Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх років у разі зміни типу акціонерного товариства<br>Державна фіскальна служба України<br>Індивідуальна податкова консультація від 27.03.2018 № 1240/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.03.2018 р. N 1240/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх років у разі зміни типу акціонерного товариства, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє наступне.

Згідно зі ст. 107 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) припинення юридичної особи здійснюється шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення.

Відповідно до ст. 108 ЦКУ перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.

Згідно зі ст. 87 Закону України від.17 вересня 2008 року N 514-VI "Про акціонерні товариства" (далі - Закон N 514) перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

Згідно зі ст. 5 Закону N 514 акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Тип акціонерного товариства зазначається у статуті акціонерного товариства.

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Стосовно оподаткування податком на прибуток підприємств

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу).

Отже, оскільки при зміні типу акціонерного товариства з публічного на приватне не відбувається припинення товариства, то така зміна не позбавляє товариство права на врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток у звітних періодах після такої зміни.

Стосовно оподаткування ПДВ

Щодо питання 1

Порядок реєстрації і перереєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 розділу V Кодексу та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за N 1456/26233 (далі - Положення N 1130).

Відповідно до п. 183.15 ст. 183 розділу V Кодексу у разі зміни даних про платника податку, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників ПДВ (далі - Реєстр) платник податку подає відповідно до п. 183.7 ст. 183 розділу V Кодексу реєстраційну заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.

Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені ст. 183 розділу V Кодексу для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до Реєстру.

Згідно з п. 4.2 розділу IV Положення N 1130 для перереєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація". Другий аркуш реєстраційної заяви платником ПДВ не заповнюється та не подається до контролюючого органу.

У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація".

За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою перереєстрації може бути встановлено день до закінчення строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація". При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є бажана дата перереєстрації платником ПДВ.

Відповідно до п. 4.3 розділу IV Положення N 1130 до дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.

Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов'язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення або пов'язані з перетворенням юридичної особи у випадку, визначеному пп. 1 п. 3.15 розділу III Положення N 1130, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові).

Отже, для цілей оподаткування ПДВ у разі зміни типу товариства (платника ПДВ) з приватного на публічне або з публічного на приватне у товариства (платника ПДВ) виникає обов'язок здійснити відповідні заходи щодо перереєстрації такого товариства як платника ПДВ у зв'язку із зміною найменування у порядку, встановленому ст. 183 та розділом IV Положення N 1130.

Щодо питання 2

У разі зміни типу товариства (платника ПДВ) з приватного на публічне або з публічного на приватне у товариства (платника ПДВ) не виникає податкових наслідків з ПДВ, оскільки при такій зміні не відбувається процедура реорганізації.

Згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.3.0 скачать бесплатно