Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Деякі питання компенсації за використання особистого автомобіля при виконанні посадових обов’язків<br>Запитання-відповіді від 10.05.2018 <BR>
Підприємство планує виплачувати своїм працівникам (регіональним менеджерам із продажу) компенсацію за використання власного автомобіля для виконання своїх посадових обов'язків. Сума компенсації фіксована і не включає компенсації вартості ПММ. Сума компенсації оподатковуватиметься ПДФО і ВЗ.
Для заправки цих авто підприємство закуповуватиме ПММ і видаватиме талони своїм працівникам. За результатами періоду (місяця) працівники складають звіт про списання ПММ.
Які податкові ризики несе підприємство за цією операцією?

Є три варіанти використання власного автомобіля працівника в діяльності підприємства. Це укладення договору:

- оренди автомобіля;

- позички автомобіля;

- використання автомобіля як інструменту з компенсацією.

У Кодексі законів про працю України (далі - КЗпП) про компенсацію працівнику за використання в господарській діяльності підприємства власного автомобіля не згадується. У ст. 125 "Компенсація за зношування інструментів, належних працівникам" КЗпП ідеться лише про інструменти фізичної особи, за зношування яких вона має право одержати компенсацію. Автомобіль хоч і не є інструментом, але ДФС неодноразово погоджувалася з тим, що під час виплати компенсації за використання працівником власного авто для виконання трудових обов'язків можна використовувати ст. 125 КЗпП.

У такому випадку працівники, які використовують власні авто для потреб підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію).

Розмір і порядок виплати цієї компенсації визначає власник або уповноважений ним орган за погодженням із працівником.

Частина 1 ст. 6 ЦКУ дає змогу сторонам укладати договори, не передбачені актами цивільного законодавства, але які відповідають загальним засадам цивільного законодавства. Тому, якщо сторони домовляться, можуть укласти й договір компенсації. Оскільки законодавство не регулює порядку укладення такого договору, то це дає підприємству право встановити його самостійно у внутрішньому локальному акті.

Є два підходи до документального оформлення відносин у такому випадку - "договірний" і "за заявою". Тобто можна оформити договір про виплату компенсації за використання автомобіля працівника, у якому встановити розмір компенсації та періодичність її виплати. Також можна не оформляти письмового договору, а на підставі заяви працівника про використання власного автомобіля в службових цілях видати наказ керівника про можливість такого використання й виплату компенсації.

Незалежно від того, за яким варіантом підприємство та працівник домовляться використовувати його автомобіль у виробничій діяльності, орендна плата або компенсація має виплачуватися на підставі первинних документів, що підтверджують фактичне використання транспортного засобу й понесені працівником витрати.

У разі укладення договору використання автомобіля з компенсацією ситуація з документами дещо складніша. Пов'язано це з тим, що на законодавчому рівні не визначено, що саме входить до поняття "компенсація" (тобто які витрати мають компенсуватися працівнику) та як обчислювати її розмір.

Якщо враховувати всі можливі витрати на автомобіль, то сума компенсації може складатися з двох частин:

- перша: компенсація безпосередньо за використання власного автомобіля працівника в інтересах підприємства (амортизація);

- друга: витрати, пов'язані з його експлуатацією (зокрема, витрати на заправку).

Конкретно про те, що компенсуватимуть працівнику, указують у наказі керівника підприємства. Зазвичай підприємство компенсує працівнику певну суму тільки за використання автомобіля.

Питання щодо оподаткування виплат, пов'язаних із використанням підприємством власного автомобіля працівника в службових цілях

ПДВ

Оскільки власником автомобіля є фізособа - не платник ПДВ, то, звісно, жодного податкового кредиту в сумі сплаченої компенсації або орендної плати підприємство не матиме.

Підприємство матиме право на податковий кредит у разі придбання бензину. І не визнаватиме податкове зобов'язання згідно з п. 198.5 ПКУ в разі документального підтвердження його використання в господарській діяльності.

Саме для цього слід оформити відносини щодо використання автомобіля з працівником, бажано скласти наказ, у якому вказати напрям використання такого автомобіля (він, звісно, має бути пов'язаний із господарською діяльністю), й підтвердити факт використання бензину для користування саме цим автомобілем. Для цього слід складати відповідні документи (можна використовувати подорожні листи, хоча їх форму, колись типову, нині скасовано, акти списання). Радимо для доведення зв'язку здійснених підприємством витрат пального з його господарською діяльністю у подорожніх листах коротко зазначати, куди і з якою метою рухався автомобіль.

Крім того, контролюючі органи не бачать зв'язку з госпдіяльністю підприємства у випадку списання палива понад норми, установлені Наказом № 43 (див. роз'яснення з розділу 502.07.20 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ). Тому, на їхню думку, на суму такого перевищення необхідно нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ на підставі норм пп. "г" п. 198.5 ПКУ.

А втім, на нашу думку, якщо підприємство розробить і затвердить власні норми списання палива, тоді вважатиметься, що воно використовує пальне в межах госпдіяльності.

ПДФО щодо виплати працівнику компенсації за використання власного авто

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розд. IV ПКУ, згідно з пп. 162.1.1 ПКУ якого передбачено, що платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Підпунктом 163.1.1  ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (п. 164.1 ст. 164 ПКУ).

Відповідно до пп. "г" пп. 164.2.17 ПКУ дохід, отриманий платником податку у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат чи втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно зі ст. 165 ПКУ, є додатковим благом працівника.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ такі доходи повинні бути відображені з ознакою "126".

Ставка податку на доходи фізичних осіб відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ становить 18 відсотків.

Зважаючи на викладене й умови запиту, кошти, витрачені підприємством для заправки транспортного засобу, не включають до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника. Але невід'ємною умовою є те, що ви маєте довести зв'язок таких витрат із господарською діяльністю підприємства.

Військовий збір 

Також доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (пп. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету здійснюють у порядку, установленому ст. 168 ПКУ.

До того ж звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52  ПКУ (пп. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Отже, утримання військового збору здійснюють аналогічно до ПДФО. У випадку виплати працівнику компенсації за використання власного авто - ВЗ утримують (оскільки це визнають додатковим благом), а у випадку видачі талонів - ВЗ не утримують.
 

Дата підготовки 07.05.2018

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно