Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.4.1.1 от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18   (050)330-54-00   (068)201-77-62   (093)902-93-85

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной и подрядной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.

«Эксперт-Смета» 1 рабочее место 5016 грн.

«Эксперт-Смета» на флэш-носителе 5554 грн. Позволяет работать на любом компьютере непосредственно на флэшке.

«Эксперт-Смета» на USB HDD 6716 грн. (в том числе с учетом USB-НОСИТЕЛЯ от 500 Гб).

«Эксперт-Смета» сетевая версия 6204 грн. Единый доступ к общей базе. Одновременная работа сметчиков над общими проектами.

Общая база данных хранится на едином серверном пространстве Простота обновлений. Экономия дискового пространства.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 жовтня 2019 року N 3076/5

Про затвердження Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 3 Кодексу України з процедур банкрутствапідпункту 1 пункту 3пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, пункту 8 розділу II Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2019 року N 2536/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за N 926/33897, наказую:

1. Затвердити Перелік обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинністьнаказ Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року N 128/5 "Про затвердження Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)" (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Коломієць В. Р.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
02 жовтня 2019 року N 3076/5

Перелік
обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

I. Банкрутство

1. Законодавство України, що регулює провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

2. Повноваження державного органу з питань банкрутства.

3. Порядок підготовки, перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих. Видача та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих. Кваліфікаційний іспит осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

5. Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов'язки арбітражного керуючого на кожній стадії провадження. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

6. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

7. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого.

8. Призначення та відсторонення арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

9. Відповідальність арбітражних керуючих. Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих.

10. Страхування відповідальності арбітражного керуючого.

11. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих.

12. Планові та позапланові перевірки діяльності арбітражних керуючих.

13. Наслідки проведення перевірки діяльності арбітражних керуючих.

14. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого.

15. Фінансові аналізи в процедурі банкрутства.

16. Аналіз фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

17. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

18. Заява про відкриття справи про банкрутство (неплатоспроможність): зміст, процесуальні особливості. Ухвала господарського суду про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

19. Відмова, повернення, відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та залишення заяви без руху.

20. Відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

21. Закриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

22. Судові процедури, що застосовуються щодо боржника.

23. Забезпечення вимог кредиторів.

24. Мораторій на задоволення вимог кредиторів.

25. Кредитори конкурсні, поточні та забезпечені.

26. Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів, попереднє засідання господарського суду, затвердження вимог кредиторів.

27. Реєстр вимог кредиторів.

28. Збори кредиторів та комітет кредиторів: створення, склад, компетенція, порядок організації засідань.

29. Загальна характеристика процедури розпорядження майном.

30. Усунення керівника боржника на стадії розпорядження майном.

31. Загальна характеристика процедури санації.

32. План санації боржника: зміст, строк розробки, порядок погодження та затвердження.

33. Продаж у процедурі санації майна боржника як єдиного майнового комплексу.

34. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів.

35. Продаж у процедурі санації частини майна боржника.

36. Звіт керуючого санацією.

37. Наслідки визнання боржника банкрутом.

38. Загальна характеристика ліквідаційної процедури.

39. Повноваження ліквідатора.

40. Ліквідаційна маса: формування, статус майна підприємства-банкрута.

41. Оцінка майна банкрута, загальний порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі.

42. Особливості продажу майна в провадженні у справі про банкрутство.

43. Порядок розрахунків з кредиторами. Черговість задоволення вимог кредиторів.

44. Завершення процедури ліквідації. Звіт ліквідатора.

45. Звільнення працівників боржника, пільги і компенсації звільненим працівникам.

46. Зберігання документів банкрута.

47. Особливості банкрутства страховиків.

48. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів.

49. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій

…(неповний текст документа)

"Центр компьютерных технологий"
www.cct.com.ua

         cct.com.ua@gmail.com

 Лицензионное программное обеспечение
Описание: http://www.cct.com.ua/images/normpro.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/cd.jpg   Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОписание: http://www.cct.com.ua/images/o_setev.gif
авк3 авк5 авк-5 официальный сайт авк5 авк-5 созидатель авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ авк3 авк5 авк-5 группа поддержки авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно  авк-5 3.3.0 скачать бесплатно авк-5 3.4.0 скачать бесплатно