Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

 

 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.06.2019

м. Київ

N 9-рп

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2019 р. за N 768/33739

Про внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7, статті 13 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та частини другої статті 11 Закону України "Про захист економічної конкуренціїАнтимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Унести до Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року N 27-р, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 березня 2002 року за N 239/6527 (зі змінами), такі зміни:

1) главу 2 викласти у такій редакції:

"2. Загальні випадки узгоджених дій суб'єктів господарювання, що не потребують попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України

2.1. Дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України будь-які горизонтальні, конгломератні або змішані узгоджені дії, крім випадків, зазначених у пункті 2.2 цієї глави, за наявності водночас таких умов:

2.1.1. Жоден із суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не займає монопольного (домінуючого) становища на будь-якому задіяному ринку товару і не має виключних або переважних прав чи повноважень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктів природної монополії чи інших монопольних утворень.

2.1.2. Сукупна частка на ринку всіх суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники горизонтальних, змішаних узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 15 відсотків, або

сукупна частка на ринку всіх суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники конгломератних узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 20 відсотків.

2.2. Дозволи, передбачені пунктом 2.1 цієї глави, не поширюються на горизонтальні або змішані узгоджені дії, які стосуються:

встановлення цін (тарифів) реалізації або придбання товарів;

розподілу ринку чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;

обмеження, у тому числі припинення, виробництва товарів чи реалізації або придбання товарів;

спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

2.3. У разі:

зазначена в абзаці першому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави сукупна частка на ринку спочатку не перевищує 15 відсотків, а в майбутньому перевищує цей рівень, але залишається меншою 20 відсотків;

зазначена в абзаці другому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави сукупна частка на ринку спочатку не перевищує 20 відсотків, а в майбутньому перевищує цей рівень, але залишається меншою 25 відсотків, -

узгоджені дії, передбачені пунктом 2.1 цієї глави, дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України протягом двох років поспіль після року, в якому поріг відповідно у 15, 20 відсотків було перевищено вперше.

У разі:

зазначена в абзаці першому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави сукупна частка на ринку спочатку не перевищує 15 відсотків, а в майбутньому перевищує 20 відсотків;

зазначена в абзаці другому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави сукупна частка на ринку спочатку не перевищує 20 відсотків, а в майбутньому перевищує 25 відсотків, -

узгоджені дії, передбачені пунктом 2.1 цієї глави, дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України протягом одного року після року, в якому поріг відповідно у 15, 20 відсотків було перевищено вперше.

Загальний час, протягом якого узгоджені дії дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України згідно з абзацами другим, третім цього пункту, не може перевищувати два календарні роки після року, в якому поріг відповідно у 15, 20 відсотків було перевищено вперше.";

2) у главі 4:

у пункті 4.1 слова "вартість (сукупна вартість) активів, обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів (робіт, послуг)," виключити;

у пункті 4.2 слова "вартість (сукупна вартість) активів, обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів (робіт, послуг)," замінити словами "а саме".

2. Юридичному департаменту, Управлінню конкурентної та регіональної політики забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

 

 

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.4.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.4.1 ключ авк3 авк5 авк-5 3.4.2 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.4.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.4.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.4.2 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.4.3 скачать бесплатно  авк-5 3.4.4 скачать бесплатно авк-5