Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Виділ та поділ: один чи різні види реорганізації підприємств<br>Статті від 20.04.2018

Виділ та поділ: один чи різні види реорганізації підприємств

На перший погляд, виділ і поділ - однакові процедури, які повинні мати однакові податкові наслідки. Проаналізуймо та порівняймо цивільне, господарське та податкове законодавство.


Згідно з п. 1 ст. 56 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі - ГКУ) суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення господарської організації (господарських організацій) у дії з додержанням вимог законодавства.

Відповідно до п. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі - ЦКУ) юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

У ст. ст. 106, 107 ЦКУ також ідеться про поділ юридичної особи, унаслідок чого юридична особа, яка поділяється, припиняється.

А вже в ст. 109 ЦКУ йдеться про виділ. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав і обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

Відповідно до пп. 98.1.3 - 98.1.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - ПКУ) реорганізація може відбуватись шляхом:

- поділу платника податків на декілька осіб, а саме поділ його майна між статутними фондами новоутворених юридичних осіб та/або фізичними особами, унаслідок якого відбувається ліквідація юридичного статусу платника податків, який поділяється;

- виділення з платника податків інших платників податків, а саме передача частини майна платника податків, що реорганізується, до статутних фондів інших платників податків, які створюються власниками корпоративних прав платника податків, що реорганізується, і внаслідок якого не відбувається ліквідація платника податків, що реорганізується.

Отож, унаслідок поділу платник податку припиняється та створюються нові платники податків, унаслідок виділення - створюється новий платник податку, а той, із якого відбувся виділ, продовжує функціонувати.

Відповідно документальне оформлення процедури поділу та виділення матиме певні відмінності.

Згідно зі ст. 107 ЦКУ після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт і розподільчий баланс у разі поділу, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюють сторони.

Передавальний акт затверджують учасники юридичної особи або орган, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, установлених законом.

Вимога щодо необхідності наявності тільки передавального акта у випадку приєднання є також у п. 12 ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 р. № 755-IV. При цьому зазначено, що передавальний акт у разі приєднання юридичної особи повинен відповідати вимогам, установленим законом.

Єдиним нормативним документом, який установлює форму передавального акта на сьогодні є Постанова № 189. Зразок передавального акта наведено в Додатку 5 до неї. Оскільки інших нормативних документів, які б установлювали форму передавального акта немає, на нашу думку, указаною формою можна скористатись як єдиною, що відповідає чинному законодавству.

Зверніть увагу!

Відповідно до Інформаційного листа ВГСУ "Про деякі питання реорганізації банків та розгляду справ у спорах, що виникають у виконанні господарських договорів" від 13.05.2013 р. № 01-06/796/2013 передавальний акт складають на дату, визначену в плані реорганізації. До передавального акта додають розшифрування активів, зобов'язань і капіталу, які передають правонаступнику в розрізі рахунків.


На підставі п. 2 ст. 109 ЦКУ після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс. Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає учасника юридичної особи або вищий орган юридичної особи (власника), який зобов'язаний скласти й затвердити розподільчий баланс. Зверніть увагу: під час виділення не вимагають складання передавального акта.

На підставі пп. 98.2.3 ПКУ якщо реорганізацію здійснюють шляхом поділу платника податків на дві або більше особи з ліквідацією такого платника податків, що розподіляється, усі платники податків, які виникнуть після такої реорганізації, набувають усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли до такої реорганізації.

Реорганізація платника податків шляхом виділення з його складу іншого платника податків не веде до розподілу грошових зобов'язань чи податкового боргу між таким платником податків та особами, утвореними в процесі його реорганізації (п. 98.3 ПКУ).

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно