Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітніх навчальних закладів у зв'язку із скасуванням форми первинної облікової документації N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)"<br>Міністерство охорони здоров'я<br>Лист від 24.04.2018 № 111-01/123

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.04.2018 р. N 111-01/123

Міністерству освіти та науки України


Міністерство охорони здоров'я України надає роз'яснення щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітніх навчальних закладів у зв'язку із скасуванням форми первинної облікової документації N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)".

Відповідно до статті 3 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.92 N 2801-XII "медичне обслуговування - діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов'язана з її наданням". Тобто наявність ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на медичну практику є передумовою здійснення медичного обслуговування.

У процесі здійснення медичного обслуговування медичні працівники використовують затверджені Міністерством охорони здоров'я України форми медичної документації. Основною формою первинної облікової документації для ведення медичних записів щодо дітей є Форма N 112/о "Історія розвитку дитини N ___", яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України 28.07.2014 N 527, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. за N 976/25753.

Форма N 112/о призначена для ведення записів щодо розвитку і стану здоров'я дітей та медичного обслуговування від народження до 17 років включно (школярів - до закінчення загальноосвітнього навчального закладу) і зберігається в закладі охорони здоров'я, який здійснює медичне обслуговування дитини.

Статтею 391 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.92 N 2801-XII передбачено право пацієнта на таємницю про стан здоров'я: "Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта". Таким чином зберігання медичних записів пацієнтів, у т. ч. дітей, поза закладами охорони здоров'я є порушенням медичної таємниці. Для забезпечення виконання цієї норми Закону наказом МОЗ України від 26.01.2018 N 157, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 р. за N 182/31634, "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України" була передбачена втрата чинності Форми первинної облікової документації N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)".

Оскільки до закладів дошкільної освіти приймаються діти віком від одного року, періодичність медичних оглядів дітей цієї вікової групи регулюється наказом МОЗ України від 20.03.2008 N 149, яким передбачено лише огляд лікарем, який спостерігає за дитиною за місцем проживання, - педіатром або сімейним лікарем. Додаткові огляди лікарями-спеціалістами та додаткові обстеження (лабораторні, інструментальні тощо) здорової дитини не передбачені цим наказом і проводяться тільки за показаннями, обґрунтованими письмово в історії розвитку дитини (ф. N 112/о), за умови поінформованої згоди батьків (опікунів, піклувальників) або їх законних представників. Таким чином для відвідування закладу дошкільної освіти батькам дитини віком до 6 років достатньо надати довідку від лікаря педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров'я, у якому спостерігається дитина. У довідці зазначається: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання дитини; факт того, що дитина здорова і може відвідувати заклад дошкільної освіти. У разі необхідності лікар може також зазначити в довідці застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру. У випадку, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

Наказ МОЗ України N 1 від 10.01.2006 затверджує Форму первинної облікової документації N 063/о "Карта профілактичних щеплень", яка містить усю необхідно інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб. Згідно з наказом, Форму N 063/о заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форм власності та ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, зазначені у Формі N 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Додатково інформуємо, що профілактичні огляди перед вступом дитини до школи врегульовані наказом МОЗ України N 682 від 16.08.2010 року "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів". Цим наказом також затверджено Схему періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів і форми довідок, які необхідно надавати у заклади освіти. Після проведення профілактичного огляду, лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня батькам або іншим законним представникам видається для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу Форма N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду". У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники закладів середньої освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

Просимо довести зазначену інформацію до відома керівників структурних підрозділів з питань освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Заступник Міністра

О. ЛінчевськийТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно