Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Наслідки корпоратизації для податкового обліку правонаступника: податок на прибуток у деталях<br>Статті від 23.04.2018

Наслідки корпоратизації для податкового обліку правонаступника: податок на прибуток у деталях

Корпоратизація державних компаній в Україні вкотре стає можливістю для підвищення ринкової активності й дохідності державних підприємств. На відміну від інших видів реорганізації корпоратизація дає змогу зберегти державний контроль над підприємством, забезпечуючи йому нові можливості на ринку. Але які наслідки матиме перетворення для оподаткування податком на прибуток таких підприємств – розглянемо далі.


З погляду цивільного і податкового законодавства процес корпоратизації є зміною організаційно-правової форми юридичної особи. На підставі ст. 108 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі – ЦКУ) такий процес є перетворенням. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права й обов'язки попередньої юридичної особи.

Згідно з п. 98.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ) під реорганізацією платника податків  у цій статті розуміється зміна його правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання:

– для господарських товариств – зміна організаційно-правового статусу товариства, що тягне за собою зміну коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

– злиття платників податків;

– поділ платника податків на декілька осіб;

– виділення з платника податків інших платників податків.

Жодна із вказаних вище дій не є перетворенням підприємства. Адже державне підприємство не ліквідується, а змінює свій юридичний статус, тобто припиняється. Відповідно до п. 6 Постанови КМУ "Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України" від 22.01.96 р. № 118 у разі перетворення юридичної особи за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код.

Водночас положення п. 98.2 ПКУ дещо протирічать положенням п. 98.1 ПКУ. Згідно з пп. 98.2.1 ПКУ, якщо реорганізація здійснюється шляхом зміни організаційно-правового статусу, після реорганізації платник податків набуває всіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли до його реорганізації.

Реорганізація платника податків не змінює строків погашення грошових зобов'язань або податкового боргу платниками податків, утвореними у результаті такої реорганізації.

У разі якщо платник податків, що реорганізується, має суми надміру сплачених грошових зобов'язань, такі суми підлягають заліку в рахунок його непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу за іншими податками. Зазначена сума розподіляється між бюджетами та державними цільовими фондами пропорційно загальним сумам грошового зобов'язання або податкового боргу такого платника податків.

У разі якщо сума надміру сплачених грошових зобов'язань або невідшкодованих податків і зборів платника податків перевищує суму грошових зобов'язань або податкового боргу з інших податків, сума перевищення перераховується в розпорядження правонаступників такого платника податків пропорційно його частці в майні, що розподіляється, згідно з передаточним актом* (п. п. 98.7 – 98.9 ПКУ).

*____________

Найімовірніше, мається на увазі передавальний акт.

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Під час передачі майна згідно з передавальним актом ні доходів, ні витрат у жодної із сторін не виникає. Проте слід визначитись, коли особа, що перетворюється, перестає бути платником податку на прибуток і коли вона зобов'язана подати останню декларацію з податку на прибуток.

ДФСУ в листі  від 11.12.2015 р. № 11597/Х/99-99-23-05-15 зазначає:

"Статтею 33 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" визначено, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам у результаті перетворення за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням державного органу, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи."


Підпунктом 137.4.3 ПКУ передбачено: якщо платник податку ліквідується (у т. ч. до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації.

Тобто акціонерне товариство як платник податку на прибуток відповідно до ПКУ вважатиметься новоствореним.

Згідно з пп. "а" п. 137.5 ПКУ річний податковий (звітний) період установлюється для платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році.

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. При цьому фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та є її невід'ємною частиною (п. 46.2 ПКУ).

Фінансовий результат до оподаткування платника податку – правонаступника не зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку, який припиняється в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акта, оскільки норми Кодексу в редакції, чинній з 01.01.2015, не передбачають перехідних положень, що надають право платникам у разі реорганізації здійснювати врахування під час визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємством податкових збитків попередника (див. лист ДФСУ  від 13.10.2016 р. № 22278/6/99-99-15-02-02-15).

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно