Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Виплата дивідендів і сплата авансового внеску: правила, які потрібно знати<br>Статті від 05.04.2018

Виплата дивідендів і сплата авансового внеску: правила, які потрібно знати

Розподіл прибутку - справа приємна. От якби ще й без податкових наслідків… Проте нарахуванню дивідендів зазвичай передує сплата авансового внеску з податку на прибуток (хоча й не без винятків). Про авансовий внесок, правила його розрахунку, сплати й зарахування як  податку на прибуток мова йтиме далі


Правила розрахунку та сплати авансового внеску з дивідендів

На замітку

Дивіденди - платіж, який здійснює юридична особа, у т .ч. емітент корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюють також платіж у грошовій формі, який здійснює юридична особа на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (пп. 14.1.49 ПКУ).


Окрім того, назвавши будь-який платіж дивідендами, підприємство має виконувати всі "дивідендні" правила (останній абзац пп. 57.11.2 ПКУ).

Авансовий внесок сплачують за ставкою 18 % (абз. 2 пп. 57.11.2, п. 136.1 ПКУ).

Під час виплати дивідендів потрібно розрахувати суму авансового внеску з податку на прибуток (п. 57.11 ПКУ), окрім випадків, передбачених у пп. 57.11.3 ПКУ (і не тільки в ньому).

Коли не сплачують авансового внеску з дивідендів

Авансового внеску з дивідендів не сплачують, якщо:

· дивіденди виплачують фізособам (як фізособам-резидентам, так і нерезидентам) (пп. 57.11.3 ПКУ);

· дивіденди нараховують на користь власників корпоративних прав материнської компанії. Їх сплачують у межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих цією компанією дивідендів, дивіденди, які нараховано в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, установленими пп. 57.11.2 ПКУ. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, які вона отримала від інших осіб, і дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, відображаючи це в податковій звітності (пп. 57.11.3 ПКУ);

· дивіденди виплачує платник податку на прибуток, прибуток якого звільнено від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування в період, за який виплачують дивіденди (пп. 57.11.3 ПКУ);

· дивіденди нараховують інститути спільного інвестування (пп. 57.11.6 ПКУ).

Зверніть увагу

З 1 січня 2018 р. платники єдиного податку - юрособи під час виплати дивідендів своїм засновникам не повинні сплачувати авансовий внесок із податку на прибуток.

Податківці в роз'ясненні з розділу 108.05 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ уточнюють:

"Починаючи з 01.01.2018, для платників єдиного податку (третьої та четвертої групи) відмінено обов'язок з нарахування та сплати авансового внеску при виплаті дивідендів. Тобто платники єдиного податку (третьої та четвертої групи) не нараховують та не сплачують до бюджету авансові внески з податку на прибуток при виплаті з 01.01.2018 дивідендів, в тому числі за результатами фінансово-господарської діяльності за періоди до 01.01.2018".

Про це зауважували й контролери в ІПК від 07.02.2018 р. № 517/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.


Як обчислюють авансовий внесок

Суму авансового внеску сплачують НЕ з усієї суми дивідендів, а із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачують дивіденди.

Зверніть увагу

Це правило діє, лише якщо грошове зобов'язання з податку на прибуток уже сплачено (погашено) до бюджету. В іншому випадку авансовий внесок розраховують з усієї суми дивідендів, які має бути виплачено (звісно, окрім згаданих вище випадків, коли авансовий внесок узагалі не сплачують).


Механізм розрахунку авансового внеску наведено в додатку АВ до декларації з податку на прибуток, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

Алгоритм обчислення "дивідендного" авансового внеску такий:

1. Визначаємо суму перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачують дивіденди (позитивне значення перевищення).

Нагадуємо: цю формулу застосовують у разі, якщо грошове зобов'язання з податку на прибуток, нараховане за звітний рік, за підсумками якого виплачують дивіденди, погашено. Якщо ж його не погашено, то вся сума дивідендів, що підлягає виплаті, братиме участь у розрахунку. Якщо дивіденди виплачують відразу за декілька років, суму перевищення обчислюють згідно з формулою окремо за кожен рік.

Приклад 1

Припустімо, підприємство виплачує дивіденди засновникам за 2017 р. у сумі 60000 грн.

Залежно від розміру об'єкта оподаткування (ОбПнП) і статусу грошового зобов'язання з податку на прибуток (погашене/непогашене) результат буде таким (див. ситуації):

Ситуація 1

Об'єкт оподаткування з податку на прибуток за 2017 р. (рядок 04 декларації) - 127350 грн. Дивіденди було нараховано після сплати грошового зобов'язання з податку на прибуток за 2017 р. (наприклад, 19 березня 2018 р.).

У такому випадку:

Сума дивідендів < ОбПнП на 67350,00 грн (60000 грн - 127350,00 грн).

Оскільки за розрахунком маємо від'ємне значення, отже суми, із якої треба сплачувати авансовий внесок, немає.

Ситуація 2

Об'єкт оподаткування з податку на прибуток за 2017 р. (рядок 04 декларації) - 22688 грн. Дивіденди було виплачено після сплати грошового зобов'язання з податку на прибуток за 2017 р. (наприклад, 19 березня 2018 р.).

У такому випадку:

Сума дивідендів > ОбПнП на 37312,00 грн (60000 грн - 22688,00 грн).

Маємо позитивне значення перевищення в сумі 37312,00 грн

Ситуація 3

Об'єкт оподаткування з податку на прибуток за 2017 р. (рядок 04 декларації) - 127350 грн. Дивіденди було виплачено ДО моменту сплати грошового зобов'язання з податку на прибуток за 2017 р. (наприклад, 2 лютого 2018 р.).

У такому випадку, хоча суми дивідендів < ОбПнП на 67350,00 грн (60000 грн - 127350,00 грн), але, оскільки грошове зобов'язання з податку на прибуток не погашено до моменту виплати дивідендів засновникам-юрособам, маємо перевищення в розмірі ВСІЄЇ суми виплачених дивідендів (60000 грн).

Ситуація 4

У декларації за 2017 р. із податку на прибуток (рядок 04 декларації) вказано збиток: -34127 грн. Своєю чергою, підприємство ухвалило рішення виплатити дивіденди.

У такому випадку, оскільки підприємство отримало збиток, перевищенням буде ВСЯ сума виплачених дивідендів, тобто 60000 грн, адже сума виплачених дивідендів більша ніж об'єкт оподаткування, оскільки його немає.


Проте, це ще не все. Якщо є дивіденди, наприклад, фізособам, із них авансовий внесок не сплачують, а після встановлення перевищення з'ясовують, із якої саме суми треба його сплачувати.

2. Визначаємо суму дивідендів, із якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді. Для цього вилучаємо суми, за якими авансовий внесок сплачувати не треба.

Приклад 2

Підприємство виплачує дивіденди засновникам за 2017 р. у сумі 60000 грн (виплату проводять у 2018 р.).

Засновниками підприємства є:

· 2 фізособи з розмірами часток по 20 % кожна (6000 грн х 20 % х 2 = 24000,00 грн);

· підприємство - платник податку на прибуток - 60 % (60000 грн х 60 % = 36000 грн).

Отже, сума дивідендів до виплати - 60000 грн; дивіденди, які виплачено фізособам, - 24000 грн.

У рядку 04 декларації з прибутку за 2017 рік було вказано об'єкт обкладення податком на прибуток - 22688 грн; його суму сплачено до бюджету.

Тобто маємо перевищення дивідендів над об'єктом у розмірі 37312,00 грн (60000 грн - 22688 грн).

Визначаємо суму дивідендів, із якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному періоді (60000 грн - 24000,00 грн = 36000,00 грн).


Далі з'ясуймо, із якої суми треба сплачувати авансовий внесок.

3. Порівнюємо значення, отримане з формули (пункт 2 алгоритму) із сумою перевищення (пункт 1 алгоритму).

Приклад 3

Візьмімо за основу дані прикладу 2:

· сума дивідендів, із якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному періоді (60000 грн - 24000,00 грн = 36000,00 грн);

· сума перевищення дивідендів над об'єктом оподаткування - 37312,00 грн (60000,00 грн - 22688,00 грн).

Щоб з'ясувати, із якої саме суми рахувати авансовий внесок, потрібно порівняти ці два значення.

Як бачимо, 36000,00 грн < 37312,00 грн, тому авансовий внесок розраховуватимемо з 36000,00 грн.

Якби значення перевищення становило не 37312,00 грн, а, скажімо, 35999,99 грн чи менше (сума, менша ніж розмір дивідендів, тобто 36000 грн), то авансовий внесок розраховували б саме з нього.


4. Розраховуємо суму авансового внеску у зв'язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), яку має бути сплачено в звітному (податковому) періоді.

Для цього отриману в п. 3 алгоритму суму множимо на ставку 18 %.

Приклад 4

Візьмімо за основу дані прикладу 3. Сума, з якої має бути сплачено авансовий внесок, становить 36000 грн.

Суму авансового внеску визначаємо так:

36000,00 грн х 18% : 100% = 6480,00 грн.


Якщо прибуток розподіляють одразу за декілька попередніх років

Якщо власники підприємства вирішили розподілити між собою прибуток за декілька періодів (років), то й формулу розрахунку треба застосовувати окремо за кожен рік. Тобто загальну суму дивідендів розподілити за їх належністю до окремого року, і кожну суму дивідендів порівняти з об'єктом оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік.

Якщо рішення про виплату дивідендів ухвалено в період, коли була чинною інша ставка податку (наприклад, у 2014 році), а виплачують такі дивіденди цього року, для авансового внеску з податку на прибуток треба брати ту ставку, яка діє на момент виплати дивідендів. Із цим погоджуються податківці в листах від 10.11.2015 р. № 23921/6/99-99-19-02-02-15, від 20.11.2015 р. № 24734/6/99-99-19-02-02-15, від 05.05.2016 р. № 10326/10/28-10-01-03-11.

Пам'ятайте

Суму дивідендів не зменшують на суму авансового внеску (абз. 2 пп. 57.11.2 ПКУ).


Натурвиплата. Якщо дивіденди сплачують у натуральній формі (негрошовій), для обчислення авансового внеску беруть вартість такої виплати, визначеної в рішенні про виплату дивідендів, або вартість такої виплати, розрахованої відповідно до принципу "витягнутої руки" в операціях, визнаних контрольованими згідно зі ст. 39 ПКУ (пп. 57.11.2 ПКУ).

Виплата нерезиденту. Актуальне запитання: якщо з дивідендів для нерезидента утримують податок на репатріацію, із якої суми обчислювати авансовий внесок?

Відповідь така:

"...із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік..." (абз. 2 пп. 57.11.2 ПКУ).


А "на руки" нерезидент отримує вже чисті дивіденди з утриманою сумою податку на репатріацію.

Однак, ми б не радили сприймати цю норму буквально, адже нерезиденту належить уся нарахована йому сума дивідендів, а податок на репатріацію підприємство утримує як податковий агент згідно з ПКУ. Тому рекомендуємо орієнтуватися на всю нараховану суму дивідендів нерезиденту-юрособі під час обчислення авансового внеску.

Якщо дивіденди виплачують за неповний календарний рік

У такому випадку для розрахунку використовують значення об'єкта оподаткування, обчислене пропорційно до кількості місяців, за які сплачують дивіденди. Саме з ним і порівнюватимуть суму дивідендів та визначатимуть різницю, із якої треба рахувати авансові внески. Це передбачено пп. 57.11.2 ПКУ. За наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховують  із усієї суми дивідендів, які має бути виплачено.

А під грошовим зобов'язанням контролери (див. лист ДФСУ від 29.01.2015 р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17) мають на увазі лише суму податкових зобов'язань із податку на прибуток, які платник самостійно нарахував у податковій декларації за звітний рік, за підсумками якого виплачують дивіденди.

З першого погляду на цей висновок контролерів бачимо суперечність: у ПКУ мова йде про пропорційне обчислення, а контролери допускають можливість такого розрахунку лише в разі сплати грошового зобов'язання з податку на прибуток за рік. Але це неможливо, оскільки під час нарахування, наприклад, дивідендів за півріччя, не вийде повністю сплатити податок за рік. Висновок: у разі сплати дивідендів за неповний рік авансовий внесок доведеться розрахувати з усієї суми дивідендів.

Однак в іншому своєму листі від 24.06.2016 р. № 14030/6/99-99-15-02-02-15 податківці вже повністю погодилися з виплатою за неповний рік і резюмували:

"...авансовий внесок при виплаті дивідендів за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті, якщо на момент виплати таких дивідендів декларація з податку на прибуток за звітний рік, на який припадають такі періоди, не подана. Якщо на момент виплати дивідендів за IV квартал звітного року Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація) за такий рік подана та зобов'язання, нараховані у такій Декларації, погашені, то авансові внески нараховуються на суму перевищення дивідендів, що підлягають виплаті за IV квартал звітного року, над значенням об'єкта оподаткування податком на прибуток за такий рік, поділеному на 12 та помноженому на 3 (пропорційно кількості місяців, за які виплачуються дивіденди)".


Якщо дивіденди виплачують за неповний календарний рік, для отримання суми вказаного перевищення використовують значення об'єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачують дивіденди (див. також лист від 03.10.2016 р. № 21414/6/99-99-15-02-02-15).

Якщо дивіденди реінвестують (збільшують статутний капітал)

Незважаючи на те, що дивіденди фактично не виплачуються, а "осідають" у статутному капіталі, збільшивши його, авансовий внесок нараховують і сплачують (звісно, у ситуації, коли немає звільнення від авансового внеску). Про це контролери згадують у роз'ясненні з розділу 102.18 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ:

"У разі здійснення реінвестиції дивідендів шляхом їх внесення до статутного капіталу емітент нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України".


Якщо дивіденди виплачує єдинник

Як ми вже зауважували, з 01.01.2018 єдинники не повинні сплачувати авансовий внесок із податку на прибуток під час виплати дивідендів. Про це кажуть і контролери в ІПК від 07.02.2018 р. № 517/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Коли сплачують авансовий внесок

Авансовий внесок перераховують до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів (абз. 3 пп. 57.11.2 ПКУ).

Чи можна переплату з податку на прибуток зарахувати до сплати авансового внеску з дивідендів?

Хотілось би сказати "так", адже це один і той самий податок. Але податківці категорично проти: "Наявна переплата з податку на прибуток підприємств не враховується в оплату авансового внеску з податку на прибуток, нарахованого на суму дивідендів" (роз'яснення з розділу 102.24 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ, повідомлення територіального органу ДФС у Донецькій області, повідомлення територіального органу ДФС у Дніпропетровській області).

Податківці аргументують це тим, що в податку на прибуток і в дивідендного авансового внеску різні коди сплати (101 та 125) (див. наказ Мінфіну від 24.07.2015 р. № 666). Однак за Класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11, окремого коду для "дивідендного" авансового внеску немає, його сплачують за рахунками податку на прибуток (раніше були різні рахунки, наразі ж їх об'єднали, лишивши тільки для комун- та держпідприємств).

Це й не дивно, оскільки авансовий внесок із податку на прибуток, сплачений у зв'язку з нарахуванням дивідендів, є невід'ємною частиною податку на прибуток (пп. 57.11.5 ПКУ). До того ж п. 87.1 ПКУ не містить заборони на врахування переплати з податку на прибуток як авансовий внесок під час виплати дивідендів. Заборона на повернення чи врахування в сплату інших платежів існує лише для самого "дивідендного" авансового внеску (пп. 57.11.2 ПКУ).

Зауважимо: у ситуації з разовим авансовим внеском (за три квартали 2016 р.) податківці не були проти зарахування переплати з податку на прибуток у рахунок такого авансу, оскільки коди бюджетної класифікації згідно з Наказом № 11 ті самі (лист ДФСУ від 30.11.2016 р. № 25825/6/99-95-42-01-15). До того ж  за наявності переплати з податку на прибуток раніше можна було не сплачувати щомісячних авансових внесків. 


Суди (навіть за часів, коли існували різні рахунки для сплати "дивідендного" авансового внеску й податку на прибуток) наголошували, що це не перепона для проведення зарахування переплати:

"...наявність у цих доходів бюджету різних кодів класифікації не є підставою для висновку про належність авансового внеску з податку на прибуток підприємства та самого податку на прибуток підприємства до різних видів податкових зобов'язань, оскільки елементи цих податкових платежів є тотожними. <…> Суд дійшов висновку про те, що хоча сплата податку на прибуток та авансового внеску з податку на прибуток на момент виникнення спірних правовідносин відбувалося на різними кодами бюджетної класифікації доходів, наведені платежі є грошовими зобов'язаннями з одного й того самого податку, а тому сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з податку на прибуток за рахунок існуючої переплати з авансових внесків з такого податку має відбуватися автоматично, без отримання відповідної заяви платника податків" (постанова Київського окружного адміністративного суду від 24.11.2016 р. у справі № 810/3261/16).


Відображення в декларації

Розрахунок суми авансового внеску з дивідендів наводять у додатку АВ до декларації вже постфактум, тобто після сплати. Тож, скажімо, якщо підприємство звітує щокварталу й виплатило дивіденди, наприклад, у березні 2018 року, то, подаючи декларацію за 1 квартал 2018 року, воно має заповнити додаток АВ.

Отже, у додатку АВ наводять розрахунок сум, які вже сплачено (чи мало бути сплачено) у звітному періоді.

Урахування авансового внеску в сплату податку на прибуток

Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків із податку на прибуток під час виплати дивідендів зараховують у зменшення нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого в податковій декларації за такий податковий (звітний) період.

Якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання підприємством - емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, суму цього перевищення переносять у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - у зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення (пп. 57.11.2 ПКУ).

Водночас у ПКУ прямо передбачено: сплачені аванси не підлягають поверненню платнику чи зарахуванню як погашення грошових зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідальність у разі несплати авансових внесків

За несплату авансового внеску під час виплати дивідендів передбачено штраф згідно зі ст. 127 ПКУ та пеня відповідно до положень ст. 129 ПКУ. Тобто така несплата призводить до накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Звертають на це увагу й податківці в листі від 16.07.2015 р. № 25910/7/99-99-15-02-01-17.

Якщо ж таке порушення буде вчинено повторно протягом 1095 днів, за це передбачено штраф у розмірі 50 % від суми несплаченого внеску. А за умови, що авансовий внесок не буде сплачено втретє чи більше разів - розмір штрафу складе 75 % суми несплаченого внеску.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.3.0 скачать бесплатно