Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 січня 2019 р. N 9

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. N 840 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 92, ст. 2792).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 січня 2019 р. N 9

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, є:

значення суб'єкта господарювання для економіки і безпеки держави;

участь суб'єкта господарювання у створенні, формуванні, веденні і використанні страхового фонду документації;

вид господарської діяльності суб'єкта господарювання;

вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, користування, володіння;

включення суб'єкта господарювання до програм створення страхового фонду документації;

наявність порушень вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, виявлених протягом трьох років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації здійснюються Укрдержархівом з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю) не виявлено порушень суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації (крім суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику), наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

 

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

втрата або псування оригіналу документа страхового фонду (документації), необхідного для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій

збитки, завдані замовнику (споживачу) продукції господарського призначення, послуг з її ремонту, а також будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт

участь суб'єкта господарювання у створенні, формуванні, веденні і використанні страхового фонду документації;
вид господарської діяльності суб'єкта господарювання;
вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, користування, володіння;
включення суб'єкта господарювання до програм створення страхового фонду документації;
наявність порушень вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, виявлених протягом трьох років, що передують плановому періоду

Національна безпека держави (05)

втрата або псування оригіналу документа страхового фонду (документації), необхідного для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного та мобілізаційного призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період

збитки, завдані замовнику (споживачу) продукції оборонного та мобілізаційного призначення, послуг з її ремонту, а також будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт

значення суб'єкта господарювання для економіки і безпеки держави;
участь суб'єкта господарювання у створенні, формуванні, веденні і використанні страхового фонду документації;
включення суб'єкта господарювання до програм створення страхового фонду документації;
наявність порушень вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, виявлених протягом трьох років, що передують плановому періоду

Інші суспільні інтереси (06)

втрата або псування оригіналу документа страхового фонду (документації), необхідного для збереження культурної спадщини

втрата об'єкта культурної спадщини або інформації про нього

вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, користування, володіння;
включення суб'єкта господарювання до програм створення страхового фонду документації;
наявність порушень вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, виявлених протягом трьох років, що передують плановому періоду

 

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Значення суб'єкта господарювання для економіки і безпеки держави

суб'єкт господарювання має стратегічне значення для економіки і безпеки держави

20

суб'єкт господарювання має мобілізаційні завдання (замовлення)

10

суб'єкт господарювання є виконавцем державного оборонного замовлення

15

2. Участь суб'єкта господарювання у створенні, формуванні, веденні і використанні страхового фонду документації

суб'єкт господарювання має (повинен мати) затверджену галузеву програму створення страхового фонду документації

45

суб'єкт господарювання має (повинен мати) затверджену обласну (регіональну) програму створення страхового фонду документації

40

суб'єкт господарювання належить до паливно-енергетичного комплексу України (виробники електричної та теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, підприємства видобування вугілля, торфу, нафти і газу, постачання і транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки, підприємства постачальники електричної та теплової енергії тощо)

5

суб'єкт господарювання здійснює транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, передачу, розподіл, постачання електричної енергії та постачання природного газу

5

3. Вид господарської діяльності суб'єкта господарювання

суб'єкт господарювання використовує землі залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту

10

суб'єкт господарювання використовує водні об'єкти загальнодержавного значення для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів)

10

суб'єкт господарювання використовує водні об'єкти місцевого значення для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів)

10

суб'єкт господарювання належить до залізничного, морського, річкового, автомобільного, авіаційного, трубопровідного транспорту, а також міського електротранспорту та відомчого транспорту

5

суб'єкт господарювання належить до сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення

5

суб'єкт господарювання забезпечує роботу хвостосховищ, шламонакопичувачів і накопичувачів токсичних відходів

10

суб'єкт господарювання має у власності, володінні, користуванні унікальні культурні цінності (предмети, колекції, зібрання, фонди), які визнані об'єктами національного культурного надбання та занесені до Державного реєстру національного культурного надбання

15

суб'єкт господарювання забезпечує зберігання страхового фонду документації

25

суб'єкт господарювання здійснює виготовлення документів страхового фонду документації

25

суб'єкт господарювання здійснює виготовлення копій документів страхового фонду документації

20

4. Вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, користування, володіння

суб'єкт господарювання провадить діяльність на об'єкті будівництва, що належить до значного класу наслідків (відповідальності) - СС3

10

суб'єкт господарювання провадить діяльність на об'єкті будівництва, що належить до середнього класу наслідків (відповідальності) - СС2

10

суб'єкт господарювання провадить діяльність на території та/або у приміщеннях пам'ятки культурної спадщини національного значення, що належать їм на праві власності, володіння, користування

15

суб'єкт господарювання провадить діяльність на території та/або у приміщеннях пам'ятки культурної спадщини місцевого значення, що належать їм на праві власності, володіння, користування

10

суб'єкт господарювання має у власності або у користуванні хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки

15

5. Включення суб'єкта господарювання до програм створення страхового фонду документації

суб'єкта господарювання включено до обласної (регіональної) програми створення страхового фонду документації

10

суб'єкта господарювання включено до галузевої програми створення страхового фонду документації

15

суб'єкта господарювання включено до Державної програми формування страхового фонду документації на продукцію оборонного і мобілізаційного призначення

20

6. Наявність порушень вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, виявлених протягом трьох років, що передують плановому періоду

суб'єктом господарювання не здійснено заходи, передбачені Державною програмою формування страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення

25

суб'єктом господарювання не здійснено заходи, передбачені галузевою програмою створення страхового фонду документації

15

суб'єктом господарювання не здійснено заходи, передбачені обласною (регіональною) програмою створення страхового фонду документації

10

суб'єктом господарювання не забезпечено відповідність документів страхового фонду документації чинній технічній документації

10

суб'єктом господарювання не здійснено переведення документів страхового фонду документації на архівне зберігання або анулювання

10

Примітка. Якщо суб'єкт господарювання одночасно може бути віднесений до двох або більше показників одного критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

 

 

 

 

 

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

alt

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений - Минрегион рекомендует"Зодчий".