Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

АВК-5 лицензионная (редакция 3.4.1. с 20.06.2019)
7200 грн. с НДС на 2 компьютера + обновление (1 год)
2160 грн. с НДС на 1 компьютер (дополнительное р. м.) 
3210 грн. с НДС обновление, второй год 
АВК-5 бесплатно установка, обучение, обновление.
АВК-5 установка "под ключ" в день оплаты.
АВК-5 обновление скачать бесплатно без регистрации 1 год
Обновление АВК-5 ред. 3.4.
2. бесплатно. подробнее...

 

 

 

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2019 року N 96

Про внесення змін до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 та 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків у разі їх реорганізації шляхом приєднання Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до розділу III Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року N 141 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ після пункту 21 доповнити новим пунктом 211 такого змісту:

"211. Національний банк у разі реорганізації банків шляхом приєднання та подання банками - учасниками реорганізації до Національного банку документів для отримання дозволу на реорганізацію / попереднього висновку про погодження проекту плану реорганізації, складених відповідно до вимог Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2008 року N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за N 845/15536 (зі змінами), визначає/переглядає для банку-правонаступника необхідний рівень нормативів достатності капіталу з урахуванням очікуваного ефекту від реорганізації.

Національний банк визначає/переглядає необхідний рівень нормативів достатності капіталу для банку-правонаступника із застосуванням:

1) двох етапів, якщо оцінка стійкості всіх банків - учасників реорганізації здійснювалася Національним банком із застосуванням двох етапів;

2) трьох етапів, якщо оцінка стійкості хоча б одного із банків - учасників реорганізації здійснювалася Національним банком із застосуванням трьох етапів.";

2) пункт 251 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк за результатами визначення/перегляду для банку-правонаступника необхідного рівня нормативів достатності капіталу згідно з пунктом 211 розділу III цього Положення в разі потреби надсилає йому вимогу про складання/оновлення програми капіталізації/реструктуризації після надання дозволу на реорганізацію. У цьому разі надіслані Національним банком банкам - учасникам реорганізації вимоги щодо складання програми капіталізації/реструктуризації для забезпечення дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу без урахування очікуваного ефекту від реорганізації, є недійсними.";

3) у першому реченні пункту 252 слова та цифри "в пункті 25" замінити словами та цифрами "в пунктах 25, 251";

4) пункт 261 після слів та цифр "розділу III цього Положення," доповнити словами та цифрами "упродовж 30 календарних днів";

5) у пункті 35 цифри "25, 251" замінити цифрами "26, 261".

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно