Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Практикант на підприємстві<br>Запитання-відповіді від 05.02.2018

Згідно з договором Державний навчальний заклад і підприємство зобов'язуються співпрацювати в напрямі навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи навчального закладу, а також взаємного обміну досвідом із метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань і їх практичного застосування на виробництві за робочими професіями. Підприємство зобов'язується виплачувати учням заробітну плату за самостійно виконані роботи та 50 відсотків заробітної плати перераховувати навчальному закладу.

Чи потрібно підприємству робити відрахування 22 % до пенсійного фонду?

Відносини у сфері державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ) регулює тільки Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі - Закон № 2464-VI).

Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 4 Закону № 2464-VI платниками ЄСВ є, зокрема, роботодавці.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464-VI базою для нарахування ЄСВ для зазначених платників є суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, до яких входить основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, зокрема в натуральній формі, які визначено відповідно до Закону України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, і суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Законом України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.98 р. № 103/98-ВР визначено правові, організаційні та фінансові засади функціонування й розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства й держави у кваліфікованих робітниках.

Відповідно до п. п. 7 та 8 Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 р. № 992 (далі - Порядок № 992), учнів, слухачів навчальних закладів, які згідно з договором, укладеним між професійно-технічним навчальним закладом та підприємством,проходять виробничу практику та виробниче навчання на підприємстві, не зараховують до складу (списку) та штатного розпису працівників підприємства.

При цьому всі організаційні моменти проходження виробничої практики та виробничого навчання в кожному конкретному випадку має бути визначено положеннями договору, укладеного навчальним закладом і підприємством.

Тож оскільки учні, які проходять виробничу практику, не є штатними працівниками підприємства, а отже, не перебувають із ним у трудових відносинах, заробітна плата, яку виплачують їм під час проходження виробничої практики, не є базою нарахування й утримання ЄСВ.

Ба більше, потрібно пам'ятати, що в типовому договорі, затвердженому Порядком № 992, немає жодної згадки про заробітну плату. Тому потрібно впорядкувати договір і застосовувати вислів із типового договору "…з оплатою їх роботи…".

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно