний колектор і бак-акумулятор бути включені до комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання;

клас енергоефективності нагрівання води комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання, визначений згідно з пунктом 4 додатка 4 до цього Технічного регламенту. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщена на тому самому рівні, що й відповідна стрілка.

Для комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання з класами енергоефективності нагрівання води від А+++ до D, останні класи від Е до G на шкалі від А+++ до G можуть бути вилучені.

5. Для теплонасосних водонагрівачів друкована енергетична етикетка надається в упаковці теплогенератора; для водонагрівачів, призначених для використання у комплекті з водонагрівача і сонячного обладнання, надається друга друкована енергетична етикетка для кожного водонагрівача, яка має відповідати вимогам, встановленим пунктом 4 цього розділу, а також формі (зразку) та технічному опису, наведеним у пункті 5 додатка 3 до цього Технічного регламенту.

6. Зміст і форму мікрофіші, у тому числі електронної, наведено у додатку 4 до цього Технічного регламенту.

Для теплонасосних водонагрівачів мікрофіша, у тому числі електронна, надається принаймні для теплогенератора, а для водонагрівачів, призначених для використання у комплекті з водонагрівача і сонячного обладнання, надається друга мікрофіша, зміст і форму якої визначено згідно з пунктом 4 додатка 4 до цього Технічного регламенту.

Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію сонячне обладнання, забезпечують надання мікрофіші, у тому числі електронної, зміст і форму якої визначено згідно з пунктом 3 додатка 4 до цього Технічного регламенту.

7. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію водонагрівачі, баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, повинні мати технічну документацію, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші. Зміст технічної документації наведено в додатку 5 до цього Технічного регламенту.

Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію сонячне обладнання, повинні мати технічну документацію, розроблену згідно з пунктом 3 додатка 5 до цього Технічного регламенту.

8. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію водонагрівачі та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, мають зазначати у рекламі конкретної моделі водонагрівача або комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання інформацію про клас енергоефективності нагрівання води згідно з теплішими кліматичними умовами для цих моделей у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну.

Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію баки-акумулятори, мають зазначати у рекламі конкретної моделі бака-акумулятора інформацію про клас енергоефективності для цієї моделі у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну.

9. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію водонагрівачі та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, мають зазначати у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі водонагрівача або комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання інформацію про їх технічні параметри та клас енергоефективності нагрівання води згідно із теплішими кліматичними умовами для цих моделей.

Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію баки-акумулятори, мають зазначати у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі бака-акумулятора інформацію про її технічні параметри та клас енергоефективності для цієї моделі.

10. Постачальники водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання забезпечують надання розповсюджувачу інформації згідно з додатком 6 до цього Технічного регламенту.

III. Обов'язки розповсюджувачів

1. Розповсюджувачі баків-акумуляторів, водонагрівачів (звичайних водонагрівачів, сонячних водонагрівачів та теплонасосних водонагрівачів), у тому числі інтегрованих у баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, забезпечують:

1) кожну модель бака-акумулятора, водонагрівача у пунктах продажу енергетичною етикеткою, наданою постачальниками відповідно до пунктів 1 - 3 та 5 розділу II цього Технічного регламенту, яка прикріплюється на передній панелі бака-акумулятора, водонагрівача (її має бути чітко видно), а також мікрофішею, наданою постачальником відповідно до пунктів 1, 6 розділу II цього Технічного регламенту;

2) споживача інформацією, наданою постачальниками відповідно до пункту 10 розділу II цього Технічного регламенту, якщо бак-акумулятор, водонагрівач пропонуються для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб (окрім випадків їх реалізації дистанційним способом через мережу Інтернет), коли споживач не може побачити бак-акумулятор, водонагрівач. Зазначена інформація надається споживачу до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг відповідний бак-акумулятор, водонагрівач;

3) споживача інформацією згідно з додатком 10 до цього Технічного регламенту, якщо бак-акумулятор, водонагрівач пропонуються для продажу, у прокат або лізинг дистанційним способом через мережу Інтернет. Зазначена інформація надається споживачу до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг відповідний бак-акумулятор, водонагрівач;

4) наявність у рекламі конкретної моделі водонагрівача інформації про клас енергоефективності нагрівання води згідно з теплішими кліматичними умовами для цієї моделі у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну;

5) наявність у рекламі конкретної моделі бака-акумулятора інформації про клас енергоефективності для цієї моделі у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну;

6) наявність у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі водонагрівача інформації про її технічні параметри та клас енергоефективності нагрівання води згідно з теплішими кліматичними умовами для цієї моделі;

7) наявність у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі бака-акумулятора інформації про її технічні параметри та клас енергоефективності для цієї моделі.

2. Розповсюджувачі комплектів із водонагрівача і сонячного обладнання забезпечують:

1) кожну модель комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання у пунктах продажу енергетичною етикеткою, наданою постачальниками відповідно до пунктів 1, 4, 5 розділу II цього Технічного регламенту, яка прикріплюється на комплект із водонагрівача і сонячного обладнання (її має бути чітко видно), а також мікрофішею, наданою постачальниками відповідно до пунктів 1, 6 розділу II цього Технічного регламенту;

2) розміщення у торговельній пропозиції до конкретної моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання інформації про енергетичну ефективність нагрівання води та клас енергоефективності нагрівання води за тепліших і холодніших кліматичних умов шляхом відображення енергетичної етикетки, наданої постачальниками відповідно до пунктів 1, 4, 5 розділу II цього Технічного регламенту, та мікрофішею, наданою постачальниками відповідно до пунктів 1, 6 розділу II цього Технічного регламенту;

3) споживача інформацією згідно з додатком 10 до цього Технічного регламенту, якщо комплект із водонагрівача і сонячного обладнання пропонується для продажу, у прокат або лізинг дистанційним способом через мережу Інтернет. Зазначена інформація надається споживачу до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг відповідний комплект із водонагрівача і сонячного обладнання;

4) розміщення у рекламі конкретної моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання інформації про клас енергоефективності нагрівання води згідно із теплішими кліматичними умовами для цієї моделі у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну;

5) розміщення у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання інформації про її технічні параметри та клас енергоефективності нагрівання води згідно із теплішими кліматичними умовами для цієї моделі.

IV. Методи вимірювання і розрахунку

1. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію водонагрівачі, баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, під час проведення випробувань для визначення енергетичних характеристик, інформація про які зазначається в енергетичній етикетці та мікрофіші, використовують надійні, точні і відтворювані методи вимірювання та розрахунку, які враховують визнані сучасні методи вимірювання і методи розрахунку.

2. Вимірювання, зазначені в пункті 1 цього розділу, здійснюються з використанням національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, або будь-якою іншою методикою вимірювання. Ці методики мають відповідати умовам і технічним параметрам, викладеним у додатку 7 до цього Технічного регламенту.

3. Розрахунок енергоефективності нагрівання води водонагрівачами здійснюється з використанням національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, або з використанням інших відповідних методів розрахунку, які враховують загальновизнані сучасні методи вимірювання. Ці методи розрахунку мають відповідати технічним параметрам і розрахункам, викладеним у додатку 8 до цього Технічного регламенту.

4. Технічні параметри, що використовуються для розрахунків, наведених у додатку 8 до цього Технічного регламенту, вимірюються згідно із додатком 7 до цього Технічного регламенту.

V. Вимоги до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Державний ринковий нагляд щодо відповідності водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами державного ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності вимогам, зазначеним у пунктах 1 - 6 розділу II цього Технічного регламенту, а також перевірку відповідності фактичних технічних характеристик водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

2. Під час перевірки відповідності водонагрівача, бака-акумулятора та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання вимогам цього Технічного регламенту органи державного ринкового нагляду мають застосовувати процедуру, визначену у додатку 9 до цього Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювань і розрахунків відповідно до розділу IV цього Технічного регламенту.

4. Органи державного ринкового нагляду під час перевірки застосовують лише допустимі похибки, наведені у додатку 9 до цього Технічного регламенту.

5. Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки та використовують процедуру, що зазначені у цьому розділі. Не застосовуються інші похибки (наприклад, ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, або будь-якою іншою методикою вимірювання).

 

Заступник директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

В. Токаренко

 

Додаток 1
до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання
(пункт 4 розділу I)

ТЕРМІНИ,
що застосовуються в додатках до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання

У додатках до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент) терміни вживаються у таких значеннях:

альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі у разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані;

водозабір - задана комбінація корисної витрати води, корисної температури води, корисної енергоємності та пікової температури, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

вихідна енергія (Qref) - сума корисної енергоємності водозабору, виражена в кВт·год, для відповідного профілю навантаження згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

відповідність інтелектуального управління (smart) - оцінка того, наскільки водонагрівач з інтелектуальними елементами управління відповідає критеріям, викладеним у пункті 4 додатка 8 до Технічного регламенту;

втрата теплової енергії в режимі "очікування" (Pstby) - втрата тепла водонагрівача з тепловим насосом, виражена в кВт, у режимах експлуатації без споживання тепла;

добове споживання електроенергії (Qelec) - споживання електроенергії для нагрівання води протягом 24 годин поспіль за заявленого профілю навантаження, виражене у кВт·год;

добове споживання палива (Qfuel) - споживання палива протягом 24 годин поспіль за заявленого профілю навантаження у певних кліматичних умовах, виражене в кВт·год через вищу теплотворну здатність GCV, а також для цілей пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту, виражене в ГДж через вищу теплотворну здатність GCV;

допоміжне споживання електроенергії для власних потреб (Qaux) (вказане на рисунку 1 додатка 4, що зазначено як "електроенергія для власних потреб") - річний обсяг споживання електроенергії сонячним водонагрівачем за рахунок енергоспоживання насоса та енергоспоживання в режимі "очікування", виражене у кВт·год;

енергоефективність нагрівання води теплогенератором (hwh, nonsol) - ефективність нагрівання води теплогенератором, який є частиною сонячного водонагрівача, виражена у відсотках, встановлена за тепліших кліматичних умов та без використання сонячного тепла;

енергоємність гарячої води - добуток питомої теплоємності води, середньої різниці температури гарячої води на виході і холодної води на вході, а також загальної маси гарячої води, яка подається;

енергоспоживання в режимі "очікування" (solstandby) - номінальне споживання електроенергії сонячним водонагрівачем або лише сонячною системою, виражене в Вт, коли насос і теплогенератор неактивні;

енергоспоживання насоса (solpump) - номінальне споживання електроенергії насосом у контурі колектора сонячного водонагрівача або системи, що використовує лише сонячну енергію, виражене у Вт;

ефективність (ККД) з нульовими втратами (h0) - ефективність сонячного колектора, коли температура рідини в сонячному колекторі дорівнює температурі навколишнього середовища;

заявлений профіль навантаження - профіль навантаження, який застосовується під час визначення енергоефективності нагрівання води, відповідно до таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

звичайний водонагрівач - водонагрівач, який генерує тепло за допомогою спалювання викопного палива, та/або біопалива, та/або ефекту Джоуля в резистивних електричних нагрівальних елементах;

ідентифікатор моделі - код (зазвичай літерно-цифровий), який відрізняє конкретну модель водонагрівача, бака-акумулятора, сонячного обладнання або комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання від інших моделей однієї торгової марки, одного постачальника або торгового представника;

інтелектуальне управління - пристрій, який автоматично регулює процес нагрівання води в індивідуальних умовах використання з метою зниження споживання енергії;

коефіцієнт другого порядку (a2) - коефіцієнт залежності коефіцієнта першого порядку від температури, виражений у Вт/(м2К2);

коефіцієнт перетворення (CC) - коефіцієнт, що відображає оціночну 40-відсоткову середню ефективність генерації, значення коефіцієнта CC = 2,5;

коефіцієнт першого порядку (a) - коефіцієнт втрати тепла сонячного колектора, виражений у Вт/(м2K);

коригувальний коефіцієнт відповідно до температури навколишнього середовища (Qcor) - коефіцієнт, виражений у кВт·год, який враховує, що температура в місці встановлення водонагрівача не є сталою;

корисна витрата води (f) - мінімальна витрата, виражена в літрах на хвилину, для якої гаряча вода виділяє додаткову енергію, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

корисна енергоємність (Qtap) - енергоємність гарячої води, виражена в кВт·год, яка забезпечується за температури, що дорівнює або перевищує корисну температуру води, і за витрати води, яка дорівнює або перевищує корисну витрату води, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

корисна температура води (Tm) - температура води, виражена в градусах Цельсія, за якої гаряча вода сприяє вихідній енергії, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

кут падіння - кут між напрямком сонячних променів і напрямком, перпендикулярним апертурі сонячного колектора;

максимальний профіль навантаження - профіль навантаження з найбільшою вихідною енергією, яку водонагрівач може генерувати за заданих умов температури і подачі для цього профілю навантаження;

механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в інтернеті;

модифікатор кута падіння (IAM) - співвідношення корисної теплової потужності сонячного колектора за заданого кута падіння променів та його корисної теплової потужності за кута падіння променів, що дорівнює 0 градусів;

пікова температура (Tp) - мінімальна температура води, виражена в градусах Цельсія, якої має бути досягнуто під час водорозбору, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

площа апертури колектора (Asol) - максимальна розрахункова площа, через яку розсіяне сонячне випромінювання потрапляє в колектор, виражена в м2;

показник інтелектуального управління (SCF) - рівень збільшення енергоефективності нагрівання води, досягнутий за рахунок інтелектуального управління, відповідно до умов, зазначених у пункті 2 додатка 7 до Технічного регламенту;

профіль навантаження - задана послідовність водорозбору, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту. Кожен водонагрівач відповідає щонайменше одному профілю навантаження;

річна частка енергії, відмінної від сонячної енергії (Qnonsol) - річна частка електроенергії (виражена у кВт·год через первинну енергію) та/або палива (виражена у кВт·год через (GCV) в корисній тепловій потужності сонячного водонагрівача або комплекту з водонагрівача та сонячного обладнання з урахуванням обсягу тепла, отриманого сонячним колектором протягом року, і тепла, втраченого сонячним баком-акумулятором;

річний обсяг енергоспоживання (Qtota) - річне споживання енергії сонячним водонагрівачем, виражене в кВт·год, у перерахунку на первинну енергію та/або у перерахунку на вищу теплотворну здатність;

сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього;

сонячний бак-акумулятор - бак-акумулятор, який зберігає теплову енергію, вироблену одним або кількома сонячними колекторами;

сонячний водонагрівач - водонагрівач, обладнаний одним або кількома сонячними колекторами, баками-акумуляторами, теплогенератором та насосами в контурі колектора та інших частинах. Сонячний водонагрівач вводиться в обіг як єдиний продукт;

сонячний колектор - пристрій, призначений для поглинання сумарного сонячного випромінювання та передання виробленого тепла рідині, яка через нього проходить; він характеризується такими параметрами як площа апертури колектора, ефективність з нульовими втратами, коефіцієнт першого порядку, коефіцієнт другого порядку та модифікатор кута падіння;

сумарне сонячне випромінювання - показник загальної сонячної енергії (як прямої, так і розсіяної), що надходить на площину колектора, який лежить на поверхні Землі під кутом 45 градусів і обернений на південь, виражений у Вт/м2;

тижневе споживання електроенергії без використання елементів інтелектуального управління (Qelec, week) - тижневий обсяг споживання електроенергії водонагрівачем з вимкненою функцією інтелектуального управління, виражений в кВт·год, у перерахунку на енергію для кінцевого споживача;

тижневе споживання електроенергії з використанням елементів інтелектуального управління (Qelec, week, smart) - тижневий обсяг споживання електроенергії водонагрівачем з увімкненою функцією інтелектуального управління, виражений в кВт·год, у перерахунку на енергію для кінцевого споживача;

тижневе споживання палива без використання елементів інтелектуального управління (Qfuel, week) - тижнева витрата палива водонагрівачем із вимкненою функцією інтелектуального управління, виражена в кВт·год, у перерахунку на вищу теплотворну здатність GCV;

тижневе споживання палива з використанням елементів інтелектуального управління (Qfuel, week, smart) - тижнева витрата палива водонагрівачем з увімкненою функцією інтелектуального управління, виражена в кВт·год, у перерахунку на вищу теплотворну здатність GCV;

холодніші кліматичні умови, тепліші кліматичні умови - діапазони температур і загальні умови сонячного випромінення. Тепліші кліматичні умови характерні для Автономної Республіки Крим, а холодніші кліматичні умови - для іншої частини України.

 

Додаток 2
до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання
(пункт 2 розділу II)

Класи енергоефективності

1. Клас енергоефективності нагрівання води водонагрівача визначається на основі його ефективності нагрівання води, як зазначено в таблиці 1 цього додатка.

2. Енергоефективність нагрівання води водонагрівача обчислюється згідно із пунктом 2 додатка 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (для сонячних водонагрівачів і теплонасосних водонагрівачів за тепліших кліматичних умов).

3. Клас енергоефективності бака-акумулятора визначається на основі його теплових втрат, як зазначено в таблиці 2 цього додатка.

Таблиця 1

Класи енергоефективності нагрівання води для водонагрівачів, визначені за заявленим профілем навантаження, hwk, у відсотках

Клас енергоефективності

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

hwh ³ 62

hwh ³ 62

hwh ³ 69

hwh ³ 90

hwh ³ 163

hwh ³ 188

hwh ³ 200

hwh ³ 213

A++

53 £ hwh < 62

53 £ hwh < 62

61 £ hwh < 69

72 £ hwh < 90

130 £ hwh < 163

150 £ hwh < 188

160 £ hwh < 200

170 £ hwh< 213

A+

44 £ hwh < 53

44 £ hwh < 53

53 £ hwh < 61

55 £ hwh < 72

100 £ hwh < 130

115 £ hwh < 150

123 £ hwh < 160

131 £ hwh< 170

A

35 £ hwh < 44

35 £ hwh < 44

38 £ hwh < 53

38 £ hwh < 55

65 £ hwh < 100

75 £ hwh < 115

80 £ hwh < 123

85 £ hwh < 131

B

32 £ hwh < 35

32 £ hwh < 35

35 £ hwh < 38

35 £ hwh < 38

39 £ hwh < 65

50 £ hwh < 75

55 £ hwh < 80

60 £ hwh < 85

C

29 £ hwh < 32

29 £ hwh < 32

32 £ hwh < 35

32 £ hwh < 35

36 £ hwh < 39

37 £ hwh < 50

38 £ hwh < 55

40 £ hwh < 60

D

26 £ hwh < 29

26 £ hwh < 29

29 £ hwh < 32

29 £ hwh < 32

33 £ hwh < 36

34 £ hwh < 37

35 £ hwh < 38

36 £ hwh < 40

E

22 £ hwh < 26

23 £ hwh < 26

26 £ hwh < 29

26 £ hwh < 29

30 £ hwh < 33

30 £ hwh < 34

30 £ hwh < 35

32 £ hwh < 36

F

hwh < 22

hwh < 23

hwh < 26

hwh < 26

hwh < 30

hwh < 30

hwh < 30

hwh < 32

Таблиця 2

Класи енергоефективності баків-акумуляторів

Клас енергоефективності

Теплові втрати S, Вт, з об'ємом зберігання V, літрів

 A+

S < 5,5 + 3,16 · V0,4

A

5,5 + 3,16 · V0,4 £ S < 8,5 + 4,25 · V0,4

B

8,5 + 4,25 · V0,4 £ S < 12 + 5,93 · V0,4

C

12 + 5,93 · V0,4 £ S < 16,66 + 8,33 · V0,4

D

16,66 + 8,33 · V0,4 £ S < 21 + 10,33 · V0,4

E

21 + 10,33 · V0,4 £ S < 26 + 13,66 · V0,4

F

S > 26 + 13,66 · V0,4

 

Додаток 3
до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання
(пункт 1 розділу II)

Форма (зразок) енергетичної етикетки

1. Енергетична етикетка для звичайних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F оформлюється за таким зразком.

  

Енергетична етикетка для звичайних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має бути розміром щонайменше 105 ´ 200 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для звичайних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінії - завтовшки 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори - X-80-00-00 та 00-00-X-00;

3) енергетичний логотип:

кольори - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком;

ширина - 86 міліметрів;

висота - 17 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 86 міліметрів;

5) функція нагрівання води:

піктограма згідно зі зразком, зокрема, заявлений профіль навантаження, який позначається відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент):

текст:

Calibri bold - 16 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

6) шкала A+ - F:

стрілка:

висота - 7 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 16 pt;

великі літери білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

7) клас енергоефективності нагрівання води:

стрілка:

ширина - 22 міліметри;

висота - 12 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

велика літера білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

8) рівень звукової потужності в приміщенні:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "YZ":

Calibri bold - 15 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "дБ":

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

9) річне споживання електроенергії в кВт·год/рік або ГДж/рік:

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "WXYZ" або "YZ":

Calibri bold - щонайменше 20 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "кВт·год/рік" або "ГДж/рік":

Calibri regular - 15 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

10) придатність до роботи у непікові години:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

11) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання;

текст:

Calibri regular - 10 pt;

12) найменування або торговельна марка постачальника;

13) модель звичайного водонагрівача: місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі звичайного водонагрівача розміром 86 ´ 12 міліметрів.

2. Енергетична етикетка для сонячних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F оформлюється за таким зразком.

  

Енергетична етикетка для сонячних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має бути розміром щонайменше 105 ´ 200 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для сонячних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінія - завтовшки 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори - X-80-00-00 та 00-00-X-00;

енергетичний логотип:

кольори - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком:

ширина - 86 міліметрів;

висота - 17 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 86 міліметрів;

5) функція нагрівання води:

піктограма згідно зі зразком, зокрема, заявлений профіль навантаження, який позначається відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту:

Calibri bold - 16 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

6) шкала A+ - F:

стрілка:

висота - 7 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 16 pt;

великі літери білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

7) клас енергоефективності нагрівання води:

стрілка:

ширина - 22 міліметри;

висота - 12 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

велика літера білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

8) рівень звукової потужності в приміщенні:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "YZ":

Calibri bold - 15 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "дБ":

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

9) річне споживання електроенергії в кВт·год/рік або ГДж/рік:

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "WXYZ" або "YZ":

Calibri - щонайменше 13 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "кВт·год/рік" або "ГДж/рік":

Calibri regular - щонайменше 11 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

10) сонячна карта України та кольорові квадрати:

піктограма згідно зі зразком;

кольори:

темно-синій - 86-51-00-00;

світло-синій - 25-00-02-00;

11) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання;

текст:

Calibri bold - 10 pt;

12) найменування або торговельна марка постачальника сонячних водонагрівачів;

13) модель сонячного водонагрівача: місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі сонячного водонагрівача розміром 86 ´ 12 міліметрів.

3. Енергетична етикетка для теплонасосних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F оформлюється за таким зразком.

  

Енергетична етикетка для теплонасосних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має бути розміром щонайменше 105 ´ 200 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для теплонасосних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінія - завтовшки 4 pt;

колір: блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори - X-80-00-00 та 00-00-X-00;

3) енергетичний логотип:

кольори - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком:

ширина - 86 міліметрів;

висота - 17 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 86 міліметрів;

5) функція нагрівання води:

піктограма згідно зі зразком, зокрема, заявлений профіль навантаження, який позначається відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту:

Calibri bold - 16 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

6) шкала A+ - F:

стрілка:

висота - 7 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 16 pt;

великі літери білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

7) клас енергоефективності нагрівання води:

стрілка:

ширина - 22 міліметри;

висота - 12 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

велика літера білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

8) рівень звукової потужності в приміщенні (якщо застосовується) та ззовні приміщення:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "YZ":

Calibri bold - 15 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "дБ":

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

9) річне споживання електроенергії в кВт·год/рік або ГДж/рік:

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "WXYZ" або "YZ":

Calibri - щонайменше 13 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "кВт·год/рік" або "ГДж/рік":

Calibri regular - щонайменше 11 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

10) температурна карта України та кольорові квадрати:

піктограма згідно зі зразком;

кольори:

темно-синій - 86-51-00-00;

світло-синій - 25-00-02-00;

11) придатність до роботи у непікові години:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути: 3,5 міліметра;

12) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання;

текст:

Calibri bold - 10 pt;

13) найменування або торговельна марка постачальника сонячних водонагрівачів;

14) модель теплонасосного водонагрівача: місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі теплонасосного водонагрівача розміром 86 ´12 міліметрів.

4. Енергетична етикетка для баків-акумуляторів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F оформлюється за таким зразком.

  

Енергетична етикетка для баків-акумуляторів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має бути розміром щонайменше 105 ´ 200 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для баків-акумуляторів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінія - завтовшки 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори - X-80-00-00 та 00-00-X-00;

3) енергетичний логотип:

кольори - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком;

ширина - 86 міліметрів;

висота - 17 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 86 міліметрів;

5) функція зберігання:

піктограма згідно зі зразком;

6) шкала A+ - F:

стрілка:

висота - 7 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 16 pt;

великі літери білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

7) клас енергоефективності:

стрілка:

ширина - 22 міліметри;

висота - 12 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

велика літера білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

8) втрати тепла:

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "YZ":

Calibri bold - 45 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "Вт":

Calibri regular - 30 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

9) об'єм бака-акумулятора:

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "XYZ":

Calibri bold - 45 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "л":

Calibri regular - 30 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

10) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання;

текст:

Calibri bold - 10 pt;

11) найменування або торговельна марка постачальника бака-акумулятора;

12) модель бака-акумулятора: місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі теплонасосного водонагрівача розміром 86 ´ 12 міліметрів.

5. Енергетична етикетка для комплектів із водонагрівача і сонячного обладнання з класами енергоефективності нагрівання води від A+++ до G оформлюється за таким зразком.

  

Енергетична етикетка для комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання з класами енергоефективності нагрівання води від A+++до G має бути розміром щонайменше 210 ´ 297 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання з класами енергоефективності нагрівання води від A+++до G має відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінія - завтовшки 6 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори - X-80-00-00 та 00-00-X-00;

3) енергетичний логотип:

кольори - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком;

ширина - 191 міліметр;

висота - 37 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 191 міліметр;

5) функція нагрівання води:

піктограма згідно зі зразком, зокрема, заявлений профіль навантаження, який позначається відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту:

Calibri bold - 22 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

6) водонагрівач:

піктограма згідно зі зразком;

клас енергоефективності нагрівання води водонагрівача:

стрілка:

ширина - 24 міліметри;

висота - 14 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 28 pt;

велика літера білого кольору;

межа:

лінія - завтовшки 3 pt;

колір блакитний 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

7) комплект із сонячного колектора та/або бака-акумулятора:

піктограма згідно зі зразком;

символ "+":

Calibri bold - 50 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

рамка:

ширина - 12 міліметрів;

висота - 12 міліметрів;

межа - 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

межа:

лінія - завтовшки 3 pt;

колір блакитний - 100 відсотків,

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

8) шкала A+++ - G з межею:

стрілка:

висота - 15 міліметрів;

пробіл - 3 міліметри;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

сьомий клас - 00-X-X-00;

якщо застосовуються, останні класи: 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 30 pt;

великі літери білого кольору;

символи "+" - надрядковий індекс, вирівняні в один рядок;

межа:

лінія - завтовшки 3 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

9) клас енергоефективності нагрівання води для комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання:

стрілка:

ширина - 33 міліметри;

висота - 19 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 40 pt;

велика літера білого кольору;

символи "+" - надрядковий індекс, вирівняні в один рядок;

10) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання;

текст:

Calibri bold - 12 pt;

11) найменування або торговельна марка розповсюджувача та/або постачальника комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання;

12) модель комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання: місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання розміром 191 ´ 19 міліметрів.

 

Додаток 4
до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання
(пункт 4 розділу II)

ВИМОГИ
до мікрофіші

1. Мікрофіша, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом із водонагрівачами, мають містити таку інформацію:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель водонагрівача;

3) заявлений профіль навантаження, позначений відповідною літерою згідно із таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент);

4) клас енергоефективності нагрівання води, який визначається відповідно до пунктів 1, 2 додатка 2 до Технічного регламенту (для сонячних водонагрівачів і теплонасосних водонагрівачів за тепліших кліматичних умов);

5) енергоефективність нагрівання води у відсотках, округлена до найближчого цілого числа, обчислюється відповідно до пункту 2 додатка 8 до Технічного регламенту (для сонячних водонагрівачів і теплонасосних водонагрівачів за тепліших кліматичних умов);

6) річне споживання електроенергії в кВт·год у перерахунку на енергію для кінцевого споживача та/або річне споживання палива в ГДж у перерахунку на вищу теплотворну здатність, округлене до найближчого цілого числа і обчислене відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту (для сонячних водонагрівачів за тепліших кліматичних умов);

7) якщо застосовуються, інші профілі навантаження, за яких використовується водонагрівач, що відповідають енергоефективності нагрівання води, та річне споживання електроенергії, як визначено в підпунктах 5, 6 цього пункту;

8) налаштування температури термостата водонагрівача у разі введення в обіг постачальником;

9) рівень звукової потужності LWA у приміщенні, округлений до найближчого цілого числа (для теплонасосних водонагрівачів, якщо застосовуються), дБ;

10) якщо застосовується, зазначення того, що водонагрівач може працювати тільки в непікові години;

11) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час складання, встановлення або технічного обслуговування водонагрівача;

12) якщо заявлено, що значення smart дорівнює 1, інформація про енергоефективність нагрівання води, річне споживання електроенергії та палива, що використовують, стосується лише налаштувань увімкненого інтелектуального управління;

крім того, для сонячних водонагрівачів і теплонасосних водонагрівачів:

13) енергоефективність нагрівання води за холодніших кліматичних умов, округлена до найближчого цілого числа та обчисленна відповідно до пункту 2 додатка 8 до Технічного регламенту, у відсотках;

14) річне споживання електроенергії у перерахунку на енергію для кінцевого споживача та/або річне споживання палива в ГДж у перерахунку на вищу теплотворну здатність за холодніших кліматичних умов, округлене до найближчого цілого числа і обчислене відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту, кВт·год;

крім того, для сонячних водонагрівачів:

15) площа апертури колектора (до двох знаків після коми), м2;

16) ефективність нульових втрат (до трьох знаків після коми);

17) коефіцієнт першого порядку (до двох знаків після коми), Вт/(м2 К);

18) коефіцієнт другого порядку (до трьох знаків після коми), Вт/(м2 К2);

19) модифікатор кута падіння (до двох знаків після коми);

20) об'єм зберігання, округлений до найближчого цілого числа, л;

21) споживання енергії насосами, округлене до найближчого цілого числа, Вт;

22) енергоспоживання в режимі очікування (до двох знаків після коми), Вт;

крім того, для теплонасосних водонагрівачів:

23) рівень звукової потужності LWA ззовні приміщення, округлений до найближчого цілого числа, дБ.

Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей водонагрівачів одного постачальника.

Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у підпунктах 1 - 23 цього пункту, яка не зазначена на енергетичній етикетці, має бути надана кінцевому споживачеві.

2. Мікрофіші, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом з баками-акумуляторами, мають містити таку інформацію:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель бака-акумулятора;

3) клас енергоефективності бака-акумулятора відповідно до пункту 3 додатка 2 до Технічного регламенту;

4) теплові втрати, округлені до найближчого цілого числа, Вт;

5) об'єм зберігання, округлений до найближчого цілого числа, л.

Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей баків-акумуляторів одного постачальника.

Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у підпунктах 1 - 5 цього пункту, яка не зазначена на енергетичній етикетці, має бути надана кінцевому споживачеві.

3. Мікрофіші, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом із сонячним обладнанням (застосовується для насосів у контурі колектора), мають містити таку інформацію:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель сонячного обладнання;

3) площа апертури колектора (до двох знаків після коми), м2;

4) ефективність нульових втрат (до трьох знаків після коми);

5) коефіцієнт першого порядку (до двох знаків після коми), Вт/(м2·К);

6) коефіцієнт другого порядку (до трьох знаків після коми), Вт/(м2·К2);

7) об'єм зберігання, округлений до найближчого цілого числа, л;

8) річний внесок тепла, відмінного від сонячного Qnonsol, у перерахунку на первинну енергію для електроенергії та/або у перерахунку на вищу теплотворну здатність для палива (для профілів навантаження M, L, XL і XXL за тепліших кліматичних умов з округленням до найближчого цілого числа), кВт·год;

9) споживання енергії насосами, округлене до найближчого цілого числа, Вт;

10) енергоспоживання в режимі очікування (до двох знаків після коми), Вт;

11) споживання електроенергії для власних потреб Qaux у перерахунку на енергію для кінцевого споживача, округлене до найближчого цілого числа, кВт·год.

Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей сонячного обладнання одного постачальника.

4. Мікрофіша, яка надається разом із комплектом з водонагрівача і сонячного обладнання для оцінки енергоефективності нагрівання води комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання, має містити елементи, зазначені на рисунку 1 цього додатка.

I - значення коефіцієнта енергоефективості нагрівання води водонагрівачем, подане у відсотках;

II - значення математичного виразу (220·Qref)/Qnonsol, де Qref отримують із таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту, а Qnonsol - з мікрофіші сонячного обладнання для заявленого профілю навантаження водонагрівача M, L, XL або XXL;

III - значення математичного виразу (Qaux·2,5)/(220·Qref), подане у відсотках, де Qaux отримують із мікрофіші сонячного обладнання, а Qref - з таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту для зазначеного профілю навантаження M, L, XL або XXL.

Енергоефективність комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання, яка зазначається в мікрофіші, може не відповідати його фактичній енергоефективності під час встановлення в будівлі, оскільки на його ефективність впливають інші фактори (наприклад, втрати тепла у системі розподілу та габаритні розміри обладнання відносно розміру будівлі і характеристик).

Рисунок 1

Мікрофіша для комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання, в якій зазначається енергоефективність нагрівання води пропонованого комплекта

  

 

Додаток 5
до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання
(пункт 7 розділу II)

ВИМОГИ
до технічної документації

1. Технічна документація для водонагрівачів, зазначена в розділі II Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент) має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) опис моделі водонагрівача для її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) підпис представника постачальника;

5) результати вимірювань технічних параметрів, зазначених у пункті 6 додатка 7 до Технічного регламенту;

6) результати розрахунків для технічних параметрів, зазначених у пункті 1 додатка 8 до Технічного регламенту;

7) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час збирання, встановлення або технічного обслуговування водонагрівача.

2. Технічна документація для баків-акумуляторів, зазначена в розділі II Технічного регламенту, має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) опис моделі бака-акумулятора для її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) підпис представника постачальника;

5) результати вимірювань технічних параметрів, зазначених у пункті 7 додатка 7 до Технічного регламенту;

6) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватись під час збирання, встановлення або технічного обслуговування бака-акумулятора.

3. Технічна документація для сонячного обладнання, зазначена в розділі II Технічного регламенту, має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) опис моделі сонячного обладнання для її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) підпис представника постачальника;

5) результати вимірювань технічних параметрів, зазначених у пункті 8 додатка 7 до Технічного регламенту;

6) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час збирання, встановлення або технічного обслуговування сонячного обладнання.

4. Технічна документація для комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання, зазначена в розділі II Технічного регламенту, має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) опис моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання для її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) підпис представника постачальника;

5) технічні параметри:

енергоефективність нагрівання води, округлена до найближчого цілого числа, у відсотках;

технічні параметри, зазначені в пунктах 1 - 3 цього додатка;

6) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час збирання, встановлення або технічного обслуговування комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання.

 

Додаток 6
до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання
(пункт 10 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається у разі, якщо кінцеві споживачі не можуть побачити водонагрівач, бак-акумулятор та комплект з водонагрівача і сонячного обладнання, окрім випадків їх реалізації дистанційним способом (через мережу Інтернет)

1. Якщо кінцеві споживачі не можуть побачити водонагрівачі, їм надається інформація, зазначена в розділі II Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент), у такому порядку:

1) заявлений профіль навантаження, позначений відповідною літерою і згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

2) клас енергоефективності нагрівання води за тепліших кліматичних умов відповідно до пунктів 1, 2 додатка 2 до Технічного регламенту;

3) енергоефективність нагрівання води у відсотках за тепліших кліматичних умов, округлена до найближчого цілого числа і обчислена відповідно до пункту 2 додатка 8 до Технічного регламенту;

4) річне споживання електроенергії, кВт·год, у перерахунку на енергію, яку отримує кінцевий споживач, та/або річне споживання палива, ГДж, у перерахунку на вищу теплотворну здатність за тепліших кліматичних умов, округлене до найближчого цілого числа та обчислене згідно з пунктом 3 додатка 8 до Технічного регламенту;

5) рівень звукової потужності в приміщенні, дБ, округлений до найближчого цілого числа (для теплонасосних водонагрівачів, якщо застосовуються);

крім того, для сонячних водонагрівачів і теплонасосних водонагрівачів:

6) енергоефективність нагрівання води у відсотках, округлена до найближчого цілого числа, обчислюється згідно з пунктом 2 додатка 8 до Технічного регламенту;

7) річне споживання електроенергії, кВт·год, у перерахунку на енергію, яку отримує кінцевий споживач, та/або річне споживання палива, ГДж, у перерахунку на вищу теплотворну здатність за холодніших кліматичних умов, округлене до найближчого цілого числа та обчислене згідно з пунктом 3 додатка 8 до Технічного регламенту;

крім того, для сонячних водонагрівачів:

8) площа апертури колектора (до двох знаків після коми), м2;

9) об'єм зберігання, округлений до найближчого цілого числа, л;

крім того, для теплонасосних водонагрівачів:

10) рівень звукової потужності ззовні приміщення, дБ, округлений до найближчого цілого числа.

Якщо надається інша інформація, що міститься в мікрофіші, її слід надати у формі і порядку, зазначених у пункті 1 додатка 4 до Технічного регламенту.

Розмір і шрифт тексту, яким друкується або відображається інформація, зазначена в підпунктах 1-10 цього пункту, мають бути розбірливими.

2. Якщо кінцеві споживачі не можуть побачити баки-акумулятори, їм надається інформація, зазначена в розділі II Технічного регламенту, у такому порядку:

1) клас енергоефективності моделі, визначений відповідно до пунктів 1, 2 додатка 2 до Технічного регламенту;

2) теплові втрати, округлені до найближчого цілого числа, Вт;

3) об'єм зберігання, округлений до найближчого цілого числа, л.

Розмір і шрифт тексту, яким друкується або відображається інформація, зазначена в підпунктах 1-3 цього пункту, мають бути розбірливими.

3. Якщо кінцеві споживачі не можуть побачити комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, їм надається інформація, зазначена в розділі II Технічного регламенту, в такому порядку:

1) клас енергоефективності нагрівання води моделі, визначений відповідно до пунктів 1, 2 додатка 2 до Технічного регламенту;

2) енергоефективність нагрівання води у відсотках, округлена до найближчого цілого числа;

3) елементи, зображені на рисунку 1 додатка 4 до Технічного регламенту.

Розмір і шрифт тексту, яким друкується або відображається інформація, зазначена в підпунктах 1-3 цього пункту, мають бути розбірливими.

 

Додаток 7
до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання
(пункт 3 розділу I)

Умови і технічні параметри вимірювання

1. Умови для проведення випробувань водонагрівачів:

1) вимірювання мають проводитися з використанням профілів навантаження, зазначених у таблиці 1 цього додатка;

2) вимірювання потрібно проводити з використанням 24-годинного циклу так:

з 00:00 до 06:59 - водорозбору немає;

з 07:00 - водорозбір відбувається відповідно до заявленого профілю навантаження;

починаючи з попереднього водорозбору до 24:00 - водорозбору немає;

3) заявлений профіль навантаження має бути максимальним профілем навантаження або профілем навантаження на один порядок нижче ніж максимальний профіль навантаження.

Таблиця 1

Профілі навантаження водонагрівачів

год

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

кВт·год

л/хв

° C

кВт·год

л/хв

° C

кВт·год

л/хв

° C

кВт·год

л/хв

° C

° C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

 2,100

2,100

Профілі навантаження водонагрівачів

год

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

кВт·год

л/хв

° C

° C

кВт·год

л/хв

° C

° C

кВт·год

л/хв

° C

° C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45