Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про внесення змін до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 - 2020 роки<br>Національний банк<br>Рішення від 29.03.2018 № 182-рш

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 березня 2018 року N 182-рш

Про внесення змін до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 - 2020 роки

Керуючись статтями 6, 7, 15, 25, 28, 29, 36, 37, 44 - 46, 56 Закону України "Про Національний банк України", статтями 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення механізму здійснення Національним банком України валютних інтервенцій, забезпечення ефективного функціонування міжбанківського валютного ринку України Правління Національного банку України вирішило:

1. Унести до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 06 вересня 2016 року N 261-рш, такі зміни:

1) у пункті 1 слова "операцій з купівлі-продажу" замінити словами "операцій з купівлі, продажу, обміну";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Стратегія деталізує положення стратегічних документів Національного банку з питань грошово-кредитної політики.";

3) пункт 7 після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

"4) здійснюючи валютні інтервенції, Національний банк надає пріоритет тим формам валютних інтервенцій, за якими Національний банк не пропонує, а приймає запропоновану іншими учасниками валютного ринку ціну;".

У зв'язку з цим підпункт 4 уважати підпунктом 5;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Валютні інтервенції можуть здійснюватися в таких формах:

валютний аукціон - операції проводяться шляхом розподілу визначеного обсягу інтервенції між тими суб'єктами ринку, які запропонували найкращу ціну на купівлю/продаж іноземної валюти;

інтервенція за єдиним курсом - здійснюється або шляхом збирання заявок суб'єктів ринку на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти за єдиним визначеним обмінним курсом та подальшого їх пропорційного задоволення в межах визначеного обсягу валютної інтервенції, або шляхом розміщення пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти в торговельно-інформаційній системі за єдиним визначеним обмінним курсом та укладення угод із суб'єктами ринку в порядку акцептування ними пропозиції до вичерпування обсягу валютної інтервенції;

інтервенція за найкращим курсом здійснюється або шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в суб'єктів ринку через торговельно-інформаційні системи та укладення угод із суб'єктом ринку, який запропонував найкращу ціну, або шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти з наявних у торговельно-інформаційних системах котирувань суб'єктів ринку та укладення угод із суб'єктом ринку, який запропонував цю ціну;

адресна інтервенція - зумовлюється національними інтересами України та здійснюється у виняткових випадках на підставі звернення Уряду України.";

5) перше речення абзацу другого пункту 9 викласти в такій редакції:

"Валютні інтервенції для накопичення міжнародних резервів проводяться, як правило, без визначення будь-якого цільового рівня обмінного курсу переважно у формі, яка передбачає, що Національний банк не пропонує, а приймає запропоновану іншими учасниками валютного ринку ціну.";

6) у другому реченні абзацу першого підпункту 1 пункту 10 слова "купити або продати" замінити словами "купити, продати, обміняти";

7) у пункті 14 слова "напередодні їх проведення" замінити словами "в день їх проведення".

2. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) організувати проведення комунікаційних заходів щодо змін до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 - 2020 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Рішення набирає чинності з 02 квітня 2018 року.

Голова

Я. В. СмолійТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно