Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

АВК-5 лицензионная (редакция 3.4.1. с 20.06.2019)
7200 грн. с НДС на 2 компьютера + обновление (1 год)
2160 грн. с НДС на 1 компьютер (дополнительное р. м.) 
3210 грн. с НДС обновление, второй год 
АВК-5 бесплатно установка, обучение, обновление.
АВК-5 установка "под ключ" в день оплаты.
АВК-5 обновление скачать бесплатно без регистрации 1 год
Обновление АВК-5 ред. 3.4.
2. бесплатно. подробнее...

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2019

м. Київ

N 307

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2019 р. за N 603/33574

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері рибного господарства

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 10 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері рибного господарства.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 лютого 2013 року N 98 "Про затвердження акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони водних біоресурсів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2013 року за N 301/22833.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Я. С. Бєлов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
03 червня 2019 року N 307

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

_____________________________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

від ____________________
               (дата складення акта)

 

складений за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання
суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері рибного господарства
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків  , або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_____________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від  
 
Посвідчення (направлення)
від  N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена
законом ________________
                     (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

 

Початок

Завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

 

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з  по
  
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;   видавався;
його вимоги:   виконано;   не виконано

  був з  по
  
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;   видавався;
його вимоги:   виконано;   не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

 

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

____________
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті.

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до
4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Договір оренди водних об'єктів (їх частин) для риборозведення наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 51 ВКУ;
частина друга, пункти "а", "в" частини третьої, частина четверта статті
59 ЗКУ

2

Розрахункова рибопродуктивність по регіонах України та зонах аквакультури (рибництва) дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 5 ЗУ N 5293-VI;
Зони аквакультури,
затверджені наказом Мінагрополітики N 45

3

Спеціальні форми первинної документації для суб'єктів рибного господарства в галузі аквакультури ведуться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 5 ЗУ N 5293-VI;
Первинна документація, затверджена наказом Мінагрополітики N 362

4

Паспорт рибогосподарської технологічної водойми наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 14 ЗУ N 5293-VI;
Порядок, затверджений наказом Мінагрополітики
N 742

5

Квоти добування (вилову) водних біоресурсів наявні та дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 30, абзац другий статті 35 ЗУ N 3677-VI;
пункт 4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992

6

Комплексні
рибницько-меліоративні заходи щодо охорони та відтворення, у тому числі штучного, водних біоресурсів, збереження і поліпшення умов їх існування здійснюються у встановленому порядку

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий статті 35 ЗУ N 3677-VI

7

Бирки для маркування знарядь лову наявні на знаряддях лову з метою визначення належності

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 6.1.8 пункту 6.1 глави 6 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу
N 164;
підпункт 6.1.7 пункту 6.1 глави 6 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 33;
підпункт 4.6 пункту 4 Тимчасових правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 172

8

Знаряддя лову, зазначені в дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 31, абзаци другий, третій статті 35
ЗУ N 3677-VI; додаток 1 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 801

9

Журнал обліку вилучених водних біоресурсів (промисловий журнал) наявний

 

 

 

 

 

Абзац третій пункту 33 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992;
пункти 1, 2 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики N 17

9.1

Журнал обліку вилучених водних біоресурсів (промисловий журнал) ведеться на належному рівні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 36 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992;
пункти 3 - 20 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики N 17

10

Журнал обліку прийнятих водних біоресурсів наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 42 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992;
пункти 1, 2 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики N 17

10.1

Журнал обліку прийнятих водних біоресурсів ведеться на належному рівні

 

 

 

 

 

Пункти 3 - 17 Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики N 17

11

Режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта або науково-біологічне обґрунтування рибогосподарської експлуатації водного об'єкта наявний, дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Глава 2 Інструкції, затвердженої наказом Держкомрибгоспу
N 4

12

Обсяги реалізованих та готових до реалізації водних біоресурсів та/або продукції, виготовленої з них, обсягу водних біоресурсів, вилучених в результаті господарської діяльності, відповідають

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий статті 35 ЗУ N 3677-VI

13

Програма проведення дослідного вилову водних біоресурсів наявна та дотримується

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 27 ЗУ N 3677-VI;
абзац другий пункту 36 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992

14

Правила та режими рибальства дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини друга, третя статті 31, абзац третій статті 35 ЗУ N 3677-VI

15

Встановлені строки заборони вилову водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 11.1, 11.2 глави 11 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 33;
пункти 11.1 - 11.5 глави 11 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 164;
пункт 10 Тимчасових правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 172

16

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) наявний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 17 ЗУ N 2894-III

17

Облік обсягів використання водних біоресурсів ведеться

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий статті 35 ЗУ N 3677-VI

18

Звітність, передбачена законодавством, подається в повному обсязі та у встановлені строки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий частини другої статті 5 ЗУ N 5293-VI;
пункт 45 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 992;
пункт 1.1 розділу I Інструкції, затвердженої наказом Мінагрополітики N 141;
підпункт 6.1.12 пункту 6.1 глави 6 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 164;
підпункт 6.1.11 пункту 6.1 глави 6 Правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 33;
підпункт 4.10 пункту 4 Тимчасових правил, затверджених наказом Держкомрибгоспу N 172

19

Внесення плати за спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється своєчасно

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 35 ЗУ N 3677-VI

20

Технічний стан рибозахисних пристроїв на гідротехнічних спорудах та водозаборах належний

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини друга, третя статті 17 ЗУ N 3677-VI

21

Погодження проведення робіт на рибогосподарських водних об'єктах (будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду) наявні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини перша, четверта статті 17, частина шоста статті 46 ЗУ N 3677-VI;
абзац шостий пункту 5 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 557

22

Приписи про усунення в установлені строки недоліків і порушень, видані за результатами проведення Держрибагентством та його територіальними органами попередніх планових заходів, виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 11 ЗУ N 877-V

23

Рівневий режим роботи рибогосподарських водних об'єктів, повноцінне існування гідробіонтів забезпечує

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 17 ЗУ N 3677-VI

24

Вимоги щодо використання чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів у сфері аквакультури дотримуються

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци п'ятий, дев'ятий частини другої статті 5, частини перша, друга статті 20 ЗУ N 5293-VI

____________
** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

 

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки***

 

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових
осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)***

 

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

____________
*** Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

__________________________
(найменування посади)

________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

__________________________
(найменування посади)

________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

__________________________
(найменування посади)

________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на  сторінках отримано  :

__________________________
(найменування посади)

________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата та номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

скорочення

найменування

дата і номер

1

2

3

4

5

I. Кодекси України

1

ВКУ

Водний кодекс України

від 06 червня 1995 року
N 213/95-ВР

 

2

ЗКУ

Земельний кодекс України

від 25 жовтня 2001 року
N 2768-III

 

II. Закони України

3

ЗУ N 2894-III

Закон України "Про тваринний світ"

від 13 грудня 2001 року N 2894-III

 

4

ЗУ N 877-V

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

від 05 квітня 2007 року N 877-V

 

5

ЗУ N 3677-VI

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

від 08 липня 2011 року N 3677-VI

 

6

ЗУ N 5293-VI

Закон України "Про аквакультуру"

від 18 вересня 2012 року N 5293-VI

 

III. Постанови Кабінету Міністрів України

7

Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 557

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду"

від 12 липня 2005 року N 557

 

8

Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 801

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу"

від 30 жовтня 2013 року N 801

 

9

Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 992

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України"

від 25 листопада 2015 року N 992

 

IV. Накази

10

Правила, затверджені наказом Держкомрибгоспу N 164

Наказ Держкомрибгоспу України "Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря"

від 08 грудня 1998 року N 164

09 березня 1999 року за N 147/3440

11

Правила, затверджені наказом Держкомрибгоспу N 33

Наказ Держкомрибгоспу України "Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України"

від 18 березня 1999 року N 33

25 травня 1999 року за N 326/3619

12

Тимчасові правила, затверджені наказом Держкомрибгоспу N 172

Наказ Держкомрибгоспу України "Про затвердження тимчасових правил та режимів рибальства в 2000 році"

від 31 грудня 1999 року N 172

25 січня 2000 року за N 43/4264

13

Інструкція, затверджена наказом Держкомрибгоспу N 4

Наказ Держкомрибгоспу "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах"

від 15 січня 2008 року N 4

28 січня 2008 року за N 64/14755

14

Інструкція, затверджена наказом Мінагрополітики N 141

Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження форми звітності N 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__ р." та інструкції щодо її заповнення"

від 21 березня 2012 року N 141

09 квітня 2012 року за N 514/20827

15

Первинна документація, затверджена наказом Мінагрополітики N 362

Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження спеціальних форм первинної документації для суб'єктів рибного господарства в галузі аквакультури"

від 19 червня 2012 року N 362

05 липня 2012 року за N 1126/21438

16

Зони аквакультури, затверджені наказом Мінагрополітики N 45

Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України"

від 30 січня 2013 року N 45

11 лютого 2013 року за N 240/22772

17

Порядок, затверджений наказом Мінагрополітики N 742

Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Порядку розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми"

від 16 грудня 2013 року N 742

11 січня 2014 року за N 27/24804

18

Інструкція, затверджена наказом Мінагрополітики N 17

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження нормативно-правових актів, необхідних для здійснення спеціального використання водних біоресурсів"

від 26 січня 2016 року N 17

09 лютого 2016 року за N 201/28331

 

Заступник начальника
управління - начальник відділу аналізу
та прогнозування розвитку тваринництва
управління тваринництва Департаменту
аграрної політики та сільського господарства

В. Пищолка

 

 

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно