Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Пенсійна реформа: особливості перерахунку пенсій із 1 жовтня 2017 року<br>Статті від 11.01.2018

Журнал "Довідник кадровика"

Пенсійна реформа: особливості перерахунку пенсій із 1 жовтня 2017 року

Закінчення. Початок у № 11, 2017

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
Які новації у порядку проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам?
Чи змінився порядок обчислення страхового стажу?
Чи збережено право на призначення пільгових пенсій за роботу у шкідливих виробництвах?


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ

Частиною 4 статті 42 Закону № 1058 встановлено порядок проведення перерахунку пенсій, якщо особа після призначення (перерахунку) пенсій продовжує працювати. Кожні два роки пенсіонери повинні були звертатися до територіальних управлінь з відповідною заявою.

Законом № 2148 до установленого порядку внесли зміну, яка передбачає, що органи Пенсійного фонду України щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим – третім частини 4 статті 42 Закону № 1058, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії буде встановлено правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Нагадаємо, що такий перерахунок не проводиться пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом № 1788, та які не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058.

ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ

Порядок визначення страхового стажу та періоди, з яких складається страховий стаж, наведено у статті 24 Закону № 1058. Як і до прийняття Закону № 2148, страховий стаж починаючи з січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом № 1058.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до 1 січня 2004 року, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (на підставі трудової книжки, диплому про навчання, військового квитка тощо). Також застосовуються норми законодавства щодо пільгового обчислення стажу, наприклад, стаття 60 Закону № 1788 передбачає подвійне обчислення стажу за роботу в деяких медичних закладах та відділеннях (психіатричних, інфекційних, реанімаційних тощо).


Водночас пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період з 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу зараховується також на загальних підставах відповідно період із дня встановлення інвалідності до досягнення особою віку, передбаченого частиною 1 статті 26 Закону № 1058, та період з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би віку, передбаченого частиною 1 статті 26 Закону № 1058.

Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, також включається до страхового стажу.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.


У разі якщо за період із 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону № 1058, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

До того ж згідно з пунктом 3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону № 1058 (зі змінами, внесеними Законом № 2148, які набувають чинності з 1 січня 2018 року), зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу за період із 1 січня 2004 року по 31 грудня 2006 року проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України.

Протягом п'яти років із дня набрання чинності Законом № 2148 військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду України подаються, у разі їх відсутності, персоніфіковані відомості про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період із 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, поліцейським, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Страховий стаж обчислюється в місяцях.


Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:

ТП = Св / В,

де ТП – тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св – сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати;

В – мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до страхового стажу на загальних підставах.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених Законом № 1058.

За кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Пунктом 31 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону № 1058 (зі змінами, внесеними Законом № 2148, які набувають чинності з 1 січня 2018 року) передбачено, що до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 Закону № 1058 включаються періоди:

1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

– з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

– з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

3) перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно (після 1 липня 2013 року період перебування у таких відпустках враховується до страхового стажу, у тому числі і для визначення розміру пенсії, за даними системи персоніфікованого обліку, оскільки саме з цієї дати вони є застрахованими особами);

4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СТРАХОВОГО СТАЖУ

Відповідно до статті 25 Закону № 1058 формула розрахунку коефіцієнта страхового стажу така:

Кс = (См х Вс) / (100 % x 12),

де Кс – коефіцієнт страхового стажу;

См – сума місяців страхового стажу;

Вс – визначена відповідно до Закону № 1058 величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

У зв'язку з прийняттям Закону № 2148 сама формула не змінилася, водночас змінено вартість одного року страхового стажу з 1,35 % до 1 %.

Як і раніше, коефіцієнт страхового стажу визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми та не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу за Списком № 1 та підземної роботи – 0,85.

Із 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року під час призначення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35 % (п. 44 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону № 1058).

Із 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року під час призначення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1 %.

Крім того, передбачено, що в разі якщо при однакових показниках індивідуального коефіцієнта заробітної плати (доходу) та тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 році, обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія, призначена у 2017 році, розмір якої обчислений з урахуванням положень абзацу першого пункту 44 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону № 1058, Кабінет Міністрів України приймає рішення про збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується при призначенні пенсій з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, таким чином, щоб пенсії, призначені у зазначений період, не були меншими за пенсії, що призначалися з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

ЗБІЛЬШЕННЯ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) В УКРАЇНІ, ЯКИЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ

Пунктом 45 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону № 1058 визначено, що збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для обчислення пенсій, передбачене частиною другою статті 42 Закону № 1058, проводиться починаючи з 2021 року.

У 2019 – 2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ ЗА РОБОТУ У ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЦТВАХ

Змін щодо умов призначення пенсій за віком на пільгових умовах не відбулося. Як і раніше, на пільгову пенсію виходитимуть:

– особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць;

– чоловіки, які працюють трактористами­машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;

– жінки, які працюють трактористами­машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно­розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів;

– жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками­операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;

– робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, – за списком виробництв і професій, затвердженим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятьох і більше дітей, – незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв;

– працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, – за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

У зв'язку зі зміною, внесеною Законом № 2148, яка набуває чинності з 1 січня 2018 року, окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. На сьогодні пенсії таким працівникам призначаються не раніше ніж за 5 років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058. Порядок призначення таких пенсій затверджено Постановою № 937.

У такому разі розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 Закону № 1058.

Умови призначення таких пенсій визначено у статті 114 розділу XIV1 "Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян" Закону № 1058.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально­концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та в порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується в разі звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Щодо осіб інших професій, то пунктом 21 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону № 1058 їм збережено право на пенсію за вислугу років за умови, якщо такі особи на день набрання чинності Законом № 2148 мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону України № 1788. Таким особам пенсія за вислугу років призначатиметься за їх зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом України № 1788 (наприклад, педагогам та медикам – у разі досягнення пенсійного віку, якщо вони не мають станом на 1 квітня 2015 року 25 років спецстажу чи на 31 грудня 2015 року – 25 років 6 місяців та звільнення з роботи за спеціальністю, яка дає право на пенсію за вислугу років).

Розмір пенсії за вислугу років визначатиметься відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 Закону № 1058.

Аналогічно збережено право на пенсію за віком на пільгових умовах жінкам, які зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну.

Пунктом 23 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону № 1058 передбачено, що в разі якщо на день набрання чинності Законом № 2148 особи мають стаж роботи, необхідний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту "е" статті 13 Закону № 1788 (не менше 20 років), виходитимуть на пенсію після досягнення віку від 50 до 55 років залежно від дати народження (абз. третій – тринадцятий п. "б" ч. 1 ст. 13 Закону № 1788).

ПРАВО ВИХОДУ НА ДОСТРОКОВУ ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ

Право на призначення дострокової пенсії за віком регламентовано статтею 115 Закону № 1058.

Відповідно до зазначеної вище статті право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики – після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

2) особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;

3) жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, – після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини з інвалідністю здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років;

4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону № 3551, особи з числа резервістів і військовозобов'язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону № 3551, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону № 3551, відповідно до абзаців шостого і сьомого пункту 1 статті 10 Закону № 3551, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону № 3551 із числа членів сімей резервістів і військовозобов'язаних, – після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ЗА ВІКОМ ОСОБАМ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ АБО ПРОЖИВАЛИ НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

До статті 55 Закону № 796 внесено зміни щодо тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсій зі зниженням пенсійного віку. Тепер особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058, за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менше 15 років страхового стажу.

ПРИКЛАД
Чоловік був ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС у 1987 році (у червні 1987 року відпрацював у зоні відчуження 20 днів). Має право на призначення пенсії після досягнення 52 років (зі зниженням на 8 років). Указаного віку він досягає у 2019 році. З урахуванням норм статті 26 Закону № 1058 щодо тривалості страхового стажу для виходу на пенсію у 52 роки (у 2019 році) йому потрібно мати 18 років страхового стажу (26 – 8 = 18).


СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ПРИ ВІДСТРОЧЦІ ЧАСУ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ

Статтею 45 Закону № 1058 передбачено, що пенсія призначається з дня звернення за пенсією. Зокрема, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

При відстрочці часу призначення пенсії за віком пенсія з урахуванням положень статті 29 Закону № 1058 призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з такого дня.

ПЕРЕВІРКА ПРАВОМІРНОСТІ НАДАНИХ ПІДПРИЄМСТВОМ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ (ПЕРЕРАХУНКУ) ПЕНСІЙ ДОКУМЕНТІВ

Частиною 3 статті 44 Закону № 1058 (зі змінами, внесеними Законом № 2148) передбачено, що органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також у необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію. На такі перевірки не поширюється дія положень законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Закон № 796 – Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року № 796­XII

Закон № 1788 – Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року № 1788­XII

Закон № 3551 – Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551­XII

Закон № 1058 – Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058­IV

Закон № 2148 – Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" від 3 жовтня 2017 року № 2148­VIII

Постанова № 937 – постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці" від 18 липня 2007 року № 937

Список № 1 – Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461

Список № 2 – Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461

Галина МАСТЮГІНА 

заступник начальника управління – начальник відділу з питань призначення пенсій департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України 


"Довідник кадровика", грудень 2017 р., № 12 (186), с. 48 (www.kadrovik.ua)

Дата підготовки 01.12.2017

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно