Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1.1 от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2019

м. Київ

N 241

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2019 р. за N 800/33771

Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо безпечності та гігієни кормів

Відповідно до статей 6, 14, 23, 24, 26 та 30 Закону України "Про безпечність та гігієну кормів", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму Декларації про відповідність кормів вимогам законодавства про корми для операторів ринку, які діють виключно як продавці та здійснюють лише реалізацію кормів, без зберігання кормів на належних їм потужностях;

2) Перелік матеріалів, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є обмеженими чи забороненими;

3) Вимоги до інформації про особливості складу кормового матеріалу (обов'язкової декларації);

4) Вимоги до інформації про особливості складу кормової суміші (обов'язкової декларації);

5) Вимоги щодо маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуванні вмісту вологи у кормах;

6) Порядок маркування кормів, призначених для тварин, які утримуються для наукових та експериментальних цілей;

7) Дозволені відхилення між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю;

8) Додаткові вимоги щодо маркування кормових добавок та преміксів;

9) Порядок формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.

2. Директорату безпечності та якості харчової продукції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про безпечність та гігієну кормів", але не раніше дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 3 - 8 пункту 1 цього наказу, що набирають чинності через три роки з дня офіційного опублікування цього Закону.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

О. М. Чаузов

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06 травня 2019 року N 241

Декларація
про відповідність кормів вимогам законодавства про корми для операторів ринку, які діють виключно як продавці та здійснюють лише реалізацію кормів, без зберігання кормів на належних їм потужностях

______________________________________________________________________________________
(повне найменування оператора ринку або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку, який діє виключно як продавець, його місцезнаходження або місце проживання, код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків)
в особі ________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(повна назва корму, вид корму / кормовий матеріал, повнораціонний корм чи додатковий корм/премікс, кормова добавка)
виготовляється на ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
    (повне найменування оператора ринку, який здійснює виробництво та/або обіг кормів, місцезнаходження потужності,
______________________________________________________________________________________
     що призначена для виробництва та/або обігу кормів, експлуатаційний дозвіл та/або державна реєстрація потужності)
та відповідає вимогам законодавства України про корми.

У разі виникнення змін у переліку кормів, що реалізуються без зберігання, зобов'язуюсь внести зміни у цю декларацію протягом трьох днів від дня виникнення змін.

 

_______________________________
(посада особи оператора ринку, яка склала
декларацію)

________________
(підпис)

__________________
(ім'я, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукції

М. Мороз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06 травня 2019 року N 241

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 липня 2019 р. за N 800/33771

ПЕРЕЛІК
матеріалів, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є обмеженими чи забороненими

1. Матеріали, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є забороненими:

1) харчові відходи, фекалії, сеча, відділений вміст шлунково-кишкового тракту, отриманий в результаті випорожнення або видалення зазначеного шлунково-кишкового тракту (незалежно від форми обробки або змішування);

2) шкіра, включаючи її відходи, оброблена дубильними речовинами;

3) насіння та насіннєвий матеріал, які після збору піддані обробці засобами захисту рослин для їх призначеного використання, а також побічні продукти, отримані із зазначеного насіння та насіннєвого матеріалу;

4) деревина, включаючи тирсу, або інші матеріали, отримані з деревини, що піддані обробці консервантами для деревини на стадії переробки або засобами для знищення організмів, що псують або деформують деревину;

5) відходи, утворені на будь-якій стадії обробки стічних вод, незалежно від будь-якої подальшої переробки зазначених відходів та походження стічних вод;

6) тверді відходи;

7) пакування та частини пакування використаної агропродовольчої продукції;

8) протеїнові продукти, отримані із дріжджів роду Candida, культивованих на n-алканах.

2. До матеріалів, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є обмеженими, належать усі матеріали, які містять забруднюючі речовини, - будь-які біологічні речовини, у тому числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ненавмисно потрапила до кормів і становить загрозу безпечності кормів.

 

Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукції

М. Мороз

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно