Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1.1 от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2019 року N 2080

м. Київ

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до статей 440 та 41 Закону України "Про ринок природного газу" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Зміни до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року N 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1379/27824, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року N 2498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1384/27829, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року N 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за N 1434/29564.

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
07 жовтня 2019 року N 2080

Зміни
до 
Кодексу газорозподільних систем

1. Пункт 4 глави 1 розділу I після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"газовий рік - період часу, який розпочинається з першої газової доби жовтня поточного календарного року і триває до першої газової доби жовтня наступного календарного року;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - вісімдесят сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - вісімдесят восьмим.

2. У пункті 5 глави 1 розділу V:

1) в абзаці першому знаки, слова та цифри ", крім випадку, передбаченого пунктом 2 глави 6 розділу VI цього Кодексу" виключити;

2) абзаци четвертий та п'ятий виключити.

3. У розділі VI:

1) у главі 3:

у підпункті 2 пункту 2 слова "у межах приєднаної потужності його об'єкта" виключити;

у пункті 5:

в абзаці третьому слова "та визначення об'єму споживання природного газу" виключити,

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"2) величину річної замовленої потужності об'єкта споживача (для споживача, що не є побутовим) на період до завершення першого повного газового року споживання природного газу;";

2) пункти 1 та 2 глави 6 замінити п'ятьма новими пунктами 1 - 5 такого змісту:

"1. Розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

До встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу, виходячи із річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача відповідно до цього Кодексу, оплата послуг здійснюється за тарифами, встановленими Регулятором для Оператора ГРМ, за фізичний обсяг розподілу природного газу.

2. Річна замовлена потужність об'єкта (об'єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу.

Оператор ГРМ зобов'язаний до 12 жовтня щорічно за підсумками газового року проінформувати споживача про фактичний обсяг споживання природного газу об'єктом (об'єктами) споживача за попередній газовий рік, величину планованої місячної плати за послуги розподілу із зазначенням її складових (визначається Оператором ГРМ відповідно до абзацу першого цього пункту). Така інформація може бути надана споживачеві шляхом розміщення її в особистих кабінетах споживача (за наявності), актах приймання-передачі природного газу (для споживачів, що не є побутовими), платіжних документах тощо.

Споживач, що не є побутовим, має право не пізніше ніж до 20 жовтня календарного року, що передує розрахунковому (крім замовлення потужності на 2020 рік, яке здійснюється до 01 листопада), подати Оператору ГРМ уточнену заявку на величину річної замовленої потужності сумарно по всіх його об'єктах у газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ на розрахунковий календарний рік. У такому разі, якщо фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року) буде перевищувати замовлену споживачем річну потужність, величина перевищення має бути сплачена споживачем за двократною вартістю тарифу на розподіл природного газу на користь Оператора ГРМ відповідно до договору розподілу природного газу.

Фактичний обсяг використання потужності визначається виходячи із фактичного обсягу споживання природного газу наростаючим підсумком протягом відповідного календарного року.

У випадку якщо річна замовлена потужність об'єкта (об'єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, нарахування Оператором ГРМ вартості перевищення замовленої потужності не здійснюється.

На період до кінця 2019 року Оператор ГРМ визначає річну замовлену потужність об'єкта споживача виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за період з 01 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року.

3. Споживач, що не є побутовим, який здійснив замовлення річної потужності відповідно до абзацу третього пункту 2 цієї глави, має право з 10 липня по 23 липня розрахункового календарного року подати Оператору ГРМ заявку на уточнення (збільшення/зменшення) величини річної замовленої потужності сумарно по всіх його об'єктах у газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ на розрахунковий календарний рік.

4. Для нового побутового споживача та/або його об'єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців або за умови відсутності споживання природного газу побутовим споживачем та/або його об'єктом протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність споживача (його об'єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні планових об'ємів споживання, що розраховуються виходячи з групи споживання побутового споживача відповідно до додатка 1 до цього Кодексу.

З моменту, коли новий побутовий споживач та/або об'єкт побутового споживача фактично споживає природний газ повні дев'ять місяців та до завершення повного календарного року споживання, величина річної замовленої потужності об'єкта споживача визначається як добуток числа 12 на фактичне середньомісячне споживання природного газу за попередні дев'ять місяців.

5. Для нового споживача, що не є побутовим, та/або його об'єкта на період до завершення повного газового року споживання природного газу цим споживачем та/або його об'єктом або за умови відсутності споживання споживачем, що не є побутовим, та/або його об'єктом природного газу протягом усього попереднього газового року річна замовлена потужність споживача (його об'єкта) визначається споживачем за його заявою. При цьому якщо фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року) буде перевищувати замовлену споживачем річну потужність, величина перевищення має бути сплачена споживачем за півторакратною вартістю тарифу на розподіл природного газу на користь Оператора ГРМ відповідно до договору розподілу природного газу.

У випадку коли новий споживач, що не є побутовим, та/або об'єкт споживача, що не є побутовим, фактично споживає природний газ повний газовий рік, величина річної замовленої потужності об'єкта споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за попередній газовий рік, крім випадку, передбаченого пунктом 2 цієї глави.

У випадку приєднання нового об'єкта споживача, що не є побутовим (за умови наявності інших об'єктів з періодом експлуатації не менше одного повного газового року), величина річної замовленої потужності та фактичне використання такої потужності визначається по цьому об'єкту споживача окремо. По інших об'єктах споживача величина річної замовленої потужності та фактичне використання такої потужності визначається сумарно по всіх об'єктах.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 6 - 9;

3) пункт 3 глави 7 викласти в такій редакції:

"3. Якщо внаслідок несвоєчасної та/або неповної оплати послуг за договором розподілу природного газу Оператор ГРМ не здійснив припинення (обмеження) розподілу природного газу споживачу-боржнику через відмову в доступі до об'єкта споживача або на письмову вимогу Оператора ГРМ споживач самостійно не обмежив чи не припинив споживання (відбір) природного газу з ГРМ, Оператор ГРМ має право вимагати від споживача, крім оплати послуги розподілу природного газу, сплати компенсації, яка розраховується за формулою

В = W/12 х Ц х T,

де В - величина компенсації;

W - величина річної замовленої потужності об'єкта споживача за договором розподілу природного газу;

Ц - тариф, встановлений Регулятором для Оператора ГРМ за послуги розподілу природного газу;

T - кількість календарних місяців з часу, вказаного в повідомленні про припинення розподілу природного газу, до часу фактичного припинення розподілу природного газу або до моменту відсутності у споживача простроченої заборгованості за послуги розподілу природного газу. При неповному календарному місяці для розрахунку враховується фактична частка місяця, протягом якого здійснювався розподіл природного газу.".

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
07 жовтня 2019 року N 2080

Зміни
до 
Типового договору розподілу природного газу

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цей Типовий договір розподілу природного газу (далі - Договір) є публічним та регламентує порядок і умови забезпечення цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи, розподіл (переміщення) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об'єкта Споживача та переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу до об'єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.";

2) у пункті 1.4:

в абзаці восьмому знак та слова ", величина приєднаної потужності об'єкта Споживача" виключити;

в абзаці десятому слова "в межах приєднаної потужності його об'єкта" виключити.

2. У розділі VI:

1) у пункті 6.1 слова та символи "за потужність (абонентська плата)" замінити словами "за річну замовлену потужність";

2) в абзаці другому пункту 6.2 слово "приєднаної" замінити словами "річної замовленої";

3) після пункту 6.2 доповнити новим пунктом 6.3 такого змісту:

"6.3. Величина річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) Споживача на розрахунковий календарний рік визначається відповідно до Кодексу ГРМ.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.".

У зв'язку з цим пункти 6.3 - 6.6 вважати відповідно пунктами 6.4 - 6.7;

4) після пункту 6.4 доповнити новим пунктом 6.5 такого змісту:

"6.5. У випадку якщо Споживач, що не є побутовим, в установленому Кодексом ГРМ порядку самостійно здійснив замовлення величини річної потужності по всіх його об'єктах (об'єкту) в газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ на розрахунковий календарний рік та фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року) буде перевищувати замовлену споживачем річну потужність, Споживач, що не є побутовим, зобов'язаний з моменту перевищення фактичного обсягу над заявленим здійснювати оплату вартості перевищення річної замовленої потужності, велична якої визначається за формулою:

Вм = к х Т х D,

де к = 1,5 - у випадку первинного замовлення річної потужності (на період до завершення повного газового року споживання природного газу) новим Споживачем, що не є побутовим, та/або для потреб нового об'єкта споживача;

к = 2 - у випадку замовлення річної потужності Споживачем, що не є побутовим;

Т - тариф на розподіл природного газу Оператора ГРМ, встановлений Регулятором;

  , при розрахунку оплати вартості перевищення річної замовленої потужності у першому місяці, в якому було допущено таке перевищення;

  , при розрахунку оплати вартості перевищення річної замовленої потужності у місяцях, наступних за місяцем, в якому було вперше у календарному році допущено перевищення;

  - фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року), що визначається виходячи із фактичного обсягу споживання природного газу з початку календарного року до місяця надання послуг (включно);

 - фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року), що визначається виходячи із фактичного обсягу споживання природного газу з початку календарного року до місяця, що передує місяцю надання послуг (включно);

  - річна замовлена потужність Споживачем.

Визначення фактичного обсягу використання потужності (протягом календарного року) та замовленої Споживачем річної потужності здійснюється сумарно по всіх об'єктах Споживача, що не є побутовим, що знаходяться в газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ, крім випадків, передбачених главою 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем.

За підсумками місяця, за умови перевищення фактичного обсягу використання потужності над обсягом замовленої Споживачем річної потужності, Оператор ГРМ до 12 числа місяця, наступного за місяцем надання послуг розподілу, здійснює нарахування вартості перевищення та разом із рахунком про сплату вартості перевищення (або в рахунку) надає Споживачеві, що не є побутовим, звіт про фактичне використання потужності та розрахунок вартості перевищення річної замовленої потужності.

Споживач, що не є побутовим, зобов'язаний здійснити оплату величини вартості перевищення річної замовленої потужності протягом 10 робочих днів з дня надання Оператором ГРМ рахунку на оплату.

У випадку якщо річна замовлена потужність об'єкта (об'єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, нарахування Оператором ГРМ вартості перевищення річної замовленої потужності не здійснюється.

Розбіжності щодо вартості перевищення річної замовленої потужності підлягають урегулюванню відповідно до умов цього Договору або в суді. До прийняття рішення суду вартість перевищення річної замовленої потужності, яку Споживач зобов'язаний сплатити у строк, визначений у цьому пункті, визначається за даними Оператора ГРМ.".

У зв'язку з цим пункти 6.5 - 6.7 вважати відповідно пунктами 6.6 - 6.8;

5) в абзаці другому пункту 6.6 цифри "05" замінити цифрами "20".

3. У розділі VII:

1) у підпункті 2 пункту 7.1 слова "в межах величини приєднаної потужності його об'єкта" виключити;

2) підпункт 1 пункту 7.3 викласти в такій редакції:

"1) на отримання цілодобового доступу до газорозподільної системи та передачу належних Споживачу об'ємів (обсягів) природного газу з належним рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання ним вимог цього Договору та Кодексу газорозподільних систем;";

3) пункт 7.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"8) на вимогу Оператора ГРМ у десятиденний строк сплатити Операторові ГРМ компенсацію за порушення, які передбачені пунктом 3 глави 7 розділу VI Кодексу газорозподільних систем.".

4. Рядок 4 графи "Персоніфіковані дані Споживача за Договором:" додатка 1 до Типового договору розподілу природного газу виключити.

У зв'язку з цим рядки 5 - 10 вважати відповідно рядками 4 - 9.

5. У рядку 4 графи "Персоніфіковані дані Споживача за Договором:" додатка 2 до Типового договору розподілу природного газу слова "приєднаної потужності об'єкта" замінити словами та символами "річної замовленої потужності об'єкта споживача на перший газовий рік на період до завершення першого повного газового року споживання природного газу".

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
07 жовтня 2019 року N 2080

Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

1. У розділі I:

1) пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4;

2) у пункті 4:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"газовий рік - період часу, який розпочинається з першої газової доби жовтня поточного календарного року і триває до першої газової доби жовтня наступного календарного року;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - шістнадцятим;

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"заява - письмове звернення суб'єкта господарювання до НКРЕКП про встановлення або перегляд тарифу на послуги розподілу природного газу;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим;

після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим - десятим такого змісту:

"нецільове використання коштів - використання коштів, передбачених установленою структурою тарифу та/або схваленою інвестиційною програмою, на інші цілі;

перегляд тарифу - зміна рівня тарифу та/або його структури шляхом встановлення;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з розподілу природного газу для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб'єкта господарювання;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцятим;

після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

"попередній період - період тривалістю календарний рік, який передує базовому періоду;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять першим.

2. У розділі II:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Тариф на послуги розподілу природного газу (Трозп) за одиницю річної замовленої потужності розраховується за формулою

  

(грн за 1 м3 на місяць),

(1)

де ТВ - планована річна тарифна виручка суб'єкта господарювання з розподілу природного газу на планований період, тис. грн;

Wрозп - загальна планована річна замовлена потужність розподілу природного газу ліцензіата (1000 м3 на рік), яка дорівнює фактичній замовленій потужності розподілу природного газу за газовий рік, що передує плановому періоду.

Для розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу до 01 листопада 2020 року загальна планована річна замовлена потужність розподілу природного газу визначається виходячи з фактичних обсягів споживання природного газу за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року з урахуванням обсягів річної замовленої потужності відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу.

У разі проведення суб'єктами ринку природного газу господарських операцій на території України з урахуванням енергетичних показників використання природного газу тариф на послуги розподілу природного газу за одиницю річної замовленої потужності у гривнях за МДж на місяць (  ) розраховується за формулою

  

(грн за МДж на місяць),

(2)

де  - середньозважене значення вищої теплоти згоряння за місяць, яке визначається у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2493.

Перерахунок в інші енергетичні одиниці виконується відповідно до національних стандартів України з урахуванням коефіцієнта, визначеного згідно з таким співвідношенням: 1 кВт·год = 3,6 МДж.".

У зв'язку з цим формули 4 - 21 вважати відповідно формулами 3 - 20;

2) пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 8 вважати пунктами 2 - 7, формули 4 - 20 вважати відповідно формулами 3 - 19;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Планована тарифна виручка для фінансування обґрунтованих витрат визначається з урахуванням даних форми звітності N 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з розподілу природного газу", затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року N 1258, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за N 1818/22130 (далі - форма N 4-НКРЕКП-розподіл природного газу), та/або форми звітності N 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу", затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року N 1234, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за N 1090/29220 (далі - форма N 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг), за попередні три роки.";

4) пункти 5 - 7 виключити.

У зв'язку з цим формули 13 - 19 вважати відповідно формулами 4 - 10.

3. Підпункт 5 пункту 1 розділу III викласти в такій редакції:

"5) звітних даних форми N 4-НКРЕКП-розподіл природного газу та/або форми N 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг суб'єкта господарювання з розподілу природного газу за попередні три роки;".

4. Пункт 6 розділу V виключити.

5. Доповнити новим розділом такого змісту:

"VIII. Процедура встановлення та перегляду тарифів на послуги розподілу природного газу

1. Тариф на послуги розподілу природного газу встановлюється НКРЕКП за умови наявності у суб'єкта господарювання відповідної чинної ліцензії або одночасно з видачею ліцензії.

2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний використовувати тарифну виручку, отриману при провадженні відповідного виду діяльності, виключно за елементами витрат та в розмірах, що передбачені встановленою структурою тарифу.

3. Суб'єкт господарювання забезпечує достовірність документів, що подаються ним для встановлення або перегляду тарифу на послуги розподілу природного газу.

4. Установлення тарифів на послуги розподілу природного газу здійснюється НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування суб'єктом господарювання планованих витрат, пов'язаних із розподілом природного газу.

5. Рішення про встановлення або перегляд тарифів на послуги розподілу природного газу приймається НКРЕКП на засіданнях, що проводяться у формі відкритих слухань.

6. Для встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу суб'єкт господарювання подає до НКРЕКП не пізніше ніж за 60 календарних днів до початку планованого періоду заяву про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики, до якої додаються:

1) пояснювальна записка до розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, підготовлена відповідно до Примірного переліку питань (додаток 2 до цієї Методики);

2) динаміка розвитку основних техніко-виробничих показників суб'єкта господарювання (додаток 3 до цієї Методики);

3) динаміка звітних даних та плановані розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єкта господарювання з розподілу природного газу та розрахунок тарифу на планований період (додатки 4 та 5 до цієї Методики);

4) динаміка річної замовленої потужності розподілу природного газу з відповідними обґрунтуваннями (додаток 6 до цієї Методики);

5) розрахунок витрат, пов'язаних із закупівлею природного газу, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу (додаток 7 до цієї Методики);

6) розрахунок матеріальних витрат та динаміка цих витрат за попередній період, базовий період та очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;

7) розрахунок витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та інформація щодо показників витрат на оплату праці за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями (додаток 8 до цієї Методики);

8) розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями з урахуванням строків амортизації (додаток 9 до цієї Методики);

9) розрахунок інших витрат на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

10) розрахунок прибутку з урахуванням суми прибутку на виробничі інвестиції на планований період та динаміка відповідних показників за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

11) план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, оформлений з дотриманням вимог розділу IV Кодексу, та розрахунок джерел фінансування на перший рік плану розвитку (інвестиційної програми);

12) копії фінансової звітності (за попередній звітний період): балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та примітки до фінансової звітності;

13) копії декларації з податку на прибуток підприємства з додатками (за попередній звітний період);

14) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях, проведеного відповідно до вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року N 866.

7. Заява та документи, що додаються до неї, визначені пунктом 6 цього розділу, оформлюються суб'єктом господарювання, що провадить діяльність з розподілу природного газу, за формами, наведеними в додатках 1 - 9 до цієї Методики, та подаються до НКРЕКП у паперовій (два примірники) та електронній формах.

8. Числова інформація в документах зазначається з точністю до одного знака після коми, крім тарифу на послуги розподілу природного газу.

Величина тарифу на послуги розподілу природного газу зазначається з точністю до двох знаків після коми.

9. Суб'єкт господарювання зобов'язаний обґрунтовано розподілити загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут між діяльністю з розподілу природного газу та іншими видами діяльності з документальним підтвердженням необхідності такого розподілу.

10. Суб'єкт господарювання обґрунтовує кожну складову витрат господарської діяльності з розподілу природного газу, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) та прибутку документами, визначеними пунктом 6 цього розділу.

11. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з розподілу природного газу подає заяву та документи, зазначені у пункті 6 цього розділу, одночасно із заявою про видачу відповідної ліцензії.

12. Заява та документи, що до неї додаються, перевіряються НКРЕКП щодо їх відповідності вимогам цієї Процедури.

У разі надання неповного пакета документів, визначеного пунктом 6 цього розділу, заява не розглядається, про що НКРЕКП повідомляє заявника у письмовій формі протягом 10 робочих днів з дня надходження таких документів до НКРЕКП та повертає їх заявнику.

У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, визначених пунктом 6 цього розділу, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП.

У разі потреби НКРЕКП може звернутися до суб'єкта господарювання, що провадить або має намір провадити господарську діяльність з розподілу природного газу, щодо надання додаткових пояснень та обґрунтувань, які подаються суб'єктом господарювання до НКРЕКП у визначений нею строк, підписані керівником суб'єкта господарювання.

Розгляд заяви призупиняється на строк, необхідний для доопрацювання структури тарифу на послуги розподілу природного газу або інвестиційної програми, якщо при розгляді виникають питання, що потребують додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕКП письмово повідомляє суб'єкта господарювання.

13. НКРЕКП може відмовити суб'єкту господарювання у встановленні або перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу у разі:

фінансової неспроможності та економічної недоцільності здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності суб'єктом господарювання, який має намір його провадити;

надання до НКРЕКП недостовірної інформації, визначеної цією Методикою.

14. Перегляд рівня тарифу на послуги розподілу природного газу здійснюється як за ініціативою суб'єкта господарювання, так і НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.

15. Суб'єкт господарювання має право звернутися до НКРЕКП щодо перегляду рівня тарифу на послуги розподілу природного газу у разі:

1) зміни річної замовленої потужності у планованому періоді відносно врахованої при розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу більше ніж на 5 %;

2) зміни собівартості, передбаченої структурою тарифу на послуги розподілу природного газу, унаслідок підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги, зростання витрат на оплату праці у зв'язку зі зміною законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати відносно врахованої при розрахунку тарифу більше ніж на 5 %;

3) змін у чинному законодавстві України, зокрема в частині розміру ставок податків, зборів, обов'язкових платежів.

16. НКРЕКП може ініціювати перегляд тарифу на послуги розподілу природного газу у разі:

1) закінчення періоду, на який розраховувався тариф на послуги розподілу природного газу (або закінчення строку врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);

2) установлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою тарифу на послуги розподілу природного газу;

3) надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення господарської діяльності;

4) провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії, за відсутності установлених НКРЕКП вимог;

5) зміни річної замовленої потужності, урахованої при розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, більше ніж на 5 %;

6) зміни витрат, що передбачені структурою встановленого тарифу на послуги розподілу природного газу, що сталася з причин, незалежних від суб'єкта господарювання, якщо це призводить до зміни рівня тарифу на послуги розподілу природного газу більше ніж на 5 % від встановленого рівня;

7) змін у чинному законодавстві України, зокрема в частині розміру ставок податків, зборів, обов'язкових платежів;

8) за результатами здійснення заходів нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

17. За наявності підстав, передбачених пунктом 16 цього розділу, НКРЕКП переглядає тарифи на послуги розподілу природного газу з урахуванням наявної в НКРЕКП інформації, даних звітності, актів, складених за результатами проведення заходів нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201, та/або наданих суб'єктом господарювання документів та пояснень до них.".

6. У тексті Методики слова у всіх відмінках "приєднана потужність" замінити словами "річна замовлена потужність" у відповідних відмінках.

7. Методику доповнити додатками 1 - 9, що додаються.

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

Додаток 1
до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу
(пункт 6 розділу VIII)

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАЯВА
про встановлення (перегляд) тарифу

_____________________________________________________________________________________
                                                        (найменування суб'єкта господарювання)

Прошу розглянути заяву та додані до неї документи щодо ___________________________ тарифу на
                                                                                                                                                (встановлення/перегляду)
послуги розподілу природного газу.

Підтверджую, що додані до заяви документи містять достовірну інформацію.

До заяви додаються:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (перелік документів)

 

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Додаток 2
до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу
(пункт 6 розділу VIII)

Примірний перелік питань,
які висвітлюються в пояснювальній записці до розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

1. Загальна характеристика суб'єкта господарювання:

1) види діяльності (перелік ліцензованих видів діяльності та інших, крім ліцензованих, видів діяльності);

2) структура суб'єкта господарювання (надати перелік структурних підрозділів, які забезпечують здійснення ліцензованого виду діяльності, із зазначенням чисельності працівників цих структурних підрозділів);

3) технічна характеристика суб'єкта господарювання станом на 01 січня базового періоду (пропускна потужність, протяжність газопроводів, кількість споруд на них (головних газорозподільних пунктів, газорозподільних пунктів, шафових газорозподільних пунктів, колодязів, установок електрохімзахисту тощо), що перебувають на балансі суб'єкта господарювання, у користуванні, господарському віданні, в експлуатації, - вказати реквізити договорів, детально описати активи за всіма видами договорів, за великої кількості договорів необхідно додати реєстр договорів по кожному власнику активів). Зазначити резерв потужності газопроводів, коефіцієнт зносу, кількість мереж та споруд на них, що потребують діагностики, перекладки (заміни), ремонту тощо. Рівень (%) газифікації території провадження ліцензованої діяльності, кількість газифікованих населених пунктів, кількість споживачів та їх річну замовлену потужність за категоріями (населення, бюджетні установи, суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання, релігійні організації).

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання за базовий та попередній періоди за ліцензованим видом діяльності:

1) аналіз зміни розмірів річної замовленої потужності за базовий період порівняно з прийнятими розмірами річної замовленої потужності при розрахунку чинних тарифів всіма категоріями споживачів та причини відхилень;

2) аналіз фактичних витрат за базовий період, доходу та прибутку відповідно до врахованих при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.

3. Плановані обсяги надання послуг розподілу природного газу на планований період з розбивкою по кварталах. Пояснення принципів планування й основні відхилення від прийнятих при розрахунку чинних тарифів.

4. Обґрунтування за всіма елементами витрат. Описати принципи обліку прямих і непрямих витрат, пов'язаних з ліцензованим та іншим, крім ліцензованого, видами діяльності, вказати документ, відповідно до якого розподіляються витрати (реквізити наказу, яким визначена облікова політика суб'єкта господарювання).

4.1. Матеріальні витрати:

1) матеріали (перелічити основні елементи витрат, вказати принципи планування витрат, за якими розцінками здійснювався розрахунок потреби в матеріальних витратах, причини зростання/зменшення витрат за основними елементами);

2) природний газ на власні потреби, виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати (далі - ВТВ) (вказати обсяг природного газу на власні потреби виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, вказати реквізити договору (договорів) з постачальником/оптовим продавцем природного газу; вказати обсяг природного газу на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, прикласти договір з постачальником/оптовим продавцем природного газу);

3) паливо (зазначити види використовуваного палива, напрям та обсяги використання із зазначенням ціни кожного виду паливної складової);

4) електроенергія (зазначити обсяг використання електричної енергії, назву постачальника електроенергії та чинний тариф);

5) інші матеріальні витрати (перелічити основні елементи витрат, віднесені до цієї статті, вказати принципи планування витрат, обґрунтування зростання/зменшення витрат за основними елементами).

4.2. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. Зазначити витрати з основної та додаткової заробітної плати, витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Зазначити причини планованих змін загальної чисельності працюючих, у тому числі в розрізі категорій працівників. Вказати причини зміни середньомісячної заробітної плати та посадових окладів для різних категорій працівників.

4.3. Амортизація. Зазначити перелік основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що перебувають на балансі, та обґрунтувати їх плановані зміни (рух основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, зміна вартості основних засобів та інших необоротних активів з відповідним обґрунтуванням тощо), вказати нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснено розрахунок і норми амортизації за основними групами основних засобів та інших необоротних активів.

4.4. Інші витрати:

1) послуги банку (вказати витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків та обґрунтувати їх плановані зміни);

2) витрати на оплату послуг зв'язку (зазначити перелік використовуваних послуг (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок тощо) із зазначенням сум витрат по кожному виду послуги. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

3) витрати на службові відрядження (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

4) утримання транспорту (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

5) вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з ліцензованим видом діяльності (зазначити перелік послуг сторонніх організацій (юридичних послуг, аудиторських, консультаційних, послуг з оцінки майна, охорони, послуг з транспортування природного газу магістральними (розподільними) трубопроводами, які перебувають у власності або користуванні іншого ліцензіата з транспортування (розподілу) природного і нафтового газу тощо). Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

6) витрати, пов'язані з планово-профілактичним та технічним обслуговуванням газопроводів, приладів, пристроїв та устаткувань (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

7) витрати, пов'язані з періодичною повіркою та ремонтом лічильників газу (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

8) витрати на оренду (зазначити витрати на оперативну оренду, перелік основних засобів та нематеріальних активів та суми орендної плати по кожному засобу. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

9) страхування (зазначити види (обов'язкове, добровільне) та об'єкти страхування. Обґрунтувати причини змін порівняно з чинними договорами, указати принцип розрахунку та розподілу витрат для ліцензованого виду діяльності);

10) податки та збори (зазначити види податків та зборів, платником яких є суб'єкт господарювання при провадженні ліцензованого виду діяльності, об'єкт та базу оподаткування, ставку податку, у тому числі плати за землю із зазначенням площі земель та/або нормативної грошової оцінки земель, ставку податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

11) інші витрати (зазначити перелік витрат, що включені до цієї статті. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

12) адміністративні витрати (зазначити принципи розподілу адміністративних витрат між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

13) витрати на збут (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом із зазначенням принципів розподілу витрат на збут між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності).

5. Фінансові витрати. Зазначити перелік витрат. Обґрунтувати необхідність отримання запозичень за кредитними договорами та інших запозичень із зазначенням мети їх залучення та визначенням основної суми запозичення та відсотків за користування отриманими кредитами та витрат, пов'язаних із обслуговуванням запозичень.

6. Інші доходи, які не входять до складу операційних. Зазначити джерело, суму доходу та напрями його використання.

7. Планований прибуток. Обґрунтувати рівень планованого прибутку із визначенням напрямів його використання:

1) сума коштів на виконання затвердженої інвестиційної програми;

2) сума коштів на погашення основної суми кредитів та інших запозичень, що залучені для виконання інвестиційної програми;

3) сума коштів для спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності";

4) сума податку на прибуток, розрахованого відповідно до Податкового кодексу України;

5) сума коштів для фінансування компенсації витрат (збитків), яких зазнав ліцензіат, та інших обґрунтованих потреб фінансово-господарської діяльності ліцензіата, які не були включені до складу витрат структури тарифу і щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначена відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України;

6) сума коштів на погашення основної суми кредитів та/або запозичень, які залучені для виконання інвестиційної програми та які погоджені НКРЕКП, та/або суми інвестицій за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи.

8. Обґрунтування витрат, які не включаються у структуру тарифу для оцінки їх впливу на фінансовий результат діяльності підприємства. Вказати перелік фактичних витрат за кожним елементом витрат із зазначенням суми та обґрунтуванням змін порівняно з попереднім періодом:

1) витрати на створення резерву сумнівної заборгованості;

2) суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

3) суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

4) суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

5) інші операційні витрати.

 

Додаток 3
до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу
(пункт 6 розділу VIII)

Основні техніко-виробничі показники станом на 31.12 ________ р. (базового періоду)

________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N з/п

Газопроводи

Усього

Державне майно

Власне майно

Комунальне майно

Інше майно

Умовна протяжність розподільної газової мережі, ум. км

протяжність, км

первісна вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

протяжність, км

первісна вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

протяжність, км

первісна вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

протяжність, км

первісна вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

протяжність, км

первісна вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

1

Розподільні газопроводи, які є на балансі (в обслуговуванні) підприємства, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

у т. ч.: високого тиску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

1.2

середнього тиску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

1.3

низького тиску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

N з/п

Об'єкти

Усього

Державне майно

Власне майно

Комунальне майно

Інше майно

кількість, шт.

первісна вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

кількість, шт.

первісна вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

кількість, шт.

первісна вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

протяжність, км

первісна вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

кількість, шт.

первісна вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

2

Газорозподільні пункти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Шафові газорозподільні пункти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Установки електрохімічного захисту від корозії, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

у т. ч.: станції катодного захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

установки протекторного захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Прилади діагностики і обстеження систем газопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Колодязі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Засувки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Надомні регулятори тиску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Системи телемеханіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Сервісні центри по повірці та ремонту лічильників газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Лабораторії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Метрологічні служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типи об'єктів

Кількість, шт.

14

Газифіковані об'єкти

 

14.1

у т. ч.: населення

 

14.2

бюджетних установ

 

14.3

суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію

 

14.4

промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання

 

14.5

релігійних організацій

 

14.6

Вічний вогонь

 

15

Газифіковані квартири

 

16

Побутові газові лічильники

 

17

Встановлені у квартирах прилади

 

17.1

у т. ч.: газові плити

 

17.2

газові водонагрівачі

 

17.3

газові опалювальні прилади

 

___ ____________ 20__ року

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 4
до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу
(пункт 6 розділу VIII)

Динаміка
звітних даних та плановані розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єкта господарювання з розподілу природного газу

_________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

(тис. грн)

N з/п

Перелік витрат

За попередній період
_____________________________
(рік)

За базовий період
_____________________________
(рік)

На планований період
_____________________________
(рік)

експлуатаційні витрати

витрати, пов'язані з обліком природного газу

витрати, пов'язані з повіркою та ремонтом лічильників

усього

експлуатаційні витрати

витрати, пов'язані з обліком природного газу

витрати, пов'язані з повіркою та ремонтом лічильників

усього

експлуатаційні витрати

витрати, пов'язані з обліком природного газу

витрати, пов'язані з повіркою та ремонтом лічильників

усього

А

Б

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

у т. ч.: газ на технологічні потреби та власні потреби, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1

у т. ч.: нормативні втрати і виробничо-технологічні витрати природного газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2

природний газ на власні потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Паливно-мастильні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Електроенергія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Інші матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Інші витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

у т. ч.: витрати на службові відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

витрати на охорону праці та техніку безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3

навчання працівників (семінари, підготовка кадрів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4

витрати на паспортизацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5

комунальні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6

інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7

юридичні та судові послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.8

страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.9

податки, збори, платежі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.10

послуги сторонніх організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.11

витрати на оренду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.12

послуги з повірки та ремонту приладів обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.13

послуги сторонніх організацій у сфері інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.14

витрати, пов'язані з експлуатацією газорозподільних систем, власником яких є держава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.15

оплата оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.16

інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Адміністративні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

у т. ч.: матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

у т. ч.: матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

паливно-мастильні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

електроенергія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4

інші матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

інші витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1

у т. ч.: витрати на службові відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

витрати на охорону праці та техніку безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

навчання працівників (семінари, підготовка кадрів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4

комунальні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5

інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6

юридичні та судові послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.7

страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.8

послуги сторонніх організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.9

витрати на оренду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.10

послуги сторонніх організацій у сфері інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.11

інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати операційної діяльності, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

у т. ч.: матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Дохід

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4.1

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Інші вирахування з доходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Інший операційний дохід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл прибутку

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5.1

Прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Чистий прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Використання чистого прибутку, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1

у т. ч.: на капітальні інвестиції (вкладення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2

на інші цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідково

6

Капітальні інвестиції (підтримка мереж у технічному стані), усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

у т. ч.: мережі та споруди

 

х

х

 

 

х

х

 

 

х

х

 

6.2

витрати на встановлення лічильників

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

6.3

заходи зменшення витрат обсягів газу на технологічні потреби

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

6.4

інші

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

7

Витрати на встановлення лічильників газу населенню (індивідуальних), усього

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

7.1

у т. ч.: матеріальні витрати

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

7.2

витрати на оплату праці

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

7.3

відрахування на соціальні заходи

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

7.4

амортизація

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

7.5

інші витрати

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

71

Витрати на встановлення будинкових приладів обліку, усього

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

7.11

у т. ч.: матеріальні витрати

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

7.21

витрати на оплату праці

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

7.31

відрахування на соціальні заходи

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

7.41

амортизація

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

7.51

інші витрати

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

8

Інші операційні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

у т. ч.: матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4

амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5

інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Фінансові витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

у т. ч.: відсотки за кредитами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Показник

За попередній період
_____________________________
(рік)

За базовий період
_____________________________
(рік)

На планований період
_____________________________
(рік)

розподіл природного газу

інші види діяльності

усього

розподіл природного газу

інші види діяльності

усього

розподіл природного газу

інші види діяльності

усього

10

Річна замовлена потужність розподілу природного газу, тис. м3 на рік

 

х

х

 

х

х

 

х

х

11

Рентабельність за видами діяльності, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Нормативна кількість працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Середня кількість працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

 
____________
(підпис)

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

 

Виконавець

____________
(підпис)

 

___________________
      (номер телефону)

               ______________________
                                (електронна адреса)

 

 

Додаток 5
до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу
(пункт 6 розділу VIII)

Розрахунок тарифів
на послуги розподілу природного газу (без урахування ПДВ)

_________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N з/п

Показники (елементи витрат)
річної планованої тарифної виручки

Одиниці виміру

Значення показників

1

Тариф на послуги розподілу природного газу

грн за 1 м3 на місяць

 

2

Планована річна тарифна виручка, усього

тис. грн

 

2.1

Повна планована собівартість, усього

тис. грн

 

2.1.1

Матеріальні витрати, усього

тис. грн

 

2.1.1.1

у т. ч.: вартість газу на виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн

 

2.1.1.2

вартість матеріалів (паливо, електроенергія, витрати на ремонт, інші матеріальні витрати)

тис. грн

 

2.1.2

Витрати на оплату праці

тис. грн

 

2.1.3

Амортизаційні відрахування

тис. грн

 

2.1.4

Інші витрати, усього

тис. грн