Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Робота неповнолітніх на підприємстві: організовуємо правильно<br>Статті від 26.04.2018

Робота неповнолітніх на підприємстві: організовуємо правильно

Продовження. Початок у № 3, 2018

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

• Чи можна встановити випробування неповнолітньому працівникові?
• Якої тривалості надають щорічну основну відпустку неповнолітнім?
• Як оплачують працю неповнолітніх працівників?

Пільги та гарантії

Фізіологічні, психологічні та вікові особливості неповнолітніх потребують істотних обмежень умов праці. Саме тому зазначені працівники користуються додатковими пільгами та гарантіями.

Випробування

Відповідно до ч. 3 ст. 26 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) під час прийняття на роботу неповнолітніх осіб випробування не встановлюють.

Робочий час

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 51 КЗпП неповнолітнім працівникам установлюють скорочену тривалість робочого часу. Якщо роботу провадять учні протягом навчального року у вільний від навчання час, тривалість робочого часу не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу для неповнолітніх осіб відповідного віку.

Під скороченим робочим часом мають на увазі зменшену тривалість робочого часу проти нормальної його тривалості у зв'язку з необхідністю охорони праці окремих категорій працівників.

Конкретна тривалість робочого часу протягом тижня та робочого дня залежить від двох факторів:

• віку неповнолітнього працівника (старше або молодше 16 років);

• умов роботи: поєднує працівник протягом навчального року роботу з навчанням чи ні.

  

Норми виробітку

Згідно зі ст. 193 КЗпП для неповнолітніх працівників норми виробітку встановлюють виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, які не досягли 18-річного віку.

Для молодих робітників, яких приймають на підприємство чи в організацію після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, курсів, а також для тих, які пройшли навчання безпосередньо на виробництві, у передбачених законодавством випадках і розмірах та на визначені ним строки можуть затверджуватися знижені норми виробітку. Ці норми затверджує роботодавець за погодженням із профспілковим комітетом.

Відпустка

Відповідно до ч. 2 ст. 75 КЗпП та ч. 8 ст. 6 Закону України "Про відпустки" від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі - Закон № 504) неповнолітнім працівникам надають щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

Надаючи щорічну відпустку працівникам віком до 18 років, потрібно враховувати певні особливості:

1) щорічну відпустку надають неповнолітньому в зручний для нього час (ч. 1 ст. 195 КЗпП, п. 1 ч. 13 ст. 10 Закону № 504);

2) неповнолітні працівники мають право на використання щорічної відпустки повної тривалості до закінчення перших шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві (ч. 2 ст. 195 КЗпП, п. 3 ч. 7 ст. 10 Закону № 504);

3) відпустку неповнолітнім надають щорічно (ч. 5 ст. 80 КЗпП, ч. 5 ст. 11 Закону № 504);

4) заміна відпустки неповнолітньому грошовою компенсацією не допускається (ч. 5 ст. 83 КЗпП, ч. 5 ст. 24 Закону № 504).

  

Неповнолітні працівники, які поєднують роботу з навчанням, мають право на додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням (ст. ст. 13 - 15 Закону № 504).

За бажанням працівників, допущених до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, їм надають обов'язкову відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, потрібного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад (п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону № 504).

Оплата праці

Порядок оплати праці неповнолітніх установлено ст. 194 КЗпП.

  

Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Відповідно до ст. 196 КЗпП для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання) і вперше приймається на роботу, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків чи особи, що їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу, а також інших категорій осіб, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам та організаціям встановлюють квоту відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Звільнення

Загалом розірвання трудового договору з працівниками, які не досягли 18-річного віку, проводять за тими самими правилами, що й з дорослими працівниками, але є певні особливості.

Так, згідно зі ст. 198 КЗпП звільнення неповнолітніх працівників із ініціативи роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, лише за згодою районної (міської) служби в справах дітей.

Провадять лише у виняткових випадках і не допускають без працевлаштування звільнення неповнолітніх у разі:

• змін в організації виробництва та праці, зокрема ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП);

• виявленої невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню цієї роботи, а також у разі відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП);

• поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП).


Особливістю звільнення працівників, які не досягли 18-річного віку, є те, що розірвання трудового договору можливе не лише з ініціативи роботодавця або неповнолітнього працівника, а й на вимогу третіх осіб.

Відповідно до ст. 199 КЗпП батьки, усиновителі та піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, зокрема й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси. Така вимога повинна бути обґрунтованою.

Звільнення на підставі ст. 199 КЗпП відбувається:

• без згоди профспілкового комітету;

• без обмежень, установлених ст. 198 КЗпП;

• без виплати вихідної допомоги.


Розпорядчу частину наказу про звільнення працівника на підставі ст. 199 КЗпП можна сформулювати так:

ШЕВЧЕНКА Володимира Вікторовича, 04 листопада 2000 р. н., кур'єра, звільнити з роботи 06 лютого 2018 року на вимогу його батьків, ст. 199 КЗпП України.

Бухгалтерії провести з Шевченко В. В. повний розрахунок.


На підставі наказу про звільнення роблять відповідний запис у трудовій книжці працівника, наприклад:

Звільнений на вимогу батьків, ст. 199 КЗпП України.


"Довідник кадровика", квітень 2018 р., № 4 (190), с. 20
Дата підготовки 24.04.2018


Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно