Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОгляд нових нормативних актів України

(липень 2018)

 

Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Бесплатно обучение АВК-5 (видеокурс + методичка).

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00      (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

Кабмін постановою від 04.07.2018 N 536 затвердив Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском.
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рухомого обладнання, що працює під тиском, з метою забезпечення безпечності та обігу такого обладнання на ринку України.
Дія Технічного регламенту поширюється на:
нове рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5 Технічного регламенту, яке не було введено в обіг, для надання його на ринку;
рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5 Технічного регламенту, яке має маркування знаком відповідності цьому Технічному регламенту або Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабміну від 05.11.2008 N 967, для проведення періодичного інспектування, проміжного інспектування, виняткових перевірок і використання;
рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5 Технічного регламенту, яке не має маркування знаком відповідності Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабміну N 967, для проведення переоцінки відповідності.
Постанова набирає чинності через рік з дня її опублікування.

Кабмін постановою від 04.07.2018 N 535 затвердив Порядок добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.
Порядок визначає засади добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі, за збитки, завдані підприємству, товариству їх діями (бездіяльністю) під час виконання своїх повноважень.
Дія Порядку не поширюється на підприємства, товариства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, порушено провадження про банкрутство.

НКЦПФР рішенням від 30.05.2018 N 357 виклала у новій редакції Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.
Цей Порядок визначає механізм визнання НКЦПФР емісії цінних паперів недобросовісною, зупинення розміщення цінних паперів та поновлення розміщення цінних паперів, а також порядок визнання емісії цінних паперів недійсною.
Дія Порядку розповсюджується на емісійні цінні папери, реєстрацію випуску яких здійснює НКЦПФР, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування.
Зокрема, визначено, що підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:
порушення емітентом вимог Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих документах;
порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;
внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;
неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2018 р. за N 743/32195 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

09.07.2018

Визначено механізм інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності
Мінрегіон наказом від 05.06.2018 N 130 затвердив Порядок інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності.
Цей Порядок визначає механізм інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності виконавцями комунальних послуг, тарифи для яких встановлюються органами місцевого самоврядування.
Положення Порядку застосовуються при зміні цін/тарифів на комунальні послуги як за результатами перегляду тарифів і їх структури (або встановлення нових тарифів), так і за результатами перерахунку окремих складових тарифів (коригування тарифів).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2018 р. за N 753/32205 та набирає чинності одночасно із введенням в дію Закону від 09.11.2017 N 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги", але не раніше дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
Мін'юст наказом від 23.06.2018 N 1979/5 затвердив Порядок складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.
Звіт за формою N 1 (піврічна) "Звіт про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (крім рішень про стягнення періодичних платежів)" та звіт за формою N 2 (піврічна) "Звіт про виконання рішень щодо стягнення періодичних платежів органами та особами, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" формуються в автоматизованій системі виконавчого провадження із статистичних даних, отриманих на підставі внесеної до Системи інформації за відповідні звітні періоди з накопичувальним підсумком (півріччя та рік).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2018 р. за N 756/32208 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях
Кабмін постановою від 04.07.2018 N 518 виклав у новій редакції Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення.
У документі прописано механізм узгодження критеріїв, за якими визначатиметься відповідність умов контрольованих операцій, що здійснюються або будуть здійснені великим платником податків, принципу "витягнутої руки".
Крім цього, Порядок визначає, зокрема, процедуру подання та розгляду заяви про проведення процедури попереднього узгодження ціноутворення; перелік документів, подання яких є необхідним для проведення такої процедури, підстави для її припинення, внесення змін до договору, продовження строку або дострокового припинення його дії.

Затверджено Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках
Нацбанк постановою від 04.07.2018 N 75 затвердив Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України.
Зокрема, Положенням визначено, що банк зобов'язаний забезпечити:
документування всіх операцій, що здійснюються його відокремленими підрозділами (складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку);
своєчасне, повне та достовірне відображення в регістрах бухгалтерського обліку всіх операцій, які здійснюють його відокремлені підрозділи;
дотримання відокремленими підрозділами вимог облікової політики банку;
виконання відокремленими підрозділами потрібних процедур внутрішнього контролю;
формування та зберігання відокремленими підрозділами первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, звітів відповідно до вимог законодавства України;
формування звітності в розрізі відокремлених підрозділів;
надання інформації в розрізі відокремлених підрозділів банку зовнішнім користувачам (Нацбанку, органам статистики та іншим органам відповідно до вимог законодавства України).
Постанова набрала чинності 7 липня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 06.07.2018 р.

Внесено зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах
Кабмін постановою від 04.07.2018 N 531 вніс зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах.
Так, уточнено, що якщо ринкова вартість активу, який виставляється на повторні електронні торги, визначена за результатами проведеної оцінки на відповідних повторних торгах, є меншою ніж вартість цього активу за звітом про його оцінку на перших електронних торгах, стартова ціна активу на кожних відповідних повторних електронних торгах не може бути зменшена більше ніж на:
- 10 % його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах - на повторних електронних торгах, що відбуваються вперше;
- 20 % його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах - на повторних електронних торгах, що відбуваються вдруге;
- 30 % його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах - на повторних електронних торгах, що відбуваються втретє;
- 40 та 50 % його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах - на повторних електронних торгах, що відбуваються вчетверте та вп'яте (для рухомого майна).
Раніше відповідною нормою було передбачено, що якщо ринкова вартість активу, який виставляється на повторні електронні торги, визначена за результатами проведеної оцінки на відповідних повторних торгах, є меншою ніж вартість цього активу за звітом про його оцінку на перших електронних торгах, стартова ціна активу на кожних відповідних повторних електронних торгах не може бути зменшена більше ніж на 10 % його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах.

Внесено зміни до Порядку ведення Реєстру морських портів
Кабмін постановою від 04.07.2018 N 532 вніс зміни до Порядку ведення Реєстру морських портів України.
Згідно зі змінами до зазначеного Реєстру будуть вноситися також відомості про постачальників рідкого палива, що надають послуги у морських портах (повне найменування, місцезнаходження та поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону).

 

06.07.2018


Порядок збору та передачі даних щодо функціонування ринку електроенергії для оприлюднення на платформі прозорості
ENTSO-E
НКРЕКП постановою від
 19.06.2018 N 459 затвердила Порядок збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E.
Цей Порядок визначає набори даних, доступ до яких необхідний для ефективного функціонування ринку електричної енергії, процедуру організації збору, оприлюднення та передачі таких даних на платформу прозорості ENTSO-E.
Платформа прозорості ENTSO-E - офіційний централізований інформаційний веб-ресурс ENTSO-E, що забезпечує вільний доступ до фундаментальних даних та інформації щодо виробництва, передачі, розподілу та споживання на ринках електричної енергії країн ЄС та Договірних сторін Енергетичного Співтовариства.
Порядок поширюється на оператора системи передачі електричної енергії, операторів систем розподілу електричної енергії, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії, зі встановленою потужністю одиниці генерації 1 МВт та більше, на споживачів з встановленою потужністю одиниць споживання 100 МВт і більше та на оператора ринку.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Підписано Закон про нацбезпеку
Підписано Закон від 21.06.2018 N 2469-VIII "Про національну безпеку України", який визначає основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз.
Цим Законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих положень.

Антидемпінгові заходи щодо імпорту деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з РФ
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила про прийняте 2 липня 2018 року рішення N АД-392/2018/4411-05, згідно з яким застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:
Карбамідо-формальдегідна смола, що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 3909 10 00 00.
Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на 5 років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище, з Російської Федерації у розмірі 39,94 %.
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.
Рішення Комісії набирає чинності через 45 днів з дня опублікування цього повідомлення.

 

05.07.2018
Листом від
 03.07.2018 N 31-0007/36159 Нацбанк надав інформацію щодо розміру середньозваженої процентної ставки за залученими депозитами (строковими та на вимогу) фізичних осіб в національній та іноземній валютах за II квартал 2018 року:
- в національній валюті - 10,76 % річних,
- в іноземній валюті - 2,24 % річних.

 

Підписано Закон від 21.06.2018 N 2473-VIII "Про валюту і валютні операції".

Закон визначає правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов'язки суб'єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства.

Метою Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 7 місяців з дня набрання ним чинності.

З дня введення в дію цього Закону визнаються такими, що втратили чинність, Декрет Кабміну від 19.02.1993 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та Закон "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

 

04.07.2018

Державна служба України з питань праці у листі "Щодо призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві" від 19.02.2018 N 1216/4/4.4-ДП-18 розглянула питання щодо призначення окремих осіб, які виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві.
На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахування норм Закону "Про охорону праці" та Типового положення, зокрема в частині наявності відповідної підготовки з охорони праці та безпосередньої підпорядкованості роботодавцю.
Держпраці розглянула питання щодо призначення окремих осіб, які виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, та повідомила, зокрема, наступне.
На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахування норм Закону "Про охорону праці" та Типового положення, зокрема в частині наявності відповідної підготовки з охорони праці та безпосередньої підпорядкованості роботодавцю.

 

03.07.2018

Нацбанк постановою від 26.06.2018 N 72 створює умови для розвитку ринку ОВДП

З метою вдосконалення механізму первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик, сприяння активізації ринку державних облігацій України та приведення власних нормативно-правових актів до вимог законодавства України Нацбанк затвердив зміни до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик.

Постановою передбачено, зокрема, такі зміни:

первинні дилери отримують можливість виконувати функцію брокера для своїх клієнтів, купуючи ОВДП при первинному їх розміщенні від свого імені, за дорученням та за рахунок своїх клієнтів;

надається можливість зарахування облігацій на власний рахунок первинного дилера у цінних паперах у разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування коштів клієнтом;

збільшується строк, протягом якого можуть надійти кошти від учасників розміщення за облігації, з 2-х робочих днів до 5-ти робочих днів.

Постанова набирає чинності з 1 вересня 2018 року.

 

 

02.07.2018

Нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів.

 

 

НКРЕКП постановою від 21.06.2018 N 525 визначила ставку внеску на регулювання на III квартал 2018 року у розмірі 0,033 відсотки.

Ставку внеску визначено відповідно до Законів "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про джерела фінансування органів державної влади" та Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання.

 

НКРЕКП постановою від 21.06.2018 N 526 визначила планову ставку внеску на регулювання на 2019 рік у розмірі 0,064 відсотки.

Планову ставку внеску визначено відповідно до Законів "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про джерела фінансування органів державної влади" та Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання.

 

 

МОЗ наказом від 03.04.2018 N 610 виклало у новій редакції Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах.

Вимоги цих Правил поширюються на всі лікувально-профілактичні заклади незалежно від їх форм власності та підпорядкування.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 квітня 2018 р. за N 522/31974 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нова процедура подання звіту щодо сум нарахованого ЄСВ

Мінфін наказом від 15.05.2018 N 511 виклав у новій редакції Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Цей Порядок визначає процедуру, форму, строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до ДФС, яка є центральним органом виконавчої влади, який реалізує, зокрема, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, її територіальних органів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2018 р. за N 692/32144 та набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

 

Огляд нових нормативних актів України

червень 2018

травень 2018

квітень 2018

березень 2018

лютий 2018

січень 2018

 

 

 

 

Повний текст нормативних документів:

 

"Юрист+Закон"  ( 70 грн. )

Законодавство України на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

 

Інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (1200 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)