Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

АВК-5 лицензионная (редакция 3.4.1. с 20.06.2019)
7200 грн. с НДС на 2 компьютера + обновление (1 год)
2160 грн. с НДС на 1 компьютер (дополнительное р. м.) 
3210 грн. с НДС обновление, второй год 
АВК-5 бесплатно установка, обучение, обновление.
АВК-5 установка "под ключ" в день оплаты.
АВК-5 обновление скачать бесплатно без регистрации 1 год
Обновление АВК-5 ред. 3.4.
2. бесплатно. подробнее...

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2019

м. Київ

N 851

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 червня 2019 р. за N 570/33541

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статей 7, 26 і 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" та підпункту 118 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01 серпня 2016 року N 1262 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2016 року за N 1142/29272;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31 січня 2018 року N 114 "Про внесення змін до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 лютого 2018 року за N 216/31668.

3. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 травня 2019 року N 851

  

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

___________________________________________________________________________________
(вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 253-93-94, факс (044) 253-63-71,
web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596)

АКТ

від  

складений за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

_______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

код згідно з ЄДРПОУ  

_______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи,
_______________________________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація про здійснення перевірки:

 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться перевірка:
наказ від  N 
Посвідчення на проведення перевірки від  N 

Тип перевірки:
  планова
  позапланова

 

Форма заходу державного нагляду (контролю): перевірка

Строк здійснення перевірки:

 

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останню здійснену перевірку:

 

Планова

Позапланова

  не проводилася

  не проводилася

  проводилася з  по  
Акт перевірки N   від   
Припис (розпорядження) щодо усунення порушень:
  не видавався;   видавався
Вимоги припису (розпорядження):
   виконано;    не виконано

  проводилася з  по  
Акт перевірки N    від   
Припис (розпорядження) щодо усунення порушень:
  не видавався;  видавався
Вимоги припису (розпорядження):
   виконано;   не виконано

Особи, які беруть участь у перевірці:

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

треті особи:

__________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

Процес здійснення перевірки (її окремої дії) фіксувався:

 

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

   засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

   засобами аудіотехніки

   засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення перевірки

N
з/п

Питання щодо дотримання вимог законодавства суб'єктом господарювання

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Відповідність загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій

1.1

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація є юридичною особою - резидентом України

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 1 частини другої статті 26, абзац другий пункту 1 частини першої статті 32 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"(далі - Закон)

1.2

Призначений орган з оцінки відповідності має досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції протягом останніх трьох років

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 1 частини першої статті 32 Закону

1.3

Визнана незалежна організація має досвід виконання робіт з оцінки відповідності (атестації) технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, протягом останніх трьох років

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 1 частини другої статті 26 Закону

1.4

Призначений орган з оцінки відповідності має власну акредитовану випробувальну лабораторію для проведення принаймні деяких видів випробувань продукції в межах сфери призначення

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 32 Закону

1.5

Призначений орган з оцінки відповідності уклав угоду (угоди) з іншими акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань продукції в межах сфери призначення, які не проводяться власною лабораторією

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 32 Закону

1.6

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація уклав(ла) договір обов'язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 1 частини другої статті 26, абзац п'ятий пункту 1 частини першої статті 32 Закону

2. Відповідність спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій

2.1

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація є незалежним(ою) від особи, що надає об'єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об'єкті як споживач чи користувач:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац перший пункту 1 Спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року N 56(далі - Спеціальні вимоги)

2.1.1

керівник, його заступники та персонал, відповідальні за виконання завдань з оцінки відповідності, призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац другий пункту 1 Спеціальних вимог

не є проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за обслуговування продукції, яку вони оцінюють, або представником будь-кого з цих осіб;

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Перше речення абзацу третього пункту 1 Спеціальних вимог

не беруть безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні продукції, яку вони оцінюють, та не представляють сторони, що беруть участь у такій діяльності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Перше речення абзацу четвертого пункту 1 Спеціальних вимог

2.1.2

призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація не провадить будь-якої діяльності, яка може вплинути на незалежність його (її) суджень або доброчесність щодо діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої його (її) призначено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Друге речення абзацу четвертого пункту 1 Спеціальних вимог

2.1.3

незалежність та відсутність будь-якого конфлікту інтересів призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації, що є членом об'єднання підприємців, які представляють юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, що беруть участь у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні продукції, яку він (вона) оцінює, доведено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 1 Спеціальних вимог

2.1.4

призначеним органом з оцінки відповідності чи визнаною незалежною організацією забезпечено дотримання субпідрядниками або дочірніми підприємствами, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об'єктивності і неупередженості діяльності з оцінки відповідності такого органу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 1 Спеціальних вимог

2.2

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація провадить діяльність з оцінки відповідності належним чином та із забезпеченням технічної компетентності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 Спеціальних вимог

2.3

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація не піддавався(лася) будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фінансового характеру, які можуть впливати на судження або результати його (її) діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 Спеціальних вимог

2.4

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація здатний(а) виконувати всі завдання з оцінки відповідності, які покладені на нього (неї) згідно з відповідними технічними регламентами та щодо яких його (її) було призначено, незалежно від того, чи такі завдання виконуються безпосередньо органом з оцінки відповідності чи такий орган є відповідальним за їх виконання

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3 Спеціальних вимог

2.5

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація в будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії продукції, щодо якої його (її) призначено, має необхідні:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац другий пункту 3 Спеціальних вимог

2.5.1

кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3 Спеціальних вимог

2.5.2

описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Перше речення абзацу четвертого пункту 3 Спеціальних вимог

2.5.3

процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з належним урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, у якій він діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 41 Закону;
абзац п'ятий пункту 3 Спеціальних вимог

2.6

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація має необхідні для виконання в належний спосіб технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності засоби, а також доступ до іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 3 Спеціальних вимог

2.7

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація застосовує відповідні правила, методики, настанови та процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він (вона) виконує як призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація, та іншу діяльність

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Друге речення абзацу четвертого пункту 3 Спеціальних вимог

2.8

Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, має:

Х

Х

Х

Х

Х

Пункт 4 Спеціальних вимог

2.8.1

технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, щодо якої орган з оцінки відповідності було призначено

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 4 Спеціальних вимог

2.8.2

достатні знання щодо вимог, які стосуються робіт з оцінки відповідності, які він проводить, та відповідні повноваження для проведення таких робіт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 4 Спеціальних вимог

2.8.3

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог (за їх відсутності - технічних вимог до продукції), визначених у технічному регламенті, стандартів з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції вимогам технічного регламенту, що застосовуються (якщо технічним регламентом не передбачено затвердження зазначеного переліку, - стандартів, які застосовуються згідно з технічним регламентом), положень законодавства України щодо умов обігу на ринку продукції, яку він оцінює, а також відповідних положень законодавства ЄС (якщо технічний регламент розроблено на основі акта законодавства ЄС)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 4 Спеціальних вимог

2.8.4

досвід із складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 4 Спеціальних вимог

2.9

Неупередженість призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації, його (її) керівників, заступників керівників та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, забезпечено тим, що:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац перший пункту 5 Спеціальних вимог

2.9.1

оплата праці керівника, заступників керівника призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації та його (її) персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не залежить від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5 Спеціальних вимог

2.10

Персонал призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації забезпечує дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, яка захищається в режимі комерційної таємниці, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з відповідними технічними регламентами, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 6 Спеціальних вимог

2.11

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація бере участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечує інформування свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 7 Спеціальних вимог

2.12

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація бере участь у відповідній діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій, утвореної(их) згідно з відповідним технічним регламентом (у разі утворення), чи забезпечує інформування свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність та застосовує документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи (зазначених груп), як загальні настанови

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 7 Спеціальних вимог

2.13

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація відповідає спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій, визначеним технічним регламентом**

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 26, пункт 2 частини першої статті 32 Закону

3. Виконання обов'язків, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" і технічними регламентами

3.1

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація пересвідчився(лась) у відповідності залучених субпідрядників чи дочірніх підприємств Спеціальним вимогам або спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій, визначеним технічним регламентом**

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 34 Закону

3.2

Залучення призначеним органом з оцінки відповідності чи визнаною незалежною організацією до виконання робіт з оцінки відповідності субпідрядника або дочірнього підприємства здійснюється лише за згодою замовника

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 34 Закону

3.3

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація зберігає для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи щодо оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників чи дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними згідно з конкретними процедурами оцінки відповідності, визначеними в технічному регламенті***

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 34 Закону

3.4

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація проводить оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними в технічному регламенті***

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 41 Закону

3.5

Оцінка відповідності проводиться у пропорційний спосіб, без покладання зайвого навантаження на суб'єктів господарювання:

Х

Х

Х

Х

Х

Абзац перший частини другої статті 41 Закону

3.5.1

призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація здійснює свою діяльність з належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 41 Закону

3.6

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація вимагає від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів та не видає документа про відповідність у разі, якщо виробник не виконав вимог, визначених у технічному регламенті***, відповідних стандартах з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічного регламенту***

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 41 Закону

3.7

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація вимагає від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і, в разі необхідності, призупиняє або скасовує документ про відповідність у разі, якщо після видачі документа про відповідність призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація виявить, що продукція вже не відповідає вимогам

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 41 Закону

3.8

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація залежно від обставин обмежує сферу, призупиняє або скасовує будь-які документи про відповідність у разі, якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина п'ята статті 41 Закону

3.9

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація виконує додаткові обов'язки щодо його (її) діяльності, які встановлені технічним регламентом*** та визначеними в ньому процедурами оцінки відповідності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 41 Закону

3.10

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація інформує:

Х

Х

Х

Х

Х

Стаття 42 Закону

3.10.1

орган, що призначає, про:

Х

Х

Х

Х

Х

Частина перша статті 42 Закону

будь-які відмови у видачі, обмеження сфери, призупинення або скасування документів про відповідність

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 42 Закону

будь-які обставини, що впливають на сферу та умови призначення цих органів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 42 Закону

будь-які запити щодо надання інформації щодо діяльності з оцінки відповідності, одержані ним (нею) від органів державного ринкового нагляду

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий частини першої статті 42 Закону

діяльність з оцінки відповідності, здійснену в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу здійснену діяльність, включаючи транскордонну діяльність та роботи за договорами субпідряду, на запит органу, що призначає

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини першої статті 42 Закону

3.10.2

інші органи з оцінки відповідності, які призначені згідно з тим самим технічним регламентом та здійснюють подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює таку саму продукцію, з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а на запит - також позитивних результатів оцінки відповідності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 42 Закону

3.10.3

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація виконує додаткові обов'язки щодо надання інформації, які встановлені технічним регламентом*** та визначеними в ньому процедурами оцінки відповідності

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 42 Закону

3.11

Призначений орган з оцінки відповідності чи визнана незалежна організація розглядає апеляцію згідно з положеннями національних стандартів, що стосуються розгляду апеляцій органами з оцінки відповідності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 43 Закону

____________
Заповнює керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** Нормативно-правові акти, зазначені в пунктах 12, 14, 16, 21 - 23, 28 - 32 Переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо здійснення заходу державного нагляду (контролю).

*** Нормативно-правові акти, зазначені в пунктах 3 - 32 Переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо здійснення заходу державного нагляду (контролю).

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо здійснення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

1

Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

15 січня 2015 року N 124-VIII

-

2

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності"

13 січня 2016 року N 56

-

3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"

20 грудня 2006 року N 1764

-

4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування"

18 липня 2007 року N 939

-

5

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання"

05 вересня 2007 року N 1103

-

6

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання"

05 грудня 2007 року N 1382

-

7

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів"

20 серпня 2008 року N 717

-

8

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"

27 серпня 2008 року N 761

-

9

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі"

27 серпня 2008 року N 748

-

10

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами"

03 вересня 2008 року N 787

-

11

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі"

24 вересня 2008 року N 856

-

12

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"

28 грудня 2016 року N 1055

-

13

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском"

05 листопада 2008 року N 967

-

14

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску"

28 грудня 2016 року N 1025

-

15

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів"

21 червня 2017 року N 438

-

16

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання"

24 травня 2017 року N 355

-

17

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів"

14 жовтня 2009 року N 1076

-

18

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском"

19 січня 2011 року N 35

-

19

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів"

03 серпня 2011 року N 839

-

20

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту прогулянкових суден"

09 листопада 2011 року N 1147

-

21

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин"

30 січня 2013 року N 62

-

22

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок"

28 лютого 2018 року N 151

-

23

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту"

11 липня 2013 року N 494

-

24

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив"

01 серпня 2013 року N 927

-

25

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів"

02 жовтня 2013 року N 753

-

26

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro"

02 жовтня 2013 року N 754

-

27

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують"

02 жовтня 2013 року N 755

-

28

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів"

16 грудня 2015 року N 1062

-

29

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання"

16 грудня 2015 року N 1077

-

30

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту"

30 грудня 2015 року N 1194

-

31

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки"

13 січня 2016 року N 94

-

32

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки"

24 лютого 2016 року N 163

-

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

 

N
з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності)

______________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності)

______________________________________________________________________________________

 

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його здійснення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

____________
Частину акта заповнює за бажанням суб'єкт господарювання (керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа).

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

 

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

 

 

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

 

 

____________
Частину акта заповнює за бажанням суб'єкт господарювання (керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________
(посада)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___________________
(посада)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

___________________
(посада)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________
(посада)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___________________
(посада)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Примірник цього акта на  сторінках отримано :

___________________
(посада)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта
_____________________________________________________________________________________

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно