Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. .от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУ


Щодо документа, що посвідчує особу<br>Міністерство освіти і науки України<br>Лист від 15.08.2018 № 1/9-498

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.08.2018 р. N 1/9-498

Керівникам закладів вищої освіти
Державному підприємству "Інфоресурс"


Щодо документа, що посвідчує особу

Шановні колеги!

Відповідно до частини першої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" прийом на навчання до закладів вищої освіти здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти  і науки, які в свою чергу проходять експертизу щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини і державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

Пунктом 6 розділу VII Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 року N 1377, та пунктом 7 розділу VI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 року N 1378, встановлено, що до заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає, зокрема, копію документа, що посвідчує особу.

Відповідно до статті 53 Конституції України, норм Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту" громадяни України (на загальних засадах) та іноземці, особи без громадянства й закордонні українці (в межах виділених квот) мають право здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступені вищої освіти бакалавра та магістра за кошти державного або місцевого бюджету.

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі - Закон) документами, що посвідчують особу та громадянство є: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України.

Враховуюче наведене, для вступу до закладу освіти вступник може подавати будь-який із зазначених документів, що посвідчують особу та громадянство.

Відповідно до діючого законодавства свідоцтво про народження не є документом, що посвідчує особу та її громадянство.

Із зазначеного випливає, що без ідентифікації особи за документом, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство, зарахування такої особи за кошти державного або регіонального бюджету є неможливим.

Крім того акцентуємо увагу, що відповідно до частини другої статті 21 Закону кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України.

За змістом частин першої, другої статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Відповідно до частин першої, другої статті 35 Конституції України кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. За змістом частини четвертої цієї ж статті, ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.

З повагою

Перший заступник Міністра

В. КовтунецьТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно