Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про відображення в бухгалтерському обліку операцій з борговими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході<br>Національний банк<br>Лист від 05.05.2018 № 60-0006/25244

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.05.2018 р. N 60-0006/25244

Банкам України, Асоціації українських банків, Незалежній асоціації банків України


Про відображення в бухгалтерському обліку операцій з борговими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході

Надаємо роз'яснення про відображення в бухгалтерському обліку операцій з борговими фінансовим активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході.

Відповідно до п. 5.7.10 Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти" прибуток або збиток за фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід згідно з п. 4.1.2А визнається в іншому сукупному доході, окрім прибутку чи збитку від зменшення корисності та прибутку чи збитку від курсових різниць (див. пункти Б5.7.2 - Б5.7.2А) доти, доки не відбудеться припинення визнання або перекласифікація фінансового активу. У разі припинення визнання фінансового активу кумулятивний прибуток або збиток, що був раніше визнаний в іншому сукупному доході, перекласифіковується з власного капіталу в прибуток або збиток як коригування перекласифікації.

Таким чином, у разі припинення визнання (погашення, відступлення прав вимоги, продажу, списання за рахунок резерву) боргового фінансового активу, що обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, переоцінка, визнана в капіталі (балансовий рахунок 5102 "Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід"), перекласифіковується в прибутки/збитки та відображається за балансовим рахунком 6226 "Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України1.

____________
1 затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89.

Маємо зазначити, що в п. 85 розділу XIV та п. 88 розділу XV Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України2 будуть внесені відповідні зміни.

____________
2 затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 лютого 2018 року N 14.

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. ЛукасевичТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно