Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

АВК-5 лицензионная (редакция 3.4.0. с 15.03.2019)
7200 грн. с НДС на 2 компьютера + обновление (1 год)
2160 грн. с НДС на 1 компьютер (дополнительное р. м.) 
3210 грн. с НДС обновление, второй год 
АВК-5 бесплатно установка, обучение, обновление.
АВК-5 установка "под ключ" в день оплаты.
АВК-5 обновление скачать бесплатно без регистрации 1 год
Обновление АВК-5 ред. 3.4.1. бесплатно. 
подробнее...

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 червня 2019 р. N 512

Київ

Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 483, виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 483
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. N 512)

ПОЛОЖЕННЯ
про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

1. Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків учасниками ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі - спеціальні обов'язки), що передбачають, зокрема, надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ринок електричної енергії".

3. До споживачів, яких стосуються спеціальні обов'язки, належать побутові споживачі.

4. Спеціальні обов'язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:

гарантованого покупця електричної енергії (далі - гарантований покупець);

виробників електричної енергії;

постачальників універсальних послуг;

операторів систем розподілу електричної енергії;

оператора системи передачі електричної енергії.

5. До спеціальних обов'язків належить:

продаж електричної енергії виробниками електричної енергії, перелік яких наведено в додатку 1 (далі - виробники електричної енергії), за двосторонніми договорами на електронних аукціонах гарантованому покупцю, операторам систем розподілу електричної енергії, оператору системи передачі електричної енергії за граничними цінами на електричну енергію (далі - граничні ціни);

продаж гарантованим покупцем електричної енергії за ціною, встановленою пунктом 7 цього Положення, постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів;

продаж гарантованим покупцем електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;

купівля гарантованим покупцем електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;

купівля гарантованим покупцем електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії на території області регулювання "острів Бурштинської ТЕС";

надання постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за договорами про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за формою згідно з додатком 2.

6. Гранична ціна визначається як середньозважена фактична ціна на електричну енергію, вироблену відповідним виробником у квітні - травні 2019 року.

7. Ціна на електричну енергію, за якою гарантований покупець здійснює продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг, розраховується як різниця між фіксованою ціною на електричну енергію для побутових споживачів, що дорівнює тарифам на електричну енергію для побутових споживачів, які діяли протягом II кварталу 2019 р. відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 лютого 2015 р. N 220, з урахуванням тарифних коефіцієнтів, визначених відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 квітня 2012 р. N 498 (далі - фіксована ціна), і тарифами на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з розподілу електричної енергії і на послуги постачальника універсальних послуг, але не менш як 10 гривень за 1 МВт·г.

У разі коли розрахункове значення ціни на електричну енергію становить менш як 10 гривень за 1 МВт·г, гарантований покупець здійснює оплату постачальнику універсальних послуг за договором про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. Вартість послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів визначається як добуток обсягу споживання електричної енергії побутовими споживачами та різниці між ціною електричної енергії, що становить 10 гривень за 1 МВт·г, і розрахунковою ціною електричної енергії.

8. Виробники електричної енергії зобов'язані:

1) здійснювати продаж на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку електричної енергії гарантованому покупцю в обсягах, заявлених гарантованим покупцем, але не більш як 75 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, та не більш як 20 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях;

2) здійснювати продаж на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку електричної енергії операторам систем розподілу та оператору системи передачі в обсягах, заявлених оператором системи передачі та операторами систем розподілу, але не більш як 15 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях;

3) укласти за результатами проведення електронного аукціону двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії з постачальниками універсальних послуг, гарантованим покупцем, операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної енергії за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

4) виконувати інші умови продажу електричної енергії, визначені в укладених з гарантованим покупцем, операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної енергії двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії.

9. Виробники електричної енергії мають право своєчасно та у повному обсязі отримувати кошти за продану ними на електронних аукціонах електричну енергію відповідно до укладених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії.

10. Постачальники універсальних послуг зобов'язані:

1) здійснювати купівлю електричної енергії у гарантованого покупця в обсягах, що необхідні для постачання побутовим споживачам;

2) своєчасно та у повному обсязі оплачувати у грошовій формі придбану ними у гарантованого покупця електричну енергію відповідно до укладених з гарантованим покупцем двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії;

3) виконувати інші умови купівлі електричної енергії, визначені в укладених з гарантованим покупцем двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії;

4) здійснювати надання універсальних послуг побутовим споживачам за цінами (тарифами), визначеними відповідними державними органами для таких споживачів;

5) укласти з гарантованим покупцем договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

11. Постачальники універсальних послуг мають право:

1) здійснювати купівлю електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;

2) отримувати від гарантованого покупця компенсацію послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

12. Оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електричної енергії зобов'язані:

1) здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах в обсягах не менш як 80 відсотків обсягів, необхідних для компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами;

2) за результатами проведення електронного аукціону укласти двосторонні договори з виробниками електричної енергії на атомних електростанціях за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

3) своєчасно та у повному обсязі оплачувати у грошовій формі придбану ними на електронних аукціонах електричну енергію відповідно до укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії;

4) виконувати інші умови купівлі електричної енергії, визначені в укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії.

13. Оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електричної енергії мають право здійснювати купівлю електричної енергії за двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, необхідних для виконання спеціальних обов'язків, а також здійснювати купівлю електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії.

14. Гарантований покупець зобов'язаний:

1) здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах для забезпечення виконання спеціальних обов'язків в установленому законодавством порядку у виробників електричної енергії;

2) укласти за результатами проведення електронного аукціону двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії з виробниками електричної енергії за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

3) забезпечувати виконання умов купівлі електричної енергії, визначених в укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії;

4) здійснювати продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг в обсягах, необхідних для постачання побутовим споживачам;

5) укласти з постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;

6) надавати постачальникам універсальних послуг компенсацію послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;

7) здійснювати продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, які продаються постачальникам універсальних послуг;

8) здійснювати купівлю електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

15. Гарантований покупець має право:

1) своєчасно та у повному обсязі отримувати кошти за продану ним постачальникам універсальних послуг електричну енергію відповідно до укладених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії;

2) здійснювати продаж електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, які продаються постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, а також здійснювати купівлю і продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії.

16. Гарантований покупець сплачує постачальникам універсальних послуг вартість послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів шляхом перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання відповідного постачальника щомісяця рівними частинами не пізніше ніж за один робочий день до 11 і 21 числа та останнього дня місяця.

17. Спеціальні обов'язки не застосовуються до діяльності з постачання електричної енергії побутовим споживачам, об'єкти яких розташовані на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

 

Додаток 1
до Положення

ПЕРЕЛІК
виробників електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

ПрАТ "Укргідроенерго"

 

Додаток 2
до Положення

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів

м. Київ

"___" ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                  (найменування суб'єкта господарювання - постачальника універсальних послуг)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ________________________, який є постачальником універсальних послуг (далі - постачальник), з однієї сторони, і державне підприємство "Гарантований покупець" (далі - замовник) в особі _____________________________________________________________________,
                                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _________________________________________________, з іншої сторони (далі - сторони), з метою виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії на період з 1 липня 2019 р. до 31 грудня 2020 р. з метою надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Постачальник зобов'язується надавати замовнику послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів (далі - послуги), а замовник зобов'язується отримувати надані постачальником послуги та оплачувати їх вартість на умовах та в порядку, визначеному цим договором та Положенням про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 483.

2. Місце надання послуг - територія України.

3. Строк надання послуг - з ______2019 р. до _________ року.

Вартість послуг та порядок оплати

4. Загальна вартість послуг за цим договором визначається як сумарна вартість послуг, які надаються постачальником кожного розрахункового періоду протягом строку дії цього договору.

Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.

5. Вартість послуг у відповідному місяці розраховується відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії щомісяця до 20 числа місяця, що передує розрахунковому.

6. Замовник сплачує постачальнику вартість послуг шляхом перерахування на поточний рахунок із спеціальним режимом використання коштів у розмірі, визначеному відповідно до цього договору, щомісяця рівними частинами не пізніше ніж за один робочий день до 11 і 21 числа та останнього дня місяця.

7. Факт надання та отримання послуг підтверджується актами приймання-передачі послуг за формою згідно з додатком до цього договору.

Постачальник не пізніше другого робочого дня місяця, що настає за розрахунковим, складає та надсилає замовнику два примірники підписаного акта приймання-передачі послуг, який замовник розглядає та у разі відсутності зауважень підписує його протягом трьох робочих днів з дня отримання акта або надсилає постачальнику протягом трьох робочих днів з дня отримання акта обґрунтовану відмову в його підписанні із зазначенням причин відмови, які мають бути усунені.

Права та обов'язки сторін

8. Постачальник зобов'язаний:

1) надавати послуги;

2) повідомляти замовнику про зміни реквізитів, а також про припинення надання послуги;

3) відкрити в разі потреби поточний рахунок із спеціальним режимом використання, на який зараховуватимуться кошти, що надходять від замовника як плата за надані послуги.

9. Постачальник має право:

1) отримувати своєчасно та у повному обсязі оплату вартості послуг;

2) вимагати перегляду проведених розрахунків;

3) запитувати інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань, передбачених цим договором.

10. Замовник зобов'язаний:

1) отримувати послуги, які надає постачальник;

2) здійснювати в повному обсязі оплату послуг у порядку, визначеному пунктами 4 - 6 цього договору;

3) здійснювати оплату послуг виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника;

4) повідомляти постачальнику про зміни реквізитів, припинення дії ліцензії, реорганізацію чи ліквідацію;

5) повертати підписаними та належним чином оформленими акти приймання-передачі послуг у строки, визначені пунктом 7 цього договору.

11. Замовник має право повернути непідписаними акти приймання-передачі послуг з обґрунтуванням причин відмови в їх підписанні.

Відповідальність і порядок розв'язання спорів

12. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором відповідно до законодавства.

Сторони несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації, а також неподання копій документів, пояснень та іншої інформації, передбаченої умовами цього договору.

13. У разі порушення замовником зобов'язань щодо строків оплати наданих послуг сплачує постачальнику послуг пеню в розмірі 0,1 відсотка розміру платежу, за яким допущено прострочення оплати, за кожний день прострочення. Додатково на користь постачальника послуг стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеного розміру платежу за прострочення понад 30 днів.

14. Усі спори, пов'язані з цим договором, розв'язуються шляхом переговорів між сторонами. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів сторони мають право звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або до суду.

Обставини непереборної сили

15. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масові заворушення, введення комендантської години, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

16. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 15 цього договору, сторона, яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шляхом надіслання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов'язання згідно з цим договором та на порядок виконання зобов'язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.

17. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 15 цього договору, припиняється, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов'язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналася або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У зазначеному повідомленні повинні міститися інформація про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої зобов'язання за договором.

18. Наявність і строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

19. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього договору в разі настання форс-мажорних обставин.

Інші умови

20. Під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони керуються законодавством, зокрема Законом України "Про ринок електричної енергії".

21. Сторони погоджуються зберігати конфіденційну інформацію, що стосується обох сторін.

22. Конфіденційні зобов'язання залишаються чинними протягом трьох років після закінчення строку дії цього договору.

23. Конфіденційні зобов'язання не перешкоджають сторонам передавати або розкривати конфіденційну інформацію, якщо одна із сторін зобов'язана зробити це відповідно до закону.

24. Сторони здійснюють обмін інформацією в рамках цього договору з використанням електронного документообігу. З метою контролю цілісності і достовірності інформації, яка передається в електронному вигляді, а також підтвердження її авторства сторони забезпечують використання електронного цифрового підпису.

Строк дії договору

25. Цей договір набирає чинності з __________ та діє до __________.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Постачальник

Замовник

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________________________

_______________/____________________
                 (підпис, прізвище, ім'я по батькові)

______________/____________________
                 (підпис, прізвище, ім'я по батькові)

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

 

Додаток
до Примірного договору

АКТ N ____
приймання-передачі послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів до договору від ___________ N __________

м. ________

"___" ____________ 20__ р.

Державне підприємство "Гарантований покупець" (код згідно з ЄДРПОУ ___________) в особі _____________________________________________________________________________________
                                                         (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі _______________________________________ (далі - замовник), з однієї сторони, та
_____________________________________________________________________________________,
                                                 (найменування суб'єкта господарювання - постачальника універсальних послуг)
(код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________) в особі _____________________________________________________________________________________
                                              (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі __________________________ (далі - постачальник послуг), з іншої сторони (далі - сторони), склали цей акт про таке.

1. Постачальник передав, а замовник отримав послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів:

 

послуга із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів

період

вартість (без урахування податку на додану вартість), гривень

податок на додану вартість, гривень

загальна вартість послуг (з урахуванням податку на додану вартість), гривень

з (дата)

по (дата)

2. Загальна вартість (з урахуванням податку на додану вартість) наданих послуг становить __________ грн. ____ коп. ________________________________________________________.
                                                                                                                      (сума словами)

3. Підписанням цього акта сторони підтверджують факт належного надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у період, зазначений у пункті 1 цього акта.

4. Замовник не має претензій до постачальника стосовно наданих послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

 

Замовник

Постачальник

Державне підприємство "Гарантований покупець"

___________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання - постачальника універсальних послуг)

 

 

 

_____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

_____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

______________
(дата)

 

______________
(дата)

 

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно