Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Придбання ТМЦ робітником для потреб підприємства<br>Запитання-відповіді від 05.04.2018 <BR>

Робітник придбав матеріали для підприємства за рахунок власних коштів. Підприємство відшкодувало його витрати, видавши кошти під звіт через кілька днів після подання авансового звіту про витрати. Чи потрібно оподатковувати видані кошти ПДФО та військовим податком і показувати їх у звіті 1ДФ?
 

Відповідно до п. 164.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - ПКУ) базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід з урахуванням особливостей, визначених розд. IV ПКУ.

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Згідно з пп. 14.1.54 ПКУ дохід із джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їхньої діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:

а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;

б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів;

г) доходів, отриманих у вигляді внесків і премій на страхування та перестрахування ризиків на території України;

ґ) доходів страховиків-резидентів від страхування ризиків страхувальників-резидентів за межами України;

д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов'язаних із повною або частковою переуступкою прав та обов'язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо);

е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;

є) заробітної плати, інших виплат і винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;

ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю.

Крім того, такі дії працівника слід розглядати як цивільно-правові відносини, а саме - вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення (ст. 1158 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ)).

Згідно з ч. 1 ст. 1160 ЦКУ працівнику, який учинив дії в майнових інтересах підприємства без його доручення, надано право вимагати відшкодування фактично зроблених витрат.

Щойно керівник підприємства схвалить дії працівника щодо проведення й оплати матеріалів, надалі до відносин сторін застосовують положення про відповідний договір (ч. 2 ст. 1158 ЦКУ). В описаному випадку ним буде договір доручення (гл. 68 "Доручення" ЦКУ). Тобто схвалення дій працівника означає, що між ним і роботодавцем укладено договір доручення, за яким працівник уже виконав свою частину зобов'язань. Залишилося тільки роботодавцю виконати свою - відшкодувати витрачені працівником кошти.

Водночас правочин працівника вважатимуть схваленим, зокрема, у разі якщо особа, яку він представляв (підприємство в особі керівника), учинить дії, що свідчать про прийняття його до виконання (ч. 1 ст. 241 ЦКУ). У вашій ситуації такою дією буде затвердження керівником авансового звіту працівника про фактично понесені витрати (з додаванням до нього підтвердних документів). 

Зважаючи на ситуацію, суму витрат, яку відшкодовано найманому працівникові на підставі поданого Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та оригіналів документів, що підтверджують вартість понесених витрат, не включають до загального місячного (оподатковуваного) доходу такого працівника, вона не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором, оскільки фактично працівник просто скористався правом на відшкодування своїх же витрат, понесених на користь господарської діяльності підприємства.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.3.0 скачать бесплатно