Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Порушення трудового законодавства: кримінальна відповідальність<br>Статті від 26.04.2018

Порушення трудового законодавства: кримінальна відповідальність

Закінчення. Початок у № 3, 2018

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

• Яку відповідальність передбачено за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів?
• Яку відповідальність несе керівник підприємства, котрий безпідставно не виплатив працівникам заробітну плату більш як за один місяць?
• Яку відповідальність передбачено за порушення вимог законодавства про охорону праці?

Незаконне звільнення, грубе порушення угоди про працю, перешкоджання участі у страйках

З-поміж тяжких правопорушень, які вчиняють роботодавці, слід виокремити незаконне звільнення працівників з роботи з особистих та інших мотивів (ст. 172 Кримінального кодексу України; далі – ККУ), грубе порушення угоди про працю (ст. 173 ККУ) та примушування до участі у страйках або перешкоджання такій участі (ст. 174 ККУ) (таблиця 1).

Таблиця 1

Кримінальна відповідальність за порушення деяких норм трудового законодавства (незаконне звільнення, грубе порушення угоди про працю, перешкоджання участі у страйках тощо)

Стаття ККУ

Диспозиція

Санкція

172
"Грубе порушення законодавства про працю"

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів або у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю

Штраф у розмірі від 2000 до 3000 нмдг (від 34000 до 72000 грн), або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину­інваліда

Штраф у розмірі від 3000 до 5000 нмдг (від 72000 до 85000 грн), або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців

173
"Грубе порушення угоди про працю"

Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою

Штраф у розмірі до 50 нмдг (до 850 грн), або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років

Ті самі дії, вчинені стосовно громадянина, з яким укладено угоду щодо його роботи за межами України

Штраф у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн) або обмеження волі на строк до 3 років

174
"Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку"

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій

Штраф у розмірі до 50 нмдг (до 850 грн), або громадські роботи на строк від 120 до 240 год., або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років


Безпідставна невиплата заробітної плати

Згідно з ч. 1 ст. 24 Закону України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, установлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі, якщо таких органів немає, - представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Керівник підприємства, який безпідставно не виплачує працівникам заробітну плату більш як за один місяць, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності на підставі ст. 175 ККУ (таблиця 2).

Таблиця 2

Кримінальна відповідальність за невиплату заробітної плати

Стаття ККУ

Диспозиція

Санкція

175
"Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат"

Безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності

Штраф у розмірі від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн), або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати

Штраф у розмірі від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн), або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності вона заробітну плату виплатила 


З невиплатою заробітної плати пов'язана низка порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, зокрема ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 2121 ККУ).

Порушення вимог законодавства про охорону праці

Низку статей ККУ присвячено відповідальності за скоєння злочинів у сфері охорони праці, зокрема:

• порушення вимог законодавства про охорону праці - ст. 271 ККУ;

• порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою - ст. 272 ККУ;

• порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах - ст. 273 ККУ;

• порушення правил ядерної або радіаційної безпеки - ст. 274 ККУ;

• порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, - ст. 275 ККУ;

• порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту – ст. 276 ККУ.

Зазначені статті стосуються всіх суб'єктів трудового процесу: починаючи з керівників і закінчуючи працівниками найпростіших професій (таблиця 3).

Таблиця 3

Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці

Стаття ККУ

Диспозиція

Санкція

1

2

3

271
"Порушення вимог законодавства про охорону праці"

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно­правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації чи громадянином – суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого

Штраф у розмірі від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн), або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки

Виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого

272
"Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою"

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого

Штраф у розмірі від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн), або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки

Обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

273
"Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах"

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого

Виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки

Обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

274
"Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки"

Порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого

Обмеження волі на строк до 4 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки

Позбавлення волі на строк від 3 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

275
"Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд"

Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого

Штраф у розмірі від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн) або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки

Виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

276
"Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту"

Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків

Виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років

Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду

Позбавлення волі на строк від 2 до 7 років

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей

Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років


Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків

Особа, яка примушує працівника залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна цього працівника чи близьких йому осіб (наприклад, під час страйків, акцій непокори тощо), відповідно до ст. 280 ККУ може бути притягнута до кримінальної відповідальності (таблиця 4).

Слід зауважити, що час, протягом якого працівник не виконував своїх службових обов'язків із зазначених причин, не вважається прогулом.

Таблиця 4

Кримінальна відповідальність за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків

Стаття ККУ

Диспозиція

Санкція

280
"Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків"

Примушування працівника залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна цього працівника чи близьких йому осіб

Штраф у розмірі до 50 нмдг (до 850 грн), або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб

Обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк

Ті самі дії, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки

Позбавлення волі на строк від 5 до 12 років

Сергій Кравцов

завідувач відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, канд. соціол. наук


"Довідник кадровика", квітень 2018 р., № 4 (190), с. 26Дата підготовки 24.04.2018


Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно