Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

АВК-5 лицензионная (редакция 3.4.1. с 20.06.2019)
7200 грн. с НДС на 2 компьютера + обновление (1 год)
2160 грн. с НДС на 1 компьютер (дополнительное р. м.) 
3210 грн. с НДС обновление, второй год 
АВК-5 бесплатно установка, обучение, обновление.
АВК-5 установка "под ключ" в день оплаты.
АВК-5 обновление скачать бесплатно без регистрации 1 год
Обновление АВК-5 ред. 3.4.
2. бесплатно. подробнее...

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 липня 2019 р. N 542-р

Київ

Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику

1. Затвердити такі, що додаються:

план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику;

план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну політику.

2. Державній фіскальній службі, а після передачі відповідних повноважень Державній податковій службі та Державній митній службі таким Службам:

забезпечити виконання планів заходів, затверджених цим розпорядженням;

інформувати щороку до 20 грудня Кабінет Міністрів України про стан виконання планів заходів.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. N 542-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатори виконання

Загальні напрями

I. Оптимізація організаційної та функціональної структури

1. Запровадження ефективної організаційної структури, що побудована за функціональним принципом, відновлення управлінської вертикалі ДПС, спрямоване на якісне та своєчасне виконання такими органами покладених на них обов'язків

затвердження нової функціонально орієнтованої організаційної структури центрального апарату ДПС.

ДФС (ДПС)
Мінфін

у тримісячний строк після призначення керівника ДПС та затвердження чисельності апарату ДПС

прийнято наказ ДПС

створення територіальних органів ДПС

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.

створено територіальні органи на підставі постанови Кабінету Міністрів України

затвердження положень про територіальні органи ДПС

ДФС (ДПС)

у місячний строк після прийняття постанови Кабінету Міністрів України про утворення територіальних органів ДПС

прийнято накази ДПС

затвердження нової структури територіальних органів ДПС, яка забезпечить управлінську вертикаль між апаратом та територіальними органами

ДФС (ДПС)
Мінфін

у місячний строк після прийняття постанови Кабінету Міністрів України про утворення територіальних органів ДПС

прийнято накази ДПС

розроблення законодавчих рішень про внесення змін, спрямованих на забезпечення реалізації концепції "однієї юридичної особи"

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.

подано відповідний проект Закону України на розгляд Верховної Ради України

виконання комплексу заходів з реалізації концепції "однієї юридичної особи"

ДФС (ДПС) Мінфін

у строки, визначені Законом України

прийнято відповідні
нормативно-правові акти

2. Забезпечення підвищення аналітичної спроможності ДПС шляхом налагодження ефективного та своєчасного обміну інформацією, розширення використання інформаційних рішень, методів аналізу та обробки масивів даних, системи аналізу та управління ризиками у процесі виконання своїх функцій

розроблення та впровадження цілісної системи управління ризиками під час виконання функцій ДПС (у тому числі профілів та індикаторів ризику, процедур обміну інформацією структурними підрозділами ДПС), здатної забезпечити виявлення, проведення аналізу і оцінки ризиків, роботу з ними та застосування відповідних заходів

ДФС (ДПС)
Мінфін

2019 - 2020 роки

прийнято відповідні накази Мінфіну та ДПС

3. Мінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів під час виконання стандартизованих оперативних завдань, концентрація ресурсів на інтелектуальних методах контролю і запобігання порушенням у сфері податкового законодавства

підготовка заявок щодо автоматизації процедур діяльності ДПС для мінімізації впливу людського фактора

ДФС (ДПС)

2019 - 2020 роки

проаналізовано процедури діяльності ДПС та підготовлено узгоджені заявки для розроблення відповідного програмного забезпечення

забезпечення автоматизації процедур діяльності ДПС на підставі заявок структурних підрозділів ДПС

Мінфін
ДФС (ДПС)

2019 - 2020 роки

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення для автоматизації процедур діяльності ДПС

4. Перегляд підходів до системи добору кадрів, розвитку вмінь та навичок співробітників, їх стимулювання і заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов'язків, які ґрунтуються на найкращих світових практиках. Пріоритизація кадрової політики на долученні кваліфікованих фахівців, вихованні працівників у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та співробітників, задіяних у розробленні та застосуванні інтелектуальних методів контролю і запобіганні порушенням у сфері податкового законодавства

оголошення та проведення конкурсу на вакантні посади заступників Голови ДПС, у тому числі розроблення кваліфікаційних вимог до зазначених посад з урахуванням забезпечення інституційного розвитку ДПС

НАДС
Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

розроблення програми управління людськими ресурсами (HR-стратегії) ДПС, у тому числі щодо методології добору та управління персоналом, оцінки їх результативності, стимулювання та заохочення працівників до доброчесного та ініціативного виконання обов'язків

ДФС (ДПС) Мінфін

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

затвердження загальних принципів та плану заходів щодо інформування та залучення потенційних кандидатів на вакантні посади у ДПС

ДФС (ДПС)
НАДС

III квартал 2019 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

налагодження співпраці із закладами вищої освіти (у тому числі відомчими) з метою оновлення кадрового потенціалу та залучення молоді до роботи на державній службі шляхом розроблення програми адаптації осіб, вперше прийнятих на державну службу, організації практики студентів, стажування молоді на державній службі тощо

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

підписано Меморандум про співпрацю з закладами вищої освіти, проект плану заходів щодо залучення випускників закладів вищої освіти до роботи на державній службі

5. Систематизація та проведення аналізу функцій ДФС і застосування виваженого підходу під час їх перерозподілу

перегляд та адаптація бізнес-процесів у податковій сфері в рамках виконання Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні

ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

підготовлено звіт про результати проведеного аналізу

оптимізація основних робочих процесів ДПС, зокрема управління справами, податкового аудиту, подачі податкової звітності, сплати податків, стягнення податкової заборгованості, з метою забезпечення ефективного та якісного здійснення процесів в ДПС, роботи персоналу та відповідної оплати праці

ДФС (ДПС)

2020 - 2021 роки

прийнято відповідні накази ДПС

6. Розділення сервісної та правоохоронної функцій ДПС. Передача правоохоронної функції органу з розслідування фінансових злочинів центральному органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок із забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування

супроводження законодавчих рішень про внесення змін, спрямованих на забезпечення створення спеціального органу із запобігання правопорушенням у сфері фінансів

Мінфін
ДФС (ДПС)
Державне бюро розслідувань
МВС
Мін'юст
Мінсоцполітики

до прийняття відповідного Закону України

прийнято відповідний Закон України

забезпечення соціального захисту працівників податкової міліції під час проведення реформування

Мінфін
ДФС (ДПС)
Державне бюро розслідувань
МВС
Мін'юст
Мінсоцполітики

до прийняття відповідного Закону України

прийнято відповідний Закон України

7. Усунення дублювання функцій, пов'язаних з боротьбою із злочинами у сфері фінансів, органів, що реалізують державну податкову та митну політику, правоохоронних органів та органу з розслідування фінансових злочинів після утворення такого органу

внесення змін до Положення про Державну податкову службу України, положень про відповідні центральні органи виконавчої влади та інших нормативно-правових актів у зв'язку з передачею функцій, пов'язаних з боротьбою із злочинами у сфері фінансів, новому органу із запобігання правопорушенням у сфері фінансів

Мінфін
ДФС (ДПС)

у строки, визначені законодавчими актами

прийнято відповідні постанови Кабінету Міністрів України

8. Розвиток стратегічного управління в ДПС

методичне забезпечення функціонування систем стратегічного управління ДПС

ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

впровадження практики управління проектами ДПС та визначення відповідальних структурних підрозділів за ведення пріоритетних проектів ДПС відповідно до затвердженого порядку

ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні накази ДПС;
прийнято документи, визначені відповідним порядком

II. Удосконалення процедури адміністративного оскарження

9. Запровадження ефективного механізму розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку

розроблення та супроводження проектів актів стосовно внесення змін до законодавства щодо забезпечення єдиного підходу до розгляду скарг в адміністративному порядку, розширення можливості всебічного дослідження матеріалів скарг платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, впровадження кращих світових практик, забезпечення дотримання принципів адміністративної процедури, принципів належного врядування (good governance, good administration)

Мінфін
ДФС (ДПС)

III квартал 2020 р.

подано відповідний проект Закону України на розгляд Верховної Ради України

розроблення та прийняття рішень про внесення змін до нормативно-правових актів Мінфіну (наказів Мінфіну від 21 жовтня 2015 р. N 916 "Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами", від 9 грудня 2015 р. N 1124 "Про затвердження Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу", від 2 березня 2015 р. N 271 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах" щодо вдосконалення процедури розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку із впровадженням кращих світових практик, забезпеченням дотримання принципів адміністративної процедури, принципів належного врядування (good governance, good administration)

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні нормативно-правові акти Мінфіну

10. Впровадження системи моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження

розроблення заявки на створення системи моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження

ДФС (ДПС)

III квартал 2020 р.

підготовлено узгоджену заявку на створення системи моніторингу результативності

забезпечення IT-підтримки моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження, на підставі функціональних вимог

Мінфін
ДФС (ДПС)

2020 - 2021 роки

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення для IT-підтримки моніторингу результативності

оприлюднення результатів роботи із забезпечення прав платників податків у частині якісного, всебічного, об'єктивного розгляду скарг, зокрема частки справ, розглянутих у судовому порядку після проходження процедури адміністративного оскарження, рішення за якими прийнято на користь ДФС, у загальній кількості справ, розглянутих у судовому порядку після проходження процедури адміністративного оскарження (рівень підтвердження судом рішень процедури адміністративного оскарження)

ДФС (ДПС)
Мінфін

щороку починаючи з 2020 року

публікація на офіційному веб-порталі ДПС

11. Моніторинг і систематизація результатів розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку і доведення їх до відома інших підрозділів ДПС з метою уніфікації підходів до адміністрування податків, зборів, платежів

підготовка та оприлюднення звіту про результати розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку, який міститиме огляд найбільш поширених спірних питань, що стають предметом оскарження, та належного шляху вирішення таких питань (який враховуватиме висновки, викладені у постановах Верховного Суду) з метою підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи

ДФС (ДПС)

щороку починаючи з 2020 року

публікація відповідного звіту на офіційному веб-порталі

узагальнення практики розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядках

ДФС (ДПС)

2020 - 2021 роки

надіслано територіальним органам ДПС результати узагальнення практики розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку

III. Управління інформаційними системами та технологіями

12. Забезпечення безперебійної роботи та спільного доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, баз даних та інших інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства новоутвореними Держмитслужбою та ДПС

затвердження порядку спільного використання ДПС та Держмитслужбою інформаційних ресурсів, обміну інформацією

Мінфін
ДФС (ДПС та Держмитслужба)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ Мінфіну

забезпечення IT-підтримки інформаційних ресурсів

Мінфін, ДФС (ДПС та Держмитслужба)

постійно

реалізовано технічні та програмні аспекти відповідно до затвердженого порядку

13. Запровадження політики управління інформаційно-телекомунікаційною системою, яка повинна передбачати прийняття середньострокової та довгострокової стратегії розвитку такої системи, державний нагляд за нею, забезпечення функціонування центрального та регіональних підрозділів інформаційно-телекомунікаційної системи, а також базуватися на результатах моніторингу потреб користувачів

затвердження Концепції IT-централізації у сфері управління державними фінансами

Мінфін
ДФС (ДПС та Держмитслужба)

III квартал 2019 р.

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України

прийняття нормативно-правових актів для реалізації Концепції IT-централізації та стратегічного плану розвитку IT-систем для підтримки реформи управління державними фінансами

Мінфін
ДФС (ДПС та Держмитслужба)

IV квартал 2019 р.

прийнято відповідні накази Мінфіну

впровадження процесу IT-централізації

Мінфін
ДФС (ДПС та Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні нормативно-правові акти

14. Забезпечення розвитку перспективної архітектури інформаційно-телекомунікаційної системи, визначення стандартів та документації інформаційно-телекомунікаційної системи, забезпечення інтеграції і сумісності всіх її компонентів і підсистем, у тому числі під час поділу ДФС на Держмитслужбу та ДПС

затвердження архітектури інформаційно-телекомунікаційної системи, IT-стандартів, сервісного каталогу тощо

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні накази Мінфіну

15. Запровадження операційної політики інформаційно-телекомунікаційної системи, що повинна забезпечити створення такої системи, яка буде функціональною, зручною для використання, захищеною, передбачатиме інструкцію для користувачів та підлягатиме регулярному аудиту

затвердження політики використання інформаційних систем

Мінфін
ДФС (ДПС та Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні накази Мінфіну

16. Забезпечення доступу ДПС до баз даних інших органів виконавчої влади (МВС, Держстат, органи державної виконавчої служби тощо) для більш оперативного та ефективного виконання своїх функцій

укладення договорів про інформаційну взаємодію та надання доступу до даних з інформаційних ресурсів, зареєстрованих у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів, з використанням засобів зазначеного Реєстру

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2021 р.

укладено договори про інформаційну взаємодію

державна реєстрація державних електронних ресурсів ДПС у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів

ДФС (ДПС)

III квартал 2020 р.

проведено реєстрацію державних електронних ресурсів ДПС в зазначеному Реєстрі

організація створення вузла національної транспортної мережі для ДПС

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

створено зазначений вузол

17. Забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, баз даних та інших інформаційних ресурсів із впровадженням комплексних систем захисту інформації та криптографічних засобів під час обміну інформацією та доступу до баз даних інших органів виконавчої влади, проведення контрольних процедур щодо дотримання вимог законодавства із захисту інформації та моніторингу стану протидії кіберзагрозам через центри реагування на кіберінциденти

модернізація комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ДПС

Мінфін
ДФС (ДПС)
Адміністрація Держспецзв'язку

III квартал 2020 р.

отримано атестат відповідності на комплексні системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ДПС

організація створення центру реагування на кіберінциденти в ДПС

Мінфін
ДФС (ДПС)
Адміністрація Держспецзв'язку

IV квартал 2020 р.

створено зазначений центр на підставі технічного завдання

IV. Розвиток персоналу, реформи для забезпечення доброчесності та антикорупційні заходи

18. Проведення аналізу та перегляд завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців ДПС, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", з урахуванням, зокрема, ключових показників ефективності, встановлених Мінфіном для податкових органів, і планів розвитку організації та запровадження системи моніторингу їх виконання

розроблення посадових інструкцій, визначення на відповідний період завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності для всіх посад ДПС

ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.; далі - щороку

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи ДПС

забезпечення проведення щорічного оцінювання професійної діяльності працівників ДПС на основі визначених показників

ДФС (ДПС)

щороку, IV квартал

прийнято накази ДПС, якими затверджено звіти про оцінювання

розроблення заявки на створення системи моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності працівників ДПС

ДФС (ДПС)

I квартал 2020 р.

підготовлено узгоджену заявку на створення спеціалізованих продуктів

забезпечення розроблення системи моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності працівників ДПС

Мінфін
ДФС (ДПС)

III квартал 2020 р.

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення для запровадження спеціалізованих продуктів

19. Розроблення та запровадження комплексної системи заходів мотивації та заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов'язків

розроблення та запровадження комплексної системи заходів мотивації та заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов'язків та відповідних рекомендацій на базі концепції HR-стратегії ДПС
(з урахуванням результатів щорічного оцінювання професійної діяльності працівників ДПС)

ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

20. Забезпечення комплексного оцінювання використання робочого часу, результатів службової діяльності та виконання ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців ДПС, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"

розроблення та запровадження системи комплексного оцінювання використання робочого часу

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

21. Реалізація вимог Закону України "Про державну службу"щодо створення системи оплати праці працівників ДПС з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, а також особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу

розроблення та затвердження з урахуванням Закону України "Про державну службу":
положень про преміювання працівників ДПС та працівників територіальних органів ДПС, установ, організацій, що належать до сфери їх управління;
порядку взаємодії структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів під час встановлення надбавок, визначених законодавством

ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.

прийнято відповідні накази ДПС

22. Проведення на постійній основі внутрішньої оцінки рівня задоволеності персоналу умовами праці

розроблення системи вивчення рівня задоволеності персоналу шляхом залучення експертної допомоги міжнародних експертів та підготовки заявки на створення системи опитування персоналу

ДФС (ДПС)

III квартал 2020 р.

прийнято відповідні накази ДПС; підготовлено узгоджену заявку на створення відповідної системи

розроблення та впровадження програмного забезпечення для проведення опитування персоналу

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

підготовлено технічне завдання
впроваджено програмне забезпечення для проведення опитування персоналу

проведення опитування щодо рівня задоволеності персоналу та підготовка відповідних управлінських рішень

ДФС (ДПС)

щороку починаючи з 2021 року

підготовлено звіт про проведення опитування

23. Визначення чітких прав, обов'язків та відповідальності працівників ДПС, у тому числі за шкоду, заподіяну неправомірними діями таких працівників платникам податків

посилення роз'яснювальної роботи стосовно передбачених законодавством прав та обов'язків працівників ДПС, з метою захисту від порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій

ДФС (ДПС)
НАДС
Мін'юст

постійно

оприлюднення на офіційному веб-порталі

24. Розроблення стратегії навчання та перепідготовки, що базуватиметься на законодавстві, національних та міжнародних стандартах; оцінка потреб у навчанні, підготовка планів, визначення цільових груп та методів навчання, підбір викладачів, технічного оснащення та баз для проведення навчання, функціонування навчального центру; запровадження механізму здійснення контролю за обґрунтованістю формування навчальних груп, а також практичним використанням співробітниками, які пройшли навчання, отриманих знань і навичок

затвердження програм навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДПС, у тому числі новоприйнятих (загальних, за функціональними напрямами, централізованих, індивідуальних тощо), які передбачають запровадження нових напрямів і тем відповідно до потреб слухачів та сучасних тенденцій розвитку податкової сфери, а також регулярне навчання керівництва та персоналу для вивчення внутрішнього процесу та процедур у встановленні та оцінці реалізації ключових показників ефективності

ДФС (ДПС)

щороку починаючи з 2019 року

прийнято відповідні накази ДПС

25. Координація та спрямування підрозділів внутрішньої безпеки ДПС Мінфіном; перегляд підходів у роботі та оцінки ефективності роботи співробітників підрозділів внутрішньої безпеки ДПС за напрямом боротьби з корупцією та запобігання її проявам; включення до ключових показників результативності співробітників підрозділів внутрішньої безпеки оцінки ефективності налагодження та розвитку внутрішніх процесів ДПС у частині здійснення заходів із запобігання проявам корупції

перегляд повноважень підрозділів внутрішньої безпеки

ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

26. Запровадження автоматизованих аналітичних платформ, що проводять збір інформації, її аналіз, виявлення корупційних ризиків; забезпечення можливості подання інформації про можливі порушення в діях співробітників ДПС з використанням усіх наявних засобів: особисто, засобами телефонного зв'язку, а також через Інтернет

розроблення заявки на створення інформаційно-аналітичних систем із збирання та аналізу можливих корупційних ризиків, які виникають у процесі діяльності ДПС, на підставі відповідних функціональних вимог

ДФС (ДПС)

I квартал 2021 р.

підготовлено узгоджену заявку на створення інформаційно-аналітичних систем збору та аналізу можливих корупційних ризиків

забезпечення розроблення інформаційно-аналітичних систем збору та аналізу можливих корупційних ризиків, які виникають у процесі діяльності ДПС, на підставі відповідних функціональних вимог

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2021 р.

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення для збору та аналізу можливих корупційних ризиків

27. Постійне оновлення та розміщення у відкритому доступі інформації про результати роботи підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції

створення на офіційному веб-порталі ДПС антикорупційного розділу для розміщення інформації та результатів роботи з питань запобігання та виявлення корупції

Мінфін
ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

створено відповідний розділ на офіційному
веб-порталі

забезпечення щомісячного оновлення інформації про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції

ДФС (ДПС)

щомісяця починаючи з 2020 року

публікація звітів на офіційному
веб-порталі

28. Формування ефективної комунікації у сфері боротьби з корупцією серед співробітників та громадськості (включаючи інформацію про наслідки вчинення корупційних діянь)

розроблення та затвердження методичних рекомендацій з питань організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах ДПС. Проведення з працівниками органів ДПС занять (семінарів, тренінгів тощо) з метою підвищення рівня обізнаності щодо можливості подання повідомлень про корупцію, а також щодо роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

ДФС (ДПС)
Національне агентство з питань запобігання корупції

IV квартал 2019 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

забезпечення інформування (з дотриманням вимог захисту персональних даних) працівників органів ДПС про факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, результати їх розгляду (розслідування) та притягнення до відповідальності винних осіб

ДФС (ДПС)

щороку починаючи з IV кварталу 2019 р.

протягом 2019 - 2021 років забезпечено інформування 20, 50 і 80 відсотків персоналу відповідно

29. Організація підвищення кваліфікації співробітників підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою отримання знань про найкращі міжнародні практики у сфері протидії корупції

проведення міжвідомчих семінарів, тренінгів з питань запобігання та виявлення корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції
Мінфін
ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

протягом 2019 - 2021 років забезпечено участь у навчальних заходах 20, 50 і 80 відсотків персоналу відповідно

30. Розроблення комплексного плану дій із забезпечення доброчесності, який передбачає три ключові напрями:
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їх кар'єри, визначення потреби у професійному навчанні, здійснення інших заходів мотивації;
здійснення заходів з метою зменшення можливостей для вчинення корупційних дій, виявлення корупційних дій та застосування належних санкцій;
запровадження обов'язкового навчання для співробітників податкової служби з питань запобігання корупції

створення комісії з оцінки корупційних ризиків у ДПС

ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

розроблення методології щодо систематичного виявлення та аналізу корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, скоєних працівниками ДПС, вжиття заходів до їх запобігання (з визначенням процесів, строків та процедур)

ДФС (ДПС)
Національне агентство з питань запобігання корупції

IV квартал 2019 р.

прийнято наказ ДПС щодо затвердження методології

розроблення антикорупційних програм з метою виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності ДПС (з урахуванням рекомендацій міжнародних інституцій)

ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.; далі - щороку

прийнято відповідний наказ ДПС (приймаються на рік, наступний за роком прийняття)

проведення аналізу корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, скоєних працівниками ДПС, вжиття заходів до їх запобігання

ДФС (ДПС)
Національне агентство з питань запобігання корупції

IV квартал 2021 р.

прийнято відповідні накази ДПС

V. Прозорість та контрольованість реформи

31. Проведення оперативного моніторингу за здійсненням заходів з реалізації реформи ДПС на основі ключових показників ефективності, встановлених Мінфіном; оприлюднення на офіційних веб-сайтах податкових органів щомісячних звітів про виконання ключових показників ефективності

розроблення ключових показників ефективності ДПС та методики їх розрахунку

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.; далі - щороку

ключові показники ефективності та методики їх розрахунку розроблено та доведено до ДПС

здійснення оцінки та контролю за виконанням ключових показників ефективності ДПС

ДФС (ДПС)

щомісяця

на офіційному веб-порталі ДПС опубліковано звіти про досягнення ключових показників ефективності

32. Створення уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових органів; проведення щорічних досліджень та оприлюднення результатів.
Використання зворотного зв'язку у формі незалежних опитувань платників податків щодо їх оцінки сприйняття рівня корупції у ДПС як інструмента вдосконалення процедур та процесів діяльності служби

запровадження уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових органів

ДФС (ДПС)
Мінфін

III квартал 2020 р.

звіт про проведене наукове дослідження;
прийнято відповідний наказ ДПС

проведення щорічних досліджень

ДФС (ДПС)
Мінфін
незалежні громадські організації (за згодою)

щороку починаючи з 2020 року

підготовлено звіт про проведені дослідження

запровадження системи опитування платників щодо їх оцінки сприйняття рівня корупції у ДПС

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

оприлюднення результатів проведених досліджень

ДФС (ДПС)
Мінфін

щороку починаючи з 2020 року

публікація на офіційному веб-порталі зазначених результатів

33. Підготовка комунікаційної стратегії, яка передбачатиме послідовне висвітлення процесу реформування та забезпечуватиме єдину політику комунікацій ДПС та її територіальних органів

розроблення комунікаційної стратегії ДПС, яка забезпечуватиме єдину політику комунікацій ДПС та її територіальних органів

ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

34. Висвітлення своєчасної, доступної та повної інформації про законодавство і процедури, стратегічні цілі податкових органів і звіти про ключові показники ефективності

забезпечення своєчасного висвітлення повної та доступної інформації про законодавство і процедури, стратегічні цілі податкових органів і звіти про ключові показники ефективності через офіційний веб-портал ДПС, засоби масової інформації, під час проведення засідань за круглим столом, інших заходів за участю представників бізнес-спільноти, інститутів громадянського суспільств, а також організація он-лайн роз'яснень з податкової тематики в Інтернеті

ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

оприлюднено інформацію про проведення зустрічей;
розміщено роз'яснення в Інтернеті

актуалізація структури офіційного веб-порталу ДПС

ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

актуалізовано структуру
веб-порталу ДПС

забезпечення функціонування механізму комунікації між ДПС, громадянським суспільством та бізнес-спільнотою, неурядовими організаціями

ДФС (ДПС)

IV квартал 2021 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

35. Налагодження в територіальних органах ДПС вертикальних і горизонтальних комунікацій та забезпечення розвитку внутрішніх інформаційно-довідкових мереж

впровадження ефективної внутрішньої комунікації

ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

заходи комунікації організовані та функціонують

36. Формування у населення високої культури сплати податків, зборів як однієї із складових комунікаційних стратегій податкових органів

активізація роз'яснювальної та консультативної діяльності з метою добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та проведення спільних заходів із громадськими організаціями для підвищення рівня податкової культури

ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

організовано проведення заходів з популяризації добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Напрями реформування в частині реалізації державної податкової політики

VI. Стимулювання добровільної сплати податків, розвиток податкових сервісів

37. Розроблення та впровадження стратегії стимулювання добровільного дотримання податкової дисципліни (добровільної сплати податків) з урахуванням специфіки груп та категорій платників податків

створення в ДПС аналітичного центру з розроблення та впровадження стратегій та програм для забезпечення добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та стимулювання добровільної сплати податків, зборів, платежів

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2019 р.

створено аналітичний центр

розроблення стратегій та програм для забезпечення добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та стимулювання добровільної сплати податків, зборів, платежів

ДФС (ДПС)
Мінфін

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

розроблення плану інформаційної кампанії з популяризації добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

розроблено зазначений план

розроблення мікрокампаній, орієнтованих на окремі галузі економіки, з метою стимулювання добровільного дотримання вимог податкового законодавства, законодавства із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

ДФС (ДПС)

IV квартал 2021 р.

проведено зазначені заходи

38. Збільшення кількості сервісів, що надаються податковими органами в режимі реального часу; розроблення та впровадження спеціалізованих програмних продуктів (мобільних додатків) для спрощення доступу платників до таких онлайн-сервісів

проведення опитування платників щодо поліпшення якості інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний кабінет"

ДФС (ДПС)

щороку починаючи з 2020 року

підготовлено аналітичну записку за результатами проведеного опитування

розроблення заявок на створення (удосконалення) інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний кабінет" щодо впровадження нових/удосконалення існуючих е-сервісів

ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

підготовлено узгоджені заявки для впровадження нових/
удосконалення існуючих
е-сервісів

забезпечення розроблення та впровадження е-сервісів (у тому числі забезпечення проведення реєстрації, здійснення електронних платежів підприємствами та оновлення інформації платників податків у режимі он-лайн)

ДФС (ДПС)
Мінфін

2019 - 2021 роки

прийнято відповідний наказ ДПС;
підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення для розроблення та впровадження
е-сервісів

визначення переліку сервісів, які потребують розроблення спеціалізованих програмних продуктів (мобільних додатків)

ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.

підготовлено аналітичну записку

розроблення заявок на створення (удосконалення) спеціалізованих продуктів (мобільних додатків)

ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

підготовлено узгоджені заявки на створення спеціалізованих продуктів

забезпечення розроблення спеціалізованих продуктів (мобільних додатків)

Мінфін
ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення

39. Підвищення якості індивідуальних податкових консультацій, зокрема шляхом удосконалення механізму здійснення контролю всіх виданих індивідуальних податкових консультацій на рівні апарату ДПС

удосконалення порядку надання індивідуальних податкових консультацій, зокрема щодо форми звернення

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

подано проект Закону України на розгляд Верховної Ради України

40. Розширення можливостей та підвищення якості надання послуг контакт-центром ДПС, який повинен стати основним каналом первинного консультування платників, що дасть змогу зменшити навантаження на центри обслуговування платників

затвердження Програми підвищення якості надання послуг у структурному підрозділі ДПС (контакт-центрі), відповідальному за сервісну підтримку платників податків

ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.

зазначену програму затверджено наказом ДПС

розроблення заявок на створення (удосконалення) сервісів, що надаються контакт-центром ДПС

ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

підготовлено узгоджені заявки на створення (удосконалення) відповідних сервісів

забезпечення розроблення та удосконалення сервісів, що надаються контакт-центром ДПС

Мінфін
ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення для відповідних сервісів

41. Запровадження системи постійного збору відгуків та пропозицій платників щодо роботи онлайн-сервісів, контакт-центру, а також системи оцінки задоволеності платників якістю послуг, що надаються центрами обслуговування платників

проведення наукового дослідження щодо організаційних засад та функціонального забезпечення сервісного обслуговування платників податків

ДФС (ДПС) разом з Науково-дослідним інститутом фіскальної політики

II квартал 2020 р.

підготовлено звіт щодо проведеного зазначеного дослідження

запровадження системи постійного збору відгуків та пропозицій платників щодо роботи онлайн-сервісів, контакт-центру, а також системи оцінки задоволеності платників податків якістю послуг, що надаються центрами обслуговування платників

ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС;
підготовлено аналітичну записку за результатами виконання

проведення аналізу отриманих результатів, здійснення заходів з усунення недоліків і реалізації отриманих пропозицій

ДФС (ДПС)

постійно

підготовлено план заходів з усунення недоліків і реалізації отриманих пропозицій

42. Проведення інформаційних кампаній та роз'яснювальної роботи з метою стимулювання платників податків до переходу на нову модель сервісного обслуговування (онлайн-сервіси та послуги контакт-центру) шляхом проведення інформаційної та роз'яснювальної кампанії

проведення інформаційної кампанії щодо можливостей загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу та його мобільних додатків, контакт-центру і кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового структурного підрозділу ДПС

ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС;
підготовлено аналітичну записку

підготовка та доведення до платників (з використанням різних каналів) інформаційних матеріалів з рекомендаціями щодо користування он-лайн послугами та послугами контакт-центру ДПС

ДФС (ДПС)
Мінфін

2019 - 2021 роки

підготовлено та розміщено у відкритому доступі інформаційні матеріали

покращення комунікації органів ДПС та платників податків

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

розміщено в центрах обслуговування платників податків телефонних апаратів для здійснення дзвінків за допомогою корпоративної IP-телефонії до контакт-центру ДПС

організація дистанційного навчання працівників, задіяних у роботі центрів обслуговування платників, зокрема з питань залучення платників до користування он-лайн послугами та послугами контакт-центру ДПС

ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

прийнято накази ДПС про затвердження програм навчання;
підготовлено звіти про проведене навчання

43. Спрощення процедури адміністрування податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1) консолідація звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування шляхом:

 

 

 

супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб" (реєстраційний номер 7444 від 26 грудня 2017 р.), "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб" (реєстраційний номер 7445 від 26 грудня 2017 р.);

Мінфін
ДФС (ДПС)
Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України

до прийняття зазначених Законів України

прийнято зазначені Закони України

приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність з положеннями прийнятого закону про консолідацію звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

Мінфін
ДФС (ДПС)
Мінсоцполітики
Пенсійний фонд України

у строки, визначені законодавчими актами

прийнято відповідні нормативно-правові акти

підготовки заявки для розроблення та впровадження програмного забезпечення з метою автоматизації процесів, необхідних для запровадження об'єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

ДФС (ДПС)
Пенсійний фонд України

у строки, визначені законодавчими актами

підготовлено узгоджену заявку для впровадження відповідного програмного забезпечення з метою автоматизації процесів

розроблення та впровадження програмного забезпечення та автоматизації процесів, необхідних для запровадження об'єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Мінфін
ДФС (ДПС)
Пенсійний фонд України

у строки, визначені законодавчими актами

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення

2) спрощення інформаційної взаємодії територіальних органів ДПС, територіальних органів Казначейства та місцевих фінансових органів у процесі повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені шляхом:

 

 

 

підготовки наказу Мінфіну щодо затвердження Порядку інформаційної взаємодії ДПС, її територіальних органів, Казначейства та місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені;

Мінфін
ДФС (ДПС)
Казначейство

II квартал 2020 р.

прийнято зазначений наказ Мінфіну

підготовки заявки на доопрацювання програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем "Податковий блок", "Електронний кабінет" щодо інформаційної взаємодії ДПС, її територіальних органів, Казначейства та місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені;

ДФС (ДПС)

у строки, визначені наказом Мінфін

підготовлено узгоджену заявку на доопрацювання відповідного програмного забезпечення

розроблення та впровадження програмного забезпечення щодо інформаційної взаємодії ДПС, її територіальних органів, Казначейства, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

Мінфін
ДФС (ДПС)

у строки, визначені наказом Мінфіну

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення щодо інформаційної взаємодії

3) запровадження системи сплати податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на єдиний рахунок шляхом:

 

 

 

супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

Мінфін
ДФС (ДПС)
Казначейство

до прийняття зазначених Законів України

прийнято зазначені Закони України

визначення порядку відкриття/закриття, функціонування єдиних рахунків та обміну інформацією про рух коштів на таких рахунках, взаємодії інформаційних систем ДПС та Казначейства;

Мінфін
ДФС (ДПС)
Казначейство

у строки, визначені законодавчими актами

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України

підготовки заявок на доопрацювання програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем "Податковий блок" та "Електронний кабінет" щодо запровадження системи сплати податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на єдиний рахунок;

ДФС (ДПС)
Казначейство

у строки, визначені відповідною постановою Кабінету Міністрів України

підготовлено узгоджені заявки на доопрацювання відповідного програмного забезпечення

розроблення та впровадження програмного забезпечення ІТС "Податковий блок" та ІТС "Електронний кабінет" щодо функціонування системи сплати податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на єдиний рахунок

Мінфін
ДФС (ДПС)
Казначейство

у строки, визначені відповідною постановою Кабінету Міністрів України

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення щодо функціонування системи сплати податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на єдиний рахунок

4) реалізація експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій шляхом:

 

 

 

узагальнення даних про хід реалізації експериментального проекту, підготовки пропозицій, поданих територіальними органами ДФС, центрами сервісного обслуговування та користувачами новітніх моделей комплексів, підготовки та подання висновків Мінфіну;

ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.

відповідні висновки подано Мінфіну

внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій, розроблення відповідного законопроекту

Мінфін
ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, подано Мінфіну;
проект Закону України подано на розгляд Верховної Ради України

5) електронне ліцензування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального шляхом:

 

 

 

підготовки та супроводження проекту Закону України щодо запровадження електронного ліцензування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального;

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

проект Закону України подано на розгляд Верховної Ради України

приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність з положеннями прийнятого закону щодо запровадження електронного ліцензування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального;

Мінфін
ДФС (ДПС)

у строки, визначені законодавчими актами

прийнято відповідні нормативно-правові акти

удосконалення процедури знищення конфіскованих тютюнових виробів та алкогольних напоїв, встановлення процедури знищення конфіскованого обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів та алкогольних напоїв (підготовка та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України відповідних проектів постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним"та від 11 липня 2002 р. N 985 "Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби")

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України

6) опрацювання питання запровадження автоматизованої системи здійснення контролю за обігом підакцизних товарів (спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) шляхом:

 

 

 

супроводження проектів Законів України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (реєстраційний номер 6545-1 від 21 червня 2017 р.) та "Про внесення змін до деяких законів України щодо контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (реєстраційний номер 6610 від 21 червня 2017 р.) щодо запровадження електронних акцизних накладних на переміщення спирту, алкоголю, тютюну та формування бази даних про рух підакцизних товарів від виробника/імпортера до кінцевого споживача

Мінфін
ДФС (ДПС)

до прийняття відповідних Законів України

прийнято зазначені Закони України

VII. Управління ризиками, податковий контроль та аудит

44. Централізація функції управління ризиками

підготовка порядків взаємодії структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів у сфері моніторингу ризикових операцій

ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.

наказом ДПС затверджено порядки взаємодії з іншими структурними підрозділами ДПС

45. Запровадження методики оцінки податкових розривів ("tax gaps") щодо вимірювання розривів між сумами фактично сплачених податків та оцінкою потенційних надходжень згідно з податковим законодавством

розроблення методики та проведення оцінки податкового розриву з метою визначення розміру та характеру ухилення від оподаткування для розроблення заходів щодо скорочення обсягу такого розриву

ДФС (ДПС) Мінфін

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

46. Перегляд критеріїв ризику та внесення змін до порядку відбору платників до плану-графіка податкових перевірок, що забезпечать врахування галузевої специфіки, регіональної специфіки, результатів попередніх аудитів, судової практики та даних, які можуть бути отримані від державних органів ("відкритих джерел")

підготовка проекту наказу Мінфіну щодо внесення змін до Порядку відбору платників податків до плану-графіка перевірок на підставі визначених критеріїв ризиковості з урахуванням галузевої специфіки, регіональної специфіки, результатів попередніх аудитів, судової практики та даних, які можуть бути отримані від державних органів ("відкритих джерел")

Мінфін
ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ Мінфіну

забезпечення перегляду критеріїв ризиковості

ДФС (ДПС)
Мінфін

щороку починаючи з 2020 року

підготовлено протокол засідання робочої групи ДПС

удосконалення процедури податкових перевірок шляхом розмежування між обов'язковими перевірками (під час ліквідації та на вимогу інших установ) та цільовими перевірками, пов'язаними з високим рівнем ризиків порушень законодавства

Мінфін
ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

подано пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів Мінфіну

47. Забезпечення використання системи аналізу ризиків для проведення доперевірочного аналізу та всіх видів перевірок

введення в промислову експлуатацію системи "Електронний доперевірочний аналіз"

ДФС (ДПС)

I квартал 2020 р.

прийнято відповідний розпорядчий документ ДПС

48. Поступове запровадження електронної документальної перевірки (електронного аудиту) спочатку великих платників податків, а в подальшому всіх платників

визначення потенційних варіантів вибору програмного забезпечення щодо впровадження електронних перевірок (e-аудит)

ДФС (ДПС)
Мінфін

II квартал 2020 р.

підготовлено відповідну аналітичну записку

підготовка та супроводження проектів законів України щодо внесення змін до законодавства в частині впровадження електронних перевірок (e-аудит)

Мінфін
ДФС (ДПС)

2020 - 2021 роки

проект Закону України подано на розгляд Верховної Ради України

розроблення підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують впровадження та функціонування електронних перевірок (e-аудит)

Мінфін
ДФС (ДПС)

у строки, визначені законодавчими актами

прийнято відповідні нормативно-правові акти

придбання (розроблення) та впровадження програмного забезпечення щодо автоматизації процесу проведення податкових перевірок (e-аудит)

Мінфін
ДФС (ДПС)

у строки, визначені законодавчими актами

впроваджено програмне забезпечення

проведення експерименту стосовно надання великими платниками податків, які надали згоду на участь в експерименті, даних бухгалтерського обліку в електронному вигляді

ДФС (ДПС)

у тримісячний строк після придбання та впровадження програмного забезпечення

підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали

VIII. Удосконалення роботи, спрямованої на погашення податкового боргу

49. Розроблення моделі роботи, спрямованої на погашення податкового боргу, з урахуванням вартості її проведення та ймовірності стягнення податкового боргу, що дасть змогу зосередитися на платниках податків, які мають великі суми податкового боргу/щодо яких є висока ймовірність погашення таких сум, з метою підвищення ефективності стягнення податкового боргу

проведення наукового дослідження щодо удосконалення процедур адміністрування податкового боргу

ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

підготовлено звіт щодо проведеного дослідження

розроблення та супроводження рішень про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення процедури погашення податкового боргу

Мінфін
ДФС (ДПС)

2020 - 2021 роки

проект Закону України подано на розгляд Верховної Ради України

підготовка заявки на розроблення програмного забезпечення, необхідного для оптимізації процесу погашення податкового боргу

ДФС (ДПС)

у строки, визначені відповідними нормативно-правовими актами

підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення

розроблення програмного забезпечення, необхідного для оптимізації процесу погашення податкового боргу

Мінфін
ДФС (ДПС)

у строки, визначені нормативно-правовими актами

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення для оптимізації процесу погашення податкового боргу

50. Розроблення контактної стратегії для кожного сегмента платників податків, які мають податковий борг (канали, частота контактування тощо)

проведення наукового дослідження щодо удосконалення процедур адміністрування податкового боргу

ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

підготовлено звіт про проведене дослідження

розроблення та супроводження рішень про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення процедури погашення боргу

Мінфін
ДФС (ДПС)

2020 - 2021 роки

проект Закону України подано на розгляд Верховної Ради України

підготовка заявки на розроблення програмного забезпечення для оптимізації процесу погашення податкового боргу

Мінфін
ДФС (ДПС)

у строки, визначені нормативно-правовими актами

підготовлено узгоджену заявку на розроблення відповідного програмного забезпечення

розроблення програмного забезпечення, необхідного для оптимізації процесу погашення податкового боргу

Мінфін
ДФС (ДПС)

у строки, визначені нормативно-правовими актами

впроваджено програмне забезпечення для оптимізації процесу погашення податкового боргу

IX. Протидія розмиванню податкової бази та посилення функції аналізу трансфертного ціноутворення

51. Послідовна імплементація плану дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS), спрямованого на запобігання зловживанням міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування

вжиття заходів для здійснення на постійній основі обміну податковими роз'ясненнями із компетентними органами інших країн відповідно до вимог дії 5 BEPS

ДФС (ДПС)

IV квартал 2019 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

супроводження законопроекту щодо імплементації плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування

Мінфін
ДФС (ДПС)

до прийняття Закону України

прийнято Закон України

приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із положеннями прийнятого закону

Мінфін
ДФС (ДПС)

у строки, визначені Законом України

прийнято відповідні нормативно-правові акти

52. Підписання міжнародних угод MCAA CRS та MCAA CbC, багатосторонніх угод про співпрацю компетентних органів з питань автоматичного обміну інформацією за стандартом CRS та CbC, а також виконання всіх зобов'язань щодо налагодження та виконання автоматичного обміну фінансовою інформацією

супроводження законопроектів щодо імплементації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)

Мінфін
ДФС (ДПС)
Національний банк (за згодою)

до прийняття Законів України

прийнято зазначені Закони України

підготовка рішень про внесення змін до законодавства та підзаконних актів, необхідних для застосування положень угод FATCA та MCAA CRS

ДФС (ДПС)
Мінфін
Національний банк (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

у строки, визначені Законом України

прийнято Закон України

підписання та активація застосування угоди MCAA CRS

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

передбачені угодою MCAA CRS повідомлення надіслано Секретаріату Координуючого органу

здійснення обміну фінансовою інформацією відповідно до вимог стандарту CRS

ДФС (ДПС)

IV квартал 2021 р.

забезпечено обмін фінансовою інформацією з відповідними компетентними органами інших країн за 2020 звітний рік

підготовка рішень про внесення змін до законодавства та підзаконних актів, необхідних для застосування положень угоди MCAA CbC

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2021 р.

прийнято Закон України, нормативно-правові акти

підписання та активація застосування угоди MCAA CbC

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

передбачені угодою MCAA CbC повідомлення надіслано Секретаріату Координуючого органу

підготовка заявок щодо здійснення автоматичного обміну інформацією

ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

підготовлено узгоджені заявки на здійснення автоматичного обміну інформацією

виконання заходів технічного характеру (на підставі функціональних вимог), необхідних для здійснення автоматичного обміну інформацією

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення для здійснення автоматичного обміну інформацією

проходження оцінки Глобального форуму ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей щодо дотримання конфіденційності та захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією

ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

отримання рекомендацій Глобального форуму за результатами зазначеної оцінки

виконання рекомендацій за результатами оцінки щодо дотримання конфіденційності та захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією

Мінфін
ДФС (ДПС)

відповідно до плану дій щодо виконання рекомендацій

отримання висновку Глобального форуму про виконання рекомендацій

здійснення обміну звітами у розрізі країн відповідно до вимог дії 13 BEPS

ДФС (ДПС)

IV квартал 2021 р.

забезпечено обмін звітами з відповідними компетентними органами інших країн за 2020 звітний рік

53. Збільшення кількості працівників, що виконують функції контролю за трансфертним ціноутворенням, і забезпечення проведення їх навчання

проведення навчання посадових осіб ДПС щодо практичного користування базами даних для цілей трансфертного ціноутворення, а також забезпечення проведення навчання з питань трансфертного ціноутворення для працівників ДПС, які будуть виконувати функції контролю за трансфертним ціноутворенням

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2019 р.

прийнято відповідні накази ДПС про затвердження програм навчання, підготовлено звіти про проведене навчання

залучення експертів в рамках проекту "Податкові інспектори без кордонів" для надання практичної допомоги у проведенні перевірок з питань трансфертного ціноутворення

ДФС (ДПС)

2019 - 2021 роки

підготовлено технічні завдання; отримано звіти залучених експертів

54. Інституційне посилення та виокремлення підрозділів, що виконують функції контролю за трансфертним ціноутворенням

підготовка порядків взаємодії структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів у сфері трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2019 р.

прийнято відповідний наказ ДПС

підготовка заявки на створення (придбання) сучасної автоматизованої системи роботи з великими масивами даних

ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

підготовлено узгоджену заявку на створення (придбання) сучасної автоматизованої системи роботи з великими масивами даних

розроблення (придбання) та запровадження в роботу підрозділів контролю за трансфертним ціноутворенням сучасних автоматизованих систем роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансфертним ціноутворенням

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення для роботи з великими масивами даних

55. Надання працівникам податкових органів доступу до сучасних програмних комплексів та інформаційних баз

підготовка заявки на забезпечення технічної спроможності ДПС щодо прийняття, зберігання та обміну інформацією за стандартами CRS та CbC, зокрема забезпечення конфіденційності та захисту інформації

ДФС (ДПС)

II квартал 2020 р.

підготовлено узгоджену заявку на прийняття, зберігання та обмін інформацією за стандартами CRS та CbC

забезпечення технічної спроможності ДФС щодо прийняття, зберігання та обміну інформацією за стандартами CRS та CbC, зокрема забезпечення захисту інформації та її конфіденційності

Мінфін
ДФС (ДПС)

IV квартал 2020 р.

підготовлено технічне завдання;
впроваджено програмне забезпечення

забезпечення користування необхідними інформаційними ресурсами (оформлення підписки)

ДФС (ДПС)
Мінфін

IV квартал 2019 р.

прийнято накази Мінфіну, ДПС

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. N 542-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну політику

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатори виконання

I. Оптимізація організаційної та функціональної структури

1. Запровадження ефективної організаційної структури, що побудована за функціональним принципом, відновлення управлінської вертикалі Держмитслужби, спрямоване на якісне та своєчасне виконання покладених на неї обов'язків.
Систематизація, проведення аналізу функцій і виважений підхід під час їх перерозподілу

проведення аналізу функцій і процедур, робочих процесів та завдань з розвитку інституційної спроможності оновленої митної служби, а також міжнародного досвіду формування ефективної організаційної структури митної служби для підготовки нової структури Держмитслужби та її територіальних органів, яка забезпечить створення управлінської вертикалі між апаратом та територіальними органами, в основу якої покладено ключові митні функції, питання інституційного розвитку, ефективного управління та протидії корупційним проявам

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

у місячний строк після призначення керівника Держмитслужби

підготовлено звіт за результатами аналізу для оптимізації робочих процесів Держмитслужби

здійснення відповідно до законодавства заходів із створення Держмитслужби (державна реєстрація, встановлення граничної чисельності, створення територіальних органів Держмитслужби, затвердження структури, штатного розпису та кошторису)

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

у тримісячний строк після призначення керівника Держмитслужби

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби
прийнято відповідні нормативно-правові акти

підготовка проектів нормативно-правових актів з метою розмежування повноважень Мінфіну, Держмитслужби та ДПС

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)
ДПС

у тримісячний строк після прийняття акта Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення повноважень Держмитслужбою

прийнято відповідні нормативно-правові акти
законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

2. Забезпечення підвищення рівня аналітичної спроможності Держмитслужби шляхом налагодження ефективного та своєчасного обміну інформацією, розширення використання інформаційних рішень, методів аналізу та обробки масивів даних, системи аналізу та управління ризиками у процесі виконання своїх функцій

врахування в положеннях про структурні підрозділи Держмитслужби пріоритетів з побудови та використання в діяльності інтегрованих
ІТ-рішень, спільного використання та обміну інформацією між структурними підрозділами, розроблення та впровадження аналітичних платформ для прийняття рішень, визначення переліків інформації, до яких надається право доступу з використанням інформаційних технологій

ДФС (Держмитслужба)

у тримісячний строк після призначення керівника Держмитслужби

затверджено положення про структурні підрозділи
впроваджено аналітичну
ІТ-платформу, структурні підрозділи підключені та здійснюють її наповнення

3. Мінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів під час виконання стандартизованих оперативних завдань, концентрація ресурсів на інтелектуальних методах контролю і запобігання порушенням у сфері митного законодавства

запровадження постійної функції Держмитслужби з оцінки впливу людського фактора на митні процеси, виявлення ризикових областей та нераціонального використання ресурсів, розроблення та впровадження автоматизованих та/або організаційних рішень із запобігання негативним впливам

ДФС (Держмитслужба)

постійно

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

4. Перегляд підходів до системи добору кадрів, розвитку вмінь та навичок співробітників, їх стимулювання і заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов'язків, які ґрунтуються на найкращих світових практиках. Пріоритизація кадрової політики на долученні кваліфікованих фахівців, вихованні працівників у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та співробітників, задіяних у розробленні та застосуванні інтелектуальних методів контролю і запобіганні порушенням у сфері митного законодавства

побудова служби управління персоналом, основними завданнями якої є розроблення системи мотивації та стратегічного управління людськими ресурсами, визначення системи посадових обов'язків працівників відповідно до цілей і завдань Держмитслужби, ефективного та прозорого процесу добору персоналу, справедливих умов проходження та просування по службі. Створення та розвиток у Держмитслужбі навчальних центрів

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

постійно

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

забезпечення оголошення та проведення конкурсу на вакантні посади заступників Голови Держмитслужби, в тому числі розроблення кваліфікаційних вимог таких посад відповідно до завдань інституційного розвитку Держмитслужби

НАДС
Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

у тримісячний строк після призначення керівника Держмитслужби

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

забезпечення затвердження загальних принципів та планів заходів щодо інформування та залучення потенційних кандидатів на вакантні посади у Держмитслужбі

ДФС (Держмитслужба)

у місячний строк після призначення керівника Держмитслужби

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

скасування вимоги щодо перебування працівників центрального апарату та територіальних органів Держмитслужби на державній службі, приведення митного законодавства у відповідність із Законом України "Про центральні органи виконавчої влади", встановлення спеціального статусу проходження служби, запровадження контрактної форми найму, встановлення спеціальних умов оплати праці, системи заохочень та стягнень

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2019 р.

відповідний законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

5. Розвиток стратегічного управління в Держмитслужбі

бюджетування та управління ресурсами для забезпечення виконання завдань стратегічного управління

ДФС (Держмитслужба)

постійно

процес стратегічного управління забезпечено організаційними та фінансовими ресурсами

II. Удосконалення процедури адміністративного оскарження

6. Запровадження ефективного механізму розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку

розроблення та внесення змін до Митного кодексу України, інших нормативно-правових актів, які встановлюють порядок та строки оскарження, права та обов'язки осіб, відповідальність за недотримання процедури оскарження та відповідальність осіб, які прийняли неправомірні рішення чи допустили бездіяльність, а також порядок скасування чи зміни таких неправомірних рішень

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

відповідний законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

запровадження інституту медіації під час розв'язання спорів

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

законопроект про внесення змін до Митного кодексу України подано на розгляд Верховної Ради України

7. Моніторинг і систематизація результатів розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку і доведення їх до відома інших підрозділів Держмитслужби та ДПС з метою уніфікації підходів до адміністрування податків, зборів, платежів

віднесення заходів із здійснення моніторингу та систематизації результатів розгляду спорів в адміністративному та судовому порядку до компетенції підрозділів, відповідальних за юридичну роботу та супроводження оскаржень щодо донарахування митних платежів, коригування митної вартості, визначення країни походження та коду товарів згідно з УКТЗЕД тощо

ДФС (Держмитслужба)

постійно

звіт за результатами моніторингу та систематизації результатів розгляду спорів в адміністративному та судовому порядку оприлюднюється один раз на півроку

узагальнення судової практики щодо коригування бази оподаткування митними платежами та донарахування їх розміру і доведення до відома територіальних органів Держмитслужби для врахування в роботі

ДФС (Держмитслужба)

постійно

підготовлено методологічні рекомендації ДФС (Держмитслужби) митним органам щодо застосування норм митного законодавства під час розв'язання спорів щодо коригування бази оподаткування митними платежами та донарахування їх розміру

III. Управління інформаційними системами та технологіями

8. Забезпечення безперебійної роботи та спільного доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, баз даних та інших інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства новоутвореними Держмитслужбою та ДПС

затвердження порядку спільного використання Держмитслужбою та ДПС зазначених інформаційних ресурсів, обміну інформацією між службами

Мінфін
ДФС (Держмитслужба та ДПС)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ Мінфіну

розроблення та впровадження комплексу технічних та організаційних заходів з недопущення несанкціонованого втручання в митні IT-системи, запобігання втраті інформації з таких систем, встановлення відповідальності за нецільове використання та поширення митної інформації, несанкціоноване внесення змін до IT-систем тощо

ДФС (Держмитслужба)

постійно

прийнято відповідний наказ Держмитслужби

9. Запровадження політики управління інформаційно-телекомунікаційною системою, яка повинна передбачати прийняття середньострокової та довгострокової стратегії розвитку такої системи, державний нагляд за нею, забезпечення функціонування центрального та регіональних підрозділів інформаційно-телекомунікаційної системи, а також базуватися на результатах моніторингу потреб користувачів

затвердження Концепції
IT-централізації у системі управління державними фінансами

Мінфін
ДФС (Держмитслужба та ДПС)

III квартал 2019 р.

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

прийняття нормативно-правових актів для реалізації Концепції
IT-централізації та стратегічного плану розвитку IT-систем для підтримки реформи системи управління державними фінансами

Мінфін
ДФС (Держмитслужба та ДПС)

IV квартал 2019 р.

прийнято накази Мінфіну

впровадження процесу
IT-централізації

Мінфін
ДФС (Держмитслужба та ДПС)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти

розроблення політики управління, технічної політики та політики застосування інформаційно-телекомунікаційної системи, які передбачатимуть, зокрема, питання управління підрозділами інформаційних технологій, залучення IT-спеціалістів до процесів розроблення стратегій розвитку митної справи, планування витрат на підтримку інформаційно-телекомунікаційної системи та її моніторинг, політику закупок у сфері інформаційних технологій та контроль за своєчасністю їх проведення, порядок реагування та заходи у випадках надзвичайних ситуацій (перехід в аварійний режим та відновлення), проведення регулярних стрес-тестів, визначення осіб, відповідальних за управління інформаційно-телекомунікаційною системою, розроблення стандартів, документації, запитів, звітів, моніторингу та контролю інформаційно-телекомунікаційної системи, створення системи інвентарного обліку розміщення та використання апаратних засобів та програмного забезпечення, створення компонентів
затвердження плану розроблення та розвитку електронних сервісів відповідно до потреб бізнес-спільноти, Держмитслужби та інших державних органів

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

10. Розвиток перспективної архітектури інформаційно-телекомунікаційної системи, визначення стандартів та документації інформаційно-телекомунікаційної системи, забезпечення інтеграції і сумісності всіх її компонентів і підсистем, зокрема під час поділу ДФС на Держмитслужбу та ДПС

затвердження архітектури інформаційно-телекомунікаційної системи, IT-стандартів, сервісного каталогу тощо

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

11. Запровадження операційної політики інформаційно-телекомунікаційної системи, що повинна забезпечити створення такої системи, яка буде функціональною, зручною для використання, захищеною, передбачатиме інструкцію для користувачів та підлягатиме регулярному аудиту

затвердження політики використання інформаційних систем
розроблення та впровадження операційної політики, яка забезпечує цілодобову підтримку інформаційно-телекомунікаційної системи, безпеку та надійне документування для користувачів та інструменти звітності для керівників

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

12. Забезпечення функціонування автоматизованої системи митного оформлення та обмін електронними документами за міжнародними моделями даних (EU Customs Data Model)

використання в інформаційно-телекомунікаційних системах митниці обміну електронними документами за міжнародними моделями даних

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

постійно

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

13. Забезпечення доступу Держмитслужби до баз даних інших органів виконавчої влади (МВС, Держстату, органів державної виконавчої служби тощо) для більш оперативного та ефективного виконання своїх функцій

укладення угод про інформаційну взаємодію та надання доступу до даних з інформаційних ресурсів, зареєстрованих у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів, з використанням засобів зазначеного Реєстру

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2021 р.

укладено договори про інформаційну взаємодію

організація створення вузла Національної транспортної мережі для Держмитслужби

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2021 р.

створено вузол Національної транспортної мережі

державна реєстрація державних електронних ресурсів Держмитслужби в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів

ДФС (Держмитслужба)

III квартал 2020 р.

проведено реєстрацію державних електронних ресурсів Держмитслужби в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів

14. Забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, баз даних та інших інформаційних ресурсів із впровадженням комплексних систем захисту інформації та криптографічних засобів під час обміну інформацією та доступу до баз даних інших органів виконавчої влади, проведення контрольних процедур щодо дотримання законодавства із захисту інформації та моніторингу щодо протидії кіберзагрозам через центри реагування на кіберінциденти

модернізація комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Держмитслужби

ДФС (Держмитслужба)

III квартал 2020 р.

отримано атестат відповідності на комплексні системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Держмитслужби

організація створення центру реагування на кіберінциденти в Держмитслужбі

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

зазначений центр створено на підставі технічного завдання

IV. Розвиток персоналу, реформи для забезпечення доброчесності та антикорупційні заходи

15. Проведення аналізу та перегляд завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців Держмитслужби, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", з урахуванням, зокрема, ключових показників ефективності, встановлених Мінфіном для митних органів, і планів розвитку організації та запровадження системи моніторингу їх виконання

розроблення посадових інструкцій та ключових показників ефективності для всіх посад Держмитслужби та її територіальних органів

ДФС (Держмитслужба)

у тримісячний строк після призначення керівника Держмитслужби

розроблено і затверджено посадові інструкції та ключові показники ефективності

запровадження системи моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності працівників Держмитслужби та її територіальних органів

ДФС (Держмитслужба)

у тримісячний строк після прийняття акта Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення повноважень Держмитслужбою

прийнято відповідні організаційно розпорядчі документи Держмитслужби

системне і регулярне навчання персоналу і керівників вищої та середньої ланки навичкам постановки цілей та ключових показників відповідно до посадових вимог, методам (кількісним та якісним) оцінювання їх виконання, узгодженню індивідуальних ключових показників з цілями організації, запровадження програм узгодження результатів ефективності роботи із системою матеріального заохочення і нематеріальної мотивації

ДФС (Держмитслужба)

постійно

щороку навчання проходить не менш як 30 відсотків персоналу

16. Розроблення та запровадження комплексної системи заходів мотивації та заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов'язків

розроблення програми управління людськими ресурсами, концепції запровадження комплексної системи заходів мотивації та заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов'язків

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

II квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

розроблення методичних рекомендацій та запровадження інструментів для реалізації в Держмитслужбі кращих практик корпоративної культури та командної роботи

ДФС (Держмитслужба)

постійно

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

17. Забезпечення комплексного оцінювання використання робочого часу, результатів службової діяльності та виконання ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців Держмитслужби, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"

запровадження системи комплексного оцінювання використання робочого часу

ДФС (Держмитслужба)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

18. Реалізація вимог Закону України "Про державну службу"щодо побудови системи оплати праці працівників Держмитслужби з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, а також особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу

розроблення та затвердження з урахуванням Закону України "Про державну службу": положень про преміювання працівників Держмитслужби та працівників її територіальних органів, установ, організацій, що належать до сфери управління Держмитслужби; Порядку взаємодії структурних підрозділів Держмитслужби та її територіальних органів під час встановлення деяких надбавок, визначених законодавством

ДФС (Держмитслужба)

у місячний строк після прийняття акта Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення повноважень Держмитслужбою

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

підвищення базової заробітної плати працівникам апарату Держмитслужби та її територіальних органів
встановлення системи фінансових та інших заохочень для працівників апарату Держмитслужби та її територіальних органів додатково до базової заробітної плати: надбавки за персональну кваліфікацію, бонуси за виконання особистих ключових показників ефективності, премії за особливі досягнення, командні бонуси тощо

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідні нормативно-правові акти

19. Проведення на постійній основі внутрішньої оцінки рівня задоволеності персоналу умовами праці

створення системи вивчення рівня задоволеності персоналу умовами праці. Забезпечення
IT-підтримки для проведення опитування персоналу

ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2021 р.

прийнято відповідний організаційно-розпорядчий документ Держмитслужби та впроваджено програмне забезпечення

проведення систематичного опитування щодо рівня задоволеності персоналу та підготовка відповідних управлінських рішень

ДФС (Держмитслужба)

постійно

підготовлено звіти за результатами опитування для прийняття управлінських рішень

20. Визначення чітких прав, обов'язків та відповідальності працівників Держмитслужби, в тому числі за шкоду, заподіяну своїми неправомірними діями платникам податків

розроблення та запровадження механізму відповідальності працівників митниці за невиконання та/або неналежне виконання посадових обов'язків (бездіяльність, перевищення службових повноважень тощо), в тому числі фінансової відповідальності у вигляді скасування чи зменшення розміру надбавок за кваліфікацію, премій, особистих та командних бонусів

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

II квартал 2020 р.

відповідний законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

підготовка політичної пропозиції щодо впровадження обов'язкового страхування професійної відповідальності працівників митниці, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за рахунок коштів державного бюджету

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2021 р.

подано політичну пропозицію на розгляд Кабінету Міністрів України

21. Розроблення стратегії навчання та перепідготовки, що базуватиметься на законодавстві, національних та міжнародних стандартах; оцінка потреб у навчанні, підготовка планів, визначення цільових груп та методів навчання, підбір викладачів, технічного оснащення та баз для проведення навчання, функціонування навчального центру; запровадження контролю за обґрунтованістю формування навчальних груп, а також практичним використанням співробітниками, які пройшли навчання, отриманих знань і навичок

затвердження програм перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Держмитслужби
запровадження розроблення індивідуальних навчальних програм для різних посад та практики проведення тренінгів за напрямами діяльності посадових осіб митних органів на базі митниць та пунктів пропуску
зміна формату централізованих навчальних програм на проведення більшості з них в онлайн-режимі
інтеграція митних інформаційних ресурсів та автоматизованих систем Держмитслужби у процес підготовки
запровадження практики застосування типових професійних ситуацій за допомогою технології
3Д-моделювання

ДФС (Держмитслужба)

щороку

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби.
Навчальні програми проводяться в онлайн-режимі, їх кількість до кінця 2021 р. становить не менше 50 відсотків всіх навчальних програм

22. Координація та спрямування підрозділів внутрішньої безпеки Держмитслужби Мінфіном; перегляд підходів у роботі та оцінки ефективності роботи співробітників підрозділів внутрішньої безпеки Держмитслужби в напрямі боротьби з корупцією та запобігання її проявам; включення до ключових показників результативності співробітників підрозділів внутрішньої безпеки оцінки ефективності налагодження та розвитку внутрішніх процесів Держмитслужби у частині здійснення заходів із запобігання проявам корупції

запровадження функції із забезпечення роботи окремого структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Розроблення та запровадження всеохоплюючих програм підготовки працівників з питань виявлення корупції; механізмів взаємодії з громадськістю, підприємницькими структурами, неурядовими організаціями з питань виявлення та запобігання проявам корупції. Впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за співробітниками, які опинилися у складних психологічних або фінансових умовах

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

у тримісячний строк після призначення керівника Держмитслужби

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

розроблення та запровадження етичного кодексу Держмитслужби відповідно до всіх вимог Декларації з професійної етики Всесвітньої митної організації (переглянута Арушська декларація 2003 року).
Запровадження механізмів, що дають можливість громадськості повідомляти про неправомірну поведінку та порушення правил митної етики керівництвом чи працівниками Держмитслужби

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

23. Запровадження автоматизованих аналітичних платформ, що проводять збір інформації, її аналіз, виявлення корупційних ризиків; забезпечення можливості подання інформації про можливі порушення в діях співробітників Держмитслужби з використанням усіх наявних засобів: особисто, засобами телефонного зв'язку, а також через Інтернет

створення інформаційно-аналітичної системи для збору та аналізу можливих корупційних ризиків, які виникають у процесі діяльності Держмитслужби

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

створено програмне забезпечення на підставі технічного завдання

24. Постійне оновлення та розміщення у відкритому доступі інформації про результати роботи підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції

створення на офіційному
веб-сайті Держмитслужби антикорупційного розділу для розміщення інформації та результатів роботи з питань запобігання та виявлення корупції і забезпечення щомісячного її оновлення

ДФС (Держмитслужба)

щомісяця,
починаючи з 2020 року

щомісячні звіти публікуються

25. Формування ефективної комунікації у сфері боротьби з корупцією серед співробітників та громадськості (включаючи інформацію про наслідки вчинення корупційних діянь)

розроблення та затвердження Методичних рекомендацій з питань організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах Держмитслужби. Проведення з працівниками органів Держмитслужби занять (семінарів, тренінгів тощо) з метою підвищення рівня обізнаності щодо можливості подання повідомлень про корупцію, а також щодо роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

ДФС (Держмитслужба)
Національне агентство з питань запобігання корупції

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ Держмитслужби

забезпечення інформування
(з дотриманням вимог захисту персональних даних) працівників органів Держмитслужби про факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, результати їх розгляду (розслідування) та притягнення до відповідальності винних осіб

ДФС (Держмитслужба)

щороку
починаючи з
IV кварталу 2019 р.

протягом 2019, 2020 і 2021 років забезпечено інформування 20, 50 і 80 відсотків персоналу відповідно

26. Організація підвищення кваліфікації співробітників підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою отримання знань про найкращі міжнародні практики у сфері протидії корупції

проведення міжвідомчих семінарів, тренінгів з питань запобігання та виявлення корупції

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

постійно

протягом 2019, 2020 і 2021 років забезпечено участь у навчальних заходах 20, 50 і 80 відсотків персоналу відповідно

вивчення міжнародного досвіду у сфері запобігання та виявлення корупції

ДФС (Держмитслужба)

постійно

протягом 2019, 2020 і 2021 років забезпечено участь у вивченні міжнародного досвіду (експертних місіях, навчальних візитах до інших країн, заходах міжнародного характеру) 10, 20 і 30 відсотків персоналу відповідно

27. Розроблення комплексного плану дій із забезпечення доброчесності, який передбачає три ключові напрями: проведення оцінювання результатів службової діяльності державних

розроблення антикорупційних програм з метою виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Держмитслужби, зокрема з урахуванням рекомендацій міжнародних інституцій

ДФС (Держмитслужба)

щороку

прийнято відповідний наказ Держмитслужби (приймаються щороку на рік, наступний за роком прийняття)

службовців для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їх кар'єри, визначення потреби у професійному навчанні, здійснення інших заходів з мотивації; здійснення заходів з метою зменшення можливостей для корупції, виявлення корупційних дій та застосування належних санкцій; запровадження обов'язкового навчання для співробітників Держмитслужби з питань запобігання корупції

утворення комісії з визначення корупційних ризиків

ДФС (Держмитслужба)

у місячний строк після прийняття акта Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення повноважень Держмитслужбою

прийнято відповідний наказ Держмитслужби

розроблення методології щодо систематичного виявлення та проведення аналізу корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, скоєних працівниками Держмитслужби, вжиття заходів до запобігання, зокрема з використанням рекомендацій Всесвітньої митної організації з вимірювання результативності
(з визначенням процесів, строків та процедур)

ДФС (Держмитслужба)

у тримісячний строк після прийняття акта Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення повноважень Держмитслужбою

прийнято наказ Держмитслужби щодо затвердження методології

V. Прозорість та контрольованість реформи

28. Оперативний моніторинг за здійсненням заходів з реалізації реформи Держмитслужби на основі ключових показників ефективності, встановлених Мінфіном; оприлюднення на офіційному веб-сайті щомісячних звітів про виконання ключових показників ефективності

розроблення ключових показників ефективності Держмитслужби та методики їх розрахунку

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2019 р.
(далі - щороку)

розроблено та затверджено ключові показники ефективності та методику їх розрахунку. Встановлені показники ефективності щороку доводяться до відома Держмитслужби

здійснення оцінки та контролю за виконанням ключових показників ефективності Держмитслужби

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

щокварталу

щоквартальне опублікування на офіційному веб-сайті

29. Створення уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових та митних органів; проведення щорічних досліджень та оприлюднення результатів.
Використання зворотного зв'язку у формі незалежних опитувань платників податків щодо їх оцінки сприйняття рівня корупції у Держмитслужбі як інструменту для вдосконалення процедур та процесів діяльності служби

запровадження уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування митних органів.
запровадження системи опитування платників щодо їх оцінки сприйняття рівня корупції у Держмитслужбі

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

прийнято організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

проведення щорічних досліджень та оприлюднення результатів проведених досліджень

незалежні сторонні організації (за згодою)
ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

щороку

щорічний звіт щодо проведених досліджень опубліковується на офіційному веб-порталі

30. Підготовка комунікаційних стратегій, які передбачають послідовне висвітлення процесу реформування та забезпечуватимуть єдину політику комунікацій Держмитслужби та її територіальних органів

розроблення комунікаційної стратегії Держмитслужби

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

I квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ Держмитслужби

31. Висвітлення своєчасної, доступної та повної інформації про законодавство і процедури, стратегічні цілі митних органів і звіти про ключові показники ефективності.
Формування високої культури сплати податків, зборів та митних платежів у населення.
Розвиток партнерських відносин між митницями та торговельною спільнотою для забезпечення врахування потреб законної торгівлі

забезпечення функціонування офіційного веб-порталу Держмитслужби

ДФС (Держмитслужба)

постійно

офіційний
веб-портал функціонує

забезпечення функціонування механізмів комунікації між Держмитслужбою та бізнес-спільнотою, неурядовими організаціями, громадянами (створення консультативно-дорадчих органів)

ДФС (Держмитслужба)

постійно

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

регулярне надання бізнесу та громадськості доступної та своєчасної інформації шляхом опублікування на інформаційних ресурсах, забезпечення можливості звернення до відповідальних осіб, які опрацьовують звернення та запити заінтересованих осіб

ДФС (Держмитслужба)

постійно

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

забезпечення функціонування "гарячої лінії" для отримання інформації від громадськості та бізнесу

ДФС (Держмитслужба)

постійно

забезпечено функціонування "гарячої лінії"

32. Налагодження в територіальних органах Держмитслужби вертикальних і горизонтальних комунікацій та розвиток внутрішньої інформаційно-довідкової мережі

організація внутрішньої комунікації, в тому числі з використанням внутрішньої інформаційно-довідкової мережі

ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

VI. Сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спрощення та гармонізацію митних процедур

33. Впровадження інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) як елемента заохочення до добровільної та доброчесної сплати податків із збалансованою, прозорою та зрозумілою системою оцінки претендентів

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в частині наближення до митного законодавства Європейського Союзу (Регламент (ЄС) N 952/2013, Делегований Регламент (ЄС) N 2015/2446, Регламент Комісії (ЄС) N 2015/2447, Регламент Ради (ЄС) N 1186/2009)

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2019 р.

відповідний законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України щодо впровадження інституту авторизованих економічних операторів

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

до прийняття відповідного Закону України

прийнято відповідний Закон України

підготовка проектів нормативно-правових актів, які регламентують впровадження положень відповідного Закону України

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

у строки, визначені прийнятим Законом України

прийнято відповідні нормативно-правові акти

розроблення програмного забезпечення, необхідного для функціонування інституту авторизованого економічного оператора

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

у строки, визначені прийнятим Законом України

підготовлено технічне завдання впроваджено програмне забезпечення

навчання персоналу митниць щодо функціонування АЕО

ДФС (Держмитслужба)

у строки, визначені прийнятим Законом України

проведено навчальні заходи

підготовка проектів міжнародних договорів про взаємне визнання митних стандартів/ забезпечення, а також статусів економічних операторів, авторизованих у рамках програм торговельного партнерства

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

протягом року після набрання чинності нормативно-правовими актами, які регламентують впровадження положень Закону України про авторизованих економічних операторів

проекти міжнародних угод підготовлено для підписання

34. Приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ та створення транзитної системи, яка підтримує ефективний митний контроль, використовує сучасні технології під час здійснення контролю за доставкою товарів

супроводження у Верховній Раді України законопроекту щодо запровадження положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

до прийняття відповідного Закону України

відповідний Закон України прийнято

підготовка проектів нормативно-правових актів для забезпечення впровадження режиму спільного транзиту

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

у строки, визначені прийнятим Законом України

прийнято відповідні нормативно-правові акти

запровадження функції із забезпечення роботи з підтримки для надання підприємствам і співробітникам митниці необхідних технічних та / або процедурних консультацій щодо здійснення транзитних процедур відповідно до положень Конвенції про процедуру спільного транзиту

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

у строки, визначені прийнятим Законом України

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі акти для забезпечення функціонування підрозділів з підтримки

навчання персоналу митниць щодо здійснення транзитних процедур відповідно до положень Конвенції про процедуру спільного транзиту

ДФС (Держмитслужба)

у строки, визначені прийнятим Законом України

забезпечено участь у навчальних заходах всіх працівників митниць, відповідальних за здійснення транзитних процедур

запровадження системи спільного транзиту між Україною та Договірними сторонами Конвенції про процедуру спільного транзиту

ДФС (Держмитслужба)

у строки, визначені прийнятим Законом України

запроваджено режим спільного транзиту

35. Перегляд та оптимізація застосування систематичних, комплексних, гнучких та послідовних процедур митного контролю на основі аналізу ризиків

вдосконалення нормативно-правової бази та внесення змін до Митного кодексу України в частині законодавчого закріплення обов'язковості рішень, прийнятих автоматизованою системою управління ризиками

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

запровадження системи швидкого реагування на випадок кризових ситуацій

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

I квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

розроблення стандартних алгоритмів дій працівників митниці під час виконання заходів контролю, передбачених автоматизованою системою управління ризиками (виключити розділення на обов'язкові/необов'язкові заходи та можливість прийняття інспектором рішення про виконання/невиконання як корупційний фактор)

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідний наказ Мінфіну

розширення сфери застосування автоматизованої системи управління ризиками на всі митні формальності, від обробки попередньої інформації до обробки результатів митного пост-аудиту. Впровадження профілів та індикаторів ризику, орієнтованих не лише на визначення конкретних параметрів (наприклад, вартості, ваги, коду товару згідно з УКТЗЕД), а і на інші характеристики і параметри товару

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

постійно

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

36. Удосконалення автоматизованої системи митного оформлення товарів, зокрема впровадження модулів прийняття автоматизованих рішень про виконання митних формальностей. Подальша автоматизація митних формальностей

супроводження у Верховній Раді України змін до Митного кодексу України в частині забезпечення можливості функціонування автоматизованого випуску товарів за митними деклараціями у відповідний митний режим

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

до прийняття відповідного Закону України

прийнято відповідний Закон України

внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

у строки, визначені прийнятим Законом України

прийнято відповідні нормативно-правові акти

запровадження спеціалізації структурних підрозділів митниці (окремих посадових осіб) із здійснення митних формальностей щодо певних категорій товарів

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

законопроект для запровадження функціонування центрів компетенції подано на розгляд Верховної Ради України

37. Запровадження подання попередньої інформації та обміну інформацією щодо безпеки поставок з метою проведення аналізу ризиків, пов'язаних із надійністю та безпекою, на підставі кращих світових практик

супроводження у Верховній Раді України змін до Митного кодексу України в частині запровадження правової бази для подання попередньої інформації та обміну інформацією щодо безпеки поставок та запровадження відповідальності перевізника за неподання чи несвоєчасне подання попередньої інформації в обсязі та в строки, визначені законодавством, або за подання недостовірної попередньої інформації

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

до прийняття відповідного Закону України

прийнято відповідний Закон України

38. Запровадження методики вимірювання середнього часу випуску товарів на основі кращих практик

розроблення та запровадження методики вимірювання середнього часу випуску товарів на основі дослідження з вимірювання часу Всесвітньої митної організації

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

I квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

проведення дослідження часу випуску товарів із застосуванням принципу "Єдине вікно"

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

VII. Сприяння ефективному справлянню митних платежів

39. Розроблення та реалізація системи моніторингу результативності та ефективності контролю митної вартості, класифікації товарів, визначення країни походження, правомірності використання пільг та преференцій із сплати митних платежів

розроблення структури звіту, методики та запровадження щоквартального моніторингу результативності та ефективності контролю митної вартості, класифікації товарів, визначення країни походження, правомірності використання пільг та преференцій із сплати митних платежів, у тому числі за результатами постмитного аудиту та судової практики

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи для запровадження щоквартального моніторингу результативності

розроблення стандартних алгоритмів дій працівників митниці під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості, класифікації, країни походження товарів, правомірності використання пільг та преференцій із сплати митних платежів до, під час та після їх випуску в заявлений режим

ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи для затвердження стандартних алгоритмів дій

перегляд ставок ввізного мита (уніфікація ставок), внесення пропозицій щодо внесення змін до Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України"

Мінекономрозвитку Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

40. Модернізація системи контролю за визначенням митної вартості та організація центру цінової інформації з метою створення інтегрованої довідкової цінової бази даних

розроблення, забезпечення оновлення та використання під час здійснення контролю митної вартості методології здійснення митної оцінки (у тому числі з урахуванням особливостей контролю операцій пов'язаних осіб з систематизацією практики та прикладами митної оцінки, побудованої на міжнародних принципах методології митної оцінки, визначених у документах Світової організації торгівлі та Всесвітньої митної організації)

ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

прийнято відповідний організаційно-розпорядчий документ щодо затвердження методології здійснення митної оцінки

запровадження системної взаємодії підрозділу цінової інформації Держмитслужби з профільними структурними підрозділами Мінфіну і ДПС

ДФС (Держмитслужба)
ДПС
Мінфін

I квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

впровадження використання для цілей контролю митної вартості та доведення наявності/відсутності впливу взаємопов'язаності сторін на вартість товарів автоматизованого обміну фінансовою інформацією, яка використовується податковим аудитом для цілей контролю за трансфертним ціноутворенням та BEPS

ДФС (Держмитслужба)
ДПС

I квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

розроблення пропозицій щодо внесення змін до Митного кодексу України про продовження визначеного строку надання гарантій сплати митних платежів у разі незгоди декларанта або уповноваженої особи з рішенням про коригування митної вартості

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

законопроект про внесення змін до Митного кодексу України подано на розгляд Верховної Ради України

41. Визначення процедури надання митницею на запит підприємства обов'язкової тарифної інформації з урахуванням міжнародної практики (Binding Tariff Information (BTI)

внесення змін до наказу Мінфіну від 30 травня 2012 р. N 650 "Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України"

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2019 р.

прийнято відповідний наказ Мінфіну

42. Створення зручних для користування бізнесом та митницею онлайн-сервісів для перегляду реєстру попередніх рішень про класифікацію товару, знеособленої інформації про класифікацію товару з оформлених митних декларацій тощо

створення онлайн-сервісу для перегляду реєстру попередніх класифікаційних рішень, що дає змогу здійснювати запит інформації за ключовими словами в найменуванні товару та надання знеособленої інформації про класифікацію таких товарів з масиву митних декларацій, під час оформлення яких перевірка класифікації товарів здійснювалася спеціалізованим підрозділом

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

забезпечено повноцінне функціонування онлайн-сервісу

перегляд винесених митницею попередніх рішень про класифікацію товару та рішень про визначення коду товару з метою:
виключення рішень, скасованих у судовому порядку та за якими триває судове оскарження;
виявлення рішень з різними кодами згідно з УКТЗЕД на однакові товари (з однаковими характеристиками, визначальними для класифікації) та їх перегляд

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

I квартал 2020 р.

забезпечено перегляд рішень

43. Створення умов для здійснення контролю за обігом товарів на митній території України на кожному етапі їх постачання та реалізації

забезпечення доступу посадових осіб Держмитслужби, які виконують функції постмитного аудиту та протидії митним правопорушенням, до інформації, що міститься в податкових накладних, акцизних накладних для цілей контролю за переміщенням товарів та податкової звітності, яка містить інформацію щодо складових митної вартості товарів

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)
ДПС

постійно

прийнято відповідні нормативно-правові акти

44. Запровадження постмитного контролю та підвищення ефективності здійснення митного аудиту, яке оцінюватиметься на підставі фактично сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив

підготовка змін до Митного кодексу України для підвищення ефективності здійснення митного аудиту як форми митного контролю

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

створення інформаційно-аналітичної системи для підрозділів митного аудиту та митного оформлення з метою використання
ризик-орієнтованого (переважно автоматизованого) підходу під час планування та проведення документальних перевірок. Використання результатів митного аудиту для визначення переліку форм митного контролю на етапі митного оформлення товарів

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи
проведено заходи з автоматизації використання ризик-орієнтованого підходу

створення правових підстав для здійснення стягнення митними органами митних платежів, донарахованих за результатами документальних перевірок, які перейшли у стан податкового боргу

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)
ДПС

IV квартал 2020 р.

законопроекти про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України подано на розгляд Верховної Ради України

розроблення та запровадження системи оцінювання ефективності здійснення митного аудиту як форми митного контролю на підставі фактично виявлених порушень, сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

I квартал 2021 р.

розроблено та запроваджено зазначену систему

створення системи управління митним аудитом, впровадження єдиних стандартів звітності за результатами здійснення митного аудиту та контролю за їх дотриманням, внесення результатів аудиту до інформаційних систем

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

I квартал 2021 р.

створено систему управління митним аудитом, впроваджено єдині стандарти звітності

VIII. Розвиток інфраструктури, електронних технологій та сервісів для міжнародної торгівлі

45. Розвиток та розширення функціональних можливостей сервісу "Єдине вікно"

запровадження передачі центральними органами виконавчої влади дозвільних документів виключно через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" та їх використання під час митного контролю та митного оформлення

ДФС (Держмитслужба)

постійно

запроваджено модулі автоматизованої системи митного оформлення

удосконалення нормативно-технічних документів, необхідних для застосування принципу "Єдиного вікна" під час електронного обміну інформацією за принципом "Єдине вікно"

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

прийнято відповідні накази Мінфіну

розвиток сервісу для забезпечення можливості подання громадянами та підприємствами електронних заяв та прийняття в електронному вигляді митними органами рішень з питань митної справи

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

постійно

введено в експлуатацію відповідні електронні сервіси

46. Розроблення середньострокової та довгострокової стратегії розвитку і розбудови пунктів пропуску через державний кордон України з метою підвищення їх пропускної спроможності та забезпечення здійснення заходів митної безпеки на державному кордоні України; розширення використання інформаційно-телекомунікаційних технологій, автоматизованих засобів зчитування номерів, зважування, сканування, проставляння контрольних відміток, подання інформаційних повідомлень, заяв тощо

розроблення плану розвитку і розбудови пунктів пропуску через державний кордон України

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)
Адміністрація Держприкордонслужби Мінінфраструктури облдержадміністрації

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

розроблення уніфікованих вимог до облаштування автомобільних пунктів пропуску

ДФС (Держмитслужба)
Адміністрація Держприкордонслужби

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

розроблення типових елементів (службово-виробнича будівля, бокс поглибленого огляду, навіс та інше) автомобільних пунктів пропуску

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

розроблення, складення та регулярне оновлення паспортів пунктів пропуску (інфраструктура, технічні засоби митного контролю, відеоспостереження, технічний стан обладнання, стан під'їзних шляхів тощо), визначення обсягу інформації для публічного доступу та забезпечення її своєчасного оприлюднення на веб-сайті Держмитслужби

ДФС (Держмитслужба)
Мінінфраструктури Укравтодор
облдержадміністрації за місцезнаходженням пункту пропуску

I квартал 2020 р.

складено та опубліковано паспорти пунктів пропуску

47. Розвиток єдиної автоматизованої інформаційної системи, розгортання нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS) та інтеграція інформаційно-телекомунікаційних компонентів митниці

отримання та впровадження електронної комунікаційної системи, сумісної з новою комп'ютеризованою транзитною системою ЄС (NCTS)

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2020 р.

впроваджено електронну комунікаційну систему, сумісну з новою комп'ютеризованою транзитною системою (NCTS)

48. Розвиток автоматизованої системи управління ризиками та розширення джерел інформації, які в ній використовуються

забезпечення використання під час проведення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків інформації, отриманої від державних органів

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

постійно

в автоматизованій системі управління ризиками використовуються нові джерела інформації

системний перегляд профілів ризику, розроблення профілів ризику з урахуванням визначення пріоритетних напрямів контролю, результатів здійснення моніторингу та контролю

ДФС (Держмитслужба)

постійно

переглянуто профілі ризику

використання в автоматизованій системі управління ризиками суб'єктно-орієнтованих критеріїв з метою врахування характеристик та історії діяльності суб'єктів господарювання під час визначення ступеня ризику

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

постійно

впровадження відповідних алгоритмів в автоматизовану систему управління ризиками

IX. Захист суспільства, громадського здоров'я і безпеки навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та зброї

49. Розроблення політики, систем, процедур та правових інструментів для ефективного управління ризиками, що дасть змогу забезпечити баланс між сприянням торгівлі та функціями безпеки

затвердження методики вимірювання пропорційності заходів із сприяння торгівлі заходам з митного контролю

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

I квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

50. Впровадження декларативного принципу щодо дотримання заходів нетарифного регулювання

підготовка проекту Закону України щодо внесення змін до Митного кодексу України в частині можливості підтвердження суб'єктами господарювання дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (встановлених законами України заборон та обмежень) під час переміщення товарів через митний кордон України за декларативним принципом у частині:
наведення декларантами у митних деклараціях відомостей про документи, необхідні для здійснення митного контролю, або відміток, що товари не підпадають під дію заборон та/або обмежень;
надання права митниці завершити митне оформлення у разі наведення декларантом відомостей про дотримання заходів нетарифного регулювання або внесення відмітки, що товари не підпадають під дію заборон та/або обмежень;
здійснення під час постмитного контролю перевірки дотримання декларантами заходів нетарифного регулювання

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

зазначений законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

51. Використання митницею комплексу сучасних оглядових технологій та обладнання в пунктах пропуску, на вантажних терміналах, у морських портах і в аеропортах (наприклад, зважування без зупинки транспортного засобу, сканування без відкриття вантажу, інтелектуальне відеоспостереження тощо)

перегляд та актуалізація існуючих нормативних документів, що регламентують використання митного обладнання

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

впровадження системи сканування товарів та транспортних засобів та визначення об'єктів для сканування на основі результатів аналізу та оцінки ризиків

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

встановлення скануючих систем стаціонарного типу для огляду транспортних засобів та контейнерів у пунктах пропуску

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

введено в експлуатацію скануючі системи не менше ніж в семи пунктах пропуску через державний кордон України

встановлення вагових комплексів для вимірювання маси транспортних засобів у русі в пунктах пропуску

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2021 р.

введено в експлуатацію вагові комплекси

побудова системи інтелектуального відеоконтролю в пунктах пропуску

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2021 р.

введено в експлуатацію відеоконтроль

поширення практики взаємного визнання результатів митного контролю під час проведення митних процедур

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2021 р.

укладено міждержавні угоди про обмін інформацією та визнання результатів митного контролю із застосуванням технічних та спеціальних засобів митного контролю

52. Підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці

створення, розвиток і регулярне оновлення системи оперативного обміну інформацією, необхідної для забезпечення та здійснення діяльності з виявлення та припинення порушень законодавства з питань державної митної справи, з правоохоронними, контролюючими органами та митними органами іноземних держав

ДФС (Держмитслужба)

постійно

укладено та реалізовано меморандуми про взаєморозуміння або угоди з правоохоронними, контролюючими органами та митними органами іноземних держав про надання інформації

підготовка проекту Закону України щодо внесення змін до Митного кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"в частині усунення прогалин законодавства для практичного застосування існуючого обсягу повноважень

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

запровадження функції оперативних підрозділів у Держмитслужбі та її територіальних органах, уповноважених на провадження оперативно-розшукової діяльності, а також виявлення, припинення та запобігання порушенням законодавства з питань державної митної справи

ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

створено оперативні підрозділи

запровадження функції мобільних груп з метою здійснення митного контролю на всій митній території України

ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

затвердження планів дій та механізмів оперативного реагування на тенденції та загрози, що виникають у зв'язку з переміщенням зброї, товарів подвійного використання, наркотичних та хімічних речовин, порушенням прав інтелектуальної власності тощо

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2019 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

розроблення інструкцій, визначення способів і методів роботи та взаємодії між слідчими, правоохоронними та іншими структурними підрозділами митниці

ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

створення систем підготовки керівного складу та навчання працівників митниці, які провадять правоохоронну діяльність

ДФС (Держмитслужба)

II квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

використання спеціальних форм співпраці, що стосуються транскордонних дій (наприклад, переслідування по гарячих слідах, спільне спостереження за кордоном, спільні операції), з метою виявлення, припинення та документування порушень митного законодавства

ДФС (Держмитслужба)

постійно

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

53. Створення системи сприяння захисту прав інтелектуальної власності, що не перешкоджає законній торгівлі та забезпечує протидію потраплянню на територію України контрафактних товарів

приведення законодавства з питань захисту прав інтелектуальної власності в митній сфері у відповідність з міжнародними угодами і стандартами: Регламенту Ради ЄС N 608/2013 від 12 червня 2013 р. та Імплементаційного Регламенту Комісії ЄС N 1352/2013 від 4 грудня 2013 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2019 р.

законопроект про внесення змін до Митного кодексу України подано на розгляд Верховної Ради України,
прийнято відповідні нормативно-правові акти

розвиток організаційної спроможності митниці з питань захисту прав інтелектуальної власності. Створення центру оперативної експертизи, який перебуває безпосередньо на зв'язку з працівниками митниці, правоохоронними підрозділами Держмитслужби, правовласниками тощо.
Розроблення стандартних алгоритмів дій працівників митниці під час здійснення контролю дотримання прав інтелектуальної власності до, під час та після їх випуску в заявлений режим.
Розроблення спеціальних профілів ризику для здійснення контролю за переміщенням товарів, що може порушувати право інтелектуальної власності. Створення та забезпечення функціонування бази даних щодо прав інтелектуальної власності. Проведення короткострокових семінарів (тренінгів), зокрема із залученням представників правовласників з питань захисту прав інтелектуальної власності

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

54. Забезпечення митних лабораторій обладнанням і програмним забезпеченням та удосконалення процедур і методів роботи лабораторій

удосконалення процедур та методів роботи митних лабораторій. Внесення змін до нормативно-правових актів з питань здійснення лабораторних досліджень

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні нормативно-правові та організаційно-розпорядчі документи

підвищення організаційної спроможності митних лабораторій:
укладення відповідних угод із зовнішніми кваліфікованими установами щодо лабораторних досліджень за напрямами, які не охоплені митною лабораторією;
розроблення та затвердження інструкцій та кваліфікаційних вимог

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2021 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

впровадження мобільних митних лабораторій

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2021 р.

мобільні митні лабораторії забезпечено необхідним обладнанням та програмним забезпеченням

забезпечення обладнанням та спеціалізованим програмним забезпеченням для здійснення лабораторного дослідження

ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2021 р.

митні лабораторії забезпечуються сучасним обладнанням.
Забезпечено здійснення експрес- досліджень

проведення акредитації національним органом України з акредитації митної лабораторії на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

ДФС (Держмитслужба)

I квартал 2021 р.

отримано атестат акредитації Національного агентства з акредитації

X. Підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва

55. Підписання угод із суміжними країнами та найбільшими торговельними партнерами України щодо обміну попередньою митною інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України

визначення переліку потенційних країн для проведення консультацій щодо укладення домовленостей про попередній обмін митною інформацією

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

IV квартал 2019 р.

пропозиції щодо підписання угод підготовлено та погоджено з іншими центральними органами виконавчої влади

підготовка проектів міжнародних угод з питань митної справи та взаємної адміністративної допомоги, проектів відповідних протоколів щодо обміну попередньою інформацією. Проведення консультацій, переговорів щодо їх узгодження та забезпечення

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

постійно

підготовлено та узгоджено проекти відповідних угод/протоколів

здійснення моніторингу стану виконання міжнародних угод у митній сфері, внесення пропозицій щодо доцільності укладення угод про співпрацю з питань митної справи та приєднання до них

ДФС (Держмитслужба)

постійно

інформаційно-аналітичні матеріали готуються на постійній основі

56. Розвиток двосторонньої договірної бази про здійснення спільного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення

ініціювання двосторонніх переговорів та узгодження положень відповідних проектів договорів

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

постійно

укладено відповідні договори

57. Активізація використання інструментів міжнародної технічної допомоги та участі у проектах, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

використання інструментів міжнародної технічної допомоги та участі у проектах, що підтримуються міжнародними організаціями

ДФС (Держмитслужба)
Мінекономрозвитку Мінфін

постійно

використовуються інструменти міжнародної технічної допомоги та участі у проектах, що підтримуються міжнародними організаціями

підготовка та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги та проектів допомоги міжнародних організацій

ДФС (Держмитслужба)
Мінекономрозвитку
Мінфін

постійно

відповідні проекти підготовлені, реалізовані, очікуваних результатів досягнуто

забезпечення функціонування регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації (м. Хмельницький, Україна) та Регіонального кінологічного навчального центру Всесвітньої митної організації

ДФС (Держмитслужба)

постійно

зазначені центри функціонують

58. Ратифікація необхідних міжнародних конвенцій і угод з метою забезпечення міжвідомчого співробітництва та обміну інформацією в країні та на міжнародному рівні, включаючи взаємну адміністративну підтримку

визначення переліку конвенцій і угод, які становлять інтерес для України з точки зору приєднання до них

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

IV квартал 2020 р.

пропозиції щодо підписання угод підготовлено та погоджено з іншими центральними органами виконавчої влади

59. Співпраця на керівному та операційному рівні між митними адміністраціями суміжних країн для сприяння транскордонному двосторонньому митному співробітництву

проведення двосторонніх зустрічей на рівні керівництва митних адміністрацій для обговорення та узгодження актуальних напрямів

ДФС (Держмитслужба)

постійно

проводяться двосторонні зустрічі на рівні керівництва митних адміністрацій у разі потреби

проведення зустрічей на рівні керівництва прикордонних митниць України та суміжних країн для обговорення поточної ситуації на кордоні та вирішення актуальних питань взаємодії

ДФС (Держмитслужба)

постійно

проводяться зустрічі на рівні керівництва прикордонних митниць України та суміжних країн у разі потреби

підготовка та підписання угод, протоколів з митними адміністраціями іноземних держав про взаємодію у сфері протидії митним правопорушенням та контрабанді, обміну упереджувальною (спонтанною) інформацією

Мінфін
ДФС (Держмитслужба)

постійно

проекти відповідних Угод/протоколів підготовлено, узгоджено та підписано

організація та проведення спільних навчальних заходів, у тому числі в пунктах пропуску на кордоні

ДФС (Держмитслужба)

постійно

спільні навчальні заходи проводяться

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно