Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Чи належить прізвище відповідального працівника до обов’язкових реквізитів, які має містити первинний документ? Запитання-відповіді від 20.04.2018

Чи належить прізвище відповідального працівника до обов'язкових реквізитів, які має містити первинний документ?

Положення ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі - Закон № 996) визначають первинний документ як документ, що містить відомості про господарську операцію.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону № 996 первинні документи можуть бути складені в паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

• назву документа (форми);

• дату складання;

• назву підприємства, від імені якого складено документ;

• зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

• посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

• особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Як можна побачити, положення Закону № 996 не зараховують до обов'язкових реквізитів первинного документа прізвища відповідальних працівників компанії.

Водночас у п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 (далі - Положення № 88), також є норма, згідно з якою первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складено документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути зараховані додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу одержувача, тощо.

Тобто в п. 2.4 Положення № 88 додатково до обов'язкових реквізитів зараховано прізвище осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення. Щодо цього зазначимо таке.

Закон № 996 визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Положення ч. 2 ст. 9 Закону № 996 містять вичерпний перелік обов'язкових реквізитів первинних документів.

Зауважимо, що Закон № 996 не надавав Мінфіну повноважень на додавання будь-яких інших обов'язкових реквізитів до переліку, затвердженого Законом № 996.

Оскільки Закон № 996 має більшу юридичну силу, ніж Положення № 88, то такий реквізит, як прізвище відповідального працівника, не може вважатися обов'язковим реквізитом.

Відповідно, відсутність у первинному документі прізвищ відповідальних працівників жодним чином не впливає на визнання первинного документа, який оформлено за правилами ч. 2 ст. 9 Закону № 996.

Крім того, у ч. 2 ст. 9 Закону № 996 також установлено, що неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно