Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Стосовно сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб<br>Державна фіскальна служба України<br>Індивідуальна податкова консультація від 29.03.2018 № 1301/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 29.03.2018 р. N 1301/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула звернення щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та надає індивідуальну податкову консультацію з порушених у ньому питань.

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету встановлено п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Згідно з п. 168.4 ст. 168 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України (далі - БКУ).

Статтею 64 БКУ встановлено, що податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі - відокремлений підрозділ).

У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку (пп. 168.4.2 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).

Водночас відповідно до пункту 64.7 статті 64 ПКУ великий платник податків (далі - ВПП) зобов'язаний стати на облік за основним місцем обліку у контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП (далі - Офіс ВПП) та за неосновним місцем обліку в Офісі ВПП або його територіальних підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням Офісу ВПП або його територіальних підрозділів об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого ВПП.

Платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку платника податків.

Взяття платника на облік за неосновним місцем обліку у контролюючих органах здійснюється за Заявою про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку за формою N 17-ОПП, яка може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Крім того, згідно положень ПКУ великі платники податків подають до контролюючих органів в електронній формі: податкові декларації (п. 49.4 ст. 49 ПКУ); копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (пп. 72.1.1.1 пп. 72.1.1 п. 72.1 ст. 72 ПКУ).

Отже, якщо юридична особа - ВПП створює підрозділи за неосновним місцем обліку, але в межах населених пунктів розташування Офісів великих платників податків або його територіальних підрозділах (в містах Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові), які не уповноважені такою юридичною особою нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, то податок, нарахований працівникам такого відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу на казначейські рахунки для територіальних органів Офісу ВПП.

У разі, якщо юридична особа - ВПП створює відокремлений підрозділ, який має свій код ЄДРПОУ, але йому не делеговані відповідні повноваження щодо сплати ПДФО за своїм місцезнаходженням, то юридична особа - ВПП стає на облік до відповідного контролюючого органу за неосновним місцем обліку в Офісі ВПП, або його територіальних підрозділах, за місцезнаходженням відокремленого підрозділу як платник місцевих (окремих) податків. При перерахуванні (сплаті) податку на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ в платіжному дорученні зазначається код юридичної особи (головного підприємства).

Відокремлений підрозділ, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку та який має власний код ЄДРПОУ, і місцезнаходження (реєстрації) якого є відмінним від місцезнаходження управлінь Офісу ВПП, перерахування ПДФО таким підрозділом самостійно здійснюється до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації).

Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.3.0 скачать бесплатно