Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про визнання протиправним та скасування рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску<br>Верховний Суд, Касаційний адміністративний суд<br>Постанова від 23.01.2018 № К/9901/1367/18, 804/12558/14

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

23.01.2018 р.

N К/9901/1367/18,

 

N 804/12558/14


Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: головуючого - Шипуліної Т. М., суддів: Бившевої Л. І., Хохуляка В. В., розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.09.2014 (суддя Конєва С. О.) та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 26.02.2015 (головуючий суддя - Бишевська Н. А., судді: Добродняк І. Ю., Семененко Я. В.) у справі N 804/12558/14 за позовом Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування рішення, встановив:

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" звернулось до суду з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів про визнання дій щодо проведення перевірки протиправними, визнання протиправним та скасування рішення від 30.07.2014 N 0000534001 про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на суму 805191,15 грн.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд постановою від 17.09.2014 у задоволенні адміністративного позову відмовив.

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 26.02.2015 залишив постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.09.2014 без змін.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" оскаржило їх в касаційному порядку.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.09.2014, ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 26.02.2015 в повному обсязі та прийняти нове рішення, яким задовольнити адміністративний позов.

В обґрунтування своїх вимог Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" посилається на порушення судами норм матеріального права, зокрема, статей 79, 85, 86, пунктів 83.1.1 - 83.1.6 пункту 83.1 статті 83 Податкового кодексу України, Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 N 2464-VI, Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 N 455.

Переглядаючи оскаржувані судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, перевіряючи дотримання судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права при встановленні фактичних обставин у справі та правильність застосування ними норм матеріального права, Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідачем у період з 04.07.2014 по 08.07.2014 проведено документальну невиїзну перевірку Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" з питання своєчасності сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за квітень 2014 року, за результатами якої складено акт від 14.07.2014 N 400/21-01-10-01-14308368.

За наслідками здійсненого контрольного заходу Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів дійшла висновку про порушення позивачем пунктів 8, 12 статті 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 N 2464-VI з огляду на несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за квітень 2014 року в сумі 6863360,47 грн.

На підставі зазначеного акта перевірки контролюючим органом прийнято рішення від 30.07.2014 N 0000534001 про застосування до Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на суму 805191,15 грн.

Відмовляючи в задоволенні адміністративного позову, суди попередніх інстанцій виходили з того, що факт порушення позивачем вимог Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 N 2464-VI в частині перерахування єдиного внеску за квітень 2014 року в період з 21.05.2014 по 24.06.2014, тобто з порушенням строку його сплати, підтверджується зібраними у справі доказами та не спростовано платником.

При цьому судові інстанції відхилили доводи Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" про протиправність проведеної перевірки з підстави вручення платнику наказу на її здійснення та повідомлення про проведення такої перевірки лише 08.07.2014 (тобто коли контрольний захід вже був завершений), оскільки це, на переконання судів попередніх інстанцій, не свідчить про порушення відповідачем порядку проведення документальної невиїзної перевірки.

Однак, судами не враховано, що нормами Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), з дотриманням балансу публічних і приватних інтересів, встановлені умови та порядок проведення перевірок, в тому числі документальних невиїзних. Лише їх дотримання може бути підставою для висновку про законність такої перевірки.

Зокрема, відповідно до підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу.

Пунктом 79.2 статті 79 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) передбачено, що документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Виконання умов цієї статті надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки.

При цьому, незважаючи на проголошену пунктом 79.3 статті 79 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) необов'язковість присутності платника податків під час проведення документальних невиїзних перевірок, останній має право бути присутнім. Зазначений висновок узгоджується з приписами підпункту 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

Таким чином, з наказом про перевірку, відомостями про дату її початку та місце проведення платник має бути ознайомлений у встановлений законом спосіб до її початку.

Невиконання, в свою чергу, вимог пункту 79.2 статті 79 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої, а саме - компетенції у податкового органу на прийняття акту індивідуальної дії.

Наведене правозастосування узгоджується з висновком Верховного Суду України, викладеним у постанові від 27.01.2015 у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будгарантінвест-55" до Державної податкової інспекції у м. Южному Одеської області про визнання незаконним наказу про проведення документальної невиїзної позапланової перевірки та визнання протиправними дій, який має враховуватись при застосуванні норм права у подібних правовідносинах відповідно до підпункту 8 пункту 1 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України.

У справі, що розглядається, суди, встановили, що наказ про перевірку від 03.07.2014 N 366 та повідомлення від 03.07.2014 N 70/28-01-40-01 про дату її початку та місце проведення направлено контролюючим органом на адресу позивача засобами поштового зв'язку 03.07.2014 та отримано Державним підприємством "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" 08.07.2014, що підтверджується наявними в матеріалах справи фіскальним чеком підприємства поштового зв'язку та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а. с. 103, 105).

Тобто, в даному випадку позивач був об'єктивно позбавлений можливості ознайомитись у встановлений законом спосіб із зазначеними документами до початку здійснення контрольного заходу, що обумовлює протиправність дій відповідача щодо проведення документальної невиїзної перевірки Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова".

У випадку ж незаконності перевірки, як у спірному випадку, прийнятий за результатами такої перевірки акт індивідуальної дії автоматично підлягає визнанню протиправним та скасуванню.

Відповідно до частин першої, третьої статті 351 Кодексу адміністративного судочинства України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення або зміни рішення у відповідній частині є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права; неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.

Отже, оскільки суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували (тлумачили) норму матеріального права - пункт 79.2 статті 79 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) щодо розглядуваних правовідносин, постановлені у справі рішення підлягають скасуванню, з прийняттям нового - про задоволення адміністративного позову.

Керуючись статтями 341, 345, 349, 351, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

Касаційну скаргу Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" задовольнити.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.09.2014 та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 26.02.2015 у справі N 804/12558/14 скасувати.

Ухвалити нове рішення, яким адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправними дії Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів щодо проведення документальної невиїзної перевірки Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" з питання своєчасності сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за квітень 2014 року, результати якої оформлено актом від 14.07.2014 N 400/21-01-10-01-14308368.

Визнати протиправним та скасувати рішення від 30.07.2014 N 0000534001 про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску.

Стягнути на користь Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" витрати зі сплати судового збору в розмірі 6576,00 грн. за рахунок бюджетних асигнувань Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

Головуючий

Т. М. Шипуліна

Судді:

Л. І. Бившева

 

В. В. ХохулякТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно