Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


ПДВ і корпоратизація: що зміниться в правонаступника?<br>Статті від 25.04.2018

ПДВ і корпоратизація: що зміниться в правонаступника?

Сьогодні все частіше в своїх прагненнях знайти найефективніші форми управління державною власністю держава застосовує корпоратизацію. А оскільки податок на додану вартість - одне з найбільших джерел наповнення державного бюджету, правильна й своєчасна його сплата завжди була під особливою увагою контролюючих органів. Саме тому під час будь-якого процесу реорганізації підприємства треба пам'ятати про наслідки для сплати податку на додану вартість.


Згідно з п. 183.17 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ) особу, яку утворено в результаті реорганізації платника податку (крім особи, яку утворено шляхом перетворення), реєструють платником податку як іншу новоутворену особу в порядку, визначеному цим Кодексом.

Іншими словами, підприємство, яке пройшло корпоратизацію, залишається платником ПДВ і його не розглядають із точки зору ПДВ як новостворене підприємство.

Водночас у п.184.7 ПКУ передбачено: якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку за якими зараховано до складу податкового кредиту, не було використано в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше ніж на дату анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом перетворення.

Існує певна неузгодженість норм ПКУ: п. 183.17 ПКУ взагалі не визнає можливості анулювання платника податку ПДВ у результаті перетворення, а в п. 184.7 ПКУ зазначено, що у випадку проведення такого анулювання ПДВ-зобов'язання не нараховують.

Згідно з пп. 196.1.7 ПКУ не є об'єктом оподаткування операції з реорганізації (…перетворення) юридичних осіб.

Звертаємо увагу: у пп. "а" п. 198.5 ПКУ передбачено, що платник податку повинен нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду й зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку зараховано до складу податкового кредиту), якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, які передбачено в пп. 196.1.7 ПКУ).

У процесі реорганізації шляхом перетворення в момент передачі товарів, необоротних активів правонаступнику нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ не потрібно.

Також у п. 199.6 ПКУ зазначено, що на випадки проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 ПКУ, не поширюється перерахунок сум податкового кредиту у зв'язку зі зміною частки використання товарів (послуг) в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях. (дод. див. лист ДФСУ від 03.10.2016 р. № 21410/6/99-99-15-03-02-15).

Позитивним моментом у разі перетворення є ухвалені з 01.01.2017 зміни до ПКУ. Зокрема, у п. 198.7 ПКУ передбачено, що сума від'ємного значення, яка підлягає зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується шляхом перетворення, підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника в наступному періоді після підписання передавального акта відповідно до законодавства. Таке перенесення здійснюється в разі, якщо суму від'ємного значення, яка підлягає зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується, підтверджено документальною перевіркою контролюючого органу.

З метою реалізації положень п. 198.7 ПКУ Додаток 2 до декларації з податку на додану вартість "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду" (Д2) у 2017 році доповнено двома заявами (таблицями), а саме:

"Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)" (таблиця 2);

"Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період після узгодження суми від'ємного значення за результатами документальної перевірки контролюючим органом)" (таблиця 3).

Таблицю 2 Додатка 3 до декларації "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" (ДЗ) доповнено графою 6, у якій проставляють позначку "+", якщо суму від'ємного значення, яку вказано в графі 5, правонаступник отримав від реорганізованого платника податку.

Зазначену суму на підставі п. 2001.3 ПКУ зараховують до складу формули СЕА еНакл платника, реорганізованого шляхом перетворення, а якщо її сформовано на момент державної реєстрації припинення юридичної особи - використовують під час обрахунку суми еНакл правонаступника такого платника податку.

Отже, стає зрозуміло, що правильно проведений процес корпоратизації не має жодних "тяжких" наслідків для сплати податку на додану вартість. Вичерпне дослідження цього питання дає змогу правильно визначити податкові зобов’язання й віднести суми до податкового кредиту.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно