Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

АВК-5 лицензионная (редакция 3.4.1. с 20.06.2019)
7200 грн. с НДС на 2 компьютера + обновление (1 год)
2160 грн. с НДС на 1 компьютер (дополнительное р. м.) 
3210 грн. с НДС обновление, второй год 
АВК-5 бесплатно установка, обучение, обновление.
АВК-5 установка "под ключ" в день оплаты.
АВК-5 обновление скачать бесплатно без регистрации 1 год
Обновление АВК-5 ред. 3.4.
2. бесплатно. подробнее...

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2019

м. Київ

N 182

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2019 р. за N 661/33632

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини

Відповідно до статей 238, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 18 вересня 2009 року N 343 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними органами ветеринарної медицини, підрозділами ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 року за N 15/17310.

3. Директорату безпечності та якості харчової продукції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів

В. Лапа

Голова Національної
поліції України

С. Князєв

Міністр внутрішніх
справ України

А. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10 квітня 2019 року N 182

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 червня 2019 р. за N 661/33632

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини (далі - компетентний орган), та його територіальних органів, обліку та розгляду справ про адміністративні правопорушення, оскарження постанов та контролю за провадженням у справах про адміністративні правопорушення.

2. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання посадовими особами компетентного органу та його територіальних органів, яким відповідно до законодавства України надано право складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, передбачені статтями 421, 422, 107 - 1072, 16622, 18822, 238 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у КУпАП, законах України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про ветеринарну медицину".

II. Складення протоколу про адміністративне правопорушення

1. У разі виявлення порушення законодавства у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, за яке КУпАП передбачено адміністративну відповідальність, посадова особа компетентного органу або його територіального органу не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).

2. Протокол складається на спеціальному бланку, виготовленому друкарським способом, у двох примірниках, підписується посадовою особою компетентного органу або його територіального органу, яка його склала, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. Перший примірник протоколу під підпис вручають особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, другий - зберігається в компетентному органі або його територіальному органі.

3. Усі реквізити протоколу заповнюють друкованим способом або від руки розбірливим почерком, чорнилами чорного або синього кольору, державною мовою. Виправлення у протоколі засвідчують підписами посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка склала протокол, і особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Не допускаються закреслення чи виправлення записів, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після підписання протоколу особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

4. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи компетентного органу або його територіального органу, яка склала протокол (зазначаються повністю, без скорочень);

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження, громадянство, фактичне місце проживання/реєстрації, номер засобу зв'язку, посада, місце роботи та/або навчання (повне найменування юридичної особи та її місцезнаходження)); робиться відмітка, якщо особа не працює; назва, серія та номер документа, що посвідчує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, орган, що видав документ, дата видачі (за наявності);

дата, час, місце вчинення та суть адміністративного правопорушення. Суть правопорушення описується якнайточніше згідно з вимогами відповідної статті КУпАП, на підставі якої складається протокол;

нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за вчинене правопорушення (із зазначенням відповідного абзацу, підпункту, пункту, відповідної частини, статті);

акти перевірок та інші докази, що підтверджують вчинення порушення вимог законодавства особою, яка притягається до адміністративної відповідальності;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/реєстрації, контактні дані свідків та/або потерпілих (за наявності), їхні пояснення, підписи;

пояснення та зауваження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті адміністративного правопорушення (можуть бути викладені у протоколі або на окремих аркушах з відміткою про це у протоколі);

підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

запис про відмову особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень або підписання протоколу;

відомості про заподіяння матеріальної шкоди особою, яка притягається до адміністративної відповідальності (за наявності);

роз'яснення прав та обов'язків, передбачених статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності;

повідомлення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення;

підпис особи, яка ознайомлена з датою, часом та місцем розгляду справи;

заяви, клопотання;

відомості, що додаються до протоколу;

підпис посадової особи компетентного органу або його територіального органу.

5. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право викласти у протоколі або на окремих аркушах, що додаються до нього, свої пояснення та/або зауваження по суті адміністративного правопорушення, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, засвідчивши їх підписом. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від надання таких пояснень та/або зауважень чи від його підписання посадова особа компетентного органу або його територіального органу обов'язково робить у протоколі відповідний запис. Викладені у протоколі або на окремих аркушах, що додаються до нього, пояснення свідків та/або потерпілих засвідчуються їхніми підписами.

6. У протоколі обов'язково робиться відмітка про роз'яснення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її прав і обов'язків, передбачених статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, а також про повідомлення її про дату, час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу їй обов'язково направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення (додаток 2) із зазначенням дати, часу та місця розгляду справи.

Відмова особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу та надання пояснень не є підставою для припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення.

7. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від отримання примірника протоколу в ньому робиться відповідний запис.

8. Якщо посадова особа компетентного органу або його територіального органу під час складення протоколу не може визначити дату, час і місце розгляду справи, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом із повідомленням про вручення направляється повідомлення про дату, час і місце розгляду справи за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або за останнім відомим зареєстрованим місцем проживання або перебування чи постійного заняття (роботи) посадової особи не пізніше ніж за три доби до дня розгляду справи.

III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

1. Розгляд справ про адміністративні правопорушення здійснюють уповноважені посадові особи компетентного органу або його територіальних органів.

2. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення в п'ятнадцятиденний строк із дня одержання компетентним органом або його територіальним органом (посадовою особою компетентного органу або його територіального органу), правоможним (правоможною) розглядати справу, протоколу та інших матеріалів справи.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 422, 18822 КУпАП, розглядаються протягом доби.

3. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про дату, час і місце розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

4. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право ознайомлюватися з матеріалами справи, надавати пояснення, докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто або за дорученням юридичної особи, оскаржувати постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення.

5. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

6. У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь потерпілі, законні представники, захисник (адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи), свідки, експерт, перекладач.

7. Посадова особа компетентного органу або його територіального органу під час розгляду справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

8. Територіальні органи компетентного органу, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, подають до компетентного органу пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Компетентний орган узагальнює отримані пропозиції та подає їх до Мінагрополітики. Відповідно до статті 282 КУпАПМінагрополітики зобов'язане повідомити компетентний орган про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозицій.

9. За результатами розгляду справи посадова особа компетентного органу виносить одну з таких постанов:

постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 3);

постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 4).

10. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах, установлених КУпАП та іншими законами України. Під час накладення стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь його вини, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.

11. Якщо під час розгляду справи посадова особа компетентного органу або його територіального органу дійде висновку щодо наявності в порушенні ознак кримінального правопорушення, вона передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування відповідно до статті 253 КУпАП. У такому разі виноситься постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення, що надсилається до вищезазначених органів разом із матеріалами справи. До органів прокуратури, органів досудового розслідування направляються оригінали документів.

12. Постанова про накладення адміністративного стягнення має містити:

назву постанови;

повну назву посади посадової особи компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову, її прізвище, ім'я, по батькові;

дату розгляду справи, місце винесення постанови та її номер;

відомості про особу, щодо якої винесено постанову, а також потерпілого (за наявності) (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання/реєстрації та роботи або навчання, посада (для посадових осіб), серія та номер документа, що посвідчує особу);

опис обставин, установлених під час розгляду справи, та доказів, що їх підтверджують;

посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого було порушено, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення та/або зазначення підстав для закриття справи;

розмір шкоди, що підлягає стягненню (за наявності), порядок та строк її відшкодування;

прийняте у справі рішення;

порядок виконання постанови;

порядок і строк оскарження постанови;

дату набрання чинності постановою;

строк пред'явлення постанови до виконання.

13. Постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення підписує посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка розглянула таку справу.

14. Постанова про накладення адміністративного стягнення оголошується негайно після закінчення розгляду справи про адміністративне правопорушення.

15. Копія постанови про накладення адміністративного стягнення, завірена в установленому порядку, протягом трьох днів вручається під підпис або надсилається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (потерпілому - за його проханням). Якщо копія такої постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі про адміністративне правопорушення (зазначаються реквізити поштової квитанції про відправлення, прізвище і посада особи, яка її відправила).

16. Надання копії постанови про накладення адміністративного стягнення іншій особі, у тому числі за дорученням (довіреністю) особи, щодо якої розглядалася справа про адміністративне правопорушення, не звільняє від обов'язків виконання вимог частини першої статті 285 КУпАП стосовно вручення чи надсилання копії такої постанови особі, щодо якої її винесено.

IV. Оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення

1. Потерпілий та особа, щодо якої винесено постанову про накладення адміністративного стягнення, мають право оскаржити її в адміністративному (досудовому) порядку або до суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з урахуванням особливостей, встановлених КУпАП, протягом десяти днів з дня винесення такої постанови.

Якщо останній день строку подання скарги на постанову про накладення адміністративного стягнення в адміністративному (досудовому) порядку припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено компетентним органом або його територіальним органом (посадовою особою компетентного органу або його територіального органу), правоможним (правоможною) розглядати скаргу.

2. Оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення в адміністративному (досудовому) порядку здійснюється шляхом подання скарги до територіального органу компетентного органу, який виніс оскаржувану постанову. Подана скарга разом зі справою про адміністративне правопорушення протягом трьох робочих днів передається (надсилається) до компетентного органу та розглядається правоможною посадовою особою компетентного органу протягом десяти робочих днів з дня її надходження.

3. Відповідно до статті 293 КУпАП компетентний орган (посадова особа компетентного органу) під час розгляду скарги на постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови та приймає одне з таких рішень:

1) про залишення постанови без змін, скарги - без задоволення;

2) про скасування постанови і надсилання справи на новий розгляд;

3) про скасування постанови і закриття справи;

4) про зміну заходу стягнення в межах, передбачених нормативно-правовим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, однак без посилення стягнення.

4. У разі винесення постанови про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення посадовою особою компетентного органу або його територіального органу, неправоможною розглядати цю справу, така постанова скасовується, а відповідна справа передається (надсилається) на розгляд посадовій особі компетентного органу або його територіального органу, яка правоможна розглядати справу про адміністративне правопорушення.

5. Копії рішення щодо розгляду скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення (додаток 5) протягом трьох днів надсилаються особі, щодо якої її винесено, та територіальному органу, що виніс оскаржувану постанову. У той самий строк копія постанови про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення вручається або надсилається потерпілому за його проханням.

6. За результатами розгляду скарги може виноситися рішення щодо скасування постанови чи зміни заходу стягнення у справі про адміністративне правопорушення.

7. Скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення із закриттям провадження в такій справі призводить до повернення стягнених грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов'язаних із цією постановою.

V. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення

1. Постанову про накладення адміністративного стягнення звертає до виконання посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову.

2. Порушник зобов'язаний сплатити штраф не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення адміністративного стягнення, у разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

3. У разі виявлення обставин, передбачених статтями 247, 253 КУпАП, посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, виносить постанову про закриття провадження про адміністративне правопорушення, про що робиться відповідний запис в описі документів, що містяться у справі про адміністративне правопорушення (додаток 6) та в журналі реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 7).

4. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження постанови перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом.

5. У разі несплати правопорушником штрафу в установлений строк постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна рекомендованим листом із повідомленням про вручення разом із супровідним листом щодо примусового виконання постанови в частині стягнення штрафу за формою, наведеною в додатку 8 до цієї Інструкції.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягуються:

подвійний розмір штрафу, зазначеного в постанові про накладення адміністративного стягнення;

витрати на облік зазначених правопорушень, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються посадовою особою компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову.

7. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснює посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову, у встановленому законом порядку.

VI. Облік справ про адміністративні правопорушення

1. Бланки протоколів, постанов у справах про адміністративні правопорушення не є документами суворої звітності.

2. Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 9). Облік бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення ведеться в журналі реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення. Зіпсовані бланки протоколів з відповідними письмовими поясненнями повертаються на зберігання посадовій особі компетентного органу або його територіального органу, яка здійснює облік виданих та використаних бланків протоколів.

3. Журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнал реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення мають бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою компетентного органу або його територіального органу та зберігатися протягом строку, встановленого законодавством України.

4. Облік використаних бланків протоколів та постанов у справах про адміністративні правопорушення здійснює особа, яка за своїми функціональними обов'язками є відповідальною за діловодство у справах про адміністративні правопорушення, у паперовому вигляді та/або в електронній формі (за наявності технічної можливості).

5. Організація забезпечення компетентного органу та його територіальних органів бланками протоколів про адміністративне правопорушення, повідомлень про розгляд справи про адміністративне правопорушення, постанов про накладення адміністративного стягнення, постанов про закриття справи про адміністративне правопорушення, рішень щодо розгляду скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення, рішень щодо скасування чи зміни заходу стягнення, журналами видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, журналами реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення, зазначених у цій Інструкції, покладається на керівників компетентного органу та його територіальних органів.

6. Посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка склала протокол, формує справу про відповідне адміністративне правопорушення. Справи містять документи щодо адміністративного правопорушення, у тому числі протокол, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, а також (за наявності) акти перевірок, приписи, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про дату, час і місце розгляду справи (за відсутності відповідної відмітки у протоколі про адміністративне правопорушення), письмові пояснення, листування з порушником, органами державної виконавчої служби, документи, що підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали з цієї справи.

7. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 421, 422, 16622, 18822, разом із супровідним листом компетентного органу або його територіального органу подаються до місцевого (районного, районного в місті, міського або міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

8. Справи містять документи щодо адміністративного правопорушення, у тому числі протокол про адміністративне правопорушення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, а також (за наявності) акти перевірок, приписи, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи (за відсутності відповідної відмітки у протоколі), письмові пояснення, листування з порушником, органами державної виконавчої служби, внутрішніх справ, документи, що підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали, що стосуються певного адміністративного правопорушення. На зворотному боці титульного аркуша справи про адміністративне правопорушення міститься опис документів у справі.

9. Номер винесеної постанови у справі про адміністративне правопорушення є порядковим номером (за порядком зростання) винесеної постанови у справі про адміністративне правопорушення, що вноситься до журналу реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення.

10. Справа про адміністративне правопорушення зберігається в компетентному органі або його територіальному органі, посадова особа якого винесла постанову у справі про адміністративне правопорушення.

11. Строк зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення визначається відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.

 

Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукції

М. Мороз

 

Додаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
(пункт 1 розділу II)

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти компетентного органу
або його територіального органу, що розглядає справу про адміністративне правопорушення)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення N ______

"___" ____________ 20__ року

_______________________________________
(місце складання)

Я, __________________________________________________________________________________,
                     (повна (без скорочень) назва посади, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи компетентного органу або
                                                                                             його територіального органу)
керуючись статтями 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що громадянин(ка):

1. Прізвище __________________________________________________________________________
ім'я _________________________________________________________________________________
по батькові __________________________________________________________________________

2. Дата та місце народження ____________________________________________________________

3. Громадянство ______________________________________________________________________

4. Місце проживання __________________________________________________________________

5. Місце реєстрації ____________________________________________________________________

6. Номер засобу зв'язку _________________________________________________________________

7. Посада ____________________________________________________________________________

8. Місце роботи та/або навчання _________________________________________________________
                                                                                           (повне найменування юридичної особи та її місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

9. Документ, що посвідчує особу _________________________________________________________
                                                                                                          (назва, серія, номер документа, що посвідчує особу,
_____________________________________________________________________________________
                               яка притягається до адміністративної відповідальності; орган, що видав документ, дата видачі)
вчинив(ла) правопорушення, передбачене абзацом __ підпункту __ пункту __частини __ статті __ КУпАП

_____________________________________________________________________________________
                                                        (дата, час, місце вчинення і суть адміністративного правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інші відомості, необхідні для вирішення справи ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                (відомості про наявність актів перевірок та інших доказів (документів, речей), що підтверджують вчинення
_____________________________________________________________________________________
                       порушення вимог законодавства особою, яка притягається до адміністративної відповідальності)

Свідки:

1.___________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/реєстрації,
_____________________________________________________________________________________
                                                                              контактні дані, пояснення (за наявності), підпис)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/реєстрації,
_____________________________________________________________________________________
                                                                               контактні дані, пояснення (за наявності), підпис)

Потерпілі:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/реєстрації,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                контактні дані, пояснення (за наявності), підпис)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/реєстрації,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 контактні дані, пояснення (за наявності) підпис)

Пояснення та зауваження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті правопорушення ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
_____________________________________________________________________________________

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень чи підписання протоколу посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка складає протокол, робить про це відповідний запис _________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Правопорушення заподіяло матеріальну шкоду (якщо її заподіяно) ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено права та обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП (має право ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватись послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову у справі).

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) притягається до адміністративної відповідальності, повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться
о ____ год ____ хв "___" ____________ 20 __ року
у приміщенні _________________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування органу, в якому розглядатиметься справа)
за адресою: ___________________________________________________________________________
                                                                     (повна поштова адреса органу, в якому розглядатиметься справа)

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про ознайомлення з датою, часом та місцем розгляду справи _________________________________________________________

Заяви, клопотання _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До протоколу додаються ________________________________________________________________

Відомості про відмову особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від отримання примірника протоколу _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис посадової особи компетентного органу або його територіального органу
_____________________________________________________________________________________

 

Додаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
(пункт 6 розділу II)

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти компетентного органу
або його територіального органу, що розглядає справу про адміністративне правопорушення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про адміністративне правопорушення

від "___" ____________ 20__ року

N _______

Повідомляю, що згідно із протоколом про адміністративне правопорушення N _____, складеним
_____________________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи компетентного органу
_________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року,
                                         або територіального органу, яка склала протокол)
розгляд справи про ____________________________________________________________________
                                                                                                  (викладення обставин правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
відбудеться "___" ____________ 20__ року о ____ год за адресою:
_____________________________________________________________________________________.

Прошу _______________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, що викликається)
з'явитися на розгляд справи як ___________________________________________________________
                                                                                                         (особа, яка притягається до адміністративної
_____________________________________________________________________________________
                                                            відповідальності, представник, потерпілий, свідок, експерт, перекладач)

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, інші документи та матеріали, необхідні для розгляду справи.

У разі нез'явлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, за наявності даних про її своєчасне повідомлення про місце і час розгляду справи (якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи) справа розглядатиметься за її відсутності.

 

________________________________
(посада особи компетентного органу або
його територіального органу)

__________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
(пункт 9 розділу III)

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти компетентного органу
або його територіального органу, що розглядає справу про адміністративне правопорушення)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення N ______

"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                                               (місце винесення постанови, номер справи)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи компетентного органу або територіального органу,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                     яка складає постанову)
розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення _____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          яка притягається до адміністративної відповідальності)
на підставі протоколу про адміністративне правопорушення N ____, складеного "___" ____________ 20__ року _____________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
_____________________________________________________________________________________,
                                                      компетентного органу або його територіального органу, яка склала протокол)

УСТАНОВИВ,
що __________________________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання/реєстрації, місце роботи/
_____________________________________________________________________________________
                                                            навчання, посада (для посадових осіб), назва, серія та номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                                        що посвідчує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності)
вчинив(ла)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (число, місяць, рік, час, місце вчинення адміністративного правопорушення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             а також обставини і суть правопорушення,
_____________________________________________________________________________________
                                               установлені під час розгляду матеріалів справи про адміністративне правопорушення,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                стисле викладення обставин справи)
що є правопорушенням, передбаченим абзацом ___ підпункту ___ пункту ___ частини ___ статті ___ КУпАП.

Враховуючи викладене, обставини та матеріали справи, а також вимоги законодавства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Притягнути _________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
до адміністративної відповідальності за статтею ___ КУпАП і накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу
в розмірі ________________________ (___________________________________________) гривень.
                                             (цифрами)                                                                            (словами)

2. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати
_____________________________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, та примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу на суму
_________________________ (___________________________________________________) гривень.
                              (цифрами)                                                                                      (словами)

Постанова може бути оскаржена у 10-денний строк із дня її вручення до
_____________________________________________________________________________ або суду.
                                                (найменування компетентного органу або його територіального органу)

Відповідно до частини першої статті 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення йому цієї постанови, у разі оскарження або опротестування цієї постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Зазначена сума штрафу перераховується на рахунок N _________________________________ у банку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (реквізити банку, платіжні реквізити)

У разі несплати штрафу в добровільному порядку до правопорушника застосовуватимуться заходи примусового стягнення, передбачені законодавством.

Постанову склав _______________________________________________ ______________________
                                                                                  (посада, прізвище, ініціали)                                                           (підпис)

М. П.

Постанову мені оголошено, копію отримав(ла)
_____________________________________________________________________________________
                   (дата та підпис правопорушника та/або відмітка про відправлення постанови поштою за вихідним номером)

Дата набрання чинності ________________________________________________________________
                                                                          (заповнюється в разі направлення цієї постанови на примусове виконання
_____________________________________________________________________________________
                                                                  до відповідного органу державної виконавчої служби)

Строк пред'явлення до виконання ___________________________________________________ року
                                                                                                    (заповнюється в разі направлення цієї постанови
_____________________________________________________________________________________
                                              на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)

 

Додаток 4
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
(пункт 9 розділу III)

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти компетентного органу
або його територіального органу, що розглядає справу про адміністративне правопорушення)

ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення N ______

"___" ____________ 20__ року __________________________________________________________
                                                                                                                         (місце винесення постанови)
Я, __________________________________________________________________________________
                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи компетентного органу або його територіального
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       органу, яка складає постанову)
розглянувши матеріали справи громадянина ______________________________________________
                                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                     посада (для посадових осіб), дата і місце народження,
_____________________________________________________________________________________
                                                               місце проживання/реєстрації, місце роботи/навчання особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                         яка притягається до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
                                                                         назва, серія, номер документа, що посвідчує особу)
(протокол про адміністративне правопорушення складено "___" ____________ 20__ року)

_____________________________________________________________________________________
                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи компетентного органу
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         або його територіального органу, яка склала протокол)
враховуючи обставини та матеріали справи, а також вимоги законодавства,

УСТАНОВИВ:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (обставини, що виключають провадження у справі)
_____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Закрити провадження на підставі абзацу ___ підпункту ___ пункту ___ частини ___ статті ___ КУпАП.

_____________________________________________________________________________________
                               (посада особи компетентного органу або його територіального органу, яка розглянула справу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Копію постанови про закриття справи отримав

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                        (підпис, ініціали, прізвище)

Копію постанови про закриття справи надіслано рекомендованим листом, квитанція від "___" ____________ 20__ року N _____

 

Додаток 5
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
(пункт 5 розділу IV)

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти компетентного органу
або його територіального органу, що розглядає справу про адміністративне правопорушення)

РІШЕННЯ
щодо розгляду скарги на постанову у
справі про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20 __ року

N _______

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи компетентного органу
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       або його територіального органу)
розглянувши скаргу, що надійшла "___" ____________ 20__ року від
_____________________________________________________________________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала скаргу, або посада, прізвище, ім'я, по батькові прокурора,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  який подав скаргу)
на постанову у справі про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ року N _____, яку виніс _______________________________________________________________________
                                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                   посадової особи компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову)
стосовно _____________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої винесено постанову)

документ, що посвідчує особу, його серія та номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


,


який (яка) народився(лась) "___" ____________ ____ року
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                              (місце народження)
проживає за адресою: __________________________________________________________________,
                                                                                                (поштова адреса, поштовий індекс)

УСТАНОВИВ:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (результати розгляду скарги)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік рішення

Керуючись статтями 238, 287 - 289, 291-293, 295 КУпАП,

ВИРІШИВ:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                        (прийняте рішення відповідно до 
статті 293 КУпАП)
_____________________________________________________________________________________

2. Надіслати копію рішення у триденний строк:

1) ___________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала скаргу,
_____________________________________________________________________________________;
                                                         чи посада, прізвище, ім'я, по батькові прокурора, який подав скаргу)

2) ___________________________________________________________________________________
                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи компетентного органу, яка винесла рішення)

 

______________________________________
(посада посадової особи компетентного органу,
яка винесла рішення)

__________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище посадової особи
компетентного органу, яка винесла рішення)

 

Відмітка про вручення (надіслання) рішення особі, стосовно якої його
винесено (прокурору, який опротестував постанову), у справі про
адміністративне правопорушення

 

Копію рішення отримав(ла) особисто
"___" ____________ 20__ року

Копію рішення надіслано поштою:
"___" ____________ 20__ року
Квитанція N ______ від __________

_________________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________
      (посада, прізвище, ініціали посадової особи
 компетентного органу або його територіального
                 органу, яка надіслала постанову)

_________________________________
                                  (підпис)

__________________________________
                                       (підпис)

 

Додаток 6
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
(пункт 3 розділу V)

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти компетентного органу
або його територіального органу, що розглядає адміністративне правопорушення)

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,

вчинене гр. ___________________________________________________________________________,
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила адміністративне правопорушення)
за статтею ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення від "___" _________ 20__ року N ___

Зворотний бік справи

ОПИС
документів, що містяться у справі

N з/п

Назва документа

Кількість аркушів

Примітка

1

2

3

4

 

 

 

 

Відомості про рух провадження у справі

 

N з/п

Дії, вчинені у процесі адміністративного провадження у справі

Дата, номер документа, прізвище та ініціали посадової особи компетентного органу, яка прийняла рішення

Кількість аркушів

1

2

3

4

 

 

 

 

Разом у справі ___ документів на ___ аркушах (заповнюється під час передавання на зберігання до архіву).

Опис документів склав(ла):
_____________________________________________________________________________________
               (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи компетентного органу або його територіального органу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           який (яка) розглядав(ла) справу)

 

"___" ____________ 20 __ року

_____________
(підпис)

 

Додаток 7
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
(пункт 3 розділу V)

Титульна сторінка

 

ЖУРНАЛ
реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення,

виданих ____________________________________________________________________________
                                   (найменування компетентного органу або його територіального органу, що розглядає справу про
                         адміністративне правопорушення, місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Справи N ___________ - ___________

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Ліва сторінка журналу

 

N
з/п

Постанова

Протокол

Посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи (посадових осіб) компетентного органу, яка(які) склала(ли) протокол

Відомості про правопорушника

дата

N

дата

N

прізвище, ім'я, по батькові

місце проживання/реєстрації

1

2

3

4

5

6

7

8

Права сторінка журналу

 

Суть правопорушення (стисло)

Стаття КУпАП

Накладено (нараховано), грн

Добровільно сплачено, грн

Направлено для примусового стягнення

Справу закрито на підставі статті 247 КУпАП

штраф

втрати (шкода)

штраф

втрати (шкода)

штраф

втрати (шкода)

дата

результат розгляду

дата

результат розгляду

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
(пункт 5 розділу V)

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти компетентного органу
або його територіального органу, що розглядає справу про адміністративне правопорушення)

"___"_________________ 20 ___ року

N _______

 

Начальнику управління (відділу) державної виконавчої служби
_________________________________________
          (найменування територіального органу державної
                     виконавчої служби, місцезнаходження)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Щодо примусового виконання постанови в частині стягнення штрафу

 

 

Керуючись статтею 19 Конституції України, статтями 298, 299, 308, 310 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пунктом 6 частини першої статті 3, статтями 12, 18, 24, 26 Закону України "Про виконавче провадження", у зв'язку з несплатою штрафу у строк, установлений статтею 307 КУпАП, надсилаємо для примусового виконання в частині стягнення штрафу постанову про накладення адміністративного стягнення від "___" ____________ 20___ року N _________________, яку було винесено щодо
_____________________________________________________________________________________,
        (посада (для посадових осіб), прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (місце проживання/реєстрації особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  яка притягається до адміністративної відповідальності)

Копію постанови про відкриття виконавчого провадження просимо надіслати на нашу адресу.

Додаток: постанова від "___" ____________ 20__ року N ____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи компетентного органу
_____________________________________________________________________________________
                                              або його територіального органу, яка надсилає постанову на примусове виконання)

 

Додаток 9
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
(пункт 2 розділу VI)

 

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення,

виданих ____________________________________________________________________________
                   (найменування компетентного органу або територіального органу, що розглядає справу про адміністративне
                                         правопорушення, місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

N з/п

Дата видачі

Кількість

Із N ___
по ____

Бланки отримав (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Відмітка про прийняття пошкоджених (зіпсованих) бланків

Дата, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла пошкоджені (зіпсовані) бланки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно