Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про внесення змін до Положення про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб<br>Національний банк<br>Постанова від 29.03.2018 № 30

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2018 року N 30

Про внесення змін до Положення про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до статей 6, 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 19, 20, 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою підвищення ефективності підтримки ліквідності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та забезпечення захисту інтересів вкладників банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 березня 2013 року N 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2013 року за N 543/23075 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 1:

у пункті 1.3 слова "в межах монетарних можливостей" виключити;

у пункті 1.5 слова "рахунках Фонду" замінити словами "поточному та інших рахунках Фонду в Національному банку";

абзац перший пункту 1.9 доповнити словами "з урахуванням можливого впливу відповідної операції на здатність Національного банку досягати цілей грошово-кредитної політики";

2) у главі 2:

у пункті 2.1:

у підпункті "д" слова "поточний рахунок до Фонду" замінити словами "поточний та інші рахунки Фонду";

абзац другий підпункту "е" викласти в такій редакції:

"надходжень, у тому числі від сплати регулярного та спеціального збору до Фонду, продажу майна (активів) неплатоспроможних банків;";

абзац другий пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"право Національного банку здійснювати договірне списання простроченої заборгованості з поточного та інших рахунків Фонду в Національному банку;";

абзац другий підпункту 2 пункту 2.11 викласти в такій редакції:

"надходжень, у тому числі від сплати регулярного та спеціального збору до Фонду, продажу майна (активів) неплатоспроможних банків;";

3) у главі 4:

у пункті 4.3 слова "поточних рахунків Фонду" замінити словами "поточного та інших рахунків Фонду в Національному банку";

у пункті 4.5:

в абзаці першому слова "рахунку Фонду" замінити словами "та інших рахунків Фонду в Національному банку";

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"Національний банк має право вживати заходів щодо задоволення своїх вимог відповідно до кредитного договору.

Національний банк має право реалізовувати державні облігації України, надані в заставу, або перевести їх у свою власність за справедливою вартістю згідно з окремим рішенням Правління Національного банку України.";

в абзаці другому пункту 4.6 слова "рахунку Фонду" замінити словами "та інших рахунків Фонду в Національному банку".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести до відома Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. В. СмолійТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно