Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Оформлення відносин щодо виробничої практики на підприємстві<br>Запитання-відповіді від 10.05.2018 <BR>

Оформлення відносин щодо виробничої практики на підприємстві

Згідно зі ст. 29 Закону України "Про професійно-технічну освіту" підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ) робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничої практики відповідно до укладених з ПТНЗ договорів. Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 р. № 992 (далі – Порядок № 992).

Відповідно до Порядку № 992 підприємства, установи, організації незалежно від форми власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються (п. 7 Порядку № 992).

Щодо оформлення практикантів – учнів ПТНЗ за місцем проходження практики Державна служба України з питань праці в листі від 19.05.2017 р. № 5783/4.1/4.1-ДП-17 роз'яснила таке:


Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно
 "Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585, за виконані роботи учнями під час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому порядку з метою виплати їм 50 % заробітної плати за проходження виробничого навчання та виробничої практики. Інші 50 % заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.
   Таким чином, трудові відносини із учнями ПТНЗ під час виробничого навчання або виробничої практики не виникають, оформлення трудових договорів не здійснюється, повідомлення Державної фіскальної служби не вимагається". 

Отже, роботи, виконані в процесі виробничої практики, – це роботи за договором про виробничу практику.

Під час укладення договору про проходження виробничої практики з навчальним закладом писати заяву про прийняття на роботу учням професійно-технічного училища – практикантам не потрібно і так само не потрібно видавати наказ про прийняття їх на роботу – досить наказу про допуск про проходження виробничої практики на підприємстві. Адже, на думку Мінсоцполітики, відносини з учнями і слухачами не вважають трудовими, а трактують як навчально-виробничий процес (див. лист Мінсоцполітики України від 20.08.2012 р. № 107/021/150-12).

Перед початком практики керівник підприємства видає наказ, у якому мають бути зазначені (п. 9 Порядку № 992):

дати початку і закінчення практики;

робоче місце або навчально-виробнича ділянка, на якій учень проходитиме практику;

види робіт згідно з робочими навчальними програмами;

відповідальні з числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих працівників підприємства за проведення виробничої практики і забезпечення умов та безпеки праці на рівні нормативних вимог;

система оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт, згідно із затвердженими нормами праці.

Наказ можна видавати на кожного практиканта окремо або на всіх разом на розсуд підприємства.

Тривалість роботи практикантів повинна відповідати часу, визначеному навчальними планами (програмами), і не може перевищувати робочого часу, установленого законодавством для відповідної категорії працівників (п. 7 Порядку № 992).

Оскільки учні-практиканти проходять практику тільки на підставі договору про виробничу практику з навчальним закладом і не є найманими працівниками, то заводити особисті справи на них не потрібно. Нарахування оплати за роботу практиканта відбувається на підставі наказу про виробничу практику та табелів, складених для обліку часу виробничої практики.

Пунктом 2.16 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58, передбачено окремий порядок внесення записів про виробничу практику до трудових книжок. Для внесення запису в трудову книжку учня оформляється довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади й періоду роботи. Якщо практикант має трудову книжку, запис про період проходження практики робить навчальний заклад, де він навчається, на підставі такої довідки. Якщо ж він не має трудової книжки, запис про проходження виробничої практики (на підставі довідки) робить підприємство, де в подальшому він працюватиме.

Відповідно до пп. 14.1.54 ПКУ дохід з джерелом його походження з України – це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у п. п. 167.2 – 167.5 цієї статті).

Відповідно до п. 169.1 ст. 169 ПКУ, з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги, тому податкові пільги до виплат за виробничу практику не застосовуються.

Отже, якщо підприємство не укладає з учнями-практикантами строкових трудових договорів, то згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 ПКУ), відображаються за ознакою доходу "102".

Також відповідно до п. 161 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ суми, нараховані учням і студентам під час проходження виробничої практики, є базою для нарахування військового збору за ставкою 1,5 %.

У разі якщо 50 % заробітку практикантів перераховується професійно-технічному навчальному закладу, податок на доходи, військовий збір та єдиний внесок розраховуються від загальної суми (100 %) і так само загальну суму доходу практикантів відображаємо у ф. № 1ДФ, оскільки вся ця сума є доходом практиканта.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

На нашу думку, підприємство не зобов'язане здійснювати нарахування внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), оскільки відповідно до вищенаведених роз'яснень відповідних державних установ виробнича практика не є роботою за трудовим договором і договір про практику укладається не з практикантом, а з навчальним закладом.

Але слід зазначити, що фахівці ДФС роз'яснюють, що виплати, які виплачує підприємство стажеру (практиканту) за виконання ним у період стажування професійних робіт, не включено до Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170. Тому суми, які виплачує підприємство учням та слухачам навчальних закладів під час проходження ними виробничої практики, є базою для нарахування ЄСВ.

Зазначимо, що погляд контролюючих органів щодо цього питання неодноразово змінювався, зокрема, на думку ДФСУ (лист від 05.02.2018 р. № 456/6/99-99-13-02-03-15/ІПК), якщо дохід у вигляді заробітної плати, який виплачується студентам (учням) професійних училищ під час проходження виробничої практики, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску, за умови відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця. Протилежну думку про те, що до цього виду виплат "мінзарплатне" правило нарахування ЄСВ не застосовується, викладено в листі ДФСУ від 13.10.2015 р. № 21700/6/99-99-17-03-03-15.

Рекомендуємо отримати індивідуальну податкову консультацію щодо ненарахування внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оскільки згідно з вищенаведеними роз'ясненнями відповідних державних установ виробнича практика не є роботою за трудовим договором і договір про практику з практикантом не укладається.

Дата підготовки 07.05.2018

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно