Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионные программы дл сметчика от производителя

 

АВК-5 ред. 3.4.1.1  7200 грн. с НДС на 2 ПК

«АС-4 ПИР»  3984 грн. с НДС на 1 ПК

«Эксперт-Смета»  3617 грн. (работает на флэшке, есть сетевая версия).


Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 2019 року N 119

Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

Відповідно до статей 7, 15, 42, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою сприяння стабільності фінансової системи України шляхом ефективної екстреної підтримки банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2016 року N 411 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
04 жовтня 2019 року N 119

Зміни до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

1. У розділі III:

1) у пункті 22 цифри "7, 8" замінити цифрами "7 - 16";

2) у пункті 27:

у підпункті 1 слово та цифру "рядку 7" замінити словом та цифрами "рядках 7, 8".

у підпункті 2 слово та цифру "рядку 8" замінити словом та цифрами "рядках 9 - 16";

3) у пункті 28 цифри "7, 8" замінити цифрами "7, 9 - 11, 13 - 15";

4) у пункті 29 цифри "9, 10" замінити цифрами "17 - 26";

5) в абзацах першому та другому пункту 31 цифри "7, 8" замінити цифрами "7 - 16";

6) в абзаці першому пункту 311 слово та цифру "рядку 7" замінити словом та цифрами "рядках 7, 8";

7) у пункті 33:

абзац перший викласти в такій редакції:

"33. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку у разі зменшення вартості майна/гарантій, що забезпечує(ють) виконання зобов'язань за кредитним договором, та/або невідповідності такого майна/гарантій вимогам, установленим у розділі III цього Положення та в додатках 1 та/або 2 до цього Положення, повернути в термін, визначений кредитним договором та/або генеральним договором, частину заборгованості за кредитом пропорційно розміру зменшення вартості майна/гарантій або поповнити чи замінити їх (за погодженням із Національним банком) майном/гарантіями, визначеним(ми) у додатку 1 до цього Положення, у розмірі, достатньому для задоволення вимог Національного банку за кредитним договором з урахуванням коригуючих коефіцієнтів.";

в абзаці другому цифри "9, 10" замінити цифрами "17 - 26";

в абзаці третьому цифри "8 - 10" замінити цифрами "9 - 26".

2. У пункті 431 розділу V цифри "8 - 10" замінити цифрами "9 - 26".

3. У першому реченні пункту 68 розділу IX слова та цифру "критеріям прийнятності", "додатка 1" замінити відповідно словами та цифрою "вимогам", "додатка 2".

4. У додатках до Положення:

1) у колонці 3 таблиці додатка 2:

у рядку 8:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Немає прострочення погашення боргу за діючими кредитними договорами боржника у банку-позичальнику (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).";

рядок доповнити новим пунктом такого змісту:

"6. Немає інформації про прострочення погашення боргу за діючими кредитними договорами боржника в інших банках (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).";

у рядку 9:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Немає прострочення погашення боргу більше 7 днів за діючими кредитними договорами боржника у банку-позичальнику (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).";

рядок доповнити новим пунктом такого змісту:

"6. Немає інформації про прострочення погашення боргу більше 7 днів за діючими кредитними договорами боржника в інших банках (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).";

у рядку 10:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Немає прострочення погашення боргу більше 7 днів за діючими кредитними договорами боржника у банку-позичальнику (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).";

рядок доповнити новим пунктом такого змісту:

"5. Немає інформації про прострочення погашення боргу більше 7 днів за діючими кредитними договорами боржника в інших банках (на дату передавання майнових прав за кредитним договором у заставу Національному банку та протягом строку дії договору застави).";

2) у додатку 6:

у пункті 4 слово та цифру "рядку 7" замінити словом та цифрами "рядках 7, 8";

у пункті 5 цифри "7, 8" замінити цифрами "7 - 16";

у пункті 6 цифри "8 - 10" замінити цифрами "9 - 26";

в абзаці першому пункту 7 цифри та слова "8 (за всіма боржниками), 9, 10" замінити цифрами та словами "9 - 16 (за всіма боржниками), 17 - 26";

у пункті 8 слово та цифри "рядках 9, 10" замінити словом та цифрами "рядках 17 - 26";

3) у додатку 7:

у пункті 7 слово та цифру "рядку 7", "рядком 7" замінити відповідно словом та цифрами "рядках 7, 8", "рядками 7, 8";

у пункті 8 слово та цифру "рядком 7" замінити словом та цифрами "рядками 7, 8";

у пункті 9 слова та цифру "в рядку 8" замінити словом та цифрами "рядками 9 - 16";

у пункті 10 цифри "8 - 10" замінити цифрами "9 - 26";

в абзаці першому пункту 11 цифри та слова "8 (за всіма боржниками), 9, 10" замінити цифрами та словами "9 - 16 (за всіма боржниками), 17 - 26";

у пункті 12 слово та цифри "рядках 9, 10" замінити словом та цифрами "рядках 17 - 26";

у пункті 13 цифри "8 - 10" замінити цифрами "9 - 26".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Чурій

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно