Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1.1 от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2019

м. Київ

N 818

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 липня 2019 р. за N 731/33702

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, та з метою приведення уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 1.3 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2013 року N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2013 року за N 1037/23569.

3. Директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В. В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Хобзея П. К.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державної служби
якості освіти України

О. Якименко

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

Ю. П. Бровченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 червня 2019 року N 818

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135, тел./факс: (044) 236-33-11,

E-mail: sqe@sqe.gov.ua, web: http//www.sqe.gov.ua Код згідно з ЄДРПОУ 41896851

АКТ

від ____________________
              (дата складення акта)

N   

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти

 

 

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
______________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків  , або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)
_____________________________________________________________________________________

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
______________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
______________________________________________________________________________________
Загальна кількість працівників станом на день перевірки ____________, з них педагогічних _________
Загальна кількість здобувачів позашкільної освіти ____________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від   N   

Посвідчення (направлення)
від    N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):

   плановий
   позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

   перевірка
   інша форма,

визначена законом
_________________________
            (назва форми заходу)

 

 

 

____________
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

Число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

 

   не було

  не було

 

   був з  по  
Акт перевірки N  

Розпорядчі документи щодо усунення порушень:

   не видавалося;   видавалося;
його вимоги:
   виконано;  не виконано

  був з  по  
Акт перевірки N   

Розпорядчі документи щодо усунення порушень:

   не видавалося;   видавалося;
його вимоги:
   виконано;    не виконано

 

 

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

 

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання**

Позиція суб'єкта господарю-
вання щодо негативного впливу вимоги законо-
давства (від 1 до 4 балів)***

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

 

I. Організаційно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти

1.1

Статус, організаційно-правова форма, тип суб'єкта господарювання визначаються засновником і зазначено в установчих документах

В, С, Н

 

 

 

 

Частина шоста статті 22 ЗУ N 2145-VIII

1.2

Суб'єкт господарювання діє на підставі власних установчих документів, затверджених засновником відповідно до законодавства

В, С, Н

 

 

 

 

Частина восьма статті 22 ЗУ N 2145-VIIIчастини першадруга статті 13 ЗУ N 1841-III

1.3

Правила внутрішнього розпорядку суб'єкта господарювання затверджено трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 3 розділу I Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

II. Формування суб'єктом господарювання контингенту здобувачів позашкільної освіти

2.1

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 01 до 15 вересня

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 16 Положення про позашкільний навчальний заклад

2.2

Наповнюваність груп та інших організаційних форм відповідає встановленим нормам та проводиться в установленому порядку

В, С, Н

 

 

 

 

Абзаци перший - четвертий частини другої статті 18 ЗУ N 1841-III

2.3

Чисельний склад груп, у яких здійснюється індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців (учнів і слухачів)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2.4 розділу II Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах

2.4

Суб'єкт господарювання за потреби утворює інклюзивні та/або спеціальні групи та інші організаційні форми для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини другої статті 18 ЗУ N 1841-III

2.5

Прийом до суб'єкта господарювання здійснюється на безконкурсній основі або за конкурсом, умови якого розробляються суб'єктом господарювання

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 14 Положення про позашкільний навчальний заклад

2.6

Прийом до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об'єднань, мистецьких шкіл здійснюється за наявності довідки медичного закладу про відсутність протипоказань для занять

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 14 Положення про позашкільний навчальний заклад

III. Організація освітньої діяльності суб'єкта господарювання

3.1

Організація освітньої діяльності у суб'єкті господарювання може здійснюватися за відповідними напрямами позашкільної освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 15 ЗУ N 1841-III

3.2

Освітній процес здійснюється державною мовою (в державних і комунальних закладах)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзаци перший, другий частини першої статті 7 ЗУ N 2145-VIII

3.3

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини першої статті 7 ЗУ N 2145-VIII

3.4

Освітня програма містить вимоги до вихованців, учнів, слухачів; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 16 ЗУ N 1841-III

3.5

Освітню програму схвалено педагогічною радою та затверджено керівником

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 16 ЗУ N 1841-III

3.6

На основі освітньої програми річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу, суб'єктом господарювання складено і затверджено

В, С, Н

 

 

 

 

Частина шоста статті 16 ЗУ N 1841-III

3.7

Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються в межах часу, передбаченого освітньою програмою

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 17 ЗУ N 1841-III

3.8

Тривалість занять визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів: віком від 3 до 6 років - 30 хвилин; віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; інших - 45 хвилин

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 17 ЗУ N 1841-III

3.9

Створено належні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 20 ЗУ N 2145-VIII

3.10

Свідоцтва про позашкільну освіту видаються на підставі рішення педагогічної ради закладу випускникам, які здобули відповідні знання, навички та вміння, передбачені навчальними планами з певного напряму позашкільної освіти, склали в установленому порядку кваліфікаційні іспити

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 1 Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту

3.11

У суб'єкті господарювання наявні угоди з іншими закладами освіти, установами, підприємствами, організаціями (у разі організації роботи своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань на їх базі)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 21 Положення про позашкільний навчальний заклад

3.12

Суб'єкт господарювання проводить організаційно-масову роботу у формах, передбачених статутом, з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 23 Положення про позашкільний навчальний заклад

3.13

Вихованці, учні та слухачі під час освітнього процесу не залучаються до заходів, не пов'язаних з ним, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України

В, С, Н

 

 

 

 

Частина третя статті 20 ЗУ N 1841-III

3.14

Вихованці, учні та слухачі під час освітнього процесу захищені від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю; отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзаци десятий, одинадцятий частини першої статті 53 ЗУ N 2145-VIII

3.15

У суб'єктах господарювання не створюються осередки політичних партій та не функціонують будь-які політичні об'єднання

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини третьої статті 31 ЗУ N 2145-VIII

IV. Забезпечення суб'єкта господарювання педагогічними працівниками

4.1

Права педагогічних працівників забезпечено відповідно до законодавства

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.2

Педагогічні працівники виконують обов'язки відповідно до законодавства

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.3

Штатний розпис суб'єкта господарювання розробляється в межах затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати з дотриманням вимог, передбачених Типовими штатними нормативами (для суб'єктів господарювання комунальної форми власності)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2 Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів

4.4

Найменування посад педагогічних працівників відповідають Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Абзаци перший - третій розділу "Посади педагогічних працівників" Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

4.5

Працівників суб'єкта господарювання призначає на посади та звільняє з посад його керівник у порядку, передбаченому установчими документами суб'єкта господарювання відповідно до законодавства

В, С, Н

 

 

 

 

Частина третя статті 23 ЗУ N 1841-III

4.6

Розподіл педагогічного навантаження здійснюється керівником суб'єкта господарювання

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац восьмий частини першої статті 22 ЗУ N 1841-III

4.7

Педагогічне навантаження педагогічного працівника обсягом менше тарифної ставки (18 навчальних годин на тиждень) встановлюється тільки за його письмовою згодою

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини першої, абзац перший частини другої статті 22 ЗУ N 1841-III

4.8

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 22 ЗУ N 1841-III

4.9

Атестація педагогічних працівників здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до положень про атестацію педагогічних працівників, затверджених відповідними центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері

В, С, Н

 

 

 

 

Стаття 25 ЗУ N 1841-IIIТипове положення про атестацію педагогічних працівниківПоложення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури

4.10

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється не рідше одного разу у п'ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів (для державних і комунальних суб'єктів господарювання), власника/засновника (для приватних суб'єктів господарювання)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзаци перший, другий частини другої статті 24 ЗУ N 1841-III

4.11

Педагогічні, науково-педагогічні працівники та інші особи, залучені до освітнього процесу, захищені від будь-яких форм насильства, експлуатації, дискримінації, у тому числі булінгу (цькування)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац двадцятий частини першої статті 54 ЗУ N 2145-VIII

4.12

Тарифікаційні списки встановленої форми затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 05 вересня і подаються вищестоящому органу управління

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац 4 пункту 4 розділу I Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

V. Забезпечення матеріально-технічної та навчально-методичної бази суб'єкта господарювання

5.1

Матеріально-технічна база відповідає вимогам, визначеним навчальними планами та програмами

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 27 ЗУ N 1841

5.2

Платні послуги надаються за напрямами діяльності суб'єкта господарювання

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 28 ЗУ N 1841-III

5.3

Кошти благодійників використовуються за напрямами видатків, визначеними благодійником

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац 1 пункту 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків

5.4

Благодійні внески у грошовій формі, конкретні цілі використання яких благодійником не визначено, спрямовуються керівником суб'єкта господарювання відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю суб'єкта господарювання

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац 1 пункту 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків

5.5

Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг

 

 

 

 

 

Абзац 1 пункту 8 Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт

5.6

Забезпечено безпечні умови навчання, виховання та праці

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 17 ЗУ N 1841-III

VI. Управління суб'єктом господарювання

6.1

Повноваження педагогічної ради як колегіального органу управління визначено статутом

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.2

Педагогічна рада:

6.2.1

планує роботу закладу

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.2.2

схвалює освітню (освітні) програму (програми) та оцінює результативність її (їх) виконання

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.2.3

формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.2.4

Приймає рішення щодо видачі документів про освіту

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац восьмий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.2.5

Розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в закладі, його структурних підрозділах

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.2.6

обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.2.7

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.2.8

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників та інших учасників освітнього процесу

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац одинадцятий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.2.9

розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців, слухачів, працівників та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.3

Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями керівника закладу

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 11 ЗУ N 1841-III

6.4

Керівника призначено засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.5

Посаду керівника (державного, комунального) закладу позашкільної освіти обіймає особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов'язків

В, С, Н

 

 

 

 

Частина третя статті 21 ЗУ N 1841-III

6.6

Керівник суб'єкта господарювання:

6.6.1

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов'язки

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.2

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням освітньої програми

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.3

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац шостий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.4

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац сьомий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.5

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування суб'єкта господарювання

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац восьмий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.6

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.7

забезпечує створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац десятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.8

розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац одинадцятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.9

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац дванадцятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.10

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац тринадцятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.11

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац чотирнадцятий частини третьої статті 26 ЗУ N 2145-VIII

6.6.12

забезпечує правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, складання акта про нещасний випадок за формою Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 9 розділу II Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

6.7

Загальні збори (конференція) колективу функціонують як вищий колегіальний орган громадського самоврядування

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 28 ЗУ N 2145-VIII

6.8

Суб'єкт господарювання забезпечує на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого засновника) відкритий доступ до інформації про свою діяльність

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 30 ЗУ N 2145-VIII

6.9

Діловодство у позашкільних навчальних закладах відповідно до затвердженої інструкції з діловодства організовано

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 7 розділу I Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

 

____________
** В - високий, С - середній, Н - незначний.

*** Заповнює керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

 

 

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

 

 

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

 

 

найменування

дата і номер

 

 

 

I. Закони України

 

 

1.1

Закон України "Про освіту"
(ЗУ N 2145-VIII)

від 05 вересня 2017 року

 

 

 

1.2

Закон України "Про позашкільну освіту"
(ЗУ N 1841-III)

від 22 червня 2000 року

 

 

 

II. Постанови Кабінету Міністрів України

 

 

2.1

Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (Положення про позашкільний навчальний заклад)

від 06 травня 2001 року N 433

 

 

 

2.2

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування (Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків)

від 04 серпня 2000 року N 1222

 

 

 

2.3

Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт (Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт)

від 17 серпня 1998 року N 1295

 

 

 

2.4

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників)

від 14 червня 2000 року N 963

 

 

 

III. Накази центральних органів виконавчої влади України

 

 

3.1

Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів (Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України)

Наказ Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року N 455

02 червня 1994 року за N 121/330

 

 

3.2

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти)

Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102

27 травня 1993 року за N 56

 

 

3.3

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 року N 616 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
07 жовтня 2013 року N 1365
)

28 грудня 2001 року за N 1093/6284

 

 

3.4

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2001 року N 510

06 вересня 2001 року за N 788/5979

 

 

3.5

Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів)

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 31 жовтня 2012 року N 1230

19 листопада 2012 року за N 1935/22247

 

 

3.6

Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року N 651 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2008 року N 1123)

20 серпня 2004 року за N 1036/9635

 

 

3.7

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях)

Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5

22 червня 2015 року за N 736/27181

 

 

3.8

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Типове положення про атестацію педагогічних працівників)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року N 930

14 грудня 2010 року за N 1255/18550

 

 

3.9

Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури (Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури)

Наказ Міністерства культури України від 12 липня 2018 року N 628

16 серпня 2018 року за N 926/32378

 

 

 

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

 

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):
______________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
______________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

 

 

 

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

Ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за
10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

 

 

 

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
                           (найменування посади)                                  (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

______________________________________________________________________________________
                           (найменування посади)                                  (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

_____________________________________________________________________________________
                            (найменування посади)                                (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

______________________________________________________________________________________
                         (найменування посади)                                    (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____________________________________________________________________________________
                         (найменування посади)                                     (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

_____________________________________________________________________________________
                         (найменування посади)                                      (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на  сторінках отримано :

_____________________________________________________________________________________
                         (найменування посади)                                        (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Генеральний директор
директорату інклюзивної та
позашкільної освіти

В. В. Хіврич

 

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно